Magyar nyelvi paronimák listája

Wikimédia-listaszócikk

Ez a lista magyar nyelvi paronimákat (hasonló alakú, könnyen eltéveszthető szavakat) sorol fel.

A paronímia tipikus esetei

szerkesztés

Magyar szavak

szerkesztés
 • bizonyság (bizonyíték) ↔ bizonyosság (meggyőződés)
 • bojár (orosz főnemes) ↔ bojtár (pásztorsegéd)
 • bodnár (faedények gyártója, kádár, pintér) ↔ bognár (szekér-, ill. kerékgyártó)
 • egyelőre (jelenleg) ↔ egyenlőre (egyenlő méretűre)
 • egyesség (egyetértés, összhang) ↔ egyezség (megállapodás)
 • egyhangúan (unalmasan) ↔ egyhangúlag (ellenvetés nélkül)
 • emberiség (a világon élő minden ember) ↔ emberiesség (emberhez méltó, tisztességes magatartás)
 • fáradság (fáradozás) ↔ fáradtság (fáradt állapot)
 • fizet (ellenértéket, pénzt ad valamiért) ↔ füzet (összefűzött lapok)
 • gondtalan (felhőtlen) ↔ gondatlan (hanyag)
 • helység (település) ↔ helyiség (épület vagy lakás elkülönített része, vö. szoba)
 • ízetlen (ízléstelen, pl. tréfa) ↔ íztelen (íz nélküli, pl. étel)
 • izzadság (verejték) ↔ izzadtság (izzadt állapot)
 • járadék (juttatás, térítés, amit valaki kaphat) ↔ járulék (amit az állam szed be; az adóhoz hasonló)
 • káplán (segédlelkész) ↔ káplár (tizedes)
 • kupola (félgömb alakú boltozat, tetőszerkezet) ↔ kupolda (kupleráj, nyilvánosház)
 • lévén (azáltal, hogy ő vki/vmi/vmilyen) ↔ révén (segítségével, által, jóvoltából)
 • lus (két szemben álló pont egyike) ↔ rus (kis nyílás, lyukacska)
 • szabados (könnyelmű, léha) ↔ szabatos (pontos, precíz, egzakt)
 • szível (szeret, kedvel) ↔ (meg)szívlel (fontolóra vesz)
 • szolgalom (dologi jog korlátozása; servitus) ↔ szorgalom (igyekezet)
 • tanúság (bizonyság, tanúskodás) ↔ tanulság (okulás)
 • törvénykezés (bíráskodás, ítélkezés, igazságszolgáltatás) ↔ törvényhozás (új törvények megalkotása)
 • új (nem régi) ↔ ujj (testrész)
 • delem (valami megvédése) ↔ lelem (valami feltételezése), például az ártatlanság vélelme [feltételezése] szókapcsolatban

Keresztnevek

szerkesztés
 • Barabás ↔ Barnabás
 • DomokosDomonkos
 • GyöngyiGyörgyi
 • LorándLóránt

Idegen szavak

szerkesztés
 • Abbázia (város Horvátországban, Opatija) ↔ Abházia (Grúzia autonóm tartománya)
 • adaptál (átdolgoz; alkalmaz például eljárást) ↔ adoptál (örökbe fogad gyereket)
 • akció (cselekvés, megmozdulás, kedvezmény) ↔ aukció (árverés)
 • aktor (színész) ↔ auktor (író, szerző)
 • ambitus (hangterjedelem) ↔ ámbitus (oszlopos tornác a falusi ház udvarra néző oldalán)
 • analógia (hasonlóságon alapuló megegyezés) ↔ anagógia (a helyettesítésen alapuló egyfajta gondolati alakzat)
 • andragógia (felnőttképzés) ↔ andrológia (férfigyógyászat)
 • antológia (szöveggyűjtemény) ↔ ontológia (létfilozófia)
 • Asterix (képregényszereplő) ↔ aszteriszk (csillagjel)
 • asztrológia (csillagjóslás) ↔ asztronómia (csillagászat)
 • ateista (istentagadó) ↔ autista (egyfajta fejlődési rendellenességgel élő)
 • AusztriaAusztrália
 • bariton (a tenor és a basszus közötti férfihang) ↔ baryton (tenor hangolású kürt, ill. régi vonós hangszer)
 • rium (58-as rendszámú vegyi elem, nehézfém) ↔ zium (55-ös rendszámú vegyi elem, könnyűfém)
 • cinizmus (gúnyos, megvető magatartás) ↔ cionizmus (zsidó nemzeti mozgalom, ideológia)
 • datál (dátumoz, keltez) ↔ dotál (anyagilag támogat <intézményt>)
 • donor (véradó, szervadományozó) ↔ donátor (alapítványt létrehozó személy)
 • filiszter (nyárspolgár) filiszteus (ókori nép, illetve annak tagja)
 • filológia (írott szövegeket vizsgáló, magyarázó tudomány) ↔ filozófia (bölcselet)
 • gerilla (harcos) ↔ gorilla (főemlős, majom)
 • hektikás (beteg, tüdőbajos) ↔ hektikus (ideges, zaklatott, kiszámíthatatlan)
 • hominidák (emberfélék) ↔ hominoidák (emberszerűek főcsaládja)
 • inkubáció[1] (lappangás, lappangási idő; keltetési idő) ↔ intubáció ("becsövezés")[2]
 • kambium (a növények szárának/törzsének/gyökerének egyik szövetrétege) ↔ kambrium (kb. 500-550 millió évvel ezelőtti földtörténeti időszak)
 • klauzúra (zárt terület például kolostorban) ↔ klauzula (záradék például szerződés végén)
 • kombinát (nagyüzem) ↔ kombinált (vegyes, összetett, többféle rendeltetésnek eleget tevő)
 • kommandál (vezényel, parancsol) ↔ kommendál (javasol, ajánl; házasságot közvetít)
 • kommendál (javasol, ajánl; házasságot közvetít) ↔ kommentál (magyaráz, ismertet, értelmez)
 • kommentál (magyaráz, ismertet, értelmez) ↔ kommentel (internetes közleményhez megjegyzést fűz)
 • komplexum (épülettömb) ↔ komplexus (az énkép egyfajta csorbulása)
 • koncessz (haszonbérlet) ↔ koncepc (terv, elképzelés)
 • konferansz (bevezető, összekötő szöveg a műsorszámok között, vagy azt előadó nő) ↔ konferanszié (ha a konferansz előadója férfi)
 • kontaktus (kapcsolat) ↔ kontraktus (szerződés)
 • korál (egyházi ének, ill. ezen alapuló kórusmű) ↔ korall (rendszerint piros színű virágállat, ill. ékkő) ↔ koráll (régi magyar ige: korainak tart)
 • lektor (szerkesztő, tanácsadó, kéziratok elbírálója; nyelvoktató előadó; felolvasó) ↔ rektor (egyetem vagy főiskola vezetője)
 • maximál (felső határt megszab) ↔ maximalizál (próbál minél többet elérni)
 • meteor (hullócsillag) ↔ meteorit (földet ért meteor)
 • mólmol (az anyagmennyiség mértékegysége és ennek jele, viszonyuk tehát olyan, mint pl. a hossz esetében a méter és az m viszonya), valamint moll (hangnem)
 • muszlim (az iszlám vallás követője) ↔ muszlin (finom szövésű pamut anyag)
 • mutálás (hangmagasság megváltozása) ↔ mutálódás vagy mutáció (genetikai változás)
 • nótárius (jegyző) ↔ notórius (megrögzött)
 • Obelix (képregényszereplő) ↔ obeliszk (emlékoszlop)
 • ováció (üdvrivalgás) ↔ ovuláció (peteérés)
 • organizmus (szervezet, rendszer) ↔ orgazmus (a kéjérzés legmagasabb foka)
 • ökológia (környezettan) ↔ ökonómia (közgazdaságtan)
 • ökonomikus (gazdaságos, takarékos) ↔ ökumenikus (összegyházi [a keresztény vallások között])
 • plántál (ültet) ↔ parentál (elsirat, elbúcsúztat valakit)
 • prepozíció (elöljárószó) ↔ propozíció (indítvány, javaslat)
 • preskripció (előírás, rendelet) ↔ proskripció (politikai száműzetés)
 • profil (arculat, feladatkör) ↔ profit (értéktöbblet)
 • program (terv, menetrend, műsor, adás) ↔ pogrom (kisebbség elleni tömeges támadás, terror)
 • reluxa (redőnyféleség) ↔ Relaxa (egyfajta nyelvtanulási módszer neve)
 • reveláció (megvilágosodás, felismerés) ↔ relevancia (fontosság, jelentőség)
 • rezidens (gyakorló pályakezdő orvos; ill. helytartó, kormányzó, ügyvivő) ↔ rezisztens (ellenálló vmivel szemben)
 • rezsi (fenntartási költség) ↔ rezsim (uralmi rendszer)
 • romanika (román építészeti stílus) ↔ romantika (romantikus stílus)
 • szinapszis (idegsejtek kapcsolódási pontja) ↔ szinopszis (műismertető, összefoglaló, áttekintés), l. még szinoptikusok (az első három evangélium szerzője)
 • szlogen (jelmondat) ↔ szleng (egy társadalmi csoport sajátos szóhasználata)
 • szuverén (önálló) ↔ szuterén (alagsor) ↔ szuvenír (emlékajándék)
 • tarantella (dél-olasz tánc, zene) ↔ tarantula (madárpók)
 • teleológia (idealista szemlélet, amely szerint a természetben minden célszerű; 'célok tana') teológia(hittudomány)
 • Taranto (olasz város) ↔ Toronto (Kanada legnagyobb városa)
 • tipográfia (nyomdászat) ↔ topográfia (helyrajz)
 • tipológia (típustan; segédtudomány) ↔ topológia (a matematika egyik részterülete; helyzetgeometria)
 • zafír (egy kék színű drágakő) ↔ zefír (egyfajta könnyű nyugati szél)

Egy ötszörös paronímia:

 • etológia (viselkedéstudomány) ↔ etnológia (egyetemes néprajz) ↔ etiológia (eredet[tan]; <az orvostudományban> kóroktan) ↔ etimológia (szófejtés) ↔ entomológia (rovartan)

Az azonos előtagú, de eltérő utótagú idegen szavak is paronímia okozói lehetnek, például asztrológia és asztronómia, kozmológia és kozmogónia, etnográfia és etnológia.

Csak a magánhangzó hosszának eltérésével

szerkesztés
 • áru (termék) ↔ árú (ellenértékű, például magas árú)
 • bujt (növényt szaporít) ↔ bújt (rejtőzött)
 • falu (kistelepülés) ↔ falú ([vmilyen] fallal rendelkező)
 • csip (áramköri elem) ↔ csíp (belecsíp)
  • csipet (kevéske darab, ill. áramköri elemet) és csípet (megcsípet vkivel)
 • csira (meddő tehén) ↔ csíra (sarj)
 • elöl (az elején) ↔ elől (menekülve)
 • fiuk (fiúgyermekük) ↔ fiúk (srácok)
 • fuga (burkolóelemek, csempék közti rés) ↔ fúga (egyfajta zenei műfaj)
 • irat (dokumentum) ↔ írat (írást készíttet)
 • irt (pusztít) ↔ írt (alkotott)
 • kor (életkor vagy időtartam) ↔ kór (betegség)
 • Örs (személynév) ↔ őrs (szervezeti egység)
 • pöre (peres ügye) ↔ pőre (csupasz)
 • sujtás (díszes hímzés) ↔ sújtás (ütés, csapás)

Csak a mássalhangzó hosszának eltérésével

szerkesztés

Magyar szavak

szerkesztés
 • ál- (nem igazi) ↔ áll (testrész, ill. ’nem ül’)
 • ara (menyasszony) ↔ arra (abba az irányba)
 • csat (hajba) ↔ csatt (hangutánzó)
 • egyel (egyenletessé tesz) ↔ eggyel (egy darabbal)
 • ép (sértetlen) ↔ épp (éppen)
 • fed (takar) ↔ fedd (szid, korhol)
 • fen (élesít) ↔ fenn (fönt)
 • had (hadsereg) ↔ hadd (engedélykérés)
 • hal (vízi állat) ↔ hall (hangot érzékel; előszoba)
 • (kakas)ülő (gerenda vagy léc, amelyen éjjel a kakas ül, különösen azon keresztfa, mely az ollófákat összetartja; a színházi karzat tréfás megnevezése magassága miatt) ↔ üllő (kovácsszerszám)
 • kasza (szerszám) ↔ kassza (pénztár)
 • kel (növény; ébred) ↔ kell (szükséges)
 • keleti (napkelet felőli) ↔ kelleti (például magát: felajz)
 • kicsinyel (lebecsül) ↔ kicsinyell (kicsinek tart)
 • zé (közéjük) ↔ zzé (a köz számára)
 • len (növény) ↔ lenn (odalenn)
 • megy (jár, halad)meggy (gyümölcsfajta)
 • meny (utód felesége) ↔ menny (túlvilág)
 • (el)nagyol (felületesen végez valamit) ↔ nagyoll (nagynak talál)
 • sarkal (cipőt javít) ↔ sarkall (ösztönöz)
 • szál (például cérnaszál) ↔ száll (repül)
 • szögel (szegez) ↔ szögellik (csúcsban végződik)
 • tetet (helyeztet) ↔ tettet (mímel)
 • tol (maga előtt mozgat) ↔ toll (íróeszköz; madár része)
 • (le)torkol (belefojtja a szót) ↔ torkollik (beleömlik)
 • l(ik) (változik) ↔ ll (testrész)
 • var (seb bevonata) ↔ varr (öltöget)

Idegen szavak

szerkesztés
 • alpaka (dél-amerikai teveféle) ↔ alpakka („újezüst”, kopásálló réz-cink-nikkel ötvözet)
 • biliárd (dákóval és golyókkal játszott játék) ↔ billiárd (1015, ezerbillió, vö. a tíz hatványai)
 1. inkubáció. forbes.hu. [2021. október 19-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. november 13.)
 2. Misztikum nélkül – Intubáció. orvosiLexikon.hu, 2016. április 14. (Hozzáférés: 2021. november 13.)