Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság

A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (eredeti nevén, 2000-ig[1] Magyar Farmakológiai Társaság) 1962-ben alapított tudományos egyesület, amelynek központja Budapesten van. 1997 óta a társaság minden évben átadja rangos szakmai elismerését, a védjegyzett „Év gyógyszere” díjat.

Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság
Korábbi neve(i) Magyar Farmakológiai Társaság (2000 előtt)
Alapítva 1962
Tevékenység gyógyszerkémia, farmakológia, klinikai gyógyszerészet, kutatás-fejlesztés
Székhely Budapest
A Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság weboldala

A Társaság küldetése szerkesztés

A közhasznúan működő Társaság célja a farmakológia és a klinikai farmakológia, valamint a hazai gyógyszerkutatás és gyógyszerinnováció fejlesztése, beleértve az orvostechnikai eszközök és gyógyszerkombinációik preklinikai és klinikai fejlesztését és klinikai vizsgálatát is. Az MFT célja továbbá a farmakológia minden ágát művelő szakemberek graduális és posztgraduális képzésének elősegítése, a farmakológia minden ága művelésének támogatása, eredményeinek megvitatására és nyilvánosságra hozatalára hazai és nemzetközi szakmai fórumok megteremtése. Az MFT a farmakológia különböző ágainak ernyőszervezete, mely a mára már nem szétválasztható kísérletes és klinikai farmakológia illetve a gyógyszerfejlesztés minden területének szakmai összefogásra koncentrál, hiszen a 21. században a gyógyszerkutatás és fejlesztés multidiszciplinárissá váló transzlációs kutatás-fejlesztés-innováción alapul.[2]

Az MFT így ellátja az IUPHAR, az EPHAR, az EACPT, és az IFAPP különböző nemzetközi farmakológiai szervezetek hazai képviseletét.

A Társaság által alapított és adományozott díjak, elismerések szerkesztés

Év gyógyszere elismerés szerkesztés

Az MFT 1997-ben alapította a nívós, védjegyzett díjat, mellyel az a szándék vezérelte a Társaságot, hogy szakmai presztízsével segítse elő azon nemes célt, hogy hazánkban a betegségek gyógyításában a legkorszerűbb, leghatékonyabb és leginkább betegbarát készítmények terjedjenek el, új terápiás eljárások honosodjanak meg.[3]

Az Év gyógyszere díj korábbi nyertesei: szerkesztés

A nyertes gyógyszer Gyógyszergyár
Prevymis (letermovir) MSD Pharma Hungary Kft (2020)
Reagila (cariprazine) Richter Gedeon Nyrt. (2019)
Entresto (szakubitril/valzartán) Novartis Hungária Kft. (2018)
Imbruvica (ibrutinib) Janssen-Cilag Kft. (2018)
Keytruda (pembrolizumab) MSD Pharma Hungary Kft (2017)
Jardiance (empagliflozin) Boehringer Ingelheim (2016)
Valdoxan (agomelatin) Servier Hungária (2015)
Cimzia (certolizumab pegol) UCB Hungary (2014)
Esmya (uliprisztál acetát) Richter Gedeon (2014)
Stelara (ustekinumab) Janssen-Cilag (2013)
Pradaxa (dabigatran) Boehringer-Ingelheim (2011)
Xarelto (rivaroxaban) Bayer Hungária Kft. (2010)
Forsteo (teriparatide) Lilly Hungaria Kft. (2009)
Forsteo (teriparatide) Janssen-Cilag (2008)
Humira (adalimumab) Abbott Laboratories (2008)
Spiriva (tiotropium) Boehringer-Ingelheim (2007)
Avastin (bevacizumab) Roche (2007)
Ezetrol (ezetimib) MSD Magyarország Kft. (2006)
Lisonorm (amlodipin + lisinopril) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár (2006)
Keppra (levetiracetam) UCB Magyarország Kft. (2005)
Glivec (imatinib) Sanofi-Synthelabo (2004)
Mabthera (rituximab) Roche (2003)
Fosamax (alendronat) MSD (2002)
Xalatan (latanoprost) Pharmacia (2001)
Reductil (sibutramin) Knoll (2000)
Durogesic (fentanyl) Janssen-Cilag (1999)
Masulid (nimesulid) Sanofi-Snythelabo/Chinoin (1998)
Kaldyum (kalium chloratum) Egis (1998)
Zyprexa (olanzapin) Lilly (1997)
Zocor (simvastatin) Merck Sharp Dohme (1996)

„Issekutz Béla” emlékérem szerkesztés

Az Issekutz Béla-emlékérmet és jutalmat minden évben a tudományág egy-egy kiváló művelőjének adományozzák. Az MFT 1982 óta adja át a rangos szakmai elismerést az arra érdemes személynek. A díj odaítéléséről – a Vezetőség javaslatára – a Közgyűlés dönt.[4] Az emlékérem és oklevél képe.[5]

Dr. Knoll József akadémikusnak, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem tanárának ítélték oda első ízben az Issekutz Béla-emlékérmet és jutalmat, amelyet a Magyar Farmakológiai Társaság alapított Issekutz Béla, a magyar gyógyszerkutatás kiemelkedő egyénisége, a hazai orvosi-gyógyszertani tudományos iskola megalapítója emlékére, azért, hogy a magyar gyógyszerkutatás fejlesztését ösztönözze. Knoll professzor az egyetemen tartott tudományos ülésen számolt be a Parkinson-kór kezelésében használatos új gyógyszerről, a deprenilről, és további alkalmazásának lehetőségéről.[6]

A díjat az éves Közgyűlésen adják át, és ekkor hirdetik ki a következő évi díjazott nevét is.

Eddigi díjazottak: szerkesztés

Év Díjazott
2019 Szekanecz Zoltán
2018 Mátyus Péter[7]
2017 Ferdinandy Péter[8]
2016 Pintér Erika[9]
2015 Blaskó György[10]
2014 Bagdy György[11]
2013 Tekes Kornélia[12]
2012 Illés Péter[13]
2011 Klebovich Imre[14]
2010 Székely József Iván[15]
2010 Falkay György[16]
2009 Török Tamás[17]
2008 Kerpel-Fronius Sándor[18]
2007 Tósaki Árpád[19][20]
2006 Varró András[21]
2005 Farsang Csaba[22]
2004 Hermecz István
2003 Gyires Klára[23]
2002 Barthó Loránd[24][25]
2001 Hársing László[26]
2000 Borvendég János[27]
1999 Kecskeméti Valéria[28]
1998 Fürst Zsuzsanna[29]
1997 Szolcsányi János
1996 Papp Gyula
1995 Magyar Kálmán
1994 Jávor Tibor[30]
1993 Hernádi Ferenc[31][32][33]
1992 Fekete Márton[34]
1991 Vizi E. Szilveszter
1989 Varga Ferenc[35]
1988 Szegi József[36]
1987 Tardos László[37]
1986 György Lajos[38]
1985 Kelemen Károly[39]
1984 Borsy József[40]
1983 Szekeres László[41]
1982 Knoll József

Ifjúsági pályázat szerkesztés

Az elismerésre a Társaságnak azon 35 év alatti, a farmakológia és gyógyszerkutatás területén eredményesen tevékenykedő fiatal tagjai pályázhatnak, akik magyar vagy angol nyelvű pályamű kísérletes vagy klinikai farmakológiai munkára épülő, elsőszerzős (vagy megosztott elsőszerzős) közleményben publikáltak vagy publikálásra még nem került munkát foglalnak össze.

Eddigi díjazottak: szerkesztés

2019 szerkesztés

I. díj: Szentes Nikolett

II. díj: Horváth Ádám István

III. díj: Otrokocsi Lilla[42]

2018 szerkesztés

I. díj: Horváth Ádám István

II. díj: Gyovai András

III. díj: Sinka Izabella[43]

2017 szerkesztés

I. díj: Otrokocsi Lilla

II. díj: Payrits Maya

III. díj: Csekő Kata és Horváth Ádám[44]

Konferencia részvételi támogatás szerkesztés

A támogatás olyan hazai és nemzetközi konferencián, workshop-on, szimpóziumon, tanfolyamon, továbbképzésen, illetve nyári iskolán való részvételre használható, melyet az MFT vagy olyan nemzetközi szervezet rendez, melynek az MFT tagja.

Nemzetközi társaságok szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

 1. Kecskeméti Valéria – Sperlágh Beáta (összeáll.): 50 éves a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság. Medicina Kiadó, Budapest, 2012. 31. oldal
 2. Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság. (Hozzáférés: 2021. május 6.)
 3. Az év gyógyszere díj korábbi nyerteseinek listája a Társaság honlapján
 4. Az Emlékérem adatai a Társaság honlapján
 5. A Klebovich Imre számára adományozott kitüntetés
 6. Magyar Hírlap, 1983. január 26. 21. szám.
 7. Mátyus Péter a Gábor Dénes-díjasok honlapján
 8. Ferdinandy Péter a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet honlapján
 9. Pintér Erika a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet honlapján
 10. Blaskó György önéletrajza
 11. Bagdy György a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolák honlapján. [2021. május 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. május 7.)
 12. Tekes Kornélia a Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Intézet honlapján
 13. Illés Péter,a Lipcsei Egyetem Farmakológiai és Toxikológiai Intézetének igazgatója (Németország)
 14. Klebovich Imre, az MTA köztestületi tagja
 15. Tóth-Szabó Szilvia: Nagyrabecsüléssel és szeretettel emlékezünk dr. Székely József professzorra. 2015. október 15. Semmelweis Hírek online
 16. Falkay György nekrológja. Magyar Gyógyszerészi Kamara honlapja, 2016. szeptember 12.
 17. Török Tamás nekrológja. Keresztes Eszter: Elhunyt dr. Török Tamás. 2020. május 14. Semmelweis Hírek online
 18. Kerpel-Fronius Sándor életrajza. Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet honlapja
 19. Tósaki Árpád, a Debreceni Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerhatástani Tanszék tanszékvezetője. [2021. május 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. május 7.)
 20. Tósaki Árpád Publikációi
 21. Varró András rövid életrajza, Szegedi Tudományegyetem
 22. Farsang Csaba, az MTA köztestületi tagja
 23. Gyires Klára a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet honlapján.
 24. Barthó Lóránd a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet honlapján
 25. Barthó Lóránd publikációi
 26. Hársing László Gábor a a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet honlapján.
 27. Borvendég János az MTA köztestületi tagja
 28. Kecskeméti Valéria a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet honlapján.. [2021. május 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. május 8.)
 29. Fürst Zsuzsanna a a Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet honlapján.
 30. Jávor Tibor pályafutása a Kozák Péter (szerk.) Névpont életrajzi online lexikon oldalán
 31. Szilvássy Zoltán: In memoriam Hernádi Ferenc. Hajdú-Bihari Napló, 2013. február 9. 34. szám
 32. Hernádi Ferenc publikációi a magyar könyvtárakban. [2021. május 10-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. május 8.)
 33. Hernádi Ferenc az MTA köztestületi tagja
 34. Fekete Márton az MTA köztestületi tagja
 35. Dr. Szabó László Gyula: A pécsi farmakológusok neves elődei. PTE Orvoskari Hírmondó pp. 23-25. Pécsi Tudományegyetem, 2018. június-július. (Hozzáférés: 2018. július 16.) ISSN 1586-1031
 36. Dr. Szegi József (1926–2001). az orvostudományok kandidátusa, a Tudományos Minősítő Bizottság Elméleti Orvosi Szakbizottságának tagja, a Magyar Élettani Társa­ság tagja, a Magyar Farmakológiai Társaság tagja, a Gyógyszerészeti Társaság tagja gyógyszerészeti könyveit lásd OSZK katalógusban.
 37. A Chinoin története 1910–1995. Bp. 1996.
 38. György Lajos az MTA köztestületi volt tagja
 39. Dobozi Pálma: Megemlékezés dr. Kelemen Károlyról. Semmelweis Hírek online, 2019. szeptember 17.
 40. Borsy József pályafutása a Kozák Péter (szerk.) Névpont életrajzi online lexikon oldalán
 41. Szekeres László az MTA Köztestületi volt tagja
 42. Az Ifjúsági pályázat 2019. évi díjazottjai a Társaság honlapján
 43. Az Ifjúsági pályázat 2018. évi díjazottjai a Társaság honlapján
 44. Az Ifjúsági pályázat 2017. évi díjazottjai a Társaság honlapján

Források szerkesztés