Magyar–Román Közös Békefenntartó Zászlóalj

A Magyar–Román Közös Békefenntartó Zászlóalj a Magyar Honvédség és a román haderő közös szervezésű békefenntartó alakulata, amelyet az EBESZ 1994. évi bécsi dokumentumaira alapozva hoztak létre. A zászlóalj alapdokumentumainak egyike a Budapesten 1998. március 20-án megkötött szerződés, amely a német–francia közös dandár elveire épülve a két nemzet megbékélését, egymással szembeni tiszteletét, együttműködést és a bizalom növekedését szolgálja.[1]

A zászlóalj kitűzött céljaiSzerkesztés

A zászlóalj fenntartásának egyik célja, hogy a két ország katonai együttműködését elmélyítse, de ennél konkrétabb feladata is van: a két ország esetleges békefenntartó és humanitárius tevékenységének támogatása.

Konkrét célok:

  • A műveleti színtéren történő potenciális ellenségeskedés megakadályozása;
  • Harci erőként való fellépés békefenntartó és válságkezelési feladatokban;
  • Humanitárius, valamint kutató-mentő feladatok;
  • Válságterületekre, illetve válságkezelési műveletre irányuló bevetés és annak tervezése;
  • Közös képzési műveletek tervezése és levezetése, amelyek célja a magas műveleti hatékonyság elérése, fenntartása.

Mindezeket a feladatokat legyen képes végrehajtani Kelet-, Közép- és Délkelet-Európában, különösen a szabdalt tereppel, bizonytalan vagy lassú szárazföldi mozgással és bonyolult időjárási viszonyokkal jellemezhető műveleti színtereken, illetve – igény esetén – további európai vagy Európán kívüli területeken is.

Irányítás és vezetésSzerkesztés

A zászlóalj két- vagy többoldalú keretek között vethető be, illetve az aktuális magyar és román kormányok együttes felhatalmazása alapján teljesíthet nemzetközi feladatokat. A zászlóalj mindenkori feladatait a két szerződő fél közösen határozza meg. Nemzetközi szervezet felkérésére végzendő béketámogató, illetve humanitárius segítségnyújtási tevékenységről a két védelmi miniszter egyeztet, megállapodásukat felterjesztik jóváhagyásra a döntéshozatalra jogosult felettes szerveikhez. A közös gyakorlatokról és a kiképzésekről a két vezérkari főnök egyeztet, és tesz javaslatot ezek belső jogi engedélyeztetésére. A zászlóalj vezetését egy közös zászlóalj-parancsnokság (zászlóaljtörzs) vezeti, melyben mindkét ország egyenlő létszámmal képviselteti magát. A parancsnokság vezető beosztásait (zászlóaljparancsnok, zászlóaljparancsnok-helyettes; törzsfőnök, törzsfőnök-helyettes; közös törzstámogatószázad-parancsnok és -helyettes) évente felváltva, országonként egyenlő arányban töltik be. A zászlóalj-parancsnokság többi fennmaradó személyi állománya fele magyar, fele román tisztekből és tiszthelyettesekből áll.

Alakulatok létszáma és fegyverzeteSzerkesztés

A magyar fél részéről a MH 5. Bocskai István Lövészdandár 5/3. Bercsényi Miklós Lövészzászlóalja, a román fél részéről az Aradi 191. Gépesített Lövészzászlóalj katonái vesznek részt. Ők közösen alkotják a Magyar–Román Közös Békefenntartó Zászlóaljat.

Mindkét fél a saját nemzeti területén állomásozik, megtartva nemzeti szervezeteit. A zászlóalj létszáma mindkét fél részéről maximum 500–500 fő, összesen maximum 1000 fő. A közös zászlóaljban mindkét szerződő fél a feladatait saját szervezetszerű, rendszeresített fegyverzetével, felszerelésével és járműveivel látja el. A két fél a zászlóalj erőinek felszerelésére és azok beszerzésére közösen intézkedik.

Végrehajtott közös gyakorlatokSzerkesztés

A gyakorlatokon valósághű feladatokat kell végrehajtani egy elképzelt szituációban. Mindig kijelölnek valamelyik századból egy alegységet, amely megkapja a „rossz fiú” szerepét, így téve próbára a zászlóalj felkészültségét.

Dátum A hadgyakorlat neve Rendezési helye Megjegyzés
1998. december 8–13. Cooperative Determination 98 Szófia A NATO békepartnerségi (PfP) műveletei keretében hajtották végre.
1999. november 14–19. Opening Windows 99 Arad
2000. április. 7–13. Opening Windows 00 Dud-Tauț (Arad megye)
2000. június 18–31. Cooperative Dragon Tirana Közös NATO-gyakorlat keretében hajtották végre.
2000. november 6–10. Opening Windows 00 Táborfalva
2002. november 24–29. Opening Windows 02 Hódmezővásárhely
2003. november 24–29. Wise Foresight 03 Dud-Tauţ
2005. május 5–13. Wise Foresight 05 Hódmezővásárhely
2006. március 17–25. Wise Foresight 06 Arad
2007. szeptember 18–28. Wise Foresight 07 Várpalota
2008. november 4–12. Wise Foresight 08 Dud-Tauţ
2011. május 23–28. Wise Foresight 11 Hódmezővásárhely


JegyzetekSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés