Hanvai és gömörszkárosi Hanvay Zoltán (Hanva, 1840. június 12.Hanva, 1922. október 17.) földbirtokos, sportember, kinológus, az MKE választmányi tagja (1874–től).

Hanvay Zoltán
Született 1840. június 12.
Hanva
Elhunyt 1922. október 17. (82 évesen)
Hanva
Nemzetisége magyar
Foglalkozása földbirtokos,
vadász,
kinológus

ÉletútjaSzerkesztés

Hanván született, Gömör megyében, régi nemesi családban. Apja Hanvay Károly, gömöri főszolgabíró és főpénztárnok. Középiskolai tanulmányait Késmárkon végezte, Sárospatakon jogot hallgatott. 1890-ig részt vett Gömör vármegye közéletében, majd a közügyektől teljesen visszavonult birtokára és csak a gazdálkodásnak, valamint vadászszenvedélyének élt, noha Borovszky Sámuel szerint ([1904]. 379. l.) „tehetségénél… fogva hivatva lett volna arra, hogy a vármegye vezérlő egyéniségei közé tartozzék”, s kinek Forgon Mihály szerint „mély gondolkozásra valló politikai és társadalomtudományi értekezésie jelentek meg. A kinológia területén pedig nemcsak hazánkban legelső tekintély, hanem külföldön is ismert író, akinek e körben sok jeles írása látott napvilágot”. (Forgon 1909. I. 281. l.)

Világi tanácsbírája volt gömöri református egyházmegyének, alelnöke a Magyar Vizslaverseny-Egyesületnek, a Rimamurány-Salgótarjáni Vasműegyesületnek és alapító tagja a Kisfaludy Társaságnak. Egyik legjobb barátja volt Tompa Mihálynak, tanúja volt az utolsó évek lelki küzdelmeinek. Utazásai és tanulmányai révén széleskörű műveltségre tett szert. Nevét a kutyatenyésztés körül kifejtett tevékenységével és ez ügyben írt műveivel tette ismeretté. A Hanvay család levéltárát a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajánlotta fel.

MűveiSzerkesztés

  • A pointer (angol-vizsla) idomítása. Bpest, 1883
  • Sport-szilányok a vadászat, természetrajz és vizslászat köréből. Bpest, 1891.
  • Magyar Almanach. A virilisták Czím- és Névjegyzéke. Bpest, 1888. 135.
  • Magyar Könyvészet 1891.
  • Hanvai vadászatok. Vadász- és Versenylap 1872.
  • Tiszafüredi karczolatok. Vadász- és Versenylap 1873.
  • Nehány szó a sportról. Az állatvilág 1908
  • Elhullott kalászok egy hosszú élet tarlójáról. 1910 (Emlékirat)
  • Két falusi levél. 1917

ForrásokSzerkesztés

Lásd mégSzerkesztés