Botka József (zalai alispán)

Névedi Botka József (1774. – Bánfa, Zala vármegye, 1846. február 20.) Zala vármegye alispánja, táblabíró, földbirtokos.[1]

névedi Botka József
Született 1774.
Elhunyt 1846. február 20. (72 évesen)
Bánfa, Zala vármegye,
Nemzetisége magyar
Házastársa bocsári Svastics Terézia

ÉleteSzerkesztés

A jómódú Zala vármegyei nemesi származású névedi Botka család sarja. Apja, névedi Botka Bálint volt. Az 1834. szeptember 22.-én megtartott zalai alispán választáskor az első alispáni állásra névedi Botka József, Hertelendy Károly és Bertalan Pál pályáztak. A választást megelőzőleg már hónapokon át folyt a korteskedés és a vármegye vezető körei Botka József mellett, a kisebb nemesek pedig Hertelendy Károly mellett foglaltak állást. A Botka-párt választási vezetője Skublics József volt és vele együtt. Csány László, lovászi és szentmargitai Sümeghy Mihály, a zalabéri Horváthok és sokan mások vettek tevékeny részt a választási mozgalomban. Csány László és társai, úgy látszik, urai voltak a helyzetnek, tekintélyük és az anyagi áldozatokra is kész támogatásuk eredményének tudható be, hogy a gróf Batthyány Imre főispán, kormánybiztos elnöklete alatt 1834. szeptember 22-én megtartott megyegyülésen az első alispáni állásra névedi Botka Józsefet választották meg 2954 szavazattal, Hertelendy Károly 1673 és Bertalan Pál 2 szavazatával szemben.[2] 1834. szeptember 22.-étől 1837. szeptember 25.-éig zala vármegye első alispánja volt.[3]

Házassága és leszármazottjaiSzerkesztés

Felesége, bocsári Svastics Terézia, bocsári Svastics Antal és vizeki Tallián Magdolna leánya volt. A frigyükből született:

JegyzetekSzerkesztés

  1. Széchenyi nemzeti Könyvtár - gyászjelentések - Botka József
  2. Zalai Magyar Élet, 1944. július-szeptember (5. évfolyam, 145-222. szám)1944-09-30 / 222. szám
  3. Molnár András. (2000) Zala megye archontológiája 1338–2000. Zalaegerszeg.


előző első alispán:
zalabéri
Horváth János

Zala vármegye első alispánja

1834. szeptember 22.1837. szeptember 25.

következő első alispán:
nemes
Kerkapoly István