Polgár Mihály (Törökszentmiklós, 1782. december 24.Kecskemét, 1854. május 9.) református lelkész, a Dunamelléki református egyházkerület püspöke 1846-tól haláláig.

Polgár Mihály
a Dunamelléki református egyházkerület püspöke
Született 1782. december 24.
Törökszentmiklós
Elhunyt 1854. május 9. (71 évesen)
Kecskemét
Nemzetiség magyar
Felekezet protestantizmus
Püspökségi ideje
1846 – 1854
Előző püspök
Következő püspök
Báthory Gábor
Török Pál

ÉletpályájaSzerkesztés

Tanulmányait szülővárosában kezdte, utána 1795-től a debreceni főiskolán folytatta. 1806-ban kollégiumi köztanító, 1808-ban pedig szenior lett. Tanulókorában Kölcsey Ferenc nevelője is volt. 1809-ben külföldre utazott, s miután a göttingeni egyetemen másfél évig tanult, német és holland egyetemeket is meglátogatott. Hazájába visszatérve 1812-től Hódmezővásárhelyen, 1819-től Kecskeméten lelkészként szolgált. A dunamelléki egyházkerület még kecskeméti működése első évében tanácsbíróvá és aljegyzővé választotta, 1827-ben pedig a kecskeméti egyházmegyében lett esperes. 1836-ban egyházkerületi főjegyző, 1846-ban hosszas viszálykodás után a dunamelléki egyházkerület szuperintendense lett.

Irodalmi munkássága néhány költeményből és halotti énekből, József nádor emlékére tartott gyászbeszédéből, egy kátéból (Rövid útmutatás a keresztény vallás előadására), illetve egyháztörténelmi dolgozatokból áll.

Jelentősebb műveiSzerkesztés

  • A dunamelléki ref. egyházi kerület rövid históriája (Egyházi almanach, 1836)
  • A magyarhoni helv. vallástételt követők Budán 1791. tartott nemzeti zsinatjok rövid históriája (Egyházi almanach, 1842)
  • Halotti beszéd az Illyés lelkével bíró főpásztorról. Egyházi almanach, 1842 (Báthori Gábor szuperintendens utolsó tisztességtételekor, mások gyászbeszédeivel együtt)
  • Rövid útmutatás a keresztény vallás előadására. A helv. vallást követők értelme szerint. Egyházi almanach 1843 és 1846, Pest, 1857
  • Halotti beszéd, melyet ő cs. és kir. főherczegsége József nádor és kir. helytartó gyászünnepén 1847. febr. 28. Kecskeméten tartott. Egyházi almanach, 1847 (Mások gyászbeszédeivel együtt)
  • Halotti beszédek, melyek néhai nt. Gyárfás Pál úrnak végtisztessége megadása alkalmával mondattak K.-K.-Halason 1847. július 9., 10.
  • A kecskeméti ref. elklézsia rövid históriája (Kecskeméti Prot. Közlöny 1858)

ForrásokSzerkesztés