Főmenü megnyitása

Doktoranduszok Országos Szövetsége

A Doktoranduszok Országos Szövetsége a magyarországi felsőoktatási intézmények doktori képzésében részt vevő hallgatók (doktoranduszok), illetve doktorjelöltek érdek-képviseleti szervezete. Jogi formája 2012-től Oktatási Hivatal által nyilvántartott közjogi jogi személy, az 1994-ben létrehozott egyesület Doktoranduszok Országos Egyesülete néven működik tovább.

Doktoranduszok Országos Szövetsége
Alapítva 1994
Elnök Szabó Péter

A Doktoranduszok Országos Szövetsége weboldala

Tartalomjegyzék

Szervezeti felépítéseSzerkesztés

A DOSz legfőbb szerve a küldöttgyűlés, napi szinten a DOSz-t az elnök vezetésével az elnökség működteti. Az elnökség tagjait a küldöttek választják maguk közül. A küldötteket a tagok választják, doktori iskolánként egyet-egyet.

A DOSz (egyesület) elnökei

A DOSz (köztestület) elnökei

  • 2012. december 19. - 2014. december 31. Csiszár Imre (Debreceni Egyetem)
  • 2015. január 1. - 2016. december 31. Keresztes Gábor (Nyugat-Magyarországi Egyetem)
  • 2017. január 1. - dr. Kőmíves Péter Miklós (Debreceni Egyetem)
  • 2017. november 25. - Szabó Péter (Pannon Egyetem)

Érdekképviseleti tevékenységSzerkesztés

A DOSz érdekképviseleti tevékenysége rendkívül kiterjedt. Ennek egyik formája a jogsegély-szolgálat, amelyet jelenleg a DOSz önállóan üzemeltet. Emellett kapcsolatot tart egyetemi karok és doktori iskolák vezetőségével és doktorandusz hallgatói önkormányzataival, minisztériumokkal, a Magyar Akkreditációs Bizottsággal, a Magyar Rektori Konferenciával és rendszeresen részt vesz az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottságának[halott link] ülésein is. Emellett a DOSz állásfoglalások, valamint szakmai javaslatok kidolgozása és kommunikálása révén látja el a doktorandusz hallgatók érdekeinek képviseletét, amelyet aktív érdekérvényesítő tevékenység is kiegészít a fentebb említett szervezeten keresztül. Az Egyesület éveken keresztül Acta Doctorandorum címmel a magyarországi doktori képzés ügyeivel foglalkozó kiadványt jelentetett meg.

Jelenleg publikációs pályázatokkal, illetve a doktori képzéshez kapcsolódó kutatásokkal, felmérésekkel, valamint különböző rendezvények (konferenciák) támogatásával igyekszik a doktori képzés színvonalának fejlesztéséhez hozzájárulni a szervezet.

Rendszeres rendezvényekSzerkesztés

TáborokSzerkesztés

Minden tanév kezdete előtt, tipikusan augusztus végén a DOSz tábort szervez. A tábor a graduális képzés gólyatáboraira emlékeztet, szakmai és társasági programokat egyaránt tartalmaz. Szakmai témák: a doktori képzés működése, a DOSz szervezete és tevékenysége, a doktorandusz létforma kérdései. Társasági programok: kirándulás, csapatversenyek, sport, városnézés, zenés-táncos est, ismerkedés. A táborok különös jelentőséggel bírnak a tanulmányaikat éppen megkezdő PhD hallgatók számára. A nagyjából 60-100 résztvevő kb. fele másod- vagy felsőbb éves doktorandusz; egy részük visszatérő résztvevője a táboroknak.

Tavaszi SzélSzerkesztés

A DOSz évente megszervezi a Tavaszi Szél tudományos konferenciát. A konferencián magyar és határon túli magyar doktoranduszok mutatják be egymásnak kutatási témájukat, eredményeiket.

Doktorandusz önszerveződésSzerkesztés

A rendszeres DOSz táborok és időnkénti szakmai rendezvények számos doktorandusz számára a személyes kapcsolattartás fórumait is jelentik. A DOSz tagjainak az 1995-1998 közötti időszakban meglehetősen aktív e-mail levelező listája működött[1], ahol a tagok PhD ügyeiket megbeszélték, rendezvényeket, ösztöndíj lehetőségeket ajánlottak egymásnak. 1999 táján az önszerveződő levelezőlisták új doktoranduszokkal való megismertetése abbamaradt, és a lista apránként elhalt, helyét a DOSz hivatalos levelezőlistája vette át, amely a DOSz minden regisztrált tagja részére elérhető. Ezen keresztül havi rendszerességgel jutnak hozzá a PhD hallgatók a hírlevélhez és minden egyéb fontos információhoz.

Lásd mégSzerkesztés

  • A DOSz honlapja [2]