A nyelvészet szemantika nevű ágában meronímiának nevezzük azt a kapcsolatot, amelyben az egyik szó által jelölt dolog része a másik szó által jelölt dolognak. Amikor szavak ilyen kapcsolatban vannak, azt mondjuk, hogy az első szó meronimája a másodiknak.

PéldákSzerkesztés

A kerék szó meronimája az autó szónak. A Merkúr szó meronimája a Naprendszer szónak. Egy szónak többnyire egynél több meronimája van: például a Naprendszer szónak meronimái a Mars és a Szaturnusz szavak is. Egy szó meronimája lehet több szónak is. Például a véna szó egyaránt meronimája az érrendszer szónak és a test szónak is.

Etimológia, helyesírásSzerkesztés

A szó a görög meros = rész és onoma = név szavak összetételéből származik. Helyesírási szempontból fontos, hogy míg a meronímia hosszú í-vel írandó, addig a meronima szóban az i rövid.

Kapcsolódó fogalmakSzerkesztés

A meronímia nem reflexív reláció: ha A meronimája B-nek, akkor B nem meronimája A-nak. Az ellenkező irányú relációt holonímiának nevezzük.

A meronímiához hasonló, de azzal mégsem azonos fogalom a hiponímia. Egy szónak hiponimája egy másik szó, ha az első szó által jelölt dolog magában foglalja a második szó által jelölt dolgot. Ilyen módon a ház szónak hiponimája a viskó (mert a viskó egyfajta ház), meronimája pedig a tető (hiszen a háznak része a tető).

ForrásokSzerkesztés

  • Meronym. Glottopedia. (Hozzáférés: 2011. május 28.)