Puránák

hindu szent iratok

A Puránák (a szanszkrit: पुराण, „ősi” szóból) a hindu vallás szent hagyományának, a szmriti részei. Szent iratok, amelyek transzcendentális végkövetkeztetéseket hirdető történetek, amik általában Isten különböző inkarnációinak, valamint híveinek jogait és helyes cselekedeteit írják le kérdés–válasz formában. Néhány felosztásban a puránák közé sorolják a két fő hindu eposzt, a Mahábháratát és a Rámájanát is (itihásza-puránák), különösen az előbbi egyik fejezeteként született Bhagavad-gíta, a hindu vallás alapvető szent könyve miatt is.

Bhágavata-purána egy lapja, miniatúra, Jasoda a gyermek Krisnát fürdeti

18 fő Purána van (Mahápurána), amelyeket i.sz. 400 és 1000 között rendszereztek, de eredetük ősi időkre vezethező vissza. Első említésük már az Atharvavédában előfordul.[1] Hat-hat a Trimúrti (a hindu „szentháromság”) minden egyes tagjáról: Visnuról, Siváról illetve Brahmáról. A legismertebb Purána a Bhágavata-purána (más néven Srímad-Bhágavatam).

A Puránák tartalma és felosztása szerkesztés

A hagyomány szerint mindegyik purána öt témát taglal. A ciklikus hindu időszámítás szerint az univerzum keletkezését és pusztulását, a Manuk korszakait (mantavantarák), az istenek és bölcsek leszármazási rendjével, valamint a nap és hold dinasztiák genealógiájával. Különböző betoldásokat tartalmaznak az egyes varnák (osztályok, kasztok) életszakaszaira vonatkozó kötelességeiről, tartalmazzák zarándoklatok és szent helyek leírását, de betéteket találunk bennük a hindu templomépítéssel kapcsolatban is.

Hindu szövegek
 

sruti:

szmriti:

Bár a Trimúrtihoz köthető három nagy csoport bizonyos egységet és vallási kötődést feltételez, a puránák, tartalmukat illetően történelmi fejlődés következményeiként alakultak ki, és az istenségekhez kapcsolódó vallási irányzatokhoz nem köthetők szorosan.

A puránák egy elfogadott felosztása:[2]

 • Itihásza-puránák
Mahábhárata
Rámájana
 • 18 Mahápurána:
6 Vaisnava (szattva) purána:
Visnu-purána
Náradíja-purána
Bhágavata-purána
Garuda-purána
Padma-purána
Varáha-purána
6 Saiva (rádzsasza) purána
Matszja-purána
Kurma-purána
Linga-purána
Siva-purána
Szkanda-purána
Agni-purána
6 Brahma (támasza) purána
Brahma-purána
Brahmánda-purána
Brahmavaivarta-purána
Márkandeja-purána
Bhavisja-purána
Vámana-purána
 • 18 Upapurána
Sztála-puránák gyűjteménye

Jegyzetek szerkesztés

 1. Brockington, i. m. 357. o.
 2. Klostenmaier, i. m. 34. o.

Források szerkesztés

 • Rácz Géza. „India szent könyvei, és a Bhagavad-gíta kódja”. Vallástudományi szemle 1 (2007), 25. o, Kiadó: Zsigmond Király Főiskola.  
 • A hinduizmus szent iratai. In Klaus K. Klostermaier: Bevezetés a Hinduizmusba. Budapest: Akkord. 2001. 27–29. o. ISBN 9637803866  
 • John L. Brockington: A szent fonal: A hinduizmus folytonossága és változatossága. Ford. Gáthy Vera. Budapest: General Press. 1996. ISBN 978-963-9648-92-0  

További információk szerkesztés

 • Puránák. A hindu legendairodalom gyöngyszemei; ford. Vekerdi József, vál., jegyz. Makai Melinda és Pap Ágnes, szerk. Puskás Ildikó; Corvina, Bp., 2008 (Keleti források)
 • Vjászadéva: Visnu-purána; jegyz. Bakos Attila, ford. Vadas Norbert, Vadas-Rétfalvi Renáta; Brahmana Misszió, Bp., 2018–
 • Vjászadéva: Siva-purána. Szemelvények; ford. Vadas Norbert, Vadas-Rétfalvi Renáta, Szabó Attila, jegyz. Bakos Attila; Brahmana Misszió, Bp., 2021
 • Vjászadéva: Nárada-purána. Szemelvények; jegyz. Bakos Attila; Brahmana Misszió, Bp., 2022