Gyalui Farkas

(1866–1952) magyar irodalomtörténész, író

Gyalui Farkas, születési és 1891-ig használt nevén Mendel Farkas, álnevei: Forgách, Timon, Gyufa; szignója: egy nyilazó férfialak (Gyalu, 1866. november 24.Kolozsvár, 1952. április 17.) zsidó származású erdélyi magyar művelődés- és irodalomtörténész, könyvtártudományi szakíró, publicista, szépíró. Gyalui Jenő apja.

Gyalui Farkas
SzületettMendel Farkas (1891-ig)
1866. november 24.
Gyalu
Elhunyt1952. április 17. (85 évesen)
Kolozsvár
Állampolgárságamagyar
Nemzetiségemagyar
GyermekeiGyalui Jenő
Foglalkozásaművelődéstörténész,
irodalomtörténész,
szakíró,
szépíró
Tisztségekönyvtárigazgató
SírhelyeHázsongárdi temető
SablonWikidataSegítség

Életútja

szerkesztés

Zsidó származású családban született, de az 1929-es Magyar zsidó lexikon már kikeresztelkedettként tartotta számon. A kolozsvári Református Kollégiumban tett érettségi vizsga után előbb Budapesten orvostanhallgató, majd tanulmányait megszakítva a kolozsvári egyetemre iratkozott át, ahol 1891-ben magyar és francia nyelv- és irodalomból szerzett doktorátust.

Miután már 1882-től a kolozsvári Magyar Polgár és különböző budapesti lapok külső munkatársa, Petelei István 1886 áprilisában a Kolozsvári Közlönyhöz szerződtette, itt tanulta meg az újságírást, s később is barátság fűzte mesteréhez. Rövid ideig a Magyarság éjjeli, majd ennek megszűnte után az Erdélyi Híradó segédszerkesztője volt; 1891-ben a kolozsvári Egyetemi Könyvtárhoz kapott kinevezést. 1892 és 1902 között sajtó alá rendezte a könyvtár szakcímjegyzékét.

Az 1890-es évek végén hosszabb tanulmányúton meglátogatta Németország, Svájc, Franciaország, Anglia, Belgium, Hollandia és Ausztria nevezetesebb közkönyvtárait. Tapasztalatait a Külföldi szakkönyvtárakról című könyvében (Kolozsvár, 1900) összegezte: ezeket felhasználták a kolozsvári Egyetemi Könyvtár új épületének tervezési munkálataiban. 1901-től tizennyolc éven át mint egyetemi magántanár a könyvtártudomány tárgyköréből tartott előadásokat a kolozsvári egyetemen, s főként a köz- és népkönyvtárak hálózatának kérdésével foglalkozott. A brüsszeli Institut International de Bibliographie tagjává választották, 1911-ben pedig Erdélyi Páltól átvette a könyvtár igazgatását, megtartva tisztségét 1926-os nyugdíjaztatásáig.

Munkássága

szerkesztés

Kapcsolata a hírlapírással könyvtárosi működése idején sem szakadt meg. Művelődési, irodalmi vonatkozású cikkei, franciából, angolból és németből készített műfordításai továbbra is megjelentek a lapokban; Guy de Maupassant első erdélyi magyar tolmácsolói közé tartozott. 1906-ban az egyetemi tanárok alapította Erdélyi Hírlap egyik szerkesztője volt. Mint Rákosi Jenő lapjának, a Budapesti Hírlapnak kolozsvári levelezője 1916-ban szinte párbajjal végződő sajtóvitába keveredett Ady Endrével.

Nyugalomba vonulása után fokozott irodalmi tevékenységbe kezdett. Cikkei, tanulmányai főként a romániai magyar időszaki sajtóban jelentek meg, rendszeresen tartott előadásokat a különböző irodalmi és közművelődési társaságok felolvasó ülésein. Munkásságáért az EIT – amelynek alapításában részt vett – 1937-ben tiszteletbeli elnökévé választotta. A KZST, a Romániai Pen Club Erdélyi Magyar Tagozata, a Károli Gáspár Irodalmi Társaság, valamint a budapesti Petőfi Társaság tagja volt. Sokat tett Kolozsvár és környéke irodalmi emlékeinek megmentéséért; hagyatékából kerültek közgyűjteménybe a Hesdáton készített román népi fametszetek eredeti dúcai.

Mint szépíró a századvég tárcanovella műfajának franciás könnyedségű művelője volt. Írt színpadi műveket is, ezek jobbára Kolozsvárt kerültek színpadra az 1890-es években. Maradandóbb értékű Petelei István addig kiadatlan novelláinak megjelentetése két kötetben (1912), Jókai Kolozsvárt című hatrészes cikke a Keleti Újságban (1925) s az Ellenzék 1927–29. évfolyamaiban megjelent A régi Kolozsvár című emlékezéssorozata. Több százra rúgó cikkeinek, műfordításainak és eredeti szépirodalmi műveinek hozzávetőlegesen teljes jegyzékét az Irodalmi munkásságom 1882–1923 és Hatvanéves irodalmi munkám 1882–1942 című önkönyvészeti kiadványaiban sorolta fel.

 • Az első erdélyi magyar hírlap; Közművelődési Ny., Kolozsvár, 1890
 • Apáczai Csere János életrajzához és műveinek bibliográfiájához. Tanulmány; Ajtai Ny., Kolozsvár, 1892
 • Kolozsvári kalauz; Erdélyrészi Kárpátegyesület, Kolozsvár, 1894
 • Nálunk vidéken. Humoros elbeszélések és rajzok; Erdélyi Híradó, Kolozsvár, 1895
 • A szabadító. Regény; Singer-Wolfner, Bp., 1896 (Egyetemes Regénytár VII.)
 • Külföldi közkönyvtárakról. Tanulmány Németország, Svájc, Franciaország, Anglia, Hollandia, Belgium és Ausztria nevezetesebb közkönyvtárairól; Ajtai, Kolozsvár, 1900
 • Legkedvesebb könyveim; Singer-Wolfner, Bp., 1903
 • Látomány az éjszakában és más történetek; Budapesti Hírlap Ny., Bp., 1904
 • Petelei Istvánról; Ajtai Ny., Kolozsvár, 1912
 • Petelei István negyven levele Gyalui Farkashoz (klny. az Erdélyi Helikonból, Kolozsvár, 1928)
 • A magyar színészet székely nagyjai (klny. a Székely Nemzeti Múzeum emlékkönyvéből, Kolozsvár, 1929)
 • A Döbrentei-pályázat és a Bánk bán (ETF 32. Kolozsvár, 1931)
 • Irodalmi munkásságom. (1882—1933.) Cluj-Kolozsvár, 1933
 • Az Erdélyi Magyar Irodalmi Társaság ötven éve. 1888–1938 (Kolozsvár, 1939)
 • Gróf Teleki Sándor regényes élete (Budapest, 1940)
 • Letűnt világ (Újfalvy Sándor életének regénye, Kolozsvár, 1940)
 • Mezőkövesdi Újfalvy Sándor Emlékiratai (szerkesztésében és kiegészítéseivel, Kolozsvár, 1941)
 • Hatvanéves irodalmi munkám 1882–1942 (Kolozsvár, 1943)
 • Emlékirataim, 1914–1921 (Kolozsvár, Művelődés, 2013)

További információk

szerkesztés