Molter Károly

erdélyi magyar író, kritikus, irodalomtörténész

Molter Károly (Óverbász, 1890. december 2.Marosvásárhely, 1981. november 30.) magyar író, kritikus, irodalomtörténész. Marosi Péter, Pál és Barna apja.

Molter Károly
Született1890. december 2.
Óverbász
Elhunyt1981. november 30. (90 évesen)
Marosvásárhely
Állampolgárságaromán
Nemzetiségemagyar
Gyermekei
Foglalkozása
Iskolái
SablonWikidataSegítség

Életútja szerkesztés

Kecskeméten érettségizett (1908), a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett magyar-német szakos diplomát (1912). A marosvásárhelyi Református Kollégium tanára (1913-45), majd a Bolyai Tudományegyetemen doktorált (1945), az egyetem német irodalom szakos professzora (1945-51). Tevékeny résztvevője az 1918 után önállóan kialakuló erdélyi magyar irodalmi életnek, 1919-20-ban a Jövő Népe felelős szerkesztője, 1920-tól a KZST tagja, a Zord Idő társszerkesztője, 1926-tól rendszeresen jelen volt a marosvécsei helikoni találkozókon, az Erdélyi Szépmíves Céh irodalmi lektora. 1931-ben felvették a marosvásárhelyi Bethlen Gábor szabadkőműves páholyba, amelyben hamarosan megválasztották szónoknak.

Írói sajátossága a bácskai sváb kovácsmester-családból örökölt 1848-as magyar öntudat demokratizmusa: elutasít minden faji kizárólagosságot. A néptestvériség gondolata vezette a magyar őszirózsás forradalom radikális táborába, s írói pályáján a szociális haladás szószólója is lett. A marosvásárhelyi Tükör hasábjain kifejtett újságírói tevékenysége során (1918-25) "a helyi ügyek szinte észrevétlenül világproblémákká tágulnak és súlyosodnak" – írja fél századdal később a Buborékharc címen kötetbe foglalt esszékről Kovács János, a kétkedés fölényét értékelve e korai publicisztikában.

A szülőházból hozott gondolatvilágból indult szépírói pályája is. A fiatal tanárnak az Erdélyi Helikon 10 éves jubileumára kiadott antológiában megjelent A gomb (1934) c. novellájában a hős vita közben leszakítja a hazafiaskodó alispán mentegombját, s míg az repatriál, a beszármazott az államfordulatkor helyben marad... A rejtett önéletrajznak tekinthető Tibold Márton (1937) c. regényről maga a szerző vallja, hogy a fajőrület vérségeszméje hozta ki belőle: a svábból lett magyar regényhős hazafisága sokkal igazabbnak bizonyul számos törzsökös harsány nacionalizmusánál. Láng Gusztáv írja e mű egy későbbi kiadásával kapcsolatban: "...a Tibold Márton-féle humanista nemzetköziségnek egészséges népi hagyományai vannak, s hősünkben is egyre világosabb a felismerés, hogy a nemzetiségek problémájának megoldása elválaszthatatlan a társadalmi alapkérdésektől; hogy a faji gőg mindig osztálygőggel, népellenes reakcióval párosul." Nem véletlen, hogy az éles szemű Móricz Zsigmond a Kelet Népe szervezése közben erről a néptestvéri humánumról kér cikket a marosvásárhelyi tanártól, aki azt Erdélyi vérkeveredés c. alatt meg is írja (1941).

Az antifasiszta vonulathoz tartozik Baj van Metániában c. cikke a Brassói Lapokban (1933), mely a régebbi Metánia RT szatirikus-szürrealista regény logikai folytatásaként az uralomra jutott Hitler rendszerének a gázhalállal való borzalmas összefüggését jelzi előre. Nem véletlen, hogy az I. világháborút követő német humanista írók, egy Thomas Mann, egy Ernst Toller írásait bemutató, a szász Klingsor transzilvanista íróit fogadó marosvásárhelyi tanár hamarosan a német nemzetiszocialisták támadásainak pergőtüzébe került.

Megkapta az Igaz Szó kritikai és irodalomtörténeti díját (1968), s érdemeinek előtérbe helyezésével a bírálóbizottság kiemelte, hogy írásaiban átfogóan igazolta szellemi haladásunk hasznos irodalmi pluralizmusát. Amit hirdetett és vallott, az a humánum találkozása a Korunktól az Erdélyi Helikonig, a munkásotthon szociális tüzű irodalmi életének felkarolásától A Hírnök katolikus irodalmi estjeinek méltatásáig vagy a népi-konzervatív Pásztortűz hagyományőrző íróinak fogadásáig.

70. születésnapja alkalmából az Igaz Szó külön összeállításban ünnepelte tizenkét író megemlékezéseivel. Születésének 100. évfordulóján a Helikon időszerűnek érezte 1924-ben írt Calais-i polgárok c. esszéjét újraközölni, amely Georg Kaiser drámája nyomán "sok-sok önfeláldozást" követelt Erdélyünkben egy "meddő katasztrófavárás" helyett.

Molter Károly vajdasági származása ellenére 51 éven át Marosvásárhelyen élt és alkotott, itt érte a halál is. Végső nyughelye a marosvásárhelyi református temetőben van, Székely János Jenő síremléke alatt.[1]

Munkái szerkesztés

 • Harámbasák (vígjáték, Mv. 1920)
 • Majdnem hősök (novellák, Mv. 1925)
 • Özvegyország (színdarab Lenauról, Mv. 1926)
 • Tank (színmű, Mv. 1926)
 • Metánia RT (regény, Kv. 1929)
 • Faluszerző (kisregény, Brassó 1935)
 • Tibold Márton (Kv. 1937, 2. kiadás 1958)
 • Bolond kisváros (elbeszélések, Kv. 1943, 2. kiadás Kv. 1976)
 • Reformáció és magyar műveltség (tanulmány, Kv. 1944)
 • Deutsche Literatur im XX. Jahrhundert (egyetemi jegyzet, Kv. 1946)
 • Der Bürger in der deutschen Literatur (egyetemi előadások, Kv. 1948)
 • Csaló is csalódik (vígjáték, 1955)
 • Harci mosolyok (karcolatok, elbeszélések, Mv. 1956)
 • Iparkodj, kisfiam! (elbeszélések, Izsák József bevezetésével, RMI, 1964)
 • Szellemi belháború (tanulmányok, cikkek, krokik, 1918-1944, RMI, 1968)
 • Metánia RT – Tibold Márton (két regény, RMI, 1969)
 • Komor korunk derűje (anekdoták, 1971)
 • Örökmozgó – Tank – Csaló is csalódik (három színmű, RMI, 1974)
 • Buborékharc (publicisztika, 1980).
 • Molter Károly levelezése. I-II. köt. (1. köt.:1914-1918; 2. köt.:1927-1932; Budapest – Kolozsvár, 1995; 2001)
 • Erdélyi argonauták. Tanulmányok, esszék, tárcák, cikkek; vál. Kovács András Ferenc, előszó, jegyz. Marosi Ildikó, német szövegek ford. Gyéresi Júlia, Sebesi István; Mentor, Marosvásárhely, 1999
 • Erdélyi rozsda. Tanulmányok, esszék, tárcák, cikkek; vál. Kovács András Ferenc, szerk. Kuti Márta, német nyelvű szöveg ford. Sebesi István, Gyéresi Júlia; Mentor, Marosvásárhely, 2000
 • A keleti állomáson. Tanulmányok, kritikák; vál., jegyz. Marosi Ildikó, szerk. Kuti Márta; Mentor, Marosvásárhely, 2001

Irodalom szerkesztés

 • Izsák József: Népi humorunk irodalmi hagyományai. Igaz Szó 1956/4.
 • Izsák József: Molter Károly száz éve. Helikon 1990/49.
 • Antal Péter: Tibold Márton vándorévei. Utunk 1958/45.
 • Láng Gusztáv: Régi könyv – mai mondanivaló. Korunk 1959/1.
 • Baróti Pál: Élményből is lehet adoma. Utunk 1963/22.
 • Sőni Pál: Tiszta humánum forrása. Utunk 1965/49.
 • Sütő András: Molter Károly köszöntése. Igaz Szó 1965/12.
 • Huszár Sándor: Vidéken él-e vidéken az író? Utunk 1966/27.
 • Domokos Géza: Molter Károly – az újságíró. Előre 1968. márc. 17.
 • Balogh Edgár: Egy irodalmi díj kapcsán. Korunk 1969/5.
 • Jancsó Elemér: A kritikus és az irodalomtörténész. Keresztury Dezső: Derűs fölény. Olosz Lajos: Az emlékezés tükrében. Igaz Szó 1969/11.
 • Szász János: Emlék, főhajtás, búcsú. Előre 1981. dec. 6.
 • Kovács János: A kétkedés fölénye. Közli A kockázat bűvölete. 1986. 264-69.
 • Málnási Ferenc: Irodalmi bölcsőink Romániában. Szeged, JGYTF Kiadó, 1997. 318 p. Molter Károly lásd 171-72. p. ISBN 963 7171 74 6

Jegyzetek szerkesztés

 1. Málnási Ferenc irodalom-jegyzékben i. m. 172. p.

Források szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés