Dekán
Decane-2D-Skeletal.svg Decane-3D-balls.png
IUPAC-név Dekán
Kémiai azonosítók
CAS-szám 124-18-5
SMILES
CCCCCCCCCC
Kémiai és fizikai tulajdonságok
Kémiai képlet C10H22
Moláris tömeg 142,29 g/mol
Megjelenés színtelen folyadék
Sűrűség 0,73 g/ml, folyadék
Olvadáspont ‒29,9 °C (243,25 K)[1]
Forráspont 174,1 °C (447,25 K)
Oldhatóság (vízben) nem elegyedik
Viszkozitás 0,92 cP 20 °C-on
Veszélyek
EU osztályozás Ártalmas (Xn)[2]
NFPA 704
NFPA 704.svg
2
0
0
 
R mondatok R10, R65[2]
S mondatok S23, S24, S62[2]
Lobbanáspont 46 °C
Öngyulladási
hőmérséklet
210 °C
Robbanási határ 0,8–5,4%
Rokon vegyületek
Rokon alkánok Nonán
Undekán
Ha másként nem jelöljük, az adatok az anyag standardállapotára (100 kPa) és 25 °C-os hőmérsékletre vonatkoznak.

A dekán egy telített szénhidrogén, tíz szénatomot tartalmazó alkán. Összegképlete C10H22. Színtelen, gyúlékony folyadék. 75 szerkezeti izomerje létezik.[3]

JegyzetekSzerkesztés