Bottlik József (Budapest, 18731933. január 24.) Borsod vármegye főispánja.

Bottlik József
Született 1873 (147 éves)
Foglalkozása jogász
Tisztség jegyző, főispán

ÉleteSzerkesztés

Bottlik József Budapesten szerezte meg állam- és jogtudományi doktorátusát. 1897-ben Borsod vármegye aljegyzője, majd 1901-ben a mezőcsáti járás főszolgabírója lett. 1914-ben választották meg megyei főjegyzőnek, majd helyettes alispán volt. 1917-ben lett a megye és Miskolc főispánja. A pontos kronológia máig zavaros kissé, mert Tarnay Gyula, az előző főispán lemondását a király június 14-én fogadta el, július 31-én pedig Nagy Ferenc polgármestert Miskolc város főispánjává nevezte ki. Bottlik városi és megyei főispáni kinevezése 1917. augusztus 16. és október 31. közöttre tehető, ezután 1918. október 31-ig újra Tarnay volt a főispán. Ugyanakkor a helyi lap 1933. január 25-i száma, a Bottlik József halálát bejelentő és méltató cikkében az írta, hogy „A főispáni tisztséget a forradalom kitöréséig megtartotta, és kitűnő szolgálataiért a király a Lipót-rend lovagkeresztjével tüntette ki.”

A Tanácsköztársaság alatt letartóztatták, és több hetet töltött Kassán, börtönben. A munkáshatalom bukása után Borsod vármegye kormánybiztos főispánja lett, de 1920-ban lemondott, mert országgyűlési választáson mérette meg magát – sikerrel: a mezőcsáti kerület képviseletében jutott be a parlamentbe, kisgazdapárti programmal. Az 1922-ben alakult Tiszajobbparti Mezőgazdasági Kamara elnöke volt haláláig, és ellátta a megye gazdasági bizottsági elnöki funkcióját is. Borsod vármegye a törvényhatóság örökös tagjává választotta. Méltatása szerint „…mint a gazdák érdekeit állandóan szemmel tartó és istápoló közéleti férfiú, számos cikket írt a vidéki és a budapesti lapokba. Alelnöke volt a Nemzeti Egység Pártjának és a borsodvármegyei kisgazda és fölmíves pártnak. … Volt idő, amikor miniszterelnöknek emlegették, és csak rajta múlott, hogy nem lett a kormány feje.”

1933-ban hunyt el, Tibolddarócon temették el, a családi sírboltban nyugszik.

ForrásokSzerkesztés