Újverbászi Kármán Lajos (Újverbász, 1829 vagy 1833. augusztus 9.Budapest, 1917. április 15.)[1] ügyvéd, országgyűlési képviselő, 1848-49-es honvédfőhadnagy, a kassa-oderbergi vasút felügyelőbizottságának elnöke, az 1848-49-iki bonvédegyletek országos központi választmányának elnöke, Budapest székesfőváros törvényhatóságának tagja.

CsaládjaSzerkesztés

Kármán Pál alesperes lelkész és Búzás Zsófia fia (öregatyja, Kármán János diósjenői lelkész volt Bars megyében és Kármán József püspök testvére). Kármán József és Kármán Pál református lelkészek testvére.

ÉleteSzerkesztés

A gimnázium VI-ik osztályát Halason és Kecskeméten végezte 1848-ban; a jogot 1849-től 1852-ig a pesti egyetemen hallgatta. 1854-ben ügyvédi vizsgát tett és Pesten ügyvédkedett 1872-ig, midőn az újverbászi kerület országgyűlési képviselőnek választotta és 1884-ig volt a parlament tagja; ezután Budapesten nyugalomban élt. Beutazta Németországot, Dániát. Belgiumot, Németalföldet, Franciaországot és Angliát, Olaszországot, Svájcot, Görögországot és Törökországnak európai és ázsiai részét. A Kisfaludy Társaságnak, az országos iparegyesületnek alapító tagja volt. A hírlapírói nyugdíjalap javára 200 forinttal járult. Halálát véredény-elfajulás okozta. Felesége Galambos Mária Magdolna volt.

ÍrásaiSzerkesztés

Cikkei a Gazdasági Lapokban (1873-74. A közjegyzőség); az Ellenőrben (1875. aug. 26., 27. A törvényszékek reductiója); a Pesti Naplóban és a Honban (Választások előtt, Jogi reformjaink a multban és jövőben, A jogi reformok sürgősségének kérdéséhez). Országgyűlési beszédei a Naplókban (1872-75. II. Budapest rendezése, III. Birósági kézbesítések körül fenforgó visszásságok, V. Költségvetés 1873-ra, részl., X. Közjegyzőségek, Pest-Zimonyi vasút és 1875-78. VII.; 1878-81. III. Költségvetés 1880-ra, XIV. Pest-Zimonyi vasút).

MunkáiSzerkesztés

  • Közigazgatási törvények, miniszteri rendeletek és közigazgatási eljárás betűrendben, irománypéldákkal. Pest, 1870. (Kassay Adolffal együtt. 2. kiadás. U. ott, 1871.)
  • Programm-vázlat. U. ott. 1872. (Németül és szerbül is. U. ott, 1872).
  • Kármán Lajos országgyűlési beszédei. Bpest, 1873. (Németül és szerbül is. U. ott, 1873.)
  • Az 1875. államköltségvetés tárgyalása alkalmával jan. 28. a képviselőházban tartott beszéde. U. ott, 1875. (Németül is. U. ott, 1875.)

KéziratbanSzerkesztés

  • Az ügyvédség jelene és múltja.

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. Bp., Heraldika, 1998-1999.
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–2002.  
  • Pesti Hírlap 1917. ápr. 19.