Horváth János (zalabéri)

(1788–1853) Zala vármegye alispánja, országgyűlési követe

Zalabéri Horváth János Nepomuk György István (Zalabér, 1788. január 23. - Kőszeg, 1853. augusztus 1.) Zala vármegye alispánja, országgyűlési követe, királyi kamarás, nagybirtokos. Zalában a liberális reformkori eszmék egyik legfontosabb előharcosa.[1][2]

zalabéri Horváth János
Született 1788. január 23.
Zalabér
Elhunyt 1853. augusztus 1. (65 évesen)
Kőszeg
Nemzetisége magyar
Foglalkozása Zala vármegye alispánja, országgyűlési követe, királyi kamarás

ÉleteSzerkesztés

A tekintélyes és tehetős nemesi származású zalabéri Horváth család sarja. Édesapja, zalabéri Horváth József (1740-1790) táblabíró, édesanyja, ledeniczi Ugronovics Franciska (1747-1814) volt. Anyai nagyszülei ledeniczi Ugronovics István (1726-1830) Trencsén vármegye alispánja és dobói Dobay Anna (1725-1790) voltak. Édesapja, zalabéri Horváth József, a Zala vármegyei köznemeségén belül az egyik legtehetősebb földbirtokosnak számított: 16 úrbéri birtoka volt, amely összesen 971 úrbéri holdat alkotott. A legnagyobb, a 224 úrbéri holdas söjtöri, a második legnagyobb a 150 úrbéri holdas zalabéri birtoka volt. A földesúr uradalmaiban összesen 75 jobbágya és 181 zsellére lakott.[3] Apai nagyszülei zalabéri Horváth Zsigmond (1706-1749) és Hartwigh Rozália (†1784) voltak.

Alap tanulmányai végzése után jogi tanulmányokat tett le. Hamarosan került kapcsolatba a liberális eszméket támogató értelmiségi körökkel. Zalabéri Horváth János 1831. június 20.-a és 1834. szeptember 22.-e között Zala vármegye első alispánja volt.[4] Azalatt az idő alatt, 1832. november 5.-étől 1834. március 11.-áig a vármegye országgyűlési követe is volt Pozsonyban.[5] Az egyik közeli barátja a országgyűlési követtársa kehidai Deák Antal volt, akinek az öccsét, Deák Ferencet zalabéri Horváth Jánost helyettesítette Zalában helyettes első alispánként otthon, miközben a rendes első alispán Pozsonyban volt. A pozsonyi országgyűlésen a befolyásos zalai első alispán mérsékelt ellenzékiként viselkedett. Amikor Deák Antal lebetegedett, a vármegye 1833. április 15.-én Deák Ferencet választották országgyűlési követté, és helyébe, vármegyei helyettes első alispánként boldogfai Farkas János lépett. Miután véglegesen hazatért Zala megyébe, zalabéri Horváth János átmenetileg szembefordult Deák Ferenc liberális reformpolitikájával, amikor a jobbágy felszabadítás került szóba. Az 1830-as évek végétől azonban már Csány László közeli barátjának számított, és a zalai ellenzék egyik fővezérének.

Horváth János 1843-ban a nemesi adófizetés mellett korteskedett, majd példaképp 1845-ben önkéntes adófizetést vállalt. Ekkor Zalaszentgróton a védegyleti fiók pénztárnoka volt. 1847-ben belépett az Országos Ellenzéki Körbe is. Zalai birtokait eladva még 1848 előtt Kőszegre költözött.[6]

Házasságai és gyermekeiSzerkesztés

Zalabéri Horváth Jánosnak összesen 4 felesége volt élete során. Az első nejét, zsadányi és törökszentmiklósi Almássy Klárát (1794-1817), 1811. június 9.-én vette el. Horváth Jánosnak első feleségétől született:

  • zalabéri Horváth László (1812-1854) főhadnagy. Neje fáji Fáy Borbála (1829-1879).
  • zalabéri Horváth János Nepomuk (1829-1905) titkostanácsos, altábornagy.[7] Felesége báró Coletti Emanuela (1838-1890).

Almássy Klára halála után, a második házastársa, gróf tolnai Festetics Jozefa (1800-1823) lett, aki azonban alig egy év az esküvő után elhalálozott. 1824. május 20.-án Bécsben Horváth János elvette báró Switzen Teréz (1806-1825) kisasszonyt. Ennek az elhunyta után, 1828. június 20.-án Zalabéren vette feleségül báró felsőeőri Márkis Terézt.

JegyzetekSzerkesztés

  1. familysearch.org Horváth János keresztelő adatlapja
  2. familysearch.org zalabéri Horváth János gyászjelentése
  3. Fónagy Zoltán (2013): A Nemesi Birtokviszonyok az Úrbérrendezés Korában. 108. o.
  4. Zala megye archontológiája 1138-2000 - Zalai Gyűjtemény 50. (Zalaegerszeg, 2000). Zala vármegye tisztikara 1138-1849. 254. o.
  5. Zala megye archontológiája 1138-2000 - Zalai Gyűjtemény 50. (Zalaegerszeg, 2000). Zala vármegye tisztikara 1138-1849. 243. o.
  6. Deák Ferenc megyei könyvtár Zalabéri Horváth János életrajza
  7. familysearch.org ifj. Horváth János altábornagy gyászjelentése


előző első alispán:
kehidai
Deák Antal

Zala vármegye első alispánja

1831. június 20.1834. szeptember 22.
Ez idő alatt először
kehidai Deák Ferenc,
majd
boldogfai Farkas János
helyettesítette pozsonyi országgyűlési követségi utazásai alatt

következő első alispán:
névedi
Botka József