Főmenü megnyitása

Bokány Ádám vagy Bokányi Ádám (szlovénül Adam Bokany) (megh.: 1714-ben, vagy azután) magyar evangélikus lelkész.

1687-től a somogyi Surd lelkésze, ahová a 18. század elején települtek a Mura vidékéről az ellenreformáció elől menekülő evangélikus szlovén (vend) családok. Küzmics István későbbi lelkész feljegyzése is igazolja, hogy volt a község lelkésze, 1694 körül ideiglenesen nemeskéri lelkipásztorként is szolgált.
Lelkészi hivatását huszonhét éven át ellátta, többször igen komoly hányattatásokat kellett elszenvednie neki és a híveinek. Az osztrák csapatok a Dunántúl területéről ekkor már szorították ki a törököket. 1690-ben, Kanizsa visszafoglalása után megindult a protestantizmus híveinek üldözése.

Bokányról 1714 után nincs adat, vagy meghalt, vagy eltávozott. A következő majdnem három évtizeden át csupán tanító működött Surdon.

Vilko Novak muravidéki szlovén kutató, író kézírás alapján azonosította be, hogy a régi martyánci énekeskönyv néhány vend nyelvű éneke Bokányhoz is kapcsolható. Ez persze nem jelentené azt, hogy szolgált volna azon a területen, de valószínű, hogy beszélte a szlovénok dialektusát.

Külső hivatkozásSzerkesztés