Chikán Attila

(1944) magyar közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja

Chikán Attila (Budapest, 1944. április 4. –) magyar közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.[1] Kutatási területe a vállalatgazdaságtan, a versenyképesség és a logisztika. 1970-től a Rajk Szakkollégium alapító igazgatója, 2010 óta elnöke. 1998–1999-ben Magyarország gazdasági minisztere (az első Orbán-kormány elején), majd 2000 és 2003 között a Budapesti Corvinus Egyetem rektora. 2004 óta a BCE Versenyképesség Kutató Központjának igazgatója.

Chikán Attila
ChikanAttilaFotoThalerTamas.JPG
Született 1944. április 4. (77 éves)
Budapest
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása
Tisztség
 • gazdasági miniszter (1998. július 8. – 1999. december 31.)
 • rektor (2000–2003, Budapesti Corvinus Egyetem)
Iskolái
Kitüntetései
A Magyar Köztársaság Gazdasági minisztere
Hivatali idő
1998. július 8. 1999. december 31.

A Wikimédia Commons tartalmaz Chikán Attila témájú médiaállományokat.

ÉletpályájaSzerkesztés

1962-ben Egerben a Gárdonyi Géza Gimnáziumban érettségizett, majd felvették a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre, ahol 1967-ben szerzett közgazdászdiplomát terv-matematika szakon. Ennek megszerzése után a Kohó- és Gépipari Minisztérium Tervező Irodáinak közgazdásza volt, de már 1968-ban az MKKE oktatója lett. 1969-ben védte meg egyetemi doktori disszertációját. 1970-ben az MKKE Szakkollégiumának (ma Rajk Szakkollégium) alapító igazgatójává nevezték ki. Ezt a tisztségét 2010-ig töltötte be, azóta a Szakkollégium elnöke. 1990-ben kapta meg egyetemi tanári kinevezését. Még egyetemi tanári kinevezése előtt, 1989-ben a Vállalatgazdaságtan Tanszék vezetője lett. A tanszéket 1998-ig vezette, amikor Orbán Viktor első kormányában kinevezték gazdasági miniszterré. Tisztségét 1999 végéig töltötte be. 2000-ben az egyetem rektorává választották három évre. 2004-ben a Versenyképesség Kutató Központ vezetője lett. Időközben a Logisztika és Ellátási Lánc Tanszékre került egyetemi tanári beosztásban. 2014 óta Professor Emeritus. 1997-től miniszteri kinevezéséig Széchenyi professzori ösztöndíjjal kutatott.

2006 és 2011 között a Collegium Budapest felügyelőbizottságának elnöke volt. 2012 óta a Central European University Board tagja. 2019 óta a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány felügyelőbizottságának tagja.

1981-ben védte meg a közgazdaság-tudományok kandidátusi, 1999-ben akadémiai doktori értekezését. 1997 és 2000, valamint 2004 és 2007 között a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének doktori képviselője volt. 2010-ben az Akadémia levelező, 2016-ban rendes tagjává választották. Az MTA Közgazdaságtudományi és Gazdálkodástudományi Bizottságának tagja, a Logisztikai Osztályközi Állandó Bizottság társelnöke.

2003-ban a Svéd Királyi Mérnöki Akadémia külső tagja lett. Akadémiai tisztségei mellett többek között a Nemzetközi Készletezési Tudományos Társaság főtitkára (1982-től), illetve ügyvezető alelnöke (2016 óta), 1991-től a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság társelnöke. A Magyar Közgazdasági Társaság Gazdaságpolitikai és Gazdaságelméleti Szakosztályának elnöke. 2010 és 2019 között a Vállalkozók Országos Szövetsége Gazdaságpolitikai Bizottságának elnöke. A Közgazdasági Szemle, a Vezetéstudomány és a Pénzügyi Szemle című folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja. Számos gazdasági társaságban töltött be vezető funkciót: 1986 és 1991 között a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., valamint 1993 és 1998 között az Aranykor Nyugdíjpénztár igazgatóságának tagja volt, emellett a Dunaferr Rt. (1990–1998), az MTI Rt. (1997-1998) FB elnöke volt. Jelenleg a Richter Gedeon Nyrt. (2000–) FB elnöke. 2004-től a MOL Nyrt. felügyelőbizottságának alelnöke, 2018 óta az Audit Bizottság elnöke. 1991 és 2002 között a Nemzetközi Beszerzési és Ellátási Szövetség (IFPSM) Board tagja, 1999-2000-ben elnöke. 1996-ban az Európai Termelési és Ipari Társaságok Szövetségének elnöke.

MunkásságaSzerkesztés

Fő kutatási területe a vállalatgazdaságtan, a versenyképesség és a logisztika. E témakörökkel kapcsolatban ért el nemzetközileg is elismert eredményeket, valamint végzett iskolateremtő tevékenységet.

A vállalati versenyképesség területén a mikro- és makroszintű versenyképesség egymás közötti kapcsolatára vonatkozó írásai, illetve a vállalati versenyképesség mérésére vonatkozó kutatásai emelhetőek ki. Másik fő területe a vállalatgazdaságtan, ahol jelentős tankönyvszerzői (ezzel kapcsolatos tankönyve 1992 és 2021 között hat átdolgozott kiadást élt meg) és iskolateremtő munkássága. Harmadik fő témaköre a reálgazdaság jelenségeinek, főként a készletezés és a termelés menedzsmentjének kutatása. Ezen a téren a készletezés makrogazdasági folyamatairól szóló publikációi, valamint a készletek menedzsmentjének új paradigmáját megfogalmazó, empirikusan alátámasztott kutatásai emelhetőek ki.

Több mint négyszáz tudományos publikáció szerzője, ebből tizenöt magyar és több mint tizenhat angol nyelvű könyv szerzője, társszerzője vagy szerkesztője.

Díjai, elismeréseiSzerkesztés

 • Az oktatásügy kiváló dolgozója (1977)
 • A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Pázmány Péter-díja (2000)
 • Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Máriás Antal-emlékérme (2001)
 • Az IFPSM Garner Themoin díja (2002)
 • A Svéd Királyi Mérnöki Akadémia külföldi tagja (2003)
 • A Magyar Nemzeti Bank Popovics Sándor-díja (2003)
 • A Babeş–Bolyai Tudományegyetem díszdoktora (2003)
 • A Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2006)
 • Húszéves a Köztársaság díj (2009)
 • Eger város díszpolgára (2012)
 • A Gazdaságmodellezési Társaság Krekó Béla díja (2014)
 • Közgazdász Életműdíj, Magyar Közgazdasági Társaság (2015)
 • Az IPSERA (Nemzetközi Beszerzési és Ellátási Oktatási és Kutatási Társaság) életműdíja (2015)

Főbb publikációiSzerkesztés

 • Készletgazdálkodás; Tankönyvkiadó, Bp., 1971
 • Készletek a gazdaságban (társszerző, 1978)
 • Operációkutatás és döntéselmélet 2. Bevezetés a döntéselméletbe; Műszaki, Bp., 1978
 • A Rajk László Szakkollégium tíz éve, 1970-1980; szerk. Chikán Attila; MKKE Rajk László Szakkollégium, Bp., 1980
 • The Economics and management of inventories. Proceedings of the first International symposium on inventories. Budapest, September 1-5, 1980, 1-2.; szerk. Chikán Attila; Akadémiai, Bp., 1981
 • Készletezési modellek (társszerző, 1983) (angolul is)
 • A vállalati készletezési politika (1984)
 • New results in inventory research. Proceedings of the second International symposium on inventories. Budapest, August 23-27, 1982; szerk. Chikán Attila; Akadémiai–Elsevier, Bp.–Amsterdam, 1984
 • Inventory in theory and practice. Proceedings of the Third International Symposium on Inventories. Budapest, August 27-31, 1984; szerk. Chikán Attila; Elsevier–Akadémiai, Amsterdam–Bp., 1986 (Studies in production and engineering economics)
 • Bibliography of inventory literature. First, tentative version, 1-3.; szerk. Chikán Attila et alii; ISIR, Bp., 1986
 • Inventory in theory and practice. Proceedings of the Third International Symposium on Inventories. Budapest, August 27-31, 1984; szerk. Chikán Attila; Akadémiai–Elsevier, Bp.–Amsterdam, 1986
 • Erőforrás-tartalékok a vállalati gazdálkodásban (1988)
 • Készletek, ciklusok, gazdaságirányítás (társszerző, 1989)
 • Progress in inventory research. A selection of papers presented at the Fourth International Symposium on Inventories, Budapest, August 25-29, 1986; szerk. Chikán Attila; Elsevier–Akadémiai, Amsterdam–Bp., 1989
 • Készletirodalom, 1968-1988. A magyar nyelvű készletirodalom rendszerezett bibliográfiája; szerk. Chikán Attila, Gelei Andrea; Nemzetközi Készletezési Tudományos Társaság, Bp., 1990
 • Inventory Models (szerk., 1990)
 • Vállalatgazdaságtan; Aula, Bp., 1991
 • Manufacturing Strategies in Hungarian Industry (1995)
 • Vállalataink erőltetett (át)menetben (1996)
 • Emerging issues in purchasing and supply chain management. Selected papers of the First and Second IFPMM Summer Schools held in Salzburg, Austria in 1995 and 1996; szerk. Chikán Attila; IFPMM Summer School Secretariat, Bp., 1997
 • Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje. Termelés, szolgáltatás, logisztika; szerk. Chikán Attila, Demeter Krisztina; Aula, Bp., 1998
 • Managing Business in Hungary: An International Perspective (társszerk., 1999)
 • Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje - Termelés, szolgáltatás, logisztika (társszerző, társszerk., 1999, 2007)
 • National competitiveness in global economy. The case of Hungary; szerk. Chikán Attila, Czakó Erzsébet, Zoltay-Paprika Zita; Akadémiai, Bp., 2002 (Transition, competitiveness and economic growth)
 • Vállalatelméleti szemelvények; szerk. Chikán Attila; Aula, Bp., 2002
 • Vállalati versenyképesség a globalizálódó magyar gazdaságban (társszerk., 2002)
 • Üzleti fogalomtár (társszerk., 2003, 2004)
 • Kutatási tervtanulmány; szerk. Chikán Attila, Czakó Erzsébet; BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ, Bp., 2005 (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat)
 • Bevezetés a vállalatgazdaságtanba. A vállalatgazdaságtan tantárgy BSc színtű oktatási anyaga; Aula, Bp., 2006 (Bologna – tankönyvsorozat)
 • Vállalatgazdaságtan (4., átdolgozott, bővített kiadás, 2008; korábbi kiadások: 1991, 1997, 2003)
 • Versenyben a világgal. Vállalataink versenyképessége az új évezred küszöbén (társszerk., 2009)
 • A multinacionális vállalatok hatása a hazai versenyre és a versenyképességre; szerk. Chikán Attila; BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központja, Bp., 2011
 • 17th International Symposium on Inventories. August 20-24, 2012, Budapest. Book of abstracts; szerk. Chikán Attila; Diamond Congress Ltd., Bp., 2012
 • Chikán Attila–Szabó Erika Márta: Nemzeti versenyképességi intézmények és programok; BCE Vállalatgazdaságtan Intézet Versenyképesség Kutató Központ, Bp., 2013 (Versenyképesség kutatások műhelytanulmány-sorozat)
 • 18th International Symposium on Inventories. August 18-22, 2014, Budapest. Book of abstracts; szerk. Chikán Attila; Diamond Congress Ltd., Bp., 2014

JegyzetekSzerkesztés

 1. A Magyar Tudományos Akadémia újonnan megválasztott tagjai. mta.hu. [2016. május 5-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. május 2.)

ForrásokSzerkesztés