A hullámszám a fizika legtöbb területén a hullámhossz reciprokával jellemzett hullámtulajdonság. Inverz hosszúság dimenziójú (radián per méter). A körfrekvencia térbeli analógiája. Időtartománybeli adatokon végzett Fourier-transzformáció frekvenciaspektrumot, tértartománybelin hullámszámspektrumot ad. Az egzakt definíció a tudományterülettől függ.

KörhullámszámSzerkesztés

A   körhullámszám – gyakran félrevezetően csak röviden „hullámszám” – definíciója:

 

ahol   a közegbeli hullámhossz,   a frekvencia,   a hullám fázissebessége,   a körfrekvencia,   az energia,   a redukált Planck-állandó, és   a vákuumbeli fénysebesség.

A körhullámszám a hullámszámvektor abszolút értéke, aminek iránya azonos a hullám terjedési irányával.

HullámszámSzerkesztés

A spektroszkópiában az elektromágneses sugárzás   hullámszámának definíciója:

 ,

ahol   az SI-mértékegységrendszerben méterben (m) mért és gyakran centiméterben (cm = 10‒2 m) kifejezett vákuumbeli hullámhossz. A hullámszám egysége cm‒1 (reciprok centiméter vagy „inverz centiméter”). Ezen mennyiség használatának történelmi okai vannak, mivel arányos az energiával, de nem függ a fénysebességtől vagy a Planck-állandótól, amik nem voltak elegendő pontossággal ismertek, vagy egyáltalán nem voltak ismertek.

Például a hidrogénatom emissziós vonalainak hullámszámát a Rydberg-formula alapján így adhatjuk meg:

 ,

ahol R a Rydberg-állandó,   és   főkvantumszámok, és  .

Spektroszkópusok gyakran fejeznek ki különféle mennyiségeket, mint például az energiát, cm‒1-ben. Fesztelen szóhasználatban a cm‒1-t néha „hullámszámnak” hívják, ami a mértékegység szerepét keveri a mennyiséggel (például „Az energia 300 hullámszám.”).

AtmoszférakutatásSzerkesztés

A hullámszám az atmoszférakutatásban a tértartomány és a hullámhossz hányadosa, vagy ami ugyanaz, az a szám, ahányszor a hullám ugyanabban a fázisban van a tértartományban. A tartomány lehet 2π a dimenziótlan esetben, vagy

 

egy atmoszferikus hullám esetén, ahol   a Föld sugara és   a szélesség. A hullámszám-frekvencia diagramok az atmoszferikus hullámok szemléltetésének bevett eszközei.