Prózai írásművek elmélete

A prózai írásművek elmélete egy tudomány, amely a költészettannal (poétikával) ellentétben a nem szépirodalmi műfajok elméletével foglalkozik. A 19. században retorikának is nevezték, ez alatt azonban ma ismét az ókori retorikát, azaz a szónoklattan értik. A szerkesztéstantól az különbözteti meg, hogy nem az írásművek általános szabályait kutatja.

Prózai írásművek elmélete
régebbi nevén retorika

Tárgyaa nem szépirodalmi prózai műfajok
Ágai
 • a szónoklattan elmélete
 • az egyházi irodalom elmélete
 • az elmélkedő művek elmélete
 • az élményszerű művek elmélete
 • a gyakorlati művek elmélete
 • az ismeretterjesztő irodalom elmélete
 • tudományos művek elmélete
Jelentős művelőiGaál Mózes, Koltai Virgil, Prónai Antal, Bartha József, Riedl Frigyes, Pintér Jenő
Jelentős kézikönyveiRiedl–Pintér: Retorika (Budapest, 1933)
esztétikai tudományok –

A prózai írásművek elmélete foglalkozik a nem költészeti műfajokkal, tartalmuk felvetésével, megszerkesztésével, stilisztikájával, a kifejezések szabatos vagy hathatós voltának mérlegelésével. Nem költészeti műfajok alatt a tartalom értendő, ezért a versben írt tanító célzatú, ismeretközlő művek (pl. tanköltemények) is a prózai írásművek elméletének körébe tartoznak.

Részei szerkesztés

Részei a következők:

 • a szorosabb értelemben vett retorika (szónoklattan) elmélete
 • a vallásos művek (egyházi irodalom) elmélete
 • az elmélkedő művek (elmélkedések) elmélete
 • az élményszerű művek (útleírások, emlékiratok) elmélete
 • gyakorlati művek elmélete
 • népszerű tudományos művek (ismeretterjesztő irodalom) elmélete
 • tudományos művek (tudományos irodalom) elmélete, különös tekintettel:

Magyar nyelvű tankönyvek szerkesztés

 • Gaál Mózes: Kis magyar retorika, Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Budapest, 1911
 • Koltai Virgil: A prózai írásművek elmélete (retorika) és olvasmányok felső kereskedelmi iskolák számára, Budapest, 1911
 • Névy László: Az irásművek elmélete – vagyis az irály, szónoklat és költészet kézikönyve, Eggenberger Könyvkiadó, Budapest, 1893
 • Prónai AntalBartha József: Retorika, Szent István Társulat, Budapest, 1913
 • Riedl FrigyesPintér Jenő: Retorika, Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1933
 • Sarudy Ottó: Szerkesztéstan és retorika, Budapest, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., 1925

Források szerkesztés