Kovách Aladár (néprajzkutató)

(1860-1930) levéltáros, etnográfus, múzeumigazgató

Kovách Aladár (Nyitra, 1860. április 17.Szekszárd, 1930. május 7.) levéltáros, etnográfus, múzeumigazgató.

Kovách Aladár
Született 1860. április 17.
Nyitra
Elhunyt 1930. május 7. (70 évesen)
Szekszárd
Állampolgársága magyar
Foglalkozása levéltáros,
etnográfus,
múzeumigazgató

TanulmányaiSzerkesztés

Veszprémi és soproni gimnáziumi tanulmányok után a pápai református egyházkerületi főiskolán jogi alapvizsgát (18801881), majd közhivatalnoki munkája mellett községjegyzői szigorlatot tett (1884, 1887), s államszámviteltanból, utóbb levéltárkezelésből szakvizsgázott. Néprajzi ismereteit (a vezető etnográfusokkal folytatott konzultációkon túl) a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályán eltöltött két hónap alatt szerezte. (1902).

MunkahelyeiSzerkesztés

Tolna vármegye allevéltárosa (19001921), főlevéltáros (19211930), a Múzeum-egyesület titkára, majd a Tolna vármegyei Múzeum néprajzi osztályának őre (19011907), a múzeum igazgatója (19081930). Előbb a Tolnavármegye, megindulásától a Közérdek (éveken keresztül belső) munkatársa volt. Kutatási témája a Sárköz néprajza. Elsősorban néprajzi tanulmányai ismertek, kéziratos hagyatéka és a helyi lapokban szétszórt cikkei sokkalta szélesebb körű tájékozottságról tanúskodnak. Névvel jelölt, főleg történeti és néprajzi tárgyú tárcákat is gyakorta közölt. A múzeum néprajzi gyűjteményének megalapozója, Wosinsky Mór mellett néprajzi fényképei a 20. század elejének kiváló forrásai. Írásai elsősorban az Ethnographia (1903-tól), a Néprajzi Értesítő (1904-től), a Magyar Nyelvőr (1904-től), a Múzeumi és Könyvtári Értesítő (1909-től) és az Archaeologiai Értesítő (1904-től) c. lapokban jelentek meg.

Fő műveiSzerkesztés

 • Lókultusz maradványa a Tolna megyei Sárközben. (Ethnográfia 1903. 139-141.),
 • Adalékok a Tolna megyei Sárköz régi halászatához. (Néprajzi Értesítő 1904. 299-309.)
 • A Tolna vármegyei Sárköz nyelvjárása. (Magyar Nyelvőr 1904. 267-271., 333-338.),
 • Tolna vm. Múzeumának Néprajzi Osztálya. (Néprajzi Értesítő 1904. 147-157.),
 • Az istenfa. (Ethnográfia 1904. 273-275.),
 • A csikle. (Néprajzi Értesítő 1904. 50-58.),
 • A csikkentő és tőr. (Néprajzi Értesítő 1905. 179-184.),
 • A Tolna megyei Sárköz népviselete. (Néprajzi Értesítő 1907. 79-94, 201-221.),
 • A Tolna megyei Múzeum néprajzi osztálya (Múzeumrendezési tanulmány. Különös tekintettel a vidéki kis múzeumokra).(Múzeumi és Könyvtári Értesítő 1909. 124-131.)
 • Kezdetleges épületek Tolna vármegyében⅔. (Néprajzi Értesítő 1912. 207-239.)

ForrásokSzerkesztés

 • Szilágyi Miklós: A néprajzi kutatások első korszaka Tolna megyében (Honismeret 1982/2. 40-43.)
 • Magyar életrajzi lexikon I.
 • Balázs Kovács Sándor: Kovách Aladár. In: Magyar múzeumi arcképcsarnok. Főszerk. Bodó Sándor, Viga Gyula. Budapest: Pulszky Társaság; Tarsoly. 2002. 499–500. o. ISBN 963-86222-4-5