Polgár Mihály

(1782–1854) református lelkész, püspök

Polgár Mihály (Törökszentmiklós, 1782. december 24.Kecskemét, 1854. május 9.) református lelkész, a Dunamelléki református egyházkerület püspöke 1846-tól haláláig.

Polgár Mihály
a Dunamelléki református egyházkerület püspöke

Született1782. december 24.
Törökszentmiklós
Elhunyt1854. május 9. (71 évesen)
Kecskemét
Nemzetiségmagyar
Felekezetprotestantizmus
Püspökségi ideje
1846 – 1854
Előző püspök
Következő püspök
Báthory Gábor
Török Pál
A Wikimédia Commons tartalmaz Polgár Mihály témájú médiaállományokat.

Életpályája

szerkesztés

Tanulmányait szülővárosában kezdte, utána 1795-től a Debreceni Református Kollégiumban a gimnáziumi és teológiai stúdiumokat végezte el. 1806-ban kollégiumi köztanító, 1808-ban pedig szenior lett. Vezette a főiskola énekkarát és vallásos énekeket szerzett. Nagy diákként nevelője volt Kölcsey Ferencnek is. 1809-ben külföldre utazott, s miután a göttingeni egyetemen másfél évig tanult, német és holland egyetemeket is meglátogatott. Hazájába visszatérve 1812-től Hódmezővásárhely hívta meg, s 7 évig itt szolgált. 1819 tavaszán a kecskeméti református gyülekezet választotta meg, s hívta lelkészének a már neves teológust, aki sietve foglalta el állását áprilisban az éppen akkor szörnyű tűzvésszel sújtott városban lelki vigaszt nyújtani.[1] A dunamelléki egyházkerület még kecskeméti működése első évében tanácsbíróvá és aljegyzővé választotta, 1823-ban egyházkerületi könyvvizsgáló, 1827-ben pedig a kecskeméti egyházmegyében esperes lett. 1830-ban az egyházkerületi pénztárnoki tisztséget bízták rá. 1836-ban az akkor megürült egyházkerületi főjegyzői tisztségre a kerület egyházai csaknem egyöntetű szavazatával őt választották meg. 1846-ban hosszas viszálykodás után a dunamelléki egyházkerület szuperintendense lett.

Az ő szorgalmazására határozta el a kecskeméti református gyülekezet, hogy lerakja egy új nagy iskola alapjait (a mai Ókollégium), melyben „az elemi, gymnásiumi, theologiai és jogi tanulmányok számára létesíttettek osztályok és karok.”[2]

Polgár Mihály kitűnő, kenetteljes szavú szónok és feltűnően szép ember volt. Mikor ő volt a soros prédikáló a templomban, mindig zsúfolásig megtöltötték azt a hívek” — emlékezett meg róla a Kecskeméti nagy képes naptár 1893-ban.

Nagy részvét mellett a Kecskeméti Felső temetőben helyezték örök nyugalomra.

Irodalmi munkássága költeményekből és halotti énekekből, József nádor emlékére tartott gyászbeszédéből, egy kátéból (Rövid útmutatás a keresztény vallás előadására), illetve egyháztörténelmi dolgozatokból áll.

Jelentősebb művei

szerkesztés
  • A dunamelléki református egyházi kerület rövid históriája (Egyházi almanach, 1836)
  • A magyarhoni helvét vallástételt követők Budán 1791. tartott nemzeti zsinatjok rövid históriája (Egyházi almanach, 1842)
  • Halotti beszéd az Illyés lelkével bíró főpásztorról. Egyházi almanach, 1842 (Báthori Gábor szuperintendens utolsó tisztességtételekor, mások gyászbeszédeivel együtt)
  • Rövid útmutatás a keresztény vallás előadására. A helvét vallást követők értelme szerint. Egyházi almanach 1843 és 1846, Pest, 1857
  • Halotti beszéd, melyet ő cs. és kir. főherczegsége József nádor és kir. helytartó gyászünnepén 1847. febr. 28. Kecskeméten tartott. Egyházi almanach, 1847 (Mások gyászbeszédeivel együtt)
  • Halotti beszédek, melyek néhai n[agy].t[ekintetű]. Gyárfás Pál úrnak végtisztessége megadása alkalmával mondattak Kiskunhalason 1847. július 9., 10.
  • A kecskeméti református eklézsia rövid históriája (Kecskeméti Protestáns Közlöny, 1858)