Erdélyi kancellárok listája

Az alábbi lista az önálló Erdély kancellárjait tartalmazza, hivatali idejük feltüntetésével; az a Habsburg-fennhatóság alatt álló Erdély 1694 és 1867 között fennálló kormányzati szervének vezetőit lásd az Erdélyi Udvari Kancellária cikkben.

Kancellár Hivatali idő Megjegyzés
1540–1551 között az erdélyi közigazgatás még kialakulófélben volt; Izabella és Fráter György kormányzása idején a kancelláriát egy titkár vezette.
Csáky Mihály 1556–1571
Forgách Ferenc 1571–1575
1575 vége–1576 eleje között a tisztség betöltetlen volt.
Sulyok Imre 1576–1578
Berzeviczy Márton 1578–1586 Báthory István mellett Lengyelországban
Kovacsóczy Farkas 1578–1594 Báthory Kristóf és Báthory Zsigmond vajdák kancellárja 1586-ig
Jósika István 1594–1598
Naprágyi Demeter 1598–1600
1600 és 1603 között a tisztség betöltetlen, a kancelláriát feltehetően titkár vezette.
Jacobinus János 1603
Káthay Mihály 1604–1606
Káthay letartóztatása után a tisztség betöltetlen maradt, a kancelláriát a titkári rangban levő Péchi Simon vezette.
Petki János 1607–1608
Kendi István 1608–1610
Imreffi János 1610–1611
Imreffi halála után a kancelláriát feltehetően a titkári rangú Hidy György vezette.
Péchi Simon 1613–1621
Péchi letartóztatása után Kovacsóczy István egy ideig titkári rangban helyettesítette.
Kovacsóczy István 1622–1634
Kovacsóczy halála után a kancelláriát 1644-ig az ítélőmester Kassai István vezette, utána 1649-ig Szalárdi János titkár, majd Pálóczi Horvát János titkár.
Mikes Mihály 1656–1660
Bethlen János 1659–1678
Bethlen Farkas 1678–1679
1679–1690 között a kancellár feladatköre több személy között oszlott meg.
1694-től: Erdélyi Udvari Kancellária, eltérő feladatkörrel

ForrásokSzerkesztés