Károlyi Zsuzsanna

(1585-1622) magyar királyné és erdélyi fejedelemasszony

Károlyi Zsuzsanna (1585Kolozsvár, 1622. május 13.) Bethlen Gábor erdélyi fejedelem első felesége. Magyarország választott királynéja (electa regina Hungariae); 1620–1621). A végrendeletében így címezi önmagát: „Én Károlyi Susánna Isten kegyelmességiből Magyarországnak megválasztott királyné asszonya, Erdélyországnak fejedelemasszonya etc.”[1] Húga, Károlyi Katalin Bethlen István erdélyi fejedelem második felesége és Rhédey Ferenc erdélyi fejedelem anyja volt.

Károlyi Zsuzsanna
Bethlen Gáborné
Magyar Királyság királynéja
Károlyi Zsuzsanna
Uralkodási ideje
1620. augusztus 25. 1621. december 31.
Koronázásanem koronázták meg
Elődje Habsburg–Tiroli Anna
Utódja Gonzaga Eleonóra
Erdélyi Fejedelemség fejedelemasszonya
Károlyi Zsuzsanna
Uralkodási ideje
1613. október 23. 1622. május 13.
Koronázásanem koronázták meg
Elődje Horváth Anna
Utódja Brandenburgi Katalin
Horvát Királyság királynéja
Zsuzsanna Károlyi
Uralkodási ideje
1620. augusztus 25. 1621. december 31.
Koronázásanem koronázták meg
Elődje Habsburg–Tiroli Anna
Utódja Gonzaga Eleonóra
Szlavón Királyság királynéja
Zsuzsanna Károlyi
Uralkodási ideje
1620. augusztus 25. 1621. december 31.
Koronázásanem koronázták meg
Elődje Habsburg–Tiroli Anna
Utódja Gonzaga Eleonóra
Életrajzi adatok
Uralkodóház Károlyi család
Született 1585
nem ismert
Elhunyt 1622. május 13. (37 évesen)
Kolozsvár
NyughelyeGyulafehérvári érseki székesegyház
Édesapja Károlyi László
Édesanyja Szinyi Klára
Testvére(i) Károlyi Katalin
Házastársa Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és választott magyar király (1580–1629)
Gyermekei 1. Gábor (megh. fiatalon)
2. Mihály (megh. fiatalon)
3. N. (leány) (megh. fiatalon)
SablonWikidataSegítség

Élete Szerkesztés

Nagybirtokos család sarja, Károlyi László és Szinyi Klára árvaságra jutott leánya. Bethlen Gáborral eredetileg 1605. április 24-re tűzték ki az esküvőjüket, de a vőlegény hadi elfoglaltságai miatt a menyegzőt csak augusztusban tartották meg Bocskai István fejedelem jelenlétében[2] Szatmáron.[3]

A mélyen vallásos, puritán lelkületű asszony jó társa és segítője volt férjének; nem csak a magángazdaságuk ügyeit intézte, hanem a kincstári ügyekben is intézkedett. Fennmaradt például a szepesi kamarához írott levele, amelyben a kassai nyomdászmester fizetéséről intézkedett.[4] A politikai ügyekbe is beavatkozott: amikor a fejedelem foglyul ejtette Zichy Pált, és nagy összegű váltságdíjat kért szabadon bocsátásáért, Károlyi Zsuzsanna közbenjárására mérsékelte követelését.[5] Férjével együtt támogatta a református diákok németországi egyetemekre küldését.[6] 1621-ben tevékeny szerepet játszott a morvaországi anabaptisták (habánok) Erdélybe telepítésében.

1622-ben még megérte férje diadalmas visszaérkezését Kolozsvárra a három évig tartó Habsburg-ellenes hadjáratból, de akkor már súlyosan beteg volt. Betegsége alatt Bethlen Gábor számtalan jelét adta törődésének, többek között még politikai ellenfelének, Pázmány Péternek is levelet írt valami medicamentumokért. A fejedelemasszonyt országos gyász és hatalmas pompa mellett temették el a gyulafehérvári székesegyházban; a szertartássorozat több mint egy hónapig tartott.[7]

Férjéhez írott levelei értékes művelődéstörténeti dokumentumok.[8] Levelezésük gyengéd érzelmekről tanúskodik: Bethlen „Édes Susá”-nak és „szerelmes szívemnek” szólította.[9]

Gyermekei Szerkesztés

Jegyzetek Szerkesztés

  1. Lásd Bodrogi (1899: 60).
  2. Lásd Bitskey (1985: 34–35).
  3. Lásd Bodrogi (1899: 21).
  4. Ecsedy Judit: A gyulafehérvári fejedelmi nyomda eredete. (nyolc képpel). Magyar Könyvszemle, XCI. évf. 1. sz. (1975) 9–24. o. (Hozzáférés: 2015. január 5.)
  5. Csonkás Mihály: A költő Zrínyinek egy ifjúkori barátja. Irodalomtörténeti Közlemények, LXXII. évf. 4. sz. (1968) 429–432. o. (Hozzáférés: 2015. január 5.)
  6. Heltai János: Adattár a heidelbergi egyetemen 1595—1621 között tanult magyarországi diákokról és pártfogóikról. Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, (1980) 243–347. o. (Hozzáférés: 2015. január 5.)
  7. Jakó Klára: Adalék fejedelmeink temetkezésének kérdéséhez. In Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 1996. ISBN 973 96946 7 5   (Hozzáférés: 2015. január 5.)
  8. Milecz János: Károlyi Zsuzsanna erdélyi fejedelemnő levelei férje Bethlen Gáborhoz. Győri Történeti és Régészeti Füzetek 3. 1865.
  9. Drabancz Áron: Bethlen Gábor emlékezete a XVII. századi források tükrében. Történelemtanítás, IV. évf. 2. sz. (2013. július) (Hozzáférés: 2015. január 5.)
  10. Euweb/Bethlen de Iktár family (Hozzáférés: 2015. január 5.)

Források Szerkesztés

Előző
Habsburg–Tiroli Anna
Magyar királyné  
1620 – 1621
Következő
Gonzaga Eleonóra
Előző
Horváth Anna
Erdély fejedelemasszonya  
1613 – 1622
Következő
Brandenburgi Katalin