Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, röviden NFÜ-t a második Gyurcsány-kormány 2006-ban hozta létre a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési Tervet végrehajtó szervezetek összevonásával. A Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztossága alatt létrejött központi hivatal abból a célból jött létre, hogy egy, az eddigieknél hatékonyabb és átláthatóbb intézményrendszer irányítsa az európai uniós támogatások szétosztását és eredményes felhasználását Magyarországon. 2014. január 1-jén megszűnt, ezt követően a feladatkörét egy a Miniszterelnökségen belüli központi koordináló szerv látta el.[1]

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Megszűnt 2014. január 1.

LétrehozásaSzerkesztés

Az Ügynökséget a 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelettel a kormányrendelet hozta létre, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal jogutódjaként. Az indoklás szerint a hosszú- és középtávú fejlesztési és tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybe vételéhez szükséges tervek, operatív programok elkészítésére, és az így igénybe vett támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakítása céljából.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezete, irányításaSzerkesztés

Az Ügynökség 2010-ig a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter irányítása alatt működő központi hivatal volt, de a második Orbán-kormány az NFÜ felügyeletének feladatát a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz delegálta. Székhelye Budapesten található. A hivatalt az elnök vezeti, aki a fejlesztési miniszter felügyelete alatt dolgozik. Az elnök munkáját elnökhelyettesek segítik, akiket az elnök nevez ki és ment fel a fejlesztési miniszter egyetértésével. Az Ügynökség munkatársai jogállásukat tekintve közhivatalnokok.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökei:

 • dr. Vági Márton (2006–2010)
 • dr. Petykó Zoltán (2010–2013)
  Jogi és Kormányzati Koordinációért felelős elnökhelyettes
Jogi, Igazgatási és Koordinációs Főosztály
Értékelési és Módszertani Főosztály
Stratégiai és Koordinációs Főosztály
Kiemelt Programok és Projektek Főosztálya
 • Belső Ellenőrzési Főosztály
  Gazdasági Ügyekért felelős elnökhelyettes
Intézményi Gazdálkodási Főosztály
Fejezeti Főosztály
Humánpolitikai Főosztály
 • Nemzetközi Együttműködési Programok Főosztálya
  Közösségi Támogatások Koordinálásáért felelős elnökhelyettes
Koordinációs Irányító Hatóság
Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága
Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága
Közlekedési Programok Irányító Hatósága
Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség feladatköreSzerkesztés

A NFÜ-t létrehozó kormányrendelet az Ügynökség feladatának jelöli meg, hogy dolgozza ki a kormány fejlesztéspolitikai elveit és céljait, és ez alapján készítse el az ország átfogó fejlesztési tervét, és hangolja össze az ezzel kapcsolatos kormányzati munkát. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv megtekinthető az Ügynökség honlapján. Az ÚMFT-vel kapcsolatos elemzésekről a Gyorsítósáv tanulmánysorozat számol be időről időre. Az Ügynökségen belül létrehozott irányító hatóságok szervezik az operatív programok végrehajtását és ellenőrzik az igénybe vett uniós és hazai költségvetési források felhasználását.

A NFÜ látja el a Közösségi Támogatási Keret, az EQUAL és az INTERREG közösségi kezdeményezésű programok és a Kohéziós Alap irányító hatóságának feladatait, gondoskodik a monitoring bizottságok működéséről. A magyar állam nevében egyeztető tárgyalásokat folytat az Európai Unió intézményeivel a fejlesztési stratégiáról és az annak megvalósítását szolgáló operatív programokról.

Az NFÜ szervezi az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájával kapcsolatos hazai feladatokat, a Kormány által meghatározott körben ellátja az Európai Unió pénzügyi támogatásainak felhasználásához szükséges feladatokat, és irányítja a pénzügyi támogatások felhasználása céljából intézményrendszer működését. Az Ügynökség ellátja a Phare programokkal és a Schengen Alappal kapcsolatos szervezési és koordinációs feladatokat, ennek keretében biztosítja a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység működését.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség további feladatai:

 • közreműködik a fejlesztési miniszter előterjesztéseinek elkészítésében;
 • előkészíti az Országgyűlés munkájával kapcsolatos bizottsági előterjesztéseket, interpellációkra és kérdésekre vonatkozó választervezeteket;
 • a miniszternél jogszabály alkotását kezdeményezheti, előkészíti a miniszteri rendelet és utasítás-tervezeteket és egyéb intézkedéseket;
 • közreműködik a fejlesztési miniszter a Kormány ügyrendje szerint a kormány-előterjesztésekre és a miniszteri rendeletek tervezetére tett észrevételeinek az előkészítésében;
 • kapcsolatot tart tudományos, kutatást és képzést folytató intézetekkel, gondoskodik a tudományos munka és képzés támogatásáról és fejlesztéséről;
 • részt vesz nemzetközi szervezetek munkájában, nemzetközi kapcsolatokat tart fenn, és közös programokat szervez a hasonló feladatkört ellátó külföldi kormányzati szervekkel;
 • tájékoztatási tevékenységet végez.

JegyzetekSzerkesztés

 1. Megszűnik az NFÜ, Népszabadság, 2014. január 1.

ForrásokSzerkesztés

 • Az NFÜ honlapja, a kapcsolódó jogszabályok és a hivatal ügyrendje

Külső hivatkozásokSzerkesztés