Információs Hivatal

Az Információs Hivatal, rövidítve IH Magyarország egyik polgári nemzetbiztonsági szolgálata,[1] hírszerző szolgálat. 1990. március 1-jével alapították,[2] a rendszerváltás előtti Belügyminisztérium III/I. Csoportfőnöksége jogutódjaként, de szakítva annak pártállami vonatkozásaival és eltávolítva annak kompromittált munkatársait.

Információs Hivatal
Seal of AH,NBSZ,IH..png

Egyéb nevek IH
Mottó A haza minden előtt!
Alapítva 1990. március 1.
Típus Hírszerző ügynökség
Székhely Budapest (600)
Főigazgató Bunford Zsolt János nb. dandártábornok

Az Információs Hivatal weboldala

Feladata, felügyeleteSzerkesztés

Polgári titkosszolgálatként működését 2010. május 28-ig a polgári titkosszolgálatokat felügyelő tárca nélküli miniszter felügyelte, a második Orbán-kormány hivatalba lépésétől 2012. augusztus 31-ig ezt a feladatkört a külügyminiszter látta el. 2012. szeptember 1-jétől az IH a miniszterelnök közvetlen hatáskörébe került, aki Lázár János államtitkárt jelölte ki a szervezet irányítására. Lázár János Pásztor Istvánt, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat volt vezető munkatársát, volt washingtoni katonai attasét nevezte ki az IH új főigazgatójának.[3]

2018-tól az Információs Hivatalt újból a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása álá vonta a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Kormány Statútúm).[4] A minisztérium a szolgálat irányítását a polgári hírszerzésért felelős államtitkár útján látja el.[5]

Feladatai:

 • megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a kormányzati döntésekhez szükséges, a külföldre vonatkozó, illetőleg külföldi eredetű, a nemzet biztonsága érdekében hasznosítható információkat, továbbá Magyarország érdekeinek érvényesítését szolgáló tevékenységet folytat;
 • felderíti Magyarország szuverenitását, politikai, gazdasági vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet;
 • információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető, külföldi szervezett bűnözésről, különösen a terrorszervezetekről, a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelemről, a tömegpusztító fegyverek és alkotóelemeik, illetve az előállításukhoz szükséges anyagok és eszközök jogellenes nemzetközi forgalmáról;
 • felderíti az ország gazdasága biztonságának és pénzügyi helyzetének veszélyeztetésére irányuló külföldi szándékokat és cselekményeket;
 • közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák jogellenes forgalmának felderítésében és megelőzésében;
 • ellátja a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét;
 • ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetve ellenőrzésének feladatait;
 • ellátja a rejtjeltevékenység szakirányítását, hatósági engedélyezését, felügyeletét, és rejtjelkulcsot állít elő.

Tevékenysége[6]Szerkesztés

A feladatokat a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 4. és 9. §-ai részletezik. Az Nbtv.-ben meghatározott feladatainak megfelelően az Információs Hivatal:

a) megszerzi, elemzi, értékeli és továbbítja a kormányzati döntésekhez szükséges, a külföldre vonatkozó, illetőleg külföldi eredetű, a nemzet biztonsága érdekében hasznosítható információkat, továbbá Magyarország érdekeinek érvényesítését szolgáló tevékenységet folytat;

b) felderíti a Magyarország függetlenségét, politikai, gazdasági vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet;

c) információkat gyűjt a nemzetbiztonságot veszélyeztető, külföldi szervezett bűnözésről, különösen a terrorszervezetekről, a jogellenes kábítószer- és fegyverkereskedelemről, a tömegpusztító fegyverek és alkotóelemeik, illetve az előállításukhoz szükséges anyagok és eszközök jogellenes nemzetközi forgalmáról;

d) felderíti az ország gazdasága biztonságának és pénzügyi helyzetének veszélyeztetésére irányuló külföldi szándékokat és cselekményeket;

e) közreműködik a nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák jogellenes forgalmának felderítésében és megelőzésében;

f) ellátja a kormányzati tevékenység szempontjából fontos, külföldön lévő magyar szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét;

g) ellátja a hatáskörébe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, valamint objektumai műveleti védelmének feladatait, illetve elvégzi személyi állománya, valamint a hatáskörébe tartozó más személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének feladatait;

h) végzi a minősített adatok védelmére használt rejtjelző eljárások, algoritmusok, valamint az országhatáron kívül rejtjelzésre használt eszközök kriptográfiai bevizsgálását és minősítését, továbbá rejtjelkulcsot állít elő;

i) saját állománya tekintetében ellátja a belső biztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzési feladatokat, továbbá a kifogástalan életvitel ellenőrzését;

j) elvégezheti a saját minősített beszerzései tekintetében a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések szabályairól szóló kormányrendelet szerinti kiegészítő ellenőrzést.


Valamennyi nemzetbiztonsági szolgálat

a) végzi a feladatai teljesítéséhez szükséges technikai rendszerek, eszközök beszerzését, kutatását, fejlesztését és az eszközök alkalmazásával kapcsolatos szakmai felkészítést, mindezek érdekében együttműködhetnek egymással és más szervekkel;

b) ellátja a rendkívüli állapottal, a szükségállapottal, a megelőző védelmi helyzettel, a terrorveszélyhelyzettel, a váratlan támadással és a veszélyhelyzettel összefüggő, törvényben meghatározott feladatokat;

c) ellátja az Nbtv. keretei között a Kormány és az irányító miniszter által meghatározott feladatokat;

d) gondoskodik a hivatásos állományú munkatársak és a közalkalmazottak szakirányú képzéséről.

FőigazgatóiSzerkesztés

Alapadatok, a költségvetési törvények alapján:[18][19]

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
költségvetés (millió Ft) 7795,6 7821,9 8223,2 7568,6 6657,8 8248,1 7670,7 10050,7 11100,2 11800,2 12672,2 13897,2 13775,5 13991,3 15330,6
létszám (fő) 728 728 728 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Az Információs Hivatal esetében az alaptevékenység jellegéből adódóan a Hivatal létszáma minősített adatot képez a minősített adatvédelemről szóló 2009. évi CLV. törvény 5.§ (4) bekezdésének b) pontja alapján.

JegyzetekSzerkesztés

 1. Miniszterelnöki Hivatal, Nemzetbiztonsági Iroda: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok. [2007. június 11-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2009. szeptember 16.)
 2. 26/1990. (II.14.) Minisztertanácsi rendelet - A nemzetbiztonsági feladatok ellátásának átmeneti szabályozásáról. [2006. június 30-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. szeptember 8.)
 3. https://index.hu/belfold/2012/09/15/orban_viktor_kinevezte_pasztor_istvant_az_informacios_hivatal_foigazgatojava/
 4. Kft, Wolters Kluwer Hungary: 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye (angol nyelven). net.jogtar.hu. (Hozzáférés: 2021. április 12.)
 5. A Hivatal irányítása. www.mkih.hu. (Hozzáférés: 2021. április 12.)
 6. Tevékenység. www.mkih.hu. (Hozzáférés: 2020. november 22.)
 7. 45/1998. (X. 30.) ME hat. az IH főigazgatójának kinevezéséről. In.: Magyar Közlöny (MK) 1998/97. szám, 6087. o.
 8. 45/2002. (VII. 17.) ME hat. az IH főigazgatójának kinevezéséről. In.: MK 2002/99. szám 5254. o.
 9. 46/2004. (VII. 22.) ME hat. az IH főigazgatójának felmentéséről In.: MK 2004/103. szám 9540. o.
 10. 83/2007. (XII. 4.) ME hat. az IH főigazgatójának kinevezéséről. In.: MK 2007/167. szám 12597. o.
 11. 69/2010. (VIII. 16.) ME hat. az IH főigazgatójának felmentéséről. In.: MK 2010/133. szám 22597. o.
 12. 70/2010. (VIII. 16.) ME hat. az IH főigazgatói teendőinek ellátásával való megbízásról In.: MK 2010/133. szám 22597. o.
 13. 110/2012. (IX. 14.) ME hat. az IH főigazgatójának kinevezéséről. In.: MK 2012/120. szám 20074. o.
 14. https://index.hu/belfold/2018/09/25/tamogatjak_czukor_kinevezeset_fohirszerzonek/
 15. A Hivatal vezetői. www.mkih.hu. (Hozzáférés: 2020. november 22.)
 16. Novembertől Bunford Zsolt János vezeti az Információs Hivatalt (magyar nyelven). JOGALAPPAL, 2020. október 27. (Hozzáférés: 2020. november 22.)
 17. 97/2020. (X. 27.) ME hat. az IH főigazgatójának felmentéséről és új főigazgató kinevezéséről. In.: MK 2020/231. szám 7340. o.
 18. HVG: Nemzetbiztonsági zűrzavar
 19. Költségvetés, költségvetési beszámolók. www.mkih.hu. (Hozzáférés: 2020. november 22.)

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés