Oktán

telített szénhidrogén
Oktán
Kémiai azonosítók
CAS-szám 111-65-9
ChemSpider 349
SMILES
CCCCCCCC
Kémiai és fizikai tulajdonságok
Kémiai képlet C8H18
Moláris tömeg 114,2285 g/mol
Megjelenés színtelen folyadék
Sűrűség 0,703 g/ml, folyékony
Olvadáspont ‒57 °C (216 K)
Forráspont 125,52 °C (398,7 K)
Oldhatóság (vízben) nem elegyedik
Viszkozitás 0,542 cP 20 °C-on
Veszélyek
EU osztályozás gyúlékony (F)
Egészségkárosító (Xn)
Környezetkárosító (N)
NFPA 704
3
0
0
 
R mondatok R11, R38, R50/53,
R65, R67
S mondatok (S2), S9, S16, S29, S33,
S60, S61, S62
Lobbanáspont 13 °C
Öngyulladási hőmérséklet 220 °C
Robbanási határ 1,0–6,5%
Rokon vegyületek
Rokon alkánok heptán
nonán
2,2,4-trimetilpentán
Ha másként nem jelöljük, az adatok az anyag standardállapotára (100 kPa) és 25 °C-os hőmérsékletre vonatkoznak.

Az oktán 8 szénatomot tartalmazó, nyílt láncú telített szénhidrogén: alkán. Neve a görög októ (οκτώ = nyolc) szóból származik.[1]

Képlete CH3(CH2)6CH3. 18 szerkezeti izomerje létezik.

Az egyik izomerjének, a 2,2,4-trimetilpentánnak vagy izooktánnak nagy a jelentősége, ez az oktán-skála 100-as pontja, míg a 0 pont az n-heptán.[2]

2,2,4-trimetilpentán

Az oktán fontos komponense a benzinnek.

Az oktán 18 szerkezeti izomerje:

 • oktán (n-oktán) H3C–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3
 • 2-metilheptán H3C–CH(CH3)–CH2–CH2–CH2–CH2–CH3
 • 3-metilheptán H3C–CH2–C*H(CH3)–CH2–CH2–CH2–CH3 (királis)
 • 4-metilheptán H3C–CH2–CH2–CH(CH3)–CH2–CH2–CH3
 • 3-etilhexán H3C–CH2–CH(CH2–CH3)–CH2–CH2–CH3
 • 2,2-dimetilhexán H3C–C(CH3)2–CH2–CH2–CH2–CH3
 • 2,3-dimetilhexán H3C–CH(CH3)–C*H(CH3)–CH2–CH2–CH3 (királis)
 • 2,4-dimetilhexán H3C–CH(CH3)–CH2–C*H(CH3)–CH2–CH3 (királis)
 • 2,5-dimetilhexán H3C–CH(CH3)–CH2–CH2–CH(CH3)–CH3
 • 3,3-dimetilhexán H3C–CH2–C(CH3)2–CH2–CH2–CH3
 • 3,4-dimetilhexán H3C–CH2–C*H(CH3)–C*H(CH3)–CH2–CH3 (királis, mezo forma is létezik)
 • 2-metil-3-etilpentán H3C–CH(CH3)–CH(CH2–CH3)–CH2–CH3
 • 3-metil-3-etilpentán H3C–CH2–(H3C)C(CH2–CH3)–CH2–CH3
 • 2,2,3-trimetilpentán H3C–C(CH3)2–C*H(CH3)–CH2–CH3 (királis)
 • 2,2,4-trimetilpentán (izooktán) H3C–C(CH3)2–CH2–CH(CH3)–CH3
 • 2,3,3-trimetilpentán H3C–CH(CH3)–C(CH3)2–CH2–CH3
 • 2,3,4-trimetilpentán H3C–CH(CH3)–CH(CH3)–CH(CH3)–CH3
 • 2,2,3,3-tetrametilbután H3C–C(CH3)2–C(CH3)2–CH3

Néhány szerkezeti izomerben kiralitáscentrum is található (a fenti szerkezeti képletekben *-gal jelölve), ezeknél fellép az optikai izoméria jelensége is.

Jegyzetek szerkesztés

 1. Fülöp József: Rövid kémiai értelmező és etimológiai szótár. Celldömölk: Pauz–Westermann Könyvkiadó Kft. 1998. 106. o. ISBN 963 8334 96 7  
 2. Furka Árpád: Szerves kémia. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 1988. 316–317. o. ISBN 963-19-2784-9