Higany(I)-klorid

Higany(I)-klorid
Calomel-2D.png
Calomel-xtal-3D-vdW.png
IUPAC-név Dihigany-diklorid
Más nevek Merkuro-klorid, kalomel
Kémiai azonosítók
CAS-szám 10112-91-1
RTECS szám OV8750000
Kémiai és fizikai tulajdonságok
Kémiai képlet Hg2Cl2
Moláris tömeg 472,09 g/mol
Megjelenés Fehér, szilárd
Sűrűség 7,150 g/cm³, szilárd
Olvadáspont 383 °C (szublimál)
Forráspont szublimál
Oldhatóság (vízben) 0,2 mg/100 mL
Veszélyek
Főbb veszélyek Ártalmas (Xn),
Veszélyes a környezetre (N)[1]
R mondatok R22, R36/37/38, R50/53[1]
S mondatok (S2), S13, S24/25
S46, S60, S61[1]
Lobbanáspont Nem gyúlékony
LD50 180 mg/kg (egér, szájon át), 166 mg/kg (patkány, szájon át)[2]
Rokon vegyületek
Azonos kation Higany(I)-bromid, Higany(I)-jodid
Azonos anion Higany(II)-klorid
Ha másként nem jelöljük, az adatok az anyag standardállapotára (100 kPa) és 25 °C-os hőmérsékletre vonatkoznak.

A higany(I)-klorid (vagy más néven kalomel) a higany egyik klórral alkotott vegyülete. Képlete Hg2Cl2. Fehér színű, zsíros tapintású, nagy sűrűségű por. Vízben, alkoholban és híg savakban oldhatatlan, ezért kevésbé mérgező. Enyhén hashajtó és vizelethajtó hatású. Lényegesen jobban oldódik viszont konyhasó vagy alumínium-klorid jelenlétében. Megtalálható a standard elektródpotenciálú kalomelelektródban. Hevítés hatására szublimál, anélkül hogy megolvadna. Lineáris molekulákból épül fel.

Kémiai tulajdonságaiSzerkesztés

Lúgok hatására megfeketedik. Ammónia különböző amidovegyületeket létesít vele, és egyúttal fémhigany is válik ki, amitől az anyag megfeketedik. Ebből ered a vegyület kalomel („szép fekete”) megnevezése is.

 

Ha fény éri, a következő reakcióegyenlet szerint kezd el bomlani:

 

A keletkezett termék mérgezőbb, mint maga a higany(I)-klorid, mert vízben jobban oldódó higany(II)-kloridot tartalmaz. A nátriumamalgám higannyá redukálja.

ElőállításaSzerkesztés

A higany(I)-klorid előállítható higany(II)-klorid és fémhigany keverékének szublimáltatásával.

 

Más eljárás szerint a higany(II)-szulfátot higany(I)-szulfáttá alakítanak fémhigannyal. A higany(I)-szulfátot nátrium-kloriddal összekeverik, és a keveréket hevítik. A kalomel ekkor szublimál, a gőzöket felfogják.

 
 
Higanysóoldatból kloridionnal is leválasztható. Fehér kristályos tömeg, vízben oldhatatlan. Rácsa lineáris Cl−Hg−Hg−Cl molekulák egymás mellé sorakozásából keletkezik.

FelhasználásaSzerkesztés

A higany(I)-kloridot a gyógyászatban enyhe hashajtóként és sebfertőtlenítésre használták.

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  • Erdey-Grúz Tibor: Vegyszerismeret
  • Nyilasi János: Szervetlen kémia
  • Náray-Szabó István: Kémia