Munka (folyóirat)

Kassák Lajos művészeti folyóirata (1928-1939)

A Munka művészeti és társadalmi időszaki lap volt, amely 1928. szeptember–1939. nyár között jelent meg Budapesten, a Dokumentumnak, Kassák Lajos nemzetközi avantgárd folyóiratának a folytatásaként. Szerkesztette és kiadta Kassák Lajos.

Története

szerkesztés

A Dokumentum kudarcain okulva Kassák Lajos a Munka c. folyóiratot a munkásság politikai és kulturális műhelyévé szervezte. A folyóirat lapjain fő hangsúlyt kapott a szociális elégedetlenség és a tényirodalom. Az avantgárd művészeti mozgalomból is sokat megőrzött, Kassákon kívül Kállai Ernő, Moholy-Nagy László szerepeltek művészetkritikai írásokkal. A korábbi Kassák-lapokba publikálók is jelentkeztek a Munka hasábjain, Déry Tibor, Illyés Gyula, Nádass József, Németh Andor. A folyóirat arculatát azonban már a körötte gyülekező szociáldemokrata szellemiségű fiatalok határozták meg, köztük Falus Ervin, Gró Lajos, Justus Pál, Lengyel Lajos, Nádas Endre, Szántó Róbert.

A 100% és a Korunk c. folyóiratokkal folytattak vitákat, s ezzel együtt, sőt ez által a korszak egyik kiemelkedő szellemi orgánuma, megtalálható benne az 1930-as évek gazdag szociográfiai irodalmának elméleti ösztönzése. A Munka Egy nap életemből c. rovata modellértékű. 1932-ben megjelent a Munka Kultúrstúdiója[1] c. melléklap Gró Lajos szerkesztésében.

A Munka műhelyévé vált a fotóművészetnek, történeti értékű albumot adtak ki. A könyvművészet, a grafika és a tipográfia területén is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Előadásokat, műsoros esteket, kirándulásokat, szavalókórusokat szerveztek.

A Munka számos alkotóját letartóztatták Szolnokon, 1939-ben az ügyészség betiltotta a folyóiratot.

  • Munka : Művészeti és társadalmi beszámoló. Szerk. Kassák Lajos. Budapest : Kiad. Kassák, 1. évf. 1928/29:1-10–11. évf. 1938/39:62-65. sz. (Összesen 65 száma jelent meg, s egyetlen melléklapja, a Munka Kultúrstúdiója)
  • M. Pásztor József: Kassák Lajos folyóirata, a Munka. Lásd Magyar Könyvszemle, 1967. ISSN 0025-0171
  • Kálmán Lászlóné: Dokumentum. 1926-1927. Munka. 1928-1939. Repertórium. Budapest, 1972
  • Program és hivatás : magyar folyóiratok programcikkeinek válogatott gyűjteménye. Budapest : Gondolat, 1978. Munka lásd 534-539. o. ISBN 963280466X
  • Új magyar irodalmi lexikon II. (H–Ö). Főszerk. Péter László. Budapest: Akadémiai. 1994. 1420. o. ISBN 963-05-6806-3  
  1. Munka kultúrstúdiója : a szocialista kultúrmozgalom orgánuma / szerk. Gró Lajos. 1932, 1. sz. Budapest : Hungaria Ny., 1932.

További információk

szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés