Főmenü megnyitása

Németh András (pedagógus)

(1950-) magyar pedagógus

Németh András (Kemeneskápolna, 1950. október 29. –) pedagógus, neveléstörténész.

Németh András
Született 1950 (69 éves)
Kemeneskápolna
Állampolgársága magyar
Foglalkozása tanár
Iskolái

TanulmányokSzerkesztés

Műszaki és tanárképző főiskolát végzett (Esztergom, Eger, 1971–78, ELTE, 1979–82.)  

PályaSzerkesztés

1974–84 az esztergomi Bottyán János Szakközépiskola tanára, 1984–90 a Zsámbéki Tanítóképző Főiskola oktatója, 1990–91 a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola főigazgatóhelyettese., 1991–93 az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar neveléstudományi tanszékén docens, 1992– tanszékvezető, 1993–2005 főiskolai tanár, 2005– egyetemi tanár, 1999– a kar főigazgatója. 1997–2000 Széchenyi professzori ösztöndíjas. Az ELTE PPK egyetemi tanára. A pedagógiatörténeti doktori program vezetője.

Címek, fokozatok, kitüntetésekSzerkesztés

 • A neveléstudomány kandidátusa (1989),
 • habilitált doktor (2000)
 • Kiss Árpád-díj (2004)
 • MTA doktora (2004)

Kutatási területSzerkesztés

 • Neveléstörténet – különös tekintettel a modern korra
 • A neveléstudomány tudománytörténete
 • A pedagógusképzés és  a pedagogues professziók története
 • A reformpedagógia elmélete és története
 • Történeti pedagógiai antropológia
 • A múzeumpedagógia elmélete és története

TémavezetésSzerkesztés

 • A neveléstudomány összehasonlító és hazai tudománytörténete, a szocialista időszak pedagógiai törekvései
 • A reformpedagógia és az iskolai alternativitás elmélete és története 1.
 • Összehasonlító és magyar pedagógiai professzió-történet
 • Összehasonlító történeti pedagógiai antropológia
 • A múzeumpedagógia története és elmélete

Szakmai, közéleti tevékenységSzerkesztés

 • MTA Pedagógiai Bizottság tagja
 • MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottság elnöke
 • MTA Művelődéstörténeti Bizottságának tagja
 • MTA Néprajzi Bizottság Tánctudományi Munkabizottságának tagja
 • ELTE PPK Neveléstudományi Doktoriskola törzstagja, a Pedagógiatörténeti Program vezetője
 • Szegedi Tudományegyetem habilitációs és neveléstudományi bizottságának külső tagja
 • ELTE PPK Kari Tudományos, Doktori és Habilitációs Bizottságának tagja
 • ELTE Egyetemi Doktori Tanácsának póttagja
 • Pedagógiatörténeti Tanszék Tudományos Közleményei sorozat társszerkesztője
 • Neveléstudomány-történeti Tanulmányok (1-12.) sorozatszerkesztője (Osiris, majd 2004-től Gondolat Kiadó)
 • Magyar Pedagógia szerkesztőbizottságának tagja
 • Neveléstörténet  szerkesztőbizottságának tagja

Könyvei 1990-2006Szerkesztés

 • A magyar tanítóképzés története  (1990)
 • Weszely Ödön  (1990)
 • Lubrich Ágost  (1992)
 • A reformpedagógia múltja és jelene  (1993)
 • Neveléstörténet  (Pukánszky Bélával, 1994)
 • Nevelés, gyermek, iskola  (1997)
 • Bevezetés a nevelés történeti és elméleti kérdéseibe  (1997)
 • Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe  (Mészáros Istvánnal, Pukánszky Bélával, 1999)
 • Reformpedagógia és az iskola reformja  (Ehrenhard Skierával, 1999)
 • A modern pedagógia kialakulása és fejlődése  (1999)
 • Neveléstudomány-történeti tanulmányok  (H.-E. Tenorthtal, 2000)
 • A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete  (2002)
 • A pedagógia problématörténete  (Pukánszky Bélával, 2004)
 • A magyar pedagógia tudománytörténete  (2005).

Újabb - 2006 utáni - műveiSzerkesztés

1. Németh András

The Historical Educational Research in Hungary. His History and Actual Position.: Die historische Pädagogik in Ungarn. Geschichte und heutiger Stand

ESPACIO TIEMPO Y EDUCACIÓN 3:(1) pp. 85-110. (2016)

Link(ek): DOI, WoS

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2. Németh András

Die Rolle des Herbartianismus in der Gründung der ungarischen Pädagogik und Gymnasiallehrerbildung in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts

In: Bolle, Rainer, Halbeis, Wolfgang (szerk.) Wie lernt man erziehen? Zur Didaktik der Pädagogik. Jena: Garamond Verlag,2016. pp. 153-166. Befoglaló mű link(ek): Kiadónál

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

2015

3. Biró Zsuzsanna Hanna, Németh András (szerk.)

Regional and national tendencies in history of educational science between 1945 and 1990 in totalitarian and democratic states in Central Europe.

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.10.01-2015.10.02. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2015. 14 p. (ISBN:9789636936327)

Link(ek):  Egyéb URL

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos

4. Garai Imre, Németh András

"Egy szál magam vagyok. Csak az igazság áll mögöttem.": Adalékok egy tanítói életút értelmezéséhez

In: Tóth Imre

Garai Imre (szerk.) Életünk regénye. 204 p.  (Pécsi Tudományegyetem) Budapest: Gondolat Kiadó, 2015. pp. 183-204. (ISBN:9789636936211)

Link(ek):  EDIT

Befoglaló mű link(ek):  EDIT

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

5. Garai Imre, Németh András

Előszó

In: Tóth Imre

Garai Imre (szerk.) Életünk regénye. 204 p.  (Pécsi Tudományegyetem) Budapest: Gondolat Kiadó, 2015. pp. 7-13. (ISBN:9789636936211)

Link(ek):  EDIT

Befoglaló mű link(ek):  EDIT

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

6. Horváth Kinga, Németh András, Strédl Terézia, Szaboova Edita, Tóth-Bakos Anita

Horváth Kinga, Németh András (szerk.)

Szlovák - Magyar Pedagógiai Terminológiai Kézikönyv: Slovensko-Madarská Pedagogická Terminologická Prorucka Komárno: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2015. 132 p. (ISBN:978-80-8122-160-6)

Könyv/Kézikönyv/Tudományos

7. Németh András

Počátky institucionalizované přípravy maďarských učitelû nižších škol

In: Kaper Tomáš, Pánková Markéta (szerk.) Učitel ve Střední a Jihovýchodní Evropĕ: Profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Národni pedagogické muzeum a knihovna J.A. Komenského, 2015. pp. 124-137. (ISBN:978-80-86935-26-3; 978-80-200-2473-2)

Befoglaló mű link(ek): OSZK, Egyéb URL

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

8. Németh András, Szabolcs Éva, Biró Zsuzsanna Hanna

Characterictics of the disciplinary shift and communication networks of the Hungarian educational science in the 1950s and 1960s

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.04.27-2015.04.30. Budapest:Central European University, 2015. 70 p. The Social Sciences since 1945 in East and West. Continuities, Discontinuities, Institutionalization and Internalization

9. Németh András, Garai Imre

As bolt from the blue got the newes, I will have again a class

In: Yanes C., Meda I. (szerk.) SCHOOL MEMORIES New Trends in Historical Research into Education Heuristic Perspectives and Methodological Issues: INTERNATIONAL SYMPOSIUM. 94 p.  Konferencia helye, ideje: Seville, Spanyolország, 2015.09.22-2015.09.23. Sevilla: University of Sevilla, 2015. p. 26. (ISBN:978-84-608-2146-5) Link(ek): Egyéb URL

Befoglaló mű link(ek):  Egyéb URL

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

10. Németh András

Educational science in the handcuffs of totalitarian belief and system in Hungary – attributes and stages between 1948 – 1990

In: Biró Zsuzsanna Hanna, Németh András (szerk.) Regional and national tendencies in history of educational science between 1945 and 1990 in totalitarian and democratic states in Central Europe.. 14 p.  Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.10.01-2015.10.02. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2015. p. 5. (ISBN:9789636936327) Befoglaló mű link(ek):  Egyéb URL

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

11. Németh András

Protner Edvard, Krasna Marjan (szerk.)

The Development of Teacher Education in the Countries of Central and Southeastern Europe: International Conference Maribor, 22 - 24 Oktober 2015 BOOK OF ABSTRACTS

Konferencia helye, ideje: Maribor, Szlovénia, 2015.10.22-2015.10.24. Maribor:University of Maribor, 2015.

12. Németh András

Developmental phases of educational sciences as academic discipline in Hungary

In: Németh András

Protner Edvard, Krasna Marjan (szerk.)

The Development of Teacher Education in the Countries of Central and Southeastern Europe: International Conference Maribor, 22 - 24 Oktober 2015 BOOK OF ABSTRACTS. Konferencia helye, ideje: Maribor, Szlovénia, 2015.10.22-2015.10.24. Maribor:University of Maribor, pp. 13-14.

Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

13. Németh András

Die Umwälzung der Disziplinmerkmale der ungarischen Erziehungswissenschaft nach 1948: Erziehung und Bildung in den Ketten des totalitären Systeme. Internationale Konferenz, Technische Universität, Liberec

Konferencia helye, ideje: Liberec, Csehország, 2015.06.01-2015.06.02. Liberec:2015. 6 p.

14. Németh András

Életreform - mozdulatművészet - reformpedagógia

In: Munkácsy Gyula (szerk.)

A "gondolat testvérévé emelt mozdulat" Dienes Valéria mozdulatművészete és a reformpedagógia. 8 p. 

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2015.10.26 Budapest: OFI; OPKM, p. 3.

Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

15. Németh András

A hazai életreform és reformpedagógia kutatások újabb eredményei.

In: Kéri Katalin (szerk.)

A neveléstudományi kutatások újabb történeti eredményei.. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2015.10.08-2015.10.09. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, p. 2.

Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

16. Németh András

A neveléstudomány nemzetközi modelljei és tudományos irányzatai.

MAGYAR PEDAGÓGIA 115:(3) pp. 255-294. (2015)

Link(ek): DOI, Teljes dokumentum, Matarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

17. Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna, Garai Imre (szerk.)

Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében. Budapest: Gondolat Kiadó, 2015. 284 p. (ISBN:978 963 693 655 6)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

18. Németh András

Főbb tudományelméleti irányzatok, kutatási eredményeik és hatásuk nemzetközi és hazai neveléstudomány-tudománytörténeti kutatásokra

In: Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna, Garai Imre (szerk.) Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében.. 284 p.  Budapest: Gondolat Kiadó, 2015. pp. 9-82. (ISBN:978 963 693 655 6) Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

19. Németh András

A neveléstörténet főbb irányzatai, hazai kutatási eredményei

In: Vörös Katalin (szerk.) Neveléstörténet az osztatlan tanárképzésben.. 220 p.  Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2015. pp. 12-20. (PTE Pedagógusképzési Tankönyvtár) (ISBN:978-963-642-935-5)

Link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része/Oktatási

20. Németh András

Az iskolai tér, iskolaépítészet. A tanterem és berendezésének története

In: Vörös Katalin (szerk.) Neveléstörténet az osztatlan tanárképzésben.. 220 p.  Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2015. pp. 35-46. (PTE Pedagógusképzési Tankönyvtár) (ISBN:978-963-642-935-5)

Link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része/Oktatási

21. Németh András

Németh András: A pedagógusképzés és pedagógusszerep története.

In: Vörös Katalin (szerk.) Neveléstörténet az osztatlan tanárképzésben.. 220 p.  Pécs: Pécsi Tudományegyetem, 2015. pp. 47-60. (PTE Pedagógusképzési Tankönyvtár) (ISBN:978-963-642-935-5)

Link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Felsőoktatási tankönyv része/Oktatási

2014

22. Németh András, Pukánszky Béla, Pirka Veronika (szerk.)

Továbbélő utópiák II.: reformpedagógia és életreform a 20. század első felében

Konferencia helye, ideje: Komárno, Szlovákia, 2013.04.11-2013.04.13. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. 357 p. (A Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos közleményei) (ISBN:978-963-693-580-1) Link(ek): OSZK

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos

23. Németh András

Magyar életreform kommunák a 20. század első felében: Landskommunen in Ungarn in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

In: Németh András, Pukánszky Béla, Pirka Veronika (szerk.) Továbbélő utópiák II.: reformpedagógia és életreform a 20. század első felében. 357 p.  Konferencia helye, ideje: Komárno, Szlovákia, 2013.04.11-2013.04.13. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. pp. 12-13. (A Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos közleményei) (ISBN:978-963-693-580-1)

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos Survival of Utopias II. Institutalisation of Life Reform Ambitions in the First Half of the 20th Century. A Komárnoban, 2013. ápr. 11-13. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga

24. Németh András

Életreform – értelmezési és rendszerezési kísérlet egy sokszínű mozgalom kapcsán

In: Németh András, Pukánszky Béla, Pirka Veronika (szerk.) Továbbélő utópiák II.: reformpedagógia és életreform a 20. század első felében. 357 p.  Konferencia helye, ideje: Komárno, Szlovákia, 2013.04.11-2013.04.13. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. pp. 4-5. (A Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos közleményei) (ISBN:978-963-693-580-1)

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos Survival of Utopias II. Institutalisation of Life Reform Ambitions in the First Half of the 20th Century. A Komárnoban, 2013. ápr. 11-13. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga

25. Németh András

Az életreform kommuna-törekvések hazai recepciója a két világháború közötti időszakban – a szentendrei „bubáni kolónia

In: Németh András, Pukánszky Béla, Pirka Veronika (szerk.) Továbbélő utópiák II.: reformpedagógia és életreform a 20. század első felében. 357 p.  Konferencia helye, ideje: Komárno, Szlovákia, 2013.04.11-2013.04.13. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. p. 11. (A Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos közleményei) (ISBN:978-963-693-580-1)

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos Survival of Utopias II. Institutalisation of Life Reform Ambitions in the First Half of the 20th Century. A Komárnoban, 2013. ápr. 11-13. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga

26. Németh András

Lebensreform, Reformpädagogik und Lehrerberuf Budapest: Gondolat, 2014. 76 p. (Novalis; 5.) (ISBN:978 963 693 545 0) Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

27. Németh András

A kulturantropológia eredményeinek felhasználása a neveléstudományban

In: György Juhász, Kinga Horváth, Strédl Terézia, Zuzana Árki (szerk.) Oktatás és tudomány a XXI. század elején: Tanulmánykötet. Konferencia helye, ideje: Komárno, Szlovákia, 2014.09.16-2014.09.17. Komárno: Selye János Egyetem, 2014. pp. 114-130. (A Selye János Egyetem Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötetei; 7.) (ISBN:978-80-8122-103-3) Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2014: "Vzdelávanie a veda na začiatku XXI. storočia" - Sekcie pedagogických vied. Komárno

28. Németh András

A magyar neveléstudomány diszciplína jellemzőinek, szakmai diskurzusainak és kommunikációs hálózatának változásai a kommunista fordulat után.: Szimpózium összefoglaló

In: Buda András (szerk.) XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány: tartalmi összefoglalók. 472 p.  Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2014.11.06-2014.11.08. Debrecen: Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, 2014. p. 72. (ISBN:978-963-473-742-1) Befoglaló mű link(ek):  Kiadónál, OSZK

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

29. Németh András

A magyar neveléstudomány diszciplína jellemzőinek változásai az 1950-es években.

In: Buda András (szerk.) XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Oktatás és nevelés – gyakorlat és tudomány: tartalmi összefoglalók. 472 p.  Konferencia helye, ideje: Debrecen, Magyarország, 2014.11.06-2014.11.08. Debrecen: Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, 2014. p. 73. (ISBN:978-963-473-742-1) Befoglaló mű link(ek):  Kiadónál, OSZK

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

30. Németh András

Életreform kommunák és a reformpedagógia - recepciós folyamatok a 20. század első felében.

In: Németh András, Pukánszky Béla, Pirka Veronika (szerk.) Továbbélő utópiák II.: reformpedagógia és életreform a 20. század első felében. 357 p.  Konferencia helye, ideje: Komárno, Szlovákia, 2013.04.11-2013.04.13. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. pp. 22-60. (A Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos közleményei) (ISBN:978-963-693-580-1)

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos Survival of Utopias II. Institutalisation of Life Reform Ambitions in the First Half of the 20th Century. A Komárnoban, 2013. ápr. 11-13. között rendezett konferencia szerkesztett anyaga

31. Németh András

Emberi idővilágok - pedagógiai megközelítések. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. 174 p. (ISBN:978 963 693 578 8)

Link(ek):  DOI

Könyv/Monográfia/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

32. Németh András

A történeti antropológiai megközelítés napjaink neveléstudományában.

In: Fizel Natasa, Nóbik Attila (szerk.) Ünnepi tanulmányok a 60 éves Pukánszky Béla tiszteletére. 300 p.  Szeged: Szegedi Egyetemi Kiadó, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2014. pp. 171-188. (ISBN:978-615-5455-10-0) Befoglaló mű link(ek):  Teljes dokumentum, OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

33. Németh András

A magyar neveléstudomány fejlődése: Nemzetközi tudományfejlődés és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. 240 p. (Digitális Tankönyvtár) (ISSN 1588-905X) Link(ek):  DOI, Egyéb URL

Könyv/Monográfia/Tudományos

2013

34. Beke László, Németh András, Vincze Gabriella (szerk.)

Mozdulat. A magyar mozdulatművészet a korabeli társadalom és művészet tükrében.

Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2012.09.07 Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. 210 p. (ISBN:978 963 693 501 6)

Link(ek): OSZK

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

35. Bolvári, Fügedi J, Mizerák K, Németh A (szerk.)

Kultúra – érték – változás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban.: III. Nemzetközi Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2011. november 11-12. Budapest: Magyar Táncművészeti Főiskola, 2013. 248 p. (Táncművészet és Tudomány. A Magyar Táncművészeti Főiskola kiadványsorozata / sorozatszerk. Bolvári-Takács Gábor; V.) (ISBN:978-963-85144-6-2) Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

36. Hegedűs Judit, Németh András, Szabó Zoltán András (szerk.)

Pedagógiai histroriográfia: Új elméleti megközelítések, metodológiai eljárások. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 89 p. (ISBN:978-963-284-351-3)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 2 Függő idéző: 1 Összesen: 3

37. Kéri Katalin, Németh András, Pukánszky Béla, Szabolcs Éva

Neveléstörténeti tartalmak a magyar neveléstudományi doktori iskolák programjaiban

In: Baska Gabriella, Hegedűs Judit, Nóbik Attila (szerk.) A neveléstörténet változó arcai. Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2013.03.07-2013.03.08. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013. pp. 29-40. (ISBN:978-963-312-168-9)

Link(ek): Teljes dokumentum

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

38. Németh András

The historical construction of the Hungarian teacher's professional knowledge

In: Sustar Branko Hakl Maja (szerk.)

Creating links in education. Teacher's and their associacions as promoters of pedagogic development.: 15th International Symposium on School Life and School History Museums and Collections.. Konferencia helye, ideje: Ljubljana, Szlovénia, 2013.06.26-2013.06.29. Ljubljana: p. 54.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

39. Németh András

neveléstudomány főbb fejlődésmodelljei és tudományos irányzatai

NEVELÉSTUDOMÁNY: OKTATÁS KUTATÁS INNOVÁCIÓ 1:(1) pp. 18-63.(2013)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

40. Németh András

A néptanítói szakismeretek konstrukciós folyamatai a 20. század elején – a Néptanítók Enciklopédiája példája alapján

MAGYAR PEDAGÓGIA 113:(2) pp. 101-118. (2013)

Link(ek):  REAL-J, Teljes dokumentum, Matarka

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

41. Németh András

Életreform-törekvések és táncpedagógiai reformok a 20. század első felében.

In: Beke László, Németh András, Vincze Gabriella (szerk.) Mozdulat. A magyar mozdulatművészet a korabeli társadalom és művészet tükrében.. 210 p.  Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2012.09.07 Budapest: Gondolat Kiadó,2013. pp. 15-51. (ISBN:978 963 693 501 6) Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

42. Németh András, Pirka Veronika (szerk.)

Az életreform és reformpedagógia – recepciós és intézményesülési folyamatok a 20. század első felében Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. 410 p. (Neveléstudomány-történeti Tanulmányok; 12.) (ISBN:978 963 693 471 2) Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

43. Németh András

Előszó

In: Németh András, Pirka Veronika (szerk.) Az életreform és reformpedagógia – recepciós és intézményesülési folyamatok a 20. század első felében. 410 p.  Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. pp. 7-10. (Neveléstudomány-történeti Tanulmányok; 12.) (ISBN:978 963 693 471 2)

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

44. Németh András

Az életreform társadalmi gyökerei, irányzatai, kibontakozásának folyamatai

In: Németh András, Pirka Veronika (szerk.) Az életreform és reformpedagógia – recepciós és intézményesülési folyamatok a 20. század első felében. 410 p.  Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. pp. 11-54. (Neveléstudomány-történeti Tanulmányok; 12.) (ISBN:978 963 693 471 2)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

45. Németh András

Európai tendenciák a történeti pedagógiai és antropológiai kutatásban

In: Hegedűs Judit, Németh András, Szabó Zoltán András (szerk.) Pedagógiai histroriográfia: Új elméleti megközelítések, metodológiai eljárások.. 89 p.  Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013. pp. 7-8. (ISBN:978-963-284-351-3) Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

46. Németh András

Die Rolle des Philanthropismus am Anfang der Insitutionalisierung der ungarischen Volksschullehrerbildung

In: Aspekte der Professionalisierung der Lehrer/innen Ausbildung in Zentral- und Südeuropa - historische und systematische Aspekte: Aspects of teacher education professionalisation in Middle and South-Eastern Europe - historic and systematic topics. Konferencia helye, ideje: Liberec, Csehország, 2013.10.10-2013.10.12. Liberec: p. 4.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

47. Németh András

Role Filantropismu v Pocátcich institucionalizace pripravy madarskych ucitelu narodni skoly

In: Kasper Tomas (szerk.)

ASPEKTY PROFESIONALIZACE UČITELSKÉHO VZDĚLAVÁNÍ VE STŘEDNÍ A JIHOVÝCHODNÍ EVROPĚ - historické a systematické otázky. Konferencia helye, ideje: Liberec, Csehország, 2013.10.10-2013.10.12. Liberec: pp. 1-7.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

48. Németh András

Pedagógusképzés Európában - történeti előzmények, főbb fejlődésmodellek.

In: Bölcsész Akadémia 2012 - 2013. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2013.03.21 Pécs: Pécsi Tudományegyetem BTK, pp. 12-13.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

49. Németh András

A neveléstudomány nemzetközi fejlődésmodelljei és tudományos irányzatai

In: A magyar neveléstudomány helyzete és tudományos irányzatai: MTA Pedagógiai Bizottság Tudományos Szimpóziuma az MTA Kistermében. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.10.18 Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, p. 1.

Egyéb konferenciaközlemény/Konferenciaközlemény/Tudományos

50. Németh András, Hegedüs Judit, Kempf Katalin (szerk.)

Normalitás, abnormalitás, deviancia: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága és az NKE Rendészettudományi Kar Magatartástudományi Tanszék Konferenciája

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.11.29-2013.11.30. Budapest:Gondolat Kiadó, 2013.

51. Németh András

Normalitás, abnormalitás és deviancia értelmezése Foucault hatalomelméletében.

In: Németh András, Hegedüs Judit, Kempf Katalin (szerk.)

Normalitás, abnormalitás, deviancia: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága és az NKE Rendészettudományi Kar Magatartástudományi Tanszék Konferenciája. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.11.29-2013.11.30. Budapest: Gondolat Kiadó, Paper Normalitás.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

52. Németh András

Elmélet és kutatási gyakorlat sokszínűsége az ELTE PPK Doktori Iskola Pedagógiatörténeti Műhelyében.

In: Németh András, Hegedüs Judit, Kempf Katalin (szerk.)

Új elméleti megközelítések, módszertani sokszínűség a pedagógiatörténetben: A z E LTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola Pedagógiatörténeti Program bemutatkozása - az MTA Tudomány Ünnepe keretében tartott konferencia. 16 p. 

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.11.30 Budapest: Gondolat Kiadó, pp. 10-14.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

53. Németh András, Hegedüs Judit, Kempf Katalin (szerk.)

Új elméleti megközelítések, módszertani sokszínűség a pedagógiatörténetben: A z E LTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola Pedagógiatörténeti Program bemutatkozása - az MTA Tudomány Ünnepe keretében tartott konferencia

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2013.11.30. Budapest:Gondolat Kiadó, 2013. 16 p.

54. Németh András

Egyéb szerzőség: Németh András (vál.); Előszó - Tanulmányok a pedagógiai antropológia tárgyköréből

In: Méreg Martin, Somodi Imre, Vörös Katalin (szerk.) Tanulmányok a neveléstudomány pécsi műhelyéből. 148 p.  Pécs: PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola, 2013. pp. 9-10. (ISBN:978-963-642-558-6) Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

55. Németh András

Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870 - 1952) Budapest: Gondolat, 2013. 80 p. (Novalis; 1.) (ISBN:978 963 693 206 0) Link(ek): DOI

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

56. Németh András

Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert Budapest: Gondolat, 2013. 86 p. (Novalis; 2.) (ISBN:978 963 693 190 2) Link(ek): DOI

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 5 Összesen: 5

2012

57. Beke László, Németh András, Vincze Gabriella (szerk.)

Mozdulat. A magyar mozdulatművészet a korabeli társadalom és művészet tükrében.: Tudományos szimpózium. Iparművészeti Múzeum

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2012.09.07. Budapest:Gondolat Kiadó, 2012. 10 p.

58. Bolvári-Takács G, Fügedi J, Mizerák K, Németh A (szerk.)

A hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században: Tudományos szimpózium a Magyar Táncművészeti Főiskolán

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2010.06.10-2010.06.12. Budapest: Magyar Táncművészeti Főiskola, 2012. 192 p. (Táncművészet és tudomány; 4.) (ISBN:9789638514455) Link(ek): Teljes dokumentum

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

59. Németh András

The historical models of the Hungarian teacher's profession and professional knowledge.

In: Sandra de Grazia (szerk.)

Internationalisation dans le champ éducatif (18e – 20e siècles). Internationalization in Education (18th – 20th centuries).: Résumés/Abstracts. Joint Conference.International Standing Conference for the History of Education 34.. Konferencia helye, ideje: Geneva, Svájc, 2012.06.27-2012.06.30. Geneva: p. 234.

Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

60. Németh András

Magyar pedagógusképzés és pedagógus szakmai tudásformák I. 1775–1945: nemzeti fejlődési trendek, nemzetközi recepciós hatások Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 112 p. (ISBN:9789633120934)

Link(ek): Teljes dokumentum

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 7 Összesen: 7

61. Németh András

Népi kultúra, életreform és nevelés

In: Bolvári-Takács G, Fügedi J, Mizerák K, Németh A (szerk.) A hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században: Tudományos szimpózium a Magyar Táncművészeti Főiskolán. 192 p.  Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2010.06.10-2010.06.12. Budapest: Magyar Táncművészeti Főiskola, 2012. pp. 128-155. (Táncművészet és tudomány; 4.) (ISBN:9789638514455)

Link(ek): Teljes dokumentum

Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

62. Németh András, Skiera Ehrenhard (szerk.)

Lehrerbildung in Europa.: Geschichte, Struktur und Reform. Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien:Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012. 342 p. (Erziehung in Wissenschaft und Praxis; 9.) (ISBN:978-3-631-62454-8) Link(ek): Teljes dokumentum

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 8 Összesen: 8

63. Németh András, Szabolcs Éva, Vincze Beatrix

Lehrerbildung in Ungarn.: Von den Anfängen im späten 18. Jahrhundert bis zur politischen Wende um 1990.

In: Németh András, Skiera Ehrenhard (szerk.) Lehrerbildung in Europa.: Geschichte, Struktur und Reform.. 342 p.  Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien:Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012. pp. 21-40. (Erziehung in Wissenschaft und Praxis; 9.) (ISBN:978-3-631-62454-8)

Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

64. Németh András (szerk.)

A Neveléstudományi Doktori Iskola programjai: Tudományos arculat, kutatási eredmények Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 212 p. (ISBN:978-963-312-101-6)

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

65. Németh András

A History of Teacher Training in Hungary from 1775 to 1945.

In: Edvard Protner Marjan Krašna (szerk.)

The Development of Teacher Education in the Countries of Central and South-Eastern Europe.: INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Maribor, 11–13 October 2012.. Konferencia helye, ideje: Maribor, Szlovénia, 2012.10.11-2012.10.13. Maribor:University of Maribor, pp. 10-11.

Link(ek): Teljes dokumentum

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

66. Németh András

La pedagogia universitaria in Ungheria dalla seconda meta del XIX secolo al 1918.

In: Polenghi Simonetta (szerk.) La scuola degli Asburgo. Pedagogia e formazione degli insegnanti tra il Danubio e il Po (1773-1918). 318 p.  Torino: SEI Editrice, 2012. pp. 181-192. (Teoria e Storia dell’Educazione; 13.) (ISBN:978-88-05-07299-6)

Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 6 Összesen: 6

67. Németh András

Életreform törekvések és pedagógiai reformok a 20. század első felében.

In: Beke László, Németh András, Vincze Gabriella (szerk.)

Mozdulat. A magyar mozdulatművészet a korabeli társadalom és művészet tükrében.: Tudományos szimpózium. Iparművészeti Múzeum. 10 p. 

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2012.09.07 Budapest: Gondolat Kiadó, p. 3.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

68. Németh András

Otázka profesionalizace mad’arských učitelů národních škol na příkladu Encyklopedie výuky na národni škole v letech 1913 - 1915.

E-PEDAGOGIUM 3:(2) pp. 64-75. (2012)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

69. Skiera Ehrenhard, Németh András

Zur Einführung: Lehrerbildung in Europa - Konsens im Grundsatzlichen, Divergenz in der Praxis

In: Németh András, Skiera Ehrenhard (szerk.) Lehrerbildung in Europa.: Geschichte, Struktur und Reform.. 342 p.  Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien:Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012. pp. 7-20. (Erziehung in Wissenschaft und Praxis; 9.) (ISBN:978-3-631-62454-8)

Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

2011

70. Hegedűs Judit, Kempf Katalin, Németh András (szerk.)

Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - a múlt értékei és a jövő kihívásai: XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, program és összefoglalók

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2011.11.03-2011.11.05. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, 2011. 483 p. (ISBN:fűzött,hibás:978-963-693-380-7)

Link(ek): OSZK, Teljes dokumentum

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos

71. Németh András

A reformpedagógia és az életreform-mozgalmak kapcsolata.

In: Bolvári-Takács G, Fügedi J, Major R, Mizerák K, Németh A (szerk.) Perspektívák az új évezredben a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban: II. Tánctudományi Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2009. november 6-7.. 193 p.  Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2009.11.06-2009.11.07. Budapest: Magyar Táncművészeti Főiskola, 2011. pp. 29-39. (Táncművészet és tudomány. A Magyar Táncművészeti Főiskola kiadványsorozata; 3.) (ISBN:9789638514424)

Link(ek): Teljes dokumentum

Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

72. Németh András

Köszöntő

In: Hegedűs Judit, Kempf Katalin, Németh András (szerk.) Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - a múlt értékei és a jövő kihívásai: XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, program és összefoglalók. 483 p.  Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2011.11.03-2011.11.05. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, 2011. p. 4. (ISBN:fűzött,hibás:978-963-693-380-7) Befoglaló mű link(ek): OSZK, Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Előszó, utószó/Tudományos

73. Németh András

Művészetpedagógia és életreform. .: Szimpózium összefoglaló

In: Hegedűs Judit, Kempf Katalin, Németh András (szerk.) Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány - a múlt értékei és a jövő kihívásai: XI. Országos Neveléstudományi Konferencia, program és összefoglalók. 483 p.  Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2011.11.03-2011.11.05. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, 2011. pp. 96-97. (ISBN:fűzött,hibás:978-963-693-380-7) Befoglaló mű link(ek): OSZK, Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

2010

74. Németh András

A magyar neveléstörténet és historiográfiájának fejlődése az 1920-as évek végéig.

In: Brezsnyánszky L, Fenyő I (szerk.) Kutatás és képzés: In honorem Orosz Gábor. 292 p.  Debrecen; Nyíregyháza: Élmény '94 Bt., 2010. pp. 65-82. (Tudásbázis és pedagógusképzés) (ISBN:978 963 88052 5 6)

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

75. Németh András

Die Konstruktionsprozesse des "normalen" Fachwissen von Volksschullehren in Ungarn am Beispiel der Enzyklopedie des Volksschulunterrichts um 1913-1915.

In: Nóbik Attila, Pukánszky Béla (szerk.) Normalität, Abnormalität und Devianz: Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in der Moderne. 270 p.  Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010.pp. 13-26. (Erizehung in Wissenschaft und Praxis; 7.) (ISBN:978-3-631-60015-3)

Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL, Google books

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

76. Németh András

A pedagógiatörténet mintázatai: A szakmai önlegitimációtól az interdiszciplináris "új" kulturtörténet nézőpontjáig.

In: Nagy Melinda (szerk.) Társadalmi jelenségek és változások: A Selye János Egyetem II. Tudományos Konferenciájának kötete. Konferencia helye, ideje: Komárom, Szlovákia, 2010.09.06-2010.09.07. Komárom: Selye János Egyetem, 2010. pp. 389-419. (ISBN:978-80-8122-008-1)

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos A konferenciakiadvány CD-ROM-on jelent meg.

77. Németh András

A magyar népiskolai tanítók és a középiskolai tanárok képzésének és szaktudásának alakulása a XIX. század közepéig.

In: Kaposi József, Katona András (szerk.) Fortiter et constanter: A hetvenesztendõs Závodszky Géza köszöntése. 301 p.  Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2010. pp. 170-188.

Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos kereskedelmi forgalomba nem került

78. Németh András

Emberi idővilágok: Pedagógiai megközelítések Budapest: Gondolat Kiadó, 2010. 168 p. (ISBN:9789636932688)

Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

79. Németh András

Lebensreform und Reformpädagogik in Ungarn in der Zeit der k.u.k. Monarchie.

NEVELÉSTÖRTÉNET 14:(1-2.) pp. 11-19. (2010)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

80. Németh András

A pedagógiatörténet funkcióváltozása és annak megjelenése a hazai kutatásokban.

In: Szabolcs Éva, Garai Imre (szerk.) Neveléstudomány - reflexió - innováció.: AZ ELTE PPK Neveléstudományi Intézet 2010. április 16-án tartott konferenciájának előadásai.. 290 p.  Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2010.04.16 Budapest:Gondolat Kiadó, 2010. pp. 149-187. (ISBN:9789636933326) Befoglaló mű link(ek): ELTE Könyvtára, HUMANUS

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

81. Pirka Veronika, Németh András (szerk.)

Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie II.

Konferencia helye, ideje: Fürstenfeld, Ausztria, 2009.04.24-2009.04.25. Székesfehérvár:Kodolányi János Főiskola (KJF), 2010. 161 p. (Neveléstörténet; 14..) Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie II. Eine Sammlung aus den Beiträgen der internationalen Konferenz, 24-25 April 2009, Fürstenfeld.

2009

82. Johanna Hopfner, Németh András, Szabolcs Éva (szerk.)

Kindheit-Schule-Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008 Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien:Peter Lang Verlag, 2009. 242 p. (Erziehung in Wissenschaft und Praxis; Band 5.) (ISBN:978-3-631-58187-2) Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

83. Németh András

Az emberi test, mint a kommunikáció médiuma.: A testhasználat és performativitás pedagógiai történeti antropológiai vázlata

In: Németh András, Major Rita, Mizerák Katalin, Tóvay Nagy Péter (szerk.) Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban: Tudományos Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2007. november 9-10.. 271 p.  Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2007.11.07-2007.11.09. Budapest: Planétás Kiadó, 2009. pp. 124-136. (Táncművészet és tudomány; 1.) (ISBN:978-963-9414-12-1)

Link(ek): Teljes dokumentum

Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

84. Németh András, Major Rita, Mizerák Katalin, Tóvay Nagy Péter (szerk.)

Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban: Tudományos Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2007. november 9-10.

Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2007.11.07-2007.11.09. Budapest: Planétás Kiadó, 2009. 271 p. (Táncművészet és tudomány; 1.) (ISBN:978-963-9414-12-1) Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Konferenciakötet/Tudományos

85. Németh András

Herbartianismus in der ungarischen Universitätspädagogik

In: Adam Erik, Grimm Gerald (szerk.) Die Pädagogik des Herbartianismus in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien: LIT Verlag, 2009. pp. 93-112. (Austria: Forschung und Wissenschaft - Erziehungswissenschaft; 3.) (ISBN:978-3-8258-1868-5) Link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

86. Németh András

Múzeumpedagógia a felsőoktatásban

In: Vásárhelyi Tamás, Szabolcs Éva, Németh András (szerk.) Múzeum és iskola 2009: Múzeumok a közoktatás szolgálatában. 204 p.  Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2009. pp. 119-144. (Múzeumi iránytű; 3.) (ISBN:978-963-7376-76-4)

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

87. Németh András

A magyar középiskolai tanárképzés és szakmai professzió kialakulása a 18-20. században

EDUCATIO 3: pp. 279-290. (2009)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 12 Összesen: 12

88. Németh András

Die historischen Modelle der pädagogischen Berufe und des Fachwissens in Ungarn

In: Johanna Hopfner, Edvard Protner (szerk.) Education from the Past to the Present. 243 p.  Maribor: University of Maribor, 2009. pp. 92-104. (ISBN:978-961-6656-36-8) Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

89. Németh András

Der Sonderweg der ungarischen Universitätspädagogik nach 1945

In: Johanna Hopfner, Németh András, Szabolcs Éva (szerk.) Kindheit-Schule-Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008. 242 p.  Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien:Peter Lang Verlag, 2009. pp. 185-200. (Erziehung in Wissenschaft und Praxis; Band 5.) (ISBN:978-3-631-58187-2)

Link(ek): Teljes dokumentum

Befoglaló mű link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

90. Németh András

The historical development of the Hungarian elementary school teacher's profession and professional knowledge

In: Braster, Sjaak (szerk.)

Education the People. The History of Popular Educaion. 31th Session of the International Standing Conference for the History of Education.. Konferencia helye, ideje: Utrecht, Hollandia, 2009.08.26-2009.08.29. Utrecht: p. 76.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

91. Németh András

The main historical models of the Hungarian teacher's profession and professional knowledge

pp. 221-222.  (2009) Egyéb/Nem besorolt/Tudományos

92. Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna (szerk.)

A magyar neveléstudomány a XX. század második felében Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. 265 p. (Neveléstudomány-történeti Tanulmányok; 9.) (ISBN:978 963 9610 66 8) Link(ek): Teljes dokumentum

Könyv/Szakkönyv/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

93. Németh András

A magyar neveléstudomány szocialista paradigmájának kialakulása az 1945-1953 közötti időszakban

In: Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna (szerk.) A magyar neveléstudomány a XX. század második felében. 265 p.  Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. pp. 26-56. (Neveléstudomány-történeti Tanulmányok; 9.) (ISBN:978 963 9610 66 8)

Link(ek): Teljes dokumentum

Befoglaló mű link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

94. Németh András

Munka és idő- A modern munka- és időfelfogás kialakulása

In: Zrinszky László (szerk.) Tanulmányok a neveléstudomány köréből: A megújuló felnőttképzés. 277 p.  Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. pp. 263-276.

Befoglaló mű link(ek): BME PA közlemény

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

95. Németh András

Wolfgang Brezinka: Pädagogik in Österreich. Die Geschiche des Faches an den Universitäten von 18. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts.

MAGYAR PEDAGÓGIA 109:(4.) pp. 429-431. (2009)

Folyóiratcikk/Recenzió/kritika/Tudományos

96. Németh András

A reformpedagógia szerepe a közoktatás belső reformjában.

In: Nagy M (szerk.) A Selye János Egyetem „Oktatás – Tudomány – Társadalom“ I. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete. 834 p.  Konferencia helye, ideje: Révkomárom, Szlovákia, 2009.09.07-2009.09.08. Révkomárom: Selye János Egyetem, 2009. pp. 571-592. (ISBN:978-80-89234-83-7) Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos párhuzamos cím: Zbornik z I. Medzinárodnej Vedeckej Konferencie.  Univerzity J. Selyeho "Vzdelávanie - Veda - Spolocnost"

97. Vásárhelyi Tamás, Szabolcs Éva, Németh András (szerk.)

Múzeum és iskola 2009: Múzeumok a közoktatás szolgálatában Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2009. 204 p. (Múzeumi iránytű; 3.) (ISBN:978-963-7376-76-4) Könyv/Szakkönyv/Tudományos

2008

98. Hopfner Johanna, Németh András (szerk.)

Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie: Lebensreform, Herbartianismus und reformpädagogische Bewegungen Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2008. 200 p. (Erziehung in Wissenschaft und Praxis; 2.) (ISBN:978-3-631-56719-7) Link(ek): Egyéb URL

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

99. Németh András

A néptanítói tudás konstrukciója: Az elemi népoktatás enciklopédiájában

ISKOLAKULTÚRA 5-6: pp. 86-103. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 8 Összesen: 8

100. Németh András

A neveléstörténet szakirodalmi kánonjai és a klasszikusok szerepe.

ISKOLAKULTÚRA 9-10: pp. 3-10. (2008)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

101. Németh András

The main historical models of the Hungarian teacher’s profession and professional knowledge

In: Protner Eduard, Krasna Marjan (szerk.)

Pedagogical Concepts beetween Past and the Future. Konferencia helye, ideje: Maribor, Szlovénia, 2008.10.16-2008.10.18. Maribor: University of Maribor, p. 21.

Egyéb konferenciaközlemény/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

102. Németh András

A magyar pedagógiai historiográfia kezdetei és virágkora az 1930-as évek végéig.

In: Pukánszky B (szerk.) A neveléstörténet-írás új útjai: A 2007. október 4-5-én Egerben rendezett neveléstörténeti szimpózium előadásai. 240 p.  Konferencia helye, ideje: Eger, Magyarország, 2007.10.04-2007.10.05. Budapest: Gondolat Kiadó, 2008. pp. 13-53. (ISBN:978-963-693-132-2) Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 4 Összesen: 4

2007

103. Németh András

Življenjska reforma, pedagoška reformna prizadevajna in reformska pedagogika na Madžarskem do leta 1945

SODOBNA PEDAGOGIKA - JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATIONAL STUDIES 58 (124):(4) pp. 92-105. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

104. Németh András

Life Reform, Pedagogical Reform Efforts and Reform Pedagogy

SODOBNA PEDAGOGIKA - JOURNAL OF CONTEMPORARY EDUCATIONAL STUDIES 58 (124):(4) p. 106. (2007)

Folyóiratcikk/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

105. Németh András

A modern középiskolai tanári és tanítói szakmai tudástartalmak kibontakozásának történeti folyamatai

PEDAGÓGUSKÉPZÉS 1-2: pp. 5-26. (2007)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 6 Összesen: 6

106. Németh András

A pedagógia tudománytörténeti kutatásának néhány újabb nemzetközi irányzata és eredménye.

In: Brezsnyánszky L ifj Fekete K Fenyő I Kozma T Németh A Orosz G Vincze T & al

Brezsnyánszky L (szerk.) A "Debreceni Iskola" neveléstudomány-történeti vázlata. 424 p.  Budapest: Gondolat Kiadó, 2007. pp. 17-26. (ISBN:978 963 9610 96 5) Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 2 Összesen: 2

107. Németh András

Mi is az idő. Történeti időszociológiai és időantropológiai vázlatok.

ISKOLAKULTÚRA 1: pp. 54-75. (2007)

Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3

108. Németh András

A reformpedagógia és a századforduló életreform mozgalmai

In: Kiss Éva (szerk.) Pedagógián innen és túl: Zsolnai József 70. születésnapjára. 951 p.  Pápa; Pécs: Pannon Egyetem BTK ; Pécsi Tudományegyetem FEEK, 2007. pp. 527-542. (ISBN:963-642-173-0) Befoglaló mű link(ek): OSZK

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

109. Németh András, Sáska Géza

Veränderungen des Wissens der Reformpädagogik nach den Zweiten Weltkrieg und in den ersten Jahren des realen Sozialismus

In: Pehnke Andreas (szerk.) Widreständige sächsische Schulreformer im Visier stalinistischer Politik (1945-1959). 275 p.  Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2007. pp. 229-246.

Link(ek): Teljes dokumentum

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos

Független idéző: 5 Függő idéző: 1 Összesen: 6

110. Németh András

A reform előfeltétele: új módszerek bevezetése a gyermeknevelésbe" I.-II.

SZABADSÁG (KOLOZSVÁR) 1:(124) pp. 3-4. (2007)

Folyóiratcikk/Publicisztika/Ismeretterjesztő

111. Németh András

A néptanítói tudás konstrukciója az Elemi népoktatás enciklopédiájában (1911-1915).

In: Vidákovich T, Molnár É (szerk.) Változó tanulási környezetek, változó pedagógusszerepek : VII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és összefoglalók. 295 p.  Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2007.10.25-2007.10.27. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, 2007. pp. 27-28. (ISBN:978-963-482-843-3) Befoglaló mű link(ek): OSZK, BME PA közlemény

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

112. Németh András

A magyar neveléstudomány szakmai kommunikációjának jellemzői reprezentatív pedagógiai folyóiratainak tükrében (1997-2006)

In: Vidákovich T, Molnár É (szerk.) Változó tanulási környezetek, változó pedagógusszerepek : VII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és összefoglalók. 295 p.  Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2007.10.25-2007.10.27. Budapest: MTA Pedagógiai Bizottság, 2007. pp. 25-26. (ISBN:978-963-482-843-3) Befoglaló mű link(ek): OSZK, BME PA közlemény

Könyvrészlet/Absztrakt / Kivonat/Tudományos

113. Németh András

Die Philantrophismus- und Rochowrezeption in Ungarn.

In: Schmitt Hanno, Horlacher Rebekka, Tröhler Daniel (szerk.) Pädagogische Volksaufklärung im 18. Jahrhundert im europäischen Kontext: Rochow und Pestalozzi im Vergleich. Bern: Verlag P. Haupt, 2007. pp. 198-217. (ISBN:978 3 258 07282 1)

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

Független idéző: 3 Összesen: 3


ForrásokSzerkesztés

Ki kicsoda 2009, Hermann Péter

Saját honlap

mtmt bibliográfia