Chernel Ferdinánd

Chernelházi Chernel Ferdinánd (Tömörd, Vas vármegye, 1815. október 23.- Tömörd, 1891. július 20.), Vas vármegye alispánja, királyi tanácsos, táblabíró, birtokos, a Vas megyei református egyházmegye gondnoka.

chernelházi Chernel Ferdinánd
Chernel Ferdinánd.JPG
Született 1815. október 23.
Tömörd, Vas vármegye,
Elhunyt 1891. július 20. (75 évesen)
Tömörd,
Nemzetisége magyar
Házastársa felsőeőri Bertha Mária Emília (1820-1893)

ÉleteSzerkesztés

A régi nemesi református chernelházi Chernel család sarja. Apja, chernelházi Chernel György (1776-1833), 1797-ben a nemesi felkelők alhadnagya, Vas vármegye táblabírája, anyja, domanoveci Zsmeskál Terézia (1777-1820) volt. Apai nagyszülei chernelházi Chernel Jób (1737-1783), birtokos, és Magyary Kossa Julianna (1750-1779) voltak. Kőszegre, majd Pápára járt általános iskolába. Kőszegen kedves tanítója volt Széky Béla és a Hégel filozófiáját magyarázó Tarczy. Pozsonyban kezdett jogot tanulni, azonban tanulmányait Pesten végezte be, ahol egy évig a királyi táblánál is gyakornokoskodott mint jegyző. Hamarosan visszatért Vas vármegyébe, ahol 1840-ben táblabíró, majd két év múlva szolgabíró, és 1845-ben pedig a kőszegi járás főszolgabírája lett.[1] Sógora, dukai és szentgyörgyvölgyi Széll József (1801-1871), Vas vármegye főispáni helytartója, alispánja, országgyűlési képviselő, akinek a felesége felsőeőri Bertha Julianna (1817-1873) volt. Unokaöccse, dr. Széll Kálmán (18431915) politikus, miniszterelnök, pénzügyminiszter volt.

Az alkotmány felfüggesztésekor ősei birtokára vonult vissza, és családja körében gazdálkodással foglalkozott. Csendes magányából 1861-ben az alkotmányosság felcsillanása rövid időre ismét előbbi helyére szóllított, mig a megyék rendezésekor 1871. december 19.-én Vas vármegye alispánjává választották;[2] ezt 6 évig lelkiismeretes kitartással viselte, létesítvén az igen jó hírnevű, gazdag alapítványokkal rendelkező szombathelyi árvaházat. Ekkor hivatalát letevén, magányába vonult, és csak a megyei központi, közigazgatási bizottságok ülésein, a Deák Ferenc és a Nagy Sándor alapítványok, valamint a megyei árvaház kezelő bizottságainak gyűlésein vett részt.[1] 1877-ben a következő vasi alispáná, pedig unokaöccsét, dukai és szentgyörgyvölgyi dr. Széll Ignác (1845-1914) urat választottták meg. 1878. április 16.-án Chernel a Vas megyei az egészségügyi bizottság tagjává vált.

Munkásságát korán igénybe vette a református egyház is. Az őrségi vasi református egyházmegye 1850-ben tanácsbíróvá választotta. 1865-ben pedig segédgondnoksággal tisztelte meg, amely hivatalát, a református egyházmegye osztatlan bizalmát és ragaszkodását tapasztalván, Pap Gábor püspök úr szívélyes megkeresése folytán 1878-ban továbbra is megtartotta és mint ilyen a debreceni alkotmányozó zsinat tanácskozásaiban élénk részt vett. Az egyház és a vallás körül szerzett érdemei elismeréséül legfelsőbb helyről a királyi tanácsosi címmel tüntették ki.[1]

Házasság és leszármazottjaiSzerkesztés

1841. február 8.-án Rábahídvégén[3] feleségül vette a római katolikus ősrégi nemesi felsőeőri Bertha család sarját, felsőeőri Bertha Mária Emília (*Rábahídvég, 1820. november 12.-†1893) kisasszonyt, akinek a szülei felsőeri Bertha Ignác (1780-1847), Vas vármegye alispánja, és lovászi és szentmargitai Sümeghy családból való lovászi és szentmargitai Sümeghy Judit (1792-1880) asszony voltak; Bertha Ignácné apja lovászi és szentmargitai Sümeghy József (17571832), zalai alispán, királyi tanácsos, táblabíró, földbirtokos volt. Bertha Ignác sógora felesége révén lovászi és szentmargitai Sümeghy Ferenc (1819-1869) országgyűlési képviselő, földbirtokos, aki Deák Ferenc jó barátja volt. Házasságukból született:

  • chernelházi Chernel Géza (1842-1858), a soproni Evangélikus Gimnázium tanulója.
  • chernelházi Chernel Irma (1843-1906). Férje, nádasdi Sárközy Ödön (1838-1872).[4]
  • chernelházi Chernel Paulina (1845-1917). Férje, báró Seebach Rezső (1835-1904), cs. és kir. lovaskapitány.
  • chernelházi Chernel Vilma (1847-1869). Férje, báró kimpani Puteani Ödön.
  • chernelházi Chernel Ilona (1850-1874)
  • chernelházi Chernel György (1863-1910). Felesége, uzoni Béldi Eliz

JegyzetekSzerkesztés

  •   Jogportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap