Görögország miniszterelnökeinek listája

Első Hellén Köztársaság (1822–1833)Szerkesztés

Az ideiglenes görög állam kormányfői a Görög szabadságharc, és az azt követő Első Hellén Köztársaság idején.

Név
(született–meghalt)
Portré Hivatali idő Párt Megjegyzés
Hivatalba lépett Hivatal vége
Görögország Ideiglenes Kormánya (1822–1827)
Aléxandrosz Mavrokordátosz
(1791–1865)
  1822. január 13. 1823. április 30. független Az 1822-es Végrehajtó Testület elnöke. Teodorosz Negrisz volt a "Minisztertanács Elnöke".
Pétrosz Mavromihálisz
(1765–1848)
  1823. április 30. 1824. január 6. független Az 1823-as Végrehajtó Testület elnöke.
Jórgosz Kunturiótisz
(1782–1858)
  1824. január 6. 1826. április 12. Francia Párt Az 1824-es Végrehajtó Testület elnöke.
Andréasz Zaímisz
(1791–1840)
  1826. április 26. 1827. április 2. független Görögország Kormányzó Bizottsága (1826) elnöke.
Jórgosz Mavromihálisz
(1800–1831)
  1827. április 2. 1828. január 18. független Az ügyvivő Kormányzó Bizottság elnöke, amely a kiválasztott kormányzó, Joánnisz Kapodísztriasz Görögországba érkezéséig kormányzott.
Hellén Állam (1828–1832)
Joánnisz Kapodísztriasz
(1776–1831)
  1828. január 18. 1831. szeptember 27. Orosz Párt Görögország kormányzója, állam- és kormányfője. 1831. október 9-én meggyilkolták.
Augusztínosz Kapodísztriasz
(1778–1857)
  1831. október 9. 1831. december 5. Orosz Párt Görögország Kormányzó Bizottsága (1831) elnöke, Joánnisz Kolettisz és Teodórosz Kolokotrónisz urakkal együtt.
1831. december 5. 1832. március 15. Az Alkotmány kihirdetéséig a "Görög Kormány elnöke".
1832. március 15. 1832. március 28. "Görögország Kormányzójává" nevezték ki I. Ottó trónra lépéséig, de hivatalát elhagyva Korfura menekül, a Kolettisz általi végrehajtott puccs után.
Joánnisz Kolettisz, Teodórosz Kolokotrónisz, Andréasz Zaímisz, Andréasz Metáxasz, Dimítriosz Budúrisz 1832. március 28. 1832. április 14. Görögország Kormányzó Bizottsága, amely I. Ottó trónra lépéséig kormányzott.
Jórgosz Kunturiótisz, Dimítriosz Ipszilántisz, Joánnisz Kolettisz, Dimítriosz Plapútasz, Andréasz Zaímisz, Andréasz Metáxasz 1832. április 14. 1833. január 25.

Görög Királyság – Wittelsbach-ház (1833–1862)Szerkesztés

Kormányfők a Wittelsbach-ház uralkodása idején.

Név
(született–meghalt)
Portré Hivatali idő Párt Megjegyzés
Hivatalba lépett Hivatala vége
Abszolút monarchia (1833–1843)
Szpirídon Trikúpisz
(1788–1873)
  1833. január 25. 1833. április 3. Angol Párt A Minisztertanács elnöke, Ottó király Régenstanácsa hivatalban tartotta. Teódorosz Kolokotrónisz letartóztatása hatására mondott le.
1833. április 3. 1833. október 12.
Alexándrosz Mavrokordátosz
(1791–1865)
  1833. október 12. 1834. május 31. Angol Párt A Minisztertanács elnöke, lemondott a Régenstanáccsal való vitája miatt a Kolokotrónisz-per kapcsán.
Ioánnisz Koléttisz
(1774–1847)
  1834. június 12. 1835. május 20. Francia Párt A Minisztertanács elnöke.
Gróf Josef Ludwig von Armansperg
(1787–1853)
  1835. május 20. 1837. február 2. A Régenstanács korábbi elnöke.
Ignaz von Rudhart
(1790–1838)
  1837. február 2. 1837. december 8. Fő államtitkár.
Ottó király
(1815–1867)
  1837. december 8. 1841. június 24. Személyesen irányította a kormányt.
Aléxandrosz Mavrokordátosz
(1791–1865)
  1841. június 24. 1841. augusztus 10. Angol Párt Fő államtitkár; február 10-én, nagy-britanniai nagykövetsége idején nevezték ki, majd hazatért Görögországba és június 24-én megalakította kormányát.
Ottó király
(1815–1867)
  1841. augusztus 10. 1843. szeptember 3. Személyesen irányította a kormányt egészen az 1843. szeptember 3-i forradalomig.
Alkotmányos monarchia (1843–1862)
Andréasz Metaxász
(1790–1860)
  1843. szeptember 3. 1844. február 16. Orosz Párt Ideiglenes kabinet, az 1843. szeptember 3-i forradalom utáni időben. Törvényhozási választást tartanak egy Alkotmányozó Nemzetgyűlés létrehozására.
Konsztantínosz Kanárisz
(1790–1877)
  1844. február 16. 1844. március 30. Orosz Párt Ideiglenes kormány. Az 1844-es görög Alkotmány elfogadása.
Alexándrosz Mavrokordátosz
(1791–1865)
  1844. március 30. 1844. Augusztus 4. Angol Párt Ügyvivő kormány az 1844-es választások megszervezésére.
Ioánnisz Koléttisz
(1774–1847)
  1844. augusztus 6. 1847. augusztus 31. Francia Párt Hivatalában meghalt.
Kícosz Cavélasz
(1801–1855)
  1847. szeptember 5. 1848. március 4. Francia Párt Cavélasz Ottó szárnysegéde volt, maga a király nevezte ki Koléttisz utódjának.
Jeórjiosz Kunturiótisz
(1782–1858)
  1848. március 4. 1848. október 15. Francia Párt Koalíciós kormányt irányított, amely a Francia Párt és az Orosz Párt tagjaiból állt.
Konsztantínosz Kanárisz
(1790–1877)
  1848. október 15. 1849. december 12. Orosz Párt
Antóniosz Kriezísz
(1796–1865)
  1849. december 14. 1854. május 16. Angol Párt A kormány nagyhatalmi nyomásra lemondott, amikor francia csapatok szálltak partra Pireuszban, kikényszerítve Görögország semlegességét a Krími háborúban.
Alexándrosz Mavrokordátosz
(1791–1865)
  1854. május 16. 1855. szeptember 28. Angol Párt Létrehozta a "Megszállási Minisztériumot", amelyet a francia csapatok partra szállását követően alapított.
Dimítriosz Vúlgarisz
(1802–1878)
  1855. szeptember 29. 1857. november 13. Francia Párt
Athanásziosz Miaúlisz
(1815–1867)
  1857. november 13. 1862. május 26. Katona A kormány megbukott az 1859-es törvényhozási választást követően. Konsztantínosz Kanárisz nem tudott kormányt alakítani, így Miaúlisz visszakapta hivatalát 1859. május 29-én.
Gennaíosz Kolokotrónisz
(1803–1868)
  1862. május 26. 1862. október 11. Katona Lemondott, miután az 1862. október 23-i forradalom megbuktatta Ottó királyt.
Kormányzóság (1862–1863)
Dimítriosz Vúlgarisz
(1802–1878)
  1862. október 11. 1863. február 9. Francia Párt Ideiglenes kormányt vezetett. Megszervezte az 1862-es törvényhozási választásokat.
Arisztídisz Moraitínisz
(1806–1875)
  1863. február 9. 1863. február 13. Orosz Párt A görög Nemzetgyűlés elnöke.
Zinóviosz Válvisz
(1800–1886)
  1863. február 13. 1863. március 25. Független A Nemzetgyűlés által kinevezett Ideiglenes Kormány vezetője.
Diomídisz Kiriakósz
(1811–1869)
  1863. március 27. 1863. április 29. Független A Nemzetgyűlés által kinevezett Ideiglenes Kormány vezetője.
Benizélosz Rúfosz
(1795–1868)
  1863. április 29. 1863. június 19. Francia Párt A Nemzetgyűlés által kinevezett Ideiglenes Kormány vezetője. A Diomídisz Kiriakósz-vezette Nemzetgyűlés június 19-én felmentette a Juniánában folyó összecsapások miatt, június 21-én lépett vissza hivatalába, egészen I. György trónralépéséig.
1863. június 21. 1863. október 18.

Görög Királyság – Glücksburg-ház (1863–1924)Szerkesztés

Görögország kormányfői a Glücksburg-ház uralkodása idején.

Név
(született–meghalt)
Portré Hivatali idő Párt Megjegyzés
Hivatalba lépett Hivatal vége
Dimítriosz Vúlgarisz
(1802–1878)
  1863. október 25. 1864. március 6. Francia Párt
Konsztantínosz Kanárisz
(1790–1877)
  1864. március 6. 1864. április 16. Orosz Párt Elfogadták az új, 1864-es görög Alkotmányt.
Zinóviosz Válvisz
(1800–1886)
  1864. április 16. 1864. július 26. független
Konsztantínosz Kanárisz
(1790–1877)
  1864. július 26. 1865. február 26. Orosz Párt
Aléxandrosz Kumundúrosz
(1817–1883)
  1865. március 2. 1865. október 20. Nationalist Party
Epameinóndasz Delijórgisz
(1829–1879)
  1865. október 20. 1865. november 3. Nemzeti Bizottság
Dimítriosz Vúlgarisz
(1802–1878)
  1865. november 3. 1865. november 6. független
Aléxandrosz Kumundúrosz
(1817–1883)
  1865. november 6. 1865. november 13. Nationalist Party
Epameinóndasz Delijórgisz
(1829–1879)
  1865. november 13. 1865. november 28. Nemzeti Bizottság
Benizélosz Rúfosz
(1795–1868)
  1865. november 28. 1866. június 9. független
Dimítriosz Vúlgarisz
(1802–1878)
  1866. június 9. 1866. december 18. független
Aléxandrosz Kumundúrosz
(1817–1883)
  1866. december 18. 1867. december 20. Nationalist Party
Ariszteídisz Moraitínisz
(1806–1875)
  1867. december 20. 1868. január 25. független
Dimítriosz Vúlgarisz
(1802–1878)
  1868. január 25. 1869. január 25. független
Thraszivúlosz Zaimisz
(1829–1880)
  1896. február 6. 1870. július 22. független
Epameinóndasz Delijórgisz
(1829–1879)
  1870. július 22. 1870. december 15. Nemzeti Bizottság
Aléxandrosz Kumundúrosz
(1817–1883)
  1870. december 15. 1871. november 9. Nationalist Party
Thraszivúlosz Zaimisz
(1829–1880)
  1871. november 9. 1872. január 6. független
Dimítriosz Vúlgarisz
(1802–1878)
  1872. január 6. 1872. július 20. független
Epameinóndasz Delijórgisz
(1829–1879)
  1872. július 20. 1874. február 21. Nemzeti Bizottság
Dimítriosz Vúlgarisz
(1802–1878)
  1874. február 21. 1875. május 8. független
Harílaosz Trikúpisz
(1832–1896)
  1875. május 8. 1875. október 27. New Party Bevezették a "parlamenti többség" fogalmát.
Aléxandrosz Kumundúrosz
(1817–1883)
  1875. október 27. 1876. december 8. Nationalist Party
Epameinóndasz Delijórgisz
(1829–1879)
  1876. december 8. 1876. dcember 13. Nemzeti Bizottság
Aléxandrosz Kumundúrosz
(1817–1883)
  1876. december 13. 1877. március 10. Nationalist Party
Epameinóndasz Delijórgisz
(1829–1879)
  1877. március 10. 1877. június 1. Nemzeti Bizottság
Aléxandrosz Kumundúrosz
(1817–1883)
  1877. június 1. 1877. június 7. Nationalist Party
Konsztantínosz Kanárisz
(1790–1877)
  1877. június 7. 1877. szeptember 14. független Nemzeti Egységkormány.
Aléxandrosz Kumundúrosz
(1817–1883)
  1877. szeptember 14. 1878. november 2. Nationalist Party
Harílaosz Trikúpisz
(1832–1896)
  1878. november 2. 1878. november 7. New Party
Aléxandrosz Kumundúrosz
(1817–1883)
  1878. november 7. 1880. március 22. Nationalist Party
Harílaosz Trikúpisz
(1832–1896)
  1880. március 22. 1880. október 25. New Party
Aléxandrosz Kumundúrosz
(1817–1883)
  1880. október 25. 1882. március 15. Nationalist Party
Harílaosz Trikúpisz
(1832–1896)
  1882. március 15. 1885. május 1. New Party
Theódorosz Delijánnisz
(1820–1905)
  1885. május 1. 1886. május 9. Nationalist Party
Dimítriosz Válvisz
(1814–1886)
  1886. május 9. 1886. május 21. független
Harílaosz Trikúpisz
(1832–1896)
  1886. május 21. 1890. november 5. New Party Három egymás utáni terminus.
Theódorosz Delijánnisz
(1820–1905)
  1890. november 5. 1892. március 1. Nationalist Party
Konsztantínosz Konsztantópulosz
(1832–1910)
  1892. március 1. 1892. március 22. Nationalist Party
Harílaosz Trikúpisz
(1832–1896)
  1892. június 22. 1893. május 15. New Party Bejelentették az állam fizetésképtelenségét.
Szotíriosz Szotirópulosz
(1831–1898)
  1893. május 15. 1893. november 11. független
Harílaosz Trikúpisz
(1832–1896)
  1893. november 11. 1895. január 24. New Party
Nikólaosz Delijánnisz
(1845–1910)
  1895. január 24. 1895. június 11. Nationalist Party
Theódorosz Delijánnisz
(1820–1905)
  1895. június 11. 1897. április 30. Nationalist Party
Dimítriosz Rállisz
(1844–1921)
  1897. április 30. 1897. október 3. független
Aléxandrosz Zaímisz
(1855–1936)
  1897. október 3. 1899. április 14. független
Jórgosz Theotókisz
(1844–1916)
  1899. április 14. 1901. november 25. New Party
Aléxandrosz Zaímisz
(1855–1936)
  1901. november 25. 1902. december 6. független
Theódorosz Delijánnisz
(1820–1905)
  1902. december 6. 1903. június 27. Nationalist Party
Jórgosz Theotókisz
(1844–1916)
  1903. június 27. 1903. július 11. New Party
Dimítriosz Rállisz
(1844–1921)
  1903. július 11. 1903. december 19. független
Jórgosz Theotókisz
(1844–1916)
  1903. december 19. 1904. december 29. New Party
Theódorosz Delijánnisz
(1820–1905)
  1904. december 29. 1905. június 13. Nationalist Party
Dimítriosz Rállisz
(1844–1921)
  1905. június 22. 1905. december 21. független
Jórgosz Theotókisz
(1844–1916)
  1905. december 21. 1909. július 29. New Party
Dimítriosz Rállisz
(1844–1921)
  1909. július 29. 1909. augusztus 28. független Goudi puccs.
Kiriakúlisz Mavromihálisz
(1849–1916)
  1909. augusztus 28. 1910. január 31. független A Katonai Liga felügyelete alatt.
Sztéfanosz Dragúmisz
(1842–1923)
  1910. január 31. 1910. október 19. független
Elefthériosz Venizélosz
(1864–1936)
  1910. október 19. 1915. március 10. Liberal Party 1910-ben és 1912-ben is megválasztották, két terminust töltött ki. 1911-ben elfogadták az új görög Alkotmányt. I. Konstantin királlyal való vitája miatt lemondott.
Dimítriosz Gúnarisz
(1866–1922)
  1915. március 10. 1915. augusztus 23. People's Party
Elefthériosz Venizélosz
(1864–1936)
  1915. augusztus 23. 1915. október 7. Liberal Party Megnyerte az 1915-ös választást, majd ismét lemondott a királlyal való vitája miatt, amelyet Görögország belépéséről folytatott az első világháborúba.
Aléxandrosz Zaímisz
(1855–1936)
  1915. október 7. 1915. november 7. független
Stéfanosz Szkulúdisz
(1836–1928)
  1915. november 7. 1916. június 22. független
Aléxandrosz Zaímisz
(1855–1936)
  1916. június 22. 1916. szeptember 16. független
Nikólaosz Kalogerópulosz
(1853–1927)
  1916. szeptember 16. 1916. október 10. független Hivatalos, "királyi" kormány, amely Görögország déli részét ellenőrizte. Vele szemben állt a Honvédelmi Kormány.
Szpirídon Lámbrosz
(1851–1919)
  1916. október 10. 1917. május 4. független
Aléxandrosz Zaímisz
(1855–1936)
  1917. május 4. 1917. június 27. független
Elefthériosz Venizélosz
(1864–1936)
  1916. szeptember 19. 1917. június 27. Liberal Party A Szalonikiben székelő, rivális Honvédelmi Kormány ellenőrizte Görögország északi részét, az Égei-szigeteket és Krétát. Az Első világháború Szövetségesei 1916. december 19-én elismerték. Görögország belépett az első világháborúba.
Elefthériosz Venizélosz
(1864–1936)
1917. június 27. 1920. november 17. Liberal Party Szövetséges ultimátum hatására I. Konstantin lemondott a trónról. Miután az Ideiglenes Kormány az egész országra kiterjesztett hatalmát, Görögország hivatalosan belépett a világháborúba.
Dimítriosz Rállisz
(1844–1921)
  1920. november 17. 1921. február 6. People's Party
Nikólaosz Kalojerópulosz
(1853–1927)
  1921. február 6. 1921. április 8. People's Party
Dimítriosz Gúnarisz
(1866–1922)
  1921. április 8. 1922. május 16. People's Party
Nikólaosz Sztrátosz
(1872–1922)
  1922. május 16. 1922. május 22. People's Party
Pétrosz Protopapadákisz
Π(1860–1922)
  1922. május 22. 1922. szeptember 10. People's Party
Nikólaosz Triantafillákosz
(1855–1939)
  1922. szeptember 10. 1922. szeptember 29. független Katonai zendülés a Kis-Ázsiai katasztrófa után, amelynek vezetői Nikólaosz Plasztírasz és Sztiliánosz Gonatasz ezredesek voltak.
Anasztásziosz Haralámbisz
(1862–1949)
Fájl:Charalambis.jpg 1922. szeptember 29. 1922. szeptember 30. katona Altábornagy. Egy napig töltötte be a miniszterelnöki pozíciót, Szotíriosz Krokidász érkezése előtt.
Szotíriosz Krokidász
(1852–1924)
Fájl:Krokidas.jpg 1922. szeptember 30. 1922. november 27. független Jogász professzor. A katonai felügyelet alatt álló ideiglenes kormány feje. A Hatok Pere miatt lemondott.
Sztilianósz Gonatász
(1876–1966)
  1922. november 27. 1924. január 11. katona Ezredes. Január 15-én Nikólaosz Plasztirász és Gonatász megadták magukat a Nemzetgyűlésnek.
Elefthériosz Venizélosz
(1864–1936)
  1924. január 11. 1924. február 6. Liberal Party
Jórgosz Kafantárisz
(1873–1946)
  1924. február 6. 1924. március 12. független

Második Hellén Köztársaság (1924–1935)Szerkesztés

Név
(született–meghalt)
Portré Hivatali idő Párt Megjegyzés
Hivatalba lépett Hivatal vége
Aléxandrosz Papanasztaszíu
(1876–1936)
  1924. március 12. 1924. július 25. független Kormány a Liberális Párttal koalícióban alakult meg. Március 25-én kikiáltották a Köztársaságot, amelyet az április 13-i görög népszavazás megerősített.
Themisztoklísz Szofúlisz
(1862–1949)
  1924. július 25. 1924. október 7. Liberális Párt
Andréasz Mihalakópulosz
(1876–1938)
  1924. október 7. 1925. június 26. Liberális Párt Puccsal megdöntötték.
Theódorosz Pángalosz
(1878–1952)
  1925. június 26. 1926. július 19. katona Altábornagy. Diktatúrát hozott létre.
Athanásziosz Eftaxíasz
(1849–1931)
  1926. július 19. 1926. augusztus 23. független Theódorosz Pángalosz diktatúrájában.
Jeórjiosz Kondílisz
(1879–1936)
  1926. augusztus 26. 1926. december 4. katona Vezérőrnagy. Megdöntötte Pángalosz diktatúráját, de facto augusztus 23-án, az ügyvivő kormány vezetője.
Aléxandrosz Zaímisz
(1855–1936)
  1926. december 4. 1927. augusztus 17. független Miután egy párt sem szerzett parlamenti többséget az 1926. novemberi választáson, kompromisszumos jelölt az "ökumenikus kormány" vezetésére. Az 1927-es görög Alkotmány elfogadása.
1927. augusztus 17. 1928. február 8.
1928. február 8. 1928. július 4.
Elefthériosz Venizélosz
(1864–1936)
  1928. július 4. 1929. június 7. Liberális Párt Megnyerte az 1928-as törvényhozási választást. Barátsági Egyezmény Törökországgal (1930), agráreformok.
1929. június 7. 1929. december 16.
1929. december 16. 1932. május 26.
Aléxandrosz Papanasztaszíu
(1876–1936)
  1932. május 26. 1932. június 5. Mezőgazdasági és Munkáspárt
Elefthériosz Venizélosz
(1864–1936)
  1932. június 5. 1932. november 4. Liberális Párt
Panajísz Caldárisz
(1868–1936)
  1932. november 4. 1933. január 16. Néppárt
Elefthériosz Venizélosz
(1864–1936)
  1933. január 16. 1933. március 6. Liberális Párt Elvesztette az 1933. márciusi választást; Venizélosz-párti katonai puccskísérlet.
Aléxandrosz Othonaíosz
(1879–1970)
  1933. március 6. 1933. március 10. katona Venizelista altábornagy. A Venizélosz-párti katonai puccskísérlet idején a katonai veszélyhelyzeti kormány feje.
Panajísz Caldárisz
(1868–1936)
  1933. március 10. 1935. október 10. Néppárt Az 1935. március katonai puccskísérlet sikeres leverése után fokozatosan a monarchia visszaállítása irányába dolgozott a kormány. A fegyveres erők puccsal buktatták meg.

Görög Királyság – A Glücksburg-ház restaurációja (1935–1974)Szerkesztés

Név
(született–meghalt)
Portré Hivatali idő Párt Megjegyzés
Hivatalba lépett Hivatal vége
Jeórjiosz Kondílisz
(1879–1936)
  1935. október 10. 1935. november 30. Nemzeti Radikális Párt Altábornagy, egyben a kicsi Nemzeti Radikális Párt elnöke. A Hadsereg vezetőinek támogatásával vette át a kormányzást, és október 10-én eltörölte a Köztársaságot, amit az 1935-ös népszavazás megerősített. II. György 1935. november 3-i visszatéréséig régens volt.
Konsztantínosz Demercísz
(1876–1936)
  1935. november 30. 1936. április 12. független Jogász professzor, függetlenként választották meg, az ügyvivő kormány feje lett. Az 1936-os választás után kialakult patthelyzettől halálig a kompromisszumos kormány vezetője.
Joánnisz Metaxász
(1871–1941)
  1936. április 13. 1941. január 29. Szabadgondolkodású Párt Nyugállományú altábornagy. A Demercísz-kormány alelnöke. 1936. augusztus 4-én felfüggesztette a Parlament működését és katonai diktatúrát vezetett be.
Aléxandrosz Korízisz
(1885–1941)
  1941. január 29. 1941. április 18. független A Görög Nemzeti Bank elnöke, II. György nevezte ki miniszterelnökké. Öngyilkos lett, amikor a náci csapatok bevonultak Athénba.
II. György görög király
(1890–1947)
  1941. április 18. 1941. április 21. független Korízisz öngyilkossága után II. György de facto miniszterelnök lett, és miközben Konsztantínosz Kocíasz, Aléxandrosz Mazarákisz-Ainian, és Emmanúil Cúderosz jelöltségét latolgatták; április 20-án Aléxandrosz Szakelláriu tengernagyot feleskették II. György kormányfő miniszterelnök-helyettesének[1]
Emmanuíl Cuderósz
(1882–1956)
  1941. április 21. 1944. április 14. független A Görög Nemzeti Bank elnöke, II. György nevezte ki. Száműzetésbe vonult Londonba majd Kairóba, 1941. május 23-tól.
A tengelyhatalmak megszállása alatt működő kollaboráns kormányok (1941–1944)
Jeórjiosz Colákoglu
(1886–1948)
Fájl:Tsolakoglou.jpg 1941. április 30. 1942. december 2. katona Altábornagy. 1941 áprilisában saját meggyőződésből aláírta a Görög Hadsereg feltétel nélküli megadásáról szóló jegyzéket a náci Németország hadseregével. A kollaboráns kormány első vezetője. A megszálló hatalmak általi fiskális kizsákmányolás miatt lemondott.
Konsztantínosz Logothetópulosz
(1878–1961)
1942. december 2. 1943. április 7. független Orvos professzor. A kollaboráns kormány második vezetője, a tengelyhatalmak megszállása alatt. A németek alkalmatlanság miatt váltak meg tőle.
Ioánnisz Rállisz
(1878–1946)
Fájl:Rallis.jpg 1943. április 7. 1944. október 12. Néppárt A Görög Állam tengelyhatalmak megszállása alatti kollaboráns kormányok harmadik vezetője. Ő hozta létre a "Biztonsági Zászlóaljakat", amelyek a Wehrmacht által felszerelt kollaboráns félkatonai szervezetek voltak, amelyek feladata az ellenálló csoportok felkutatása volt.
Nemzeti Felszabadítási Politikai Bizottság (1944)
Evripídisz Bakircísz
(1895–1947)
Fájl:Evripidis Bakirtzis.jpg 1944. március 10. 1944. április 18. Kommunista Párt A Nemzeti Felszabadítási Front (EAM) által felügyelt területek kormányzata, a Nemzeti Felszabadítási Politikai Bizottság (PEEA) elnökei.
Aléxandrosz Szvólosz
(1892–1952)
Fájl:Alexandros Svolos.jpg 1944- április 18. 1944. szeptember 2. Szocialista Párt
Szofoklísz Venizélosz
(1894–1964)
  1944. április 14. 1944. április 26. Liberális Párt A nemzetközileg elismert görög Kormány feje, kairói száműzetésben.
Jeórjiosz Papandréu
(1888–1968)
  1944. április 26. 1945. január 3. Görögország Demokratikus Szocialista Pártja A nemzetközileg elismert görög Kormány feje, kairói száműzetésben. 1944 májusában, a Libanoni Konferencia után beolvasztotta a PEEA-t és megalakította a Nemzeti Egységkormányt. 1944. október 18-án hazatért. Lemondott a Dekemvriana idején.
Nikólaosz Plasztírasz
(1883–1953)
  1945. január 3. 1945. április 8. független
(Liberális-szimpatizáns)
Nyugállományú altábornagy. Kiemelkedő katona, a "Fekete lovas" az 1919–1922 között zajló török–görög háborúban.
Pétrosz Vúlgarisz
(1884–1957)
  1945. április 8. 1945. augusztus 11. katona Ellentengernagy.
1945. augusztus 11. 1945. október 17.
'''Damaszkinósz''' érsek
(1891–1949)
  1945. október 17. 1945. november 1. független Athén érseke. Régens és miniszterelnök.
Panajiótisz Kanellópulosz
(1902–1986)
  1945. november 1. 1945. november 22. Nemzeti Unió Párt
Themisztoklísz Szofúlisz
(1862–1949)
  1945. november 22. 1946. április 4. Liberális Párt
Panajiótisz Poulícasz
(1881–1968)
  1946. április 4. 1946. április 18. független Főbíró. Átmeneti kormány.
Konsztantínosz Caldárisz
(1884–1970)
  1946. április 18. 1946. október 2. Néppárt
1946. október 2. 1947. január 24.
Dimítriosz Máximosz
(1873–1955)
  1947. január 24. 1947. augusztus 29. Néppárt Koalíciós kormány feje.
Konsztantínosz Caldárisz
(1884–1970)
  1947. augusztus 29. 1947. szeptember 7. Néppárt
Themisztoklísz Szofúlisz
(1862–1949)
  1947. szeptember 7. 1948. november 18. Liberális Párt Négy terminus, mindenféle összetételű koalíciós kormányokat vezetett.
1948. november 18. 1949. január 20.
1949. január 20. 1949. április 14.
1949. április 14. 1949. június 24.
Provizórikus demokratikus kormány (1947–1950)
Márkosz Vafejádisz
(1906–1992)
  1947. december 24. 1949. február 7. Kommunista Párt A Provizórikus demokratikus kormány vezetői, a görög polgárháború idején alakult kommunista ellenkormány. 1949. augusztus 28-án megbukott és száműzetésbe kényszerült.
Nikólaosz Zachariádisz
(1903–1973)
  1949. február 7. 1949. április 3. Kommunista Párt
Dimítriosz Parcalídisz
(1905–1980)
Fájl:Παρτσαλίδης.JPG 1949. április 3. 1950 októbere Kommunista Párt
Aléxandrosz Diomídisz
(1875–1950)
  1949. június 30. 1950. január 6. Liberális Párt A Szofúlisz-kormány alelnöke, június 24-i halála óta már ügyvezetőként dolgozott, a minden közép- és jobboldali pártot egyesítő koalíciós kormány vezetője.
Joánnisz Theotókisz
(1880–1961)
1950. január 6. 1950. március 23. Néppárt Ügyvivő kormány feje.
Szofoklísz Venizélosz
(1894–1964)
  1950. március 23. 1950. április 15. Liberális Párt
Nikólaosz Plasztírasz
(1883–1953)
  1950. április 15. 1950. augusztus 21. Nemzeti Progresszív Központ Unió
Sofoklísz Venizélosz
(1894–1964)
  1950. augusztus 21. 1950. szeptember 13. Liberális Párt
1950. szeptember 13. 1950. november 3.
1950. november 3. 1951. október 27.
Nikólaosz Plasztírasz
(1883–1953)
  1951. október 27. 1952. október 11. Nemzeti Progresszív Központ Unió Kísérletet tett a görög polgárháború okozta társadalmi problémák orvoslására.
Dimítriosz Kiuszópulosz
(1892–1977)
1952. október 11. 1952. november 19. független Főbíró. Ügyvezető kormányfő.
Aléxandrosz Papagosz
(1883–1955)
  1952. november 19. 1955. október 4. Greek Rally Nyugállományú marsall, a Görög Fegyveres Erők volt parancsnoka, a Hellén Nemzeti Védelmi Vezérkar volt parancsnoka. Hivatalban elhunyt.
Konsztantínosz Karamanlísz
(1907–1998)
  1955. október 6. 1956. február 29. Greek Rally/Nemzeti Radikális Unió
1956. február 29. 1958. március 5.
Konsztantínosz Jeorgakópulosz
(1890–1978)
  1958. március 5. 1958. május 17. független A görög Vöröskereszt elnöke, volt oktatásügyi miniszter. Ügyvivő kormányfő.
Konsztantínosz Karamanlísz
(1907–1998)
  1958. május 17. 1961. szeptember 20. Nemzeti Radikális Unió
Konsztantínosz Dóvasz
(1898–1973)
1961. szeptember 20. 1961. november 4. független Nyugállományú tábornok, a Hellén Nemzeti Védelmi Vezérkar parancsnoka, a királyi Háztartás főnöke. Ügyvezető kormányfő.
Konsztantínosz Karamanlísz
(1907–1998)
  1961. november 4. 1963. június 18. Nemzeti Radikális Unió
Panajiótisz Pipinélisz
(1899–1970)
  1963. június 19. 1963. szeptember 28. Nemzeti Radikális Unió
Sztilianósz Mavromihálisz
(1902–1981)
  1963. szeptember 28. 1963. november 8. független A görög Ítélőtábla elnöke. Ügyvezető kormányfő.
Jeórjiosz Papandréu
(1888–1968)
  1963. november 8. 1963. december 31. Centrum Unió
Joánnisz Paraszkevópulosz
(1900–1984)
1963. december 31 1964. február 19. független A Bank of Greece alelnöke. Ügyvezető kormányfő.
Jeórjiosz Papandréu
(1888–1968)
  1964. február 19. 1965. július 15. Centrum Unió
Jeórjiosz Athanasziádisz-Nóvasz
(1893–1987)
1965. július 15. 1965. augusztus 20. független (ex-Centrum Unió) Nem tudta megszerezni a bizalmat az 1965-ös politikai bizonytalanság (Aposztázis) idején.
Ilíasz Cirimókosz
(1907–1968)
1965. augusztus 20. 1965. szeptember 17. független (ex-Centrum Unió)
Sztéfanosz Sztefanópulosz
(1898–1982)
  1965. szeptember 17. 1966. december 22. Liberális Demokratikus Központ
Joánnisz Paraszkevópulosz
(1900–1984)
1966. december 22. 1967. április 3. független A Bank of Greece alelnöke. Ügyvezető kormányfő.
Panajiótisz Kanellópulosz
(1902–1986)
  1967. április 3. 1967. április 21. Nemzeti Radikális Unió Ügyvezető kormányfő.
Katonai diktatúra (1967–1974)
Konsztantínosz Kólliasz
(1901–1998)
1967. április 21. 1967. december 13. független Főbíró. A katonai junta nevezte ki miniszterelnökké, Jeórjiosz Papadópulosz juntavezér és II. Konstantin görög király közötti megállapodás eredményeként.
Jeórjiosz Papadópulosz
(1919–1999)
1967. december 13. 1973. október 8. katona Ezredes, a puccsista tisztek vezetője, a katonai rezsim erős embere. Azután vette át a hatalmat, hogy 1967. december 13-án megbukott II. Konstantin görög király ellenpuccskísérlete. 1973. június 1-jén eltörölte a monarchiát (július 29-én népszavazás is megerősítette), majd kikiáltotta az elnöki köztársaságot, amelynek ő lett az első elnöke.
Szpírosz Markezínisz
(1909–2000)
1973. október 8. 1973. november 25. Progresszív Párt Demokratizációs kísérlet. A keményvonalasok, Dimítriosz Joannídisz dandártábornok vezetésével megbuktatták.
Adamántiosz Andrucópulosz
(1919–2000)
1973. november 25. 1974. július 24. független Dimítriosz Ioannídisz nevezte ki miniszterelnökké.

Harmadik Hellén Köztársaság (1974–jelen)Szerkesztés

Név
(született–meghalt)
Portré Hivatali idő Párt Megjegyzés
Hivatalba lépett Hivatal vége
Konsztantínosz Karamanlísz
(1907–1998)
  1974. július 24. 1974. november 21. Új Demokrácia Három egymást követő terminus. Az 1974. december 13-i népszavazás eltörölte a monarchiát és kikiáltotta a köztársaságot. Elfogadták Görögország új alkotmányát.
1974. november 21. 1977. november 28.
1977. november 28. 1980. május 10.
Jeórjiosz Rállisz
(1918–2006)
Fájl:Γεώργιος Ράλλης.jpg 1980. május 10. 1981. október 21. Új Demokrácia Karamanlísz utódja, aki lemondott, hogy elnök lehessen.
Andréasz Papandréu
(1919–1996)
  1981. október 21. 1985. június 5. PASZOK Két periódus. Az 1986-os alkotmánymódosítás csökkentette az elnök hatalmát.
1985. június 5. 1989. július 2.
Cannísz Cannetákisz
(1927–2010)
1989. július 2. 1989. október 12. Új Demokrácia Koalíciós kormány a Szinaszpiszmosz párttal együtt.
Joánnisz Grívasz
Ιωάννης Γρίβας
(1923–2016)
1989. október 12. 1989. november 23. független A görög Ítélőtábla elnöke. Ügyvezető kormányfő.
Xenofón Zolótasz
(1904–2004)
1989. november 23. 1990. április 11. független A Bank of Greece volt kormányzója. Nemzeti egységkormány vezetője.
Konsztandínosz Micotákisz
(1918–2017)
  1990. április 11. 1993. október 13. Új Demokrácia Névvita Macedóniával elkezdődik. Lemondott a parlamenti többség elvesztése miatt.
Andréasz Papandréu
(1919–1996)
  1993. október 13. 1996. január 22. PASZOK Egyészségügyi okokból mondott, röviddel később meghalt.
Kosztasz Szimítisz
(1936–)
  1996. január 22. 1996. szeptember 25. PASZOK Pártja választotta a betegeskedő Papandréu helyére. Megnyerte az 1996-os választást, két terminust szolgált ki. 2001-ben módosult az alkotmány.
1996. szeptember 25. 2000. április 13.
2000. április 13. 2004. március 10.
Kosztasz Karamanlísz
(1956–)
  2004. március 10. 2007. szeptember 17. Új Demokrácia Két terminus. 2008-as alkotmánymódosítás. 2004-es athéni olimpia.
2007. szeptember 17. 2009. október 6.
George Papandréu
(1952–)
  2009. október 6. 2011. november 11. PASZOK 2010–2012-es adóssági válság. Lemondott.
Lukász Papadímosz
(1947–)
  2011. november 11. 2012. május 16. független Nemzeti Egységkormány az adósságválság megfékezésére.
Panajiótisz Pikramménosz
(1945–)
Fájl:PanagiotisPikrammenos.png 2012. május 16. 2012. június 20. független A görög Államtanács elnöke. Ügyvezető kormányfő a 2012-es választást követő kormányalkotási fiaskó után.
Antónisz Szamarász
(1951–)
  2012. június 20. 2015. január 26. Új Demokrácia
Aléxisz Cíprasz
(1974–)
  2015. január 26. 2015. augusztus 27. SZIRIZA Megszorítás ellenes platformon választották meg. Bejelentette a görög segélycsomaggal kapcsolatos népszavazást. Aláírta a harmadik segélymegállapodást. Lemondott a SZIRIZA-képviselők egyezményt ellenző lázadása miatt.
Vaszilikí Thánu-Hrisztofílu
(1950–)
  2015. augusztus 27. 2015. szeptember 21. független A görög Ítélőtábla elnöke. Ügyvezető kormányfő. Görögország első női miniszterelnöke.
Aléxisz Cíprasz
(1974–)
  2015. szeptember 21. 2019. július 8. SZIRIZA Lemondása után újraválasztották. A Parlament jóváhagyta az 50 bónusz hely megszűntetését, leszállította a választói korhatárt 17 évre.
Kiriákosz Micotákisz
(1968–)
  2019. július 8. Hivatalban Új Demokrácia

JegyzetekSzerkesztés

  1. Koliopoulos, Ioannis S. (1976–1977). „Η στρατιωτική και πολιτική κρίση στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941” (greek nyelven). Μνήμων 6, 53–74. o.