Klobusiczky Péter

szatmári püspök, kalocsai érsek

Klobusici Klobusiczky Péter (Fehérgyarmat, 1752. június 26.Kalocsa, 1843. július 2.) szatmári püspök, kalocsai érsek.

Klobusiczky Péter

Született1752. június 26.
Elhunyt1843. július 2. (91 évesen)
Kalocsa
Munkássága
Felekezetrómai katolikus egyház

HivatalSzatmár püspöke
Hivatali idő1807–1821
ElődjeFischer István
UtódjaKovács Flórián

HivatalKalocsa érseke
Hivatali idő1821–1843
ElődjeKollonich László
UtódjaNádasdy Ferenc
Klobusiczky Péter a Catholic Hierarchy-n
A Wikimédia Commons tartalmaz Klobusiczky Péter témájú médiaállományokat.

Klobusiczky László megyei főszolgabíró, földbirtokos és kölcsei Kende Anna fia. Tanulmányait Nagykárolyban kezdte, majd Kassán és Nagyszombatton folytatta. 1769-ben a Jézus Társaság trencséni novíciátusába lépett be, melynek befejezése után Győrött, majd ismét Nagyszombatban tanult. 1771. szeptember 15-én tette le a fogadalmat. A Jézus Társaság feloszlatása, 1773 után a nagyváradi egyházmegyébe lépett és 1774. szeptember 25-én pappá szentelték.

Első miséjét Debrecenben tartotta. Gyorsan egymásután püspöki titkár, majd Váradolaszi plébánosa lett és amikor püspöke, Kollonich László 1787-ben kalocsai érsek lett, magával vitte őt titkári posztjában. 1790-ben kalocsai plébánossá, majd még abban az évben kanonokká nevezték ki. Később a káptalant az országgyűlésen képviselte. 1807. július 10-én szatmári püspökké és szentjobbi apáttá avatták, majd végül 1821. december 18-án kalocsai érsek lett. Még ebben az évben megyei zsinatot tartott.

1822-ben valóságos belső titkos tanácsossá, 1825-ben a hétszemélyes tábla tagjává nevezték ki. 1827-ben a Lipót Rend nagykeresztjét nyerte el. 1832-36-ban az országgyűlés felső tábláján nagy erélyt fejtett ki a katolikus ügyek védelmében. Nagy vendégszerető volt, s ezt bizonyítandó püspökségének négy éve alatt 70 000-en fordultak meg nála, ő maga pedig sokat bőjtölt és szűken táplálkozott. Az 1831. évi nagy kolera idején az egész város szegényeit ő látta el rumfordi levessel, és ő gondoskodott a halottak eltakarításáról. Minden ájtatosságot, körmenetet egész éven át ő maga vezetett. Még 90 éves korában is prédikált Úrnapján és ekkor utoljára.

Arcképe: rézmetszet Ehrenreichtől 1843.

 • Halottas praedikáczió, melyet mélt. béró Perényi Francziska asszony ... Beőthy Mihály úrnak ... elmaradott özvegye temetése alkalmatosságának 1779. eszt. Szent-András havának 6. napján... mondott. Nagyvárad
 • Prédikáczió, melyet... Bihar vármegyebéli Tamásda helységben ... Baranyi Mihály úr által megújjéttatott régi templomnak meg szenteltetése alkalmatosságával... 1780. eszt. mondott. Uo.
 • Prédikáczió, melyet... Bihar vármegyebéli Marczi-háza helységben ... Kazsui Súghó György... által fel-állíttatott templomnak meg-szenteltetése alkalmatosságával mondott ... 1782. szet. Uo.
 • Halottas prédikáczió, melyet mélt. gróf Hallerkői Haller Péter úr Kraszna vármegye főispánjának temetése alkalmatosságával Mező-Telegden 1784. Boldogasszonyhavának 17. napján mondott. Ugyan ott
 • Prédikáczió, melyet ... Szentivány József consiliarius úrnak el temettetése alkalmatosságával ... 1787. Boldogasszony havának 13. napján Várad-Olasziban mondott. Uo.
 • Kempis Tamás Krisztus követéséről írt könyvének az esztendő minden napjaira válogatott tanítási. Pozsony, 1787
 • Halottas beszéd, melyet azon alkalmatossággal, midőn néh. Nagy-Károlyi gróf Károlyi Antal úr 1791. eszt. gyászos egyházi szertartással eltemettetett, utánnavaló napon Szent-Mihály havának 26. Kaplonyban mondott. Pest és Pozsony, 1792
 • Halottas beszéd, melyet azon alkalmatossággal, midőn néh. mélt Nagy Károlyi gróf Károlyi József úr ő nagysága ns. Szathmár vármegyei Kaplony nevezetű helységben 1803. ezst. Pünkösd havának 23. napján gyásos egyházi szertartással eltemettetett, utána való napon mondott. Bécs, 1803
 • Egyházi beszéd, melyet a kalocsai ájtatos iskolák szerzete templomának felszentelése alkalmatosságával 1804. eszt. Kisasszony havának 27. napján mondott. Kalocsa
 • Egyházi beszéd, melyet mélt. és főt. Klobusiczky Péter szatmári megyés püspök... a midőn ő herczegsége Hessen-Homburg megye lovas ezredjének négy új zászlóit szentelné, ugyan ezen ünnep alkalmatosságával szab. kir. Debreczen városa mezején 1819. szept. 26. élő nyelvvel mondott. Debreczen, 1819
 • Sermo per archiepiscopum Colcensem occasione installationis suae ad clerum et populum suae archidioecesis, die 6. Aug. anno 1822. dictus. Pestini, 1822
 • Sermo exc., ac rev. dni P. K. de eadem, archiepiscopi Colocensis ad synodum in ecclesia S. S. Salvatoris Posonii die 16. Octobris 1822. Posonii, 1822
 • Sermo suae excell. dni Archi episc. Colocensis ... post publicationem sanctionatorum Articulorum in mixta statuum et ordinum regni die 18. Aug. 1827. celebrata comitiali sessione habitus (A Hazai s külf. Tudósítások 1827. II. 20. sz. közölve)
 • Reggeli és esteli imádság. Mely a szent emlékül Klobusiczky péter előbb szatmári püspök, utóbb kalocsai érsek udvarában naponkint végeztetett. Kalocsa, 1891 (K. életrajzával)

Bedcsula (Vita P. Klobusiczky 281-372. l.) munkáiból közli: Ex exerciciis Octiduanis Anni 1772. Jaurina, Patachich Ádám tiszteletére írt latin odáját Nagyváradon (1773); latin epitaphiumát és egyetemnek Budára áthelyezése alkalmából 1777.; latin beszédeit 1822. aug. 6. (ugyanakkor magyar beszédét is), okt. 16., 1825., 1826., Literae pastorales 1823. és kelet nélkül; Archi-Duci Palatino (Acta Comitiorum 1832-33.); Salutatio Divi Francisci I. (két beszéd Uo.); Encyclicae de anni 1834 m. Jan., m. Oct. és 1842. m. Mart.; Nuntium de obitu Francisci I. 1835. 10. Martii.


Előde:
Fischer István
Szatmári püspök
1807–1821
Utóda:
Kovács Flórián
Előde:
Kollonich László
kalocsai érsek
1821–1843
Utóda:
Nádasdy Ferenc