Civil szervezet

szervezet, amely nem a kormányzat része, és nem üzleti célból hozták létre

A civil szervezet olyan társadalmi szervezet, amely nonprofit módon, a kormányzattól függetlenül, önkéntes alapon a közjó javára működik, önszabályozó, intézményesült önszerveződés. Nemzetközi megközelítésben nevezik egyszerűen nem kormányzati szervezeteknek (angolul non-governmental organization, NGO, ejtsd: endzsíou), önkéntes szervezeteknek vagy nonprofit szervezeteknek is őket, de ilyenkor is mögé értik az összes többi, alább részletezett feltételt.[1]

Kritériumai

szerkesztés

Általában konszenzus van a következő feltételek megköveteléséről:[1]

 • nem kormányzati szervezetek – nem függnek közvetlenül a kormányzattól, sem jogilag, sem intézményesen nem tagolódnak be az állami szektorba
 • önszerveződések – saját akaratból jöttek létre és ez határozza meg működési elveiket is
 • nonprofit szervezetek – nem profitcélok vezérlik, az esetleges profitot deklarált céljaikra költik
 • intézményesültek – jogi személyek, szervezeti és működési szabályzatuk van, folyamatosan működnek
 • önszabályozók – működési szabályaikat maguk alkotják, a közös döntések végrehajtását maguk ellenőrzik
 • önkéntesek, öntevékenyek, jótékonyak – ez a tevékenységükre, a vezetésre és a nekik nyújtott adományokra is igaz, legalább egy minimális szinten
 • közhasznú szervezetek – közvetlenül vagy közvetve a közjót szolgálják – ehhez nem szükséges formális jogi minősítés

Nem sorolják a civil szervezetek közé:

 • a pártokat, amelyek közvetlen célja a kormányzati hatalom megragadása,
 • az egyházakat, amelyek hierarchikus szervezetek, tagjaik tevékenységét szervezik
 • a szakszervezeteket, amelyek tagjaik érdekeit szolgálják

Története

szerkesztés

Az első ilyen nemzetközi szervezetnek a solferinói csata után létrejött Nemzetközi Vöröskeresztet tekintik (bár mai formájában már nem nem-kormányzati szervezet). Ma már a globális világ minden területén léteznek ilyen szervezetek (környezetvédelem, emberi jogok, humanitárius segélyezés stb.). Az NGO-k működése az egyes országok joghatósága alatt állnak, és nincs nemzetközi jogalanyiságuk. 2014 óta minden év február 27-e a civil szervezetek világnapja.

Története a magyar jogban

szerkesztés

Újraszabályozás 2011-ben

szerkesztés

A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról vagy informálisan civil törvény nem pontosan a civil szervezetek körét szabályozza, hanem az egyesülési jog alapján létrejött szervezeteket.[2]

A törvény meghatározása szerint civil szervezet[4]

 • a civil társaság,
 • a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével,
 • valamint az alapítvány – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével.

Néhány híresebb nemzetközi NGO

szerkesztés

További információk

szerkesztés