Markus Pemflinger

(1480 k.-1537) erdélyi szász királybíró
(Markus Pemfflinger szócikkből átirányítva)

Markus Pemflinger, más írásmóddal Marcus Pempflinger, magyar forrásokban Pemflinger Márk (1480 körül – 1537) erdélyi szász királybíró, földbirtokos.

Markus Pemflinger
Született1480 körül
nem ismert
Elhunyt1537
nem ismert
Állampolgárságamagyar
Foglalkozásabíró
Tisztségenagyszebeni királybíró
SablonWikidataSegítség

A Regensburgból származó Pemflinger János budai bíró fia volt.[1] II. Ulászló alatt alkincstártartói tisztséget töltött be.[2] Műveltsége alapján feltételezhető, hogy felsőfokú tanulmányokat végzett, de erre nézve nem maradt fenn adat.[3]

1521-ben II. Lajos nagyszebeni királybíróvá nevezte ki, annak ellenére, hogy az erdélyi szászoknak joguk volt a királybíró szabad megválasztására. Itt feleségül vette hivatali elődje, Lulay János özvegyét, Tabiassy Tóbiás lányát. Az asszony tekintélyes vagyont hozott a házasságba, többek között három városi házat, valamint bólyai, ingodályi, sálfalvi, salykói, alamori, zekesi, feketehévízi, váraljai, mártonfalvi, talmácsi, buzai birtokokat. [3]

A reformáció pártján állt, és a város főplébánosa, Matthias Colomannus ellenében pártolta a lutheránus papokat,[4] II. Lajos és Szapolyai János rendeletei ellenére.[5][6] Többek között a nagycsűri katolikus templomot is elfoglalta.[5]

Az 1526–1538 közötti belháborúban fontos szerepet játszott a Ferdinánd-párti erdélyi szászok vezéralakjaként.[7]

1531-ben Kassára vonult vissza.[2]

Két lánya közül Katát enyingi Török Bálint, Orsolyát Forgách Simon vette feleségül.[1]

Arcképe (az őt követő királybírák arcképeivel együtt) a bolognai Marsigli-gyűjteményben található.[8] Életéről Wilhelm Morres brassói lelkész írt történelmi elbeszélést Der Sachsengraf Markus Pempflinger oder Deutsche Treue címmel (Brassó, 1898).

  1. a b Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal: IX. kötet [Paál - Rottal]. Pest: Ráth Mór. 1862. 206. o.  
  2. a b Magyar életrajzi lexikon II. (L–Z). Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai. 1969.  
  3. a b Fabritius Károly: Pemflinger Márk szász gróf élete. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. 1875.  
  4. Benkő József: Erdély. Ford. Szabó György. Sepsiszentgyörgy–Barót: Székely Nemzeti Múzeum–Tortoma. 2014. 253. o. ISBN 9789738995253  
  5. a b Udvardy Ignác: A' protestantismus' köztörténeti fejleménye különös figyelemmel Magyar- és Erdélyországra több részből Dr. Alzog-ot követve. Veszprém: (kiadó nélkül). 1847. 149–150. o.  
  6. Sinay Miklós: A Magyar- és Erdélyországi reformáció története 1564-ig. Ford. Herpay Gábor. Debrecen: Hegedűs és Sándor. 1911.  
  7. Erdély története három kötetben. Főszerk. Köpeczi Béla. Budapest: Akadémiai. 1986. I 460. o. ISBN 963054203X  
  8. Veress Endre: A bolognai Marsigli-iratok magyar vonatkozásai. Budapest: Athenaeum. 1906. 36. o.