Nyugati germán nyelvek

nyelvcsoport

A nyugati germán nyelvek a germán nyelvek egyik nagy ága. Közéjük tartoznak a mai Németország területén a Nyugatrómai Birodalom összeomlásáig élt germán népek nyelvének utódai, azaz az anglofríz nyelvek (angol és fríz), a német, a holland, illetve ezek dialektusai. Szintén a nyugati germán nyelvek közé tartozik a jiddis.

Angol nyelvSzerkesztés

A Nyugatrómai Birodalom összeomlásával egyidőben, az 5. század közepétől a Németalföld nyugati felén élő angol, szász és jüt törzsek inváziót indítottak a Brit-szigetek ellen, és elfoglalták a piktek és kelták (gaelek) által lakott területeket. Az angol nyelv tehát az 5. századtól indult önálló fejlődésnek.

Német nyelvSzerkesztés

A német nyelv dialektusokban meglehetősen gazdag. A dialektusok három fő zónára bontják a németül beszélő területeket: alnémet (niederdeutsch), középnémet (mitteldeutsch) és felnémet (hochdeutsch).

A felnémet az Alpokban élő germán lakosság körében az 5–7. században lezajlott úgynevezett második vagy ófelnémet hangeltolódás eredményeként vált el a többi német dialektustól. A folyamat később a középnémet dialektusban is lezajlott.

A standard német nyelv a lutheri Biblia-fordítás kapcsán alakult ki a felnémet és középnémet dialektusból. Ma a Hannover környéki nyelvjárás áll a legközelebb a standard német nyelvhez.

Holland nyelvSzerkesztés

A holland nyelv az anglofríz nyelvek legközelebbi rokona, amely azonban korán elkülönült a szomszédos fríz nyelv dialektusaitól, és jó ideig az ónémet nyelvvel együtt fejlődött. Azonban az alnémethez hasonlóan nem vett részt a második hangeltolódásban, így fejlődési útja is elvált a standard némettől.

Közös vonásokSzerkesztés

A nyugati germán nyelvek közeli rokonságban állnak egymással, amely már kezdő nyelvtanulóként is szembeötlő, még olyan nyelvek esetén is, mint az angol és a német, jóllehet, az előbbi egy szigeten fejlődött tovább, így jelentős latin és ófrancia hatás érte. A legalapvetőbb jelenségeket megnevező szavak mellett teljes nyelvtani szerkezetek és rendszerek feleltethetőek meg egymásnak.

Névelő:

 • the house és the answer ~ die, der; das (a die alak megfelelője angolban csak magánhangzóval kezdődő szó előtt jelentkezik)

Névmások:

 • this, these ~ dies, diese, dieser, dieses (ez)
 • I ~ ich (én)
 • thou (régies) ~ du (te)
 • she ~ sie (ő, nőnem)
 • him ~ ihm (őt, neki; hímnem)
 • here ~ hier (itt)
 • there ~ dort (ott)
stb.

Névmások és a belőlük alakult vonatkozó névmások, illetve kötőszavak:

 • das ~ that (az, az a…)
 • das ~ that (ami)
 • dass ~ that (hogy)

A w-vel kezdődő kérdő névmások töve:

 • why? ~ warum?
 • Where? Who? ~ Wo? Wohin? Wer? (hol/hová? ki?)
stb.

Az elöljárószavak:

 • in ~ in (-ban/-ben, benne)
 • on ~ an (-on/-en/-ön, rajta)
stb.

Az általános többes szám és a szász genitívjele: s ~ s.

A fosztóképző: un- ~ un-, pl. un|believable ~ un|glaublich (hihetetlen).

A módbeli segédigék és jelentésárnyalataik, melyek használata eltérhet:

 • will ~ will (’fog, akar’; angolban az ’akarni’ jelentése ritkább)
 • may, might ~ mögen, mag

Ezek esetében a valószínűség és a kötőmód használata a mai napig mindkét nyelvben megfigyelhető, de a megterheltség és a stiláris regiszter már eltéréseket mutat:

 • Sie mag 16 jahre alt sein. (Talán 16 éves lehet.)
 • You might say that. (Úgy is mondhatjuk/Úgy is mondhatnánk.)

Továbbá a régies angol:

 • Long may she reign! (Uralkodjon sokáig [a királynő]!)

és a német

 • Er möge lange leben! (Éljen soká!)

A testrészek nevei:

 • the hand, the hands ~ die Hand, die Hände (a kéz, a kezek)
 • the finger, the fingers ~ der Finger, die Finger (az ujj, az ujjak)
 • the nail, the nails ~ der Nagel, die Nägel (a köröm, a körmök)
 • the navel, the navels ~ der Nabel, die Nabel (a köldök, a köldökök)
stb.

Alapvető tulajdonságok:

 • sharp ~ scharf (éles)
 • small ~ schmall (angol: ’kicsi’, német: ’keskeny’)
 • shape ~ schaffen (alak; alakítani, formázni)
 • raw ~ roh (nyers [étel], feldolgozatlan [anyag], kidolgozatlan [folyamat] jelentés mindkét nyelvben)

Érzékszervi érzékelés:

 • cold ~ kalt (hideg)
 • warm ~ warm (meleg
 • growth ~ gross (növekedni / nagy)
 • sweet ~ süß (édes)
 • salted ~ salzig (sós)
 • bitter ~ bitter (keserű)
 • sour ~ sauer (savanyú)
 • cool ~ kühl (hűvös)
 • lukewarm ~ lauwarm (langyos)
stb.

További információkSzerkesztés