Főmenü megnyitása

Rónay Mária (Budapest, 1899. december 8. – Budapest, 1968. október 19.) magyar újságíró, író, műfordító. 1926-tól fogva publikált cikkeket, a következő évtől 1939-ig pedig a Literatura munkatársa volt. 1945 és 1949 között a Világ c. periodikát szerkesztette. Cikkezett a Magyar Hírlapban (1926-1938) és a Fővárosi Tudósítóban is (1926-1932). Egészen haláláig bibliográfiai kutatómunkát folytatott (Jankó János oeuvre katalógus, a Feministák Egyesületének levelezése stb.) hazai és külföldi megbízások alapján. Megírta a Literatúra történetét, A két Jankó János életregényét és saját visszaemlékezéseit is - de ezek kéziratban maradtak.

Mint Supka Géza élettársa 1945-48 között részt vett a szabadkőművesség munkáját támogató ún. nővérek (szabadkőművesek nőrokonai) jótékonysági tevékenységében, ennek szervezésében. Az 1948. június 17-én Arthur H. Keil és Supka Géza közreműködésével megalakult Eastern Star (szabadkőművesek nőrokonai számára létrehozott női rend) káptalanok és Főkáptalan főtitkárává választották. (A szervezet néhány összejövetel után elhalt.)

Fő műveiSzerkesztés

 • A drága iskola, Mimi naplója (ifjúsági r., Bp., 1928);
 • Éva két éjszakája (regény, Bp. Genius, [1930]);
 • Országjáró V/b a Felvidéken és Kárpátalján (ifjúsági r., Bp., 1940);
 • Erdélyi kaland : országjáró VI. b. (ifjúsági r., Bp., 1941);
 • Nyári élmény - Országjáró VII. B a Dunántúlon (ifjúsági r., Bp. 1942);
 • Érettségi után: országjáró 8. b Budapesten (ifjúsági r., Bp., 1943);
 • Asszonyi furfang (kisr., Bp., 1943);
 • Szoknya a történelem kulisszái mögött (történeti karcolatok, Bp., 1944); 2. kiadás: Auktor Könyvkiadó, 1999;
 • Repülő sárkány (ifjúsági r., Bp., 1945).

További információkSzerkesztés

 • Illés Endre: R. M. (Nyugat, 1930).
 • Boross István: Regényirodalmunk nőírói, Gyóni Géza Irodalmi Társaság, Budapest (1935).
 • Vári László: Eastern Star káptalan Magyarországon, Aetas, 31. évf. 2016. 4. szám, Szeged, 2016. december, 145-159., online: https://www.academia.edu/30951025/Eastern_Star_káptalan_Magyarországon_Eastern_Star_Chapter_in_Hungary_ (letöltés: 2018. jan. 31.)
 • Sziklay János: Dunántúli kulturmunkások. A Dunántúl művelődéstörténete életrajzokban. Bp., Dunántúli Közművelődési Egyesület, 1941.
 • Művészeti lexikon. Fel. szerk. Lajta Edit. Bp., Akadémiai Kiadó, 1965-1968.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub
 • Új magyar irodalmi lexikon. Főszerk. Péter László. Bp., Akadémiai Kiadó, 1994.