Montenegró uralkodóinak listája

Wikimédia-listaszócikk

Az alábbi táblázat Montenegró uralkodóinak listája.

Montenegró a szerb tartományok között.

A Fekete hegyek országának története szorosan összefonódott a szerbekével egészen addig, amíg a szláv törzsek letelepedtek a Balkán-félsziget nyugati partvidékén. Ezek után a történelmi Szerbia öt jelentősebb államalakulatra bomlott fel. A mai Montenegró abban az időben Zéta vagy Duklja néven vált ismertté. A 9. században különült el először Zéta területe, amelyet az ókori Diokleia név után gyakran Duklja néven emlegettek a korabeli krónikák.

Később Montenegró felvette a római rítusú kereszténységet, és ezzel végképp elvált Szerbia és Montenegró története.

Uralkodó Hatalmon volt Megjegyzések
Duklja zsupánjai
Péter 9. század Az első főúr, aki Duklja területét uralma alá vonta. A szerb törzsek vezetőinek családjából származott.
Tugemir 10. század
Hvalimir 10. század Tugemir elsőszülött fia
Petriszláv 10. század Tugemir második fia
Dragomir 10. század Tugemir unokája
Miroszláv 10. század Tugemir unokája
Vladimir Dukljanski 9971016 Petriszláv gyermeke
A Vojiszláv-ház királyai Dukljában
Vojiszláv 10181043 A Vojiszláv dinasztia alapítója, akinek gyermekei hamarosan a szerb területekre is kiterjesztette hatalmát. Ő még zsupán volt.
István 10431052 A bizánci uralom alól Zéta és Bosznia központtal felszabadította a szerb területeket. Ő is a zsupán címet viselte.
Mihály 10521081 Uralma kiterjedt Humra és Travunijára is. 1077-ben VII. Gergely pápa királyi címet és koronát küldött neki.
Konstantin Bodin 10811101 Mihály fia. Uralma alatt érte el legnagyobb területét Montenegró. Uralma kiterjedt Boszniára, Ráczországra, Albániára, Makedóniára és Horvátország egyes részeire.
Dobroszláv 1101 Dinasztikus harc tört ki uralma alatt. Bodin féltestvére volt.
Kočapar 11011114 Vladimir ellen harcolt a trónért. Ebben az időszakban mindketten azonos hatalommal bírtak. Bodin testvére volt.
Vladimir 11011114 Trónharcokat vívott Kočapar ellen. Bodin unokaöccse. Jakvinta, Bodin felesége megmérgezi és saját gyermekét ülteti a trónra.
György 11141118 Az utolsó montenegrói uralkodó, aki a mai Szerbián uralkodhatott. Hatalmát a Ráczországban uralkodó Uroš-dinasztia uralkodói döntötték meg.
Grubeša 11181125 A trónfosztás okozta kavarodásban megszerzi a montenegrói trónt.
György 11251131 Másodjára a trónon.
Gradihna 11311141
Radoszláv 11411162
II. Mihály 11621186 Duklja utolsó uralkodója. 1189-ben Rácország uralkodói foglalták el az ország területét.
A Balsics-ház fejedelmei Dukljában
I. Balša,
Stracimir
13561360 A szerb uralkodó egyik rokona, aki megkapja a Montenegró feletti uralmat.
I. Đurađ 13601378
II. Balša 13781385
II. Đurađ 13851403
III. Balša 14031421 Utód nélkül halt meg, de végrendeletében nagybátyjára hagyta Montenegró trónját, amely így Szerbia részévé vált ismét.
A Crnojevics-ház fejedelmei Montenegróban
Radič 14351451
István 14511465
Iván 14651490
Đurađ 14901496

Montenegró uralkodói (16961918)Szerkesztés

Portré
Uralkodó
Hatalmon volt
Megjegyzések
A Petrovics-Nyegos-ház vladikái (16961852), hercegei (18521910) és királyai (19101918)
  I. Dániel
* 1675. december 20.
1735. január 11.
16961735
Az első vladika, azaz püspök-herceg, aki az iszlám uralom alól ki tudott szabadulni.
  II. Száva
* 1702. január 18.
1782. március 21.
17351782
  III. Vaszilij
* 1709
1766. március 9.
17501766
II. Száva társuralkodója.
  I. Péter
* 1747. április 1.
1830. október 31.
17821830
  II. Péter
* 1813. november 13.
1851. október 31.
18301851
  II. Dániel
* 1826. május 25.
1860. augusztus 13.
18511860
1852-ben felvette a Montenegró fejedelme címet.
  I. Miklós
* 1841. október 7.
1921. március 1.
18601918
1910-ben felvette a Montenegró királya címet.

ForrásokSzerkesztés

  • Klaus-Jürgen Matz: Ki mikor uralkodott, kormányzott?: Uralkodói táblák a világtörténelemhez : császárok, királyok, államfők, miniszterelnökök és pártvezérek. Átdolgozott, felújított kiadás. Budapest: Magyar Könyvklub. 2003. ISBN 963 547 849 6  
  • John E. Morby: A világ királyai és királynői: Az idők kezdetétől napjainkig [ford.: Hideg János] (eredeti kiadás: J. E. Morby: Dynasties of the World. A Chronological and Genealogical Handbook, Oxford University Press, 1989.). Debrecen: Mæcenas. 1991. ISBN 963 7425 48 9  

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés