Főmenü megnyitása

Draskóczi és jordánföldi Ivánka Sámuel (Belényes, Bihar megye, 1826. – Sárospatak, 1886. július 15.) evangélikus református főiskolai ének- és zenetanár.

ÉleteSzerkesztés

Iparos szülők gyermeke. Tanulmányait szülőföldjén kívül a kisújszállási, s a debreceni iskolában végezte, ahol 1842-ben lépett a felsőbb osztályokba. Ez utóbbi helyen szegénysége, s a nehéz önfenntartási gondok miatt le kellett mondania vágyáról, hogy az egész kollégiumi pályát elvégezze, s 1843-ban Füzesgyarmatra (Békés megye) ment tanítónak. 1845-ben pedig Tordára (Sárrét) rektornak, s orgonistának; 1848-ban bihari leánytanító és orgonista lett; innét 1850-ben gyomai (Békés megye), 1854-ben pedig szentesi (Csongrád megye) kántor lett. 1860-ban a sárospataki főiskolához választatott meg ének- és zenetanárnak. 1870-től a sárospataki református egyház kisegítő, majd rendszeresített kántora volt. 1884-ben nyugalomba vonult.

MűveiSzerkesztés

 • A magyar ref. egyházi éneklésről (Sp. Füz. 1857–58.).
 • A magyar ref. énekvezérekről (Uo. 1858–1859.).
 • A magyar ref. egyházi zene- és énektanárról (Uo. 1859.).
 • Kis énektár. (Sárospatak, 1861.)
 • Énekészi vezérkönyv (I. f.). (Uo. 1862.)
 • Vezérkönyv és partitúra. (Uo. 1867.)
 • Vezérkönyv a magyar reformált egyházi énekek öszhangzatos tanítására, énekkar vezetők részére (1864). (Egy eredeti példány a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium könyvtárában elérhető)
 • Karénektár. (Uo. 1868.)
 • Temetési énektár. (Uo. 1869.)
 • Elméleti és gyakorlati énekiskola. (Uo. 1870.)
 • Egyházi énektár. (Uo. 1871.)
 • Nehány szó a magyar ref. egyházi énekügy érdekében (Révész Figyelmezője, 1873.).
 • Vélemény a ref. egyház új énekeskönyve felett (Uo. 1876.).
 • Micsoda alapelvek… szerint volna célszerű… az egyházi énekeket tanítani (Uo. 1877.).
 • Szemle a revideált énekeskönyv felett. (Sárospatak, 1877.)
 • Óramutató a magyar ref. énekügy terén. (Uo. 1882.) (Egy eredeti példány a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium könyvtárában elérhető)

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Brockhaus-Riemann zenei lexikon. Szerk. Dahlhaus, Carl és Eggenbrecht, Hans Heinrich. A magyar kiadás szerk. Boronkay Antal. Bp., Zeneműkiadó, 1983-1985.
 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János.
 • Révai nagy lexikona. Bp., Révai, 1911-.
 • Új Idők lexikona. Bp., Singer és Wolfner, 1936-1942.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
 • Szabolcsi Bence-Tóth Aladár: Zenei lexikon I-III. Átdolgozott új kiadás. Főszerk. dr. Bartha Dénes, szerk. Tóth Margit. Bp., Zeneműkiadó Vállalat, 1965.