Sassi Szabó család

A sassi Szabó család egy bihari illetőségű magyar kisnemesi család.

Sassi Szabó Józsefné síremléke

A család alapítója Szabó István, az erdélyi fejedelmet szolgáló kereki hajdú volt, aki ötven társával együtt vásárolta meg Mezősas birtokát 1618-ban.[1] A letelepedést követően Szabó Istvánt és társait Bethlen Gábor 1628. augusztus 22-én nemesi rangra emelte és kollektív szabadságjogokkal ruházta fel közösségüket.[2] Sassi Szabó István utódait az oszmán portyázók fenyegetéstől menekülve feltételezhetően Barakonyi Ferenc telepítette át tiszadadai birtokára 1668-ban. A család szakadatlan egyenesági leszármazása a már Tiszadadán élő sassi Szabó Zsigmondtól kezdve ismert, akit 1713-ban jegyeztek le a szabolcsi nemesi összeírásban.[3] Az ő unokája volt sassi Szabó Sámuel, aki Tiszadadát elhagyva a 13 kilométerrel távolabbi, Zempléni megyéhez tartozó Tarcalra költözött. Sámuel kétszer házasodott meg, s mindkét frigyből számos gyermeke született, akik a meleg, református szellem ellenére egymással közönyös kapcsolatot ápoltak, amely a különböző vezetéknevek használatában is megnyilvánult: a Sámuel első házasságából származó utódok az előnévből képzett Sassy nevet viselték, míg a második házasságból származók a Szabót. A Szabó-ág képviselői még évszázadokon át tarcali lakosok voltak, 1835-ben ismét nemesi bizonyítványt nyertek. Mint ahogyan azt az alább látható családfán is megfigyelhetjük, a család házasságai révén számos nemesi famíliával ápol rokoni kapcsolatot, de mind közül kiemelkednek az itáliai származású, hercegi rangot bíró Porciák.

A 18. század végén a Mezősas melletti Berekböszörmény anyakönyveiben megtalálható a sasi Szabó név, de az a Szabó család a sasit nem nemesi előnévként, hanem a többi, helyben élő Szabó családtól való megkülönböztető jelzőként használta, ami a többi Szabótól eltérő mezősasi lakóhelyükre utalt.

Egyszerűsített családfaSzerkesztés

 • A1. sassi Szabó Zsigmond, tiszadadai lakos, felesége: ismeretlen
  • B1. sassi Szabó István, tiszadadai lakos, felesége: ismeretlen
   • C1. sassi Szabó Sámuel (1734–1796), tarcali birtokos, felesége: ns. Komáromi Judit (1), Rátz Éva (2)
    • D1. (1, Sassy-ág) sassi Szabó István (1756–?), sárospataki lakos, felesége: Bagoly Klára
     • E1. sassi Szabó József (1783–?), református lelkész, felesége: ns. Répás Zsuzsanna
      • F1. sassi Szabó Ábrahám (1815–1876), néptanító, felesége: ns. Wathay Anna
      • F2. sassi Szabó Krisztina (1812–?), férje: ns. Geller János (diósgyőri oskola rector)
      • F3. sassi Szabó Eszter (1813–?), férje: ns. Gérecz István
      • F4. sassi Szabó István (1821–?), kápolnai oskola rector, felesége: ns. Bentsik Borbála
     • E2. sassi Szabó Mária (1794–?), férje: ns. tolcsvai Nagy Mihály
     • E3. Dr. sassi Szabó István (1797–1834), orvos, felesége: ns. kecskeméti Nagy Zsuzsanna
      • F1. Dr. sassi Szabó István (1826–1907), köz- és váltóügyvéd, 1848-49-as veressipkás honvéd százados, Miskolc város képviselője, a Miskolci Hitelbank igazgatósági tagja, felesége: liszkai Steller Amália (1), ns. okolicsányi Okolicsányi Ida (2)
       • G1. (1) Dr. sassi Szabó János (1852–?), ügyvéd, felesége: ns. mártonfalvi Nagy Irén
    • D2. (2, Szabó-ág) sassi Szabó Péter (1774–1849), felesége: Kéki Erzsébet
     • E1. sassi Szabó József (1801–1873), tarcali algondnok, felesége: Lakatos Mária
      • F1. sassi Szabó Dávid (1832–1869), felesége: ns. rétszentmiklósi Éles Borbála
       • G1. sassi Szabó Sámuel (1862–?), felesége: ns. Göntzi Eszter
     • E2. sassi Szabó Péter[4][5][6] (1812–1872), felesége: ns. rétszentmiklósi Éles Terézia
      • F1. sassi Szabó József (1844–1929), tanító, felesége: ns. csáthi Kriston Gizella
       • G1. sassi Szabó József (1880–?), honvéd huszárezredes, felesége: gr. brugnerai és pratai Porcia Lúcia (1), ns. alsókáldi Káldy Emma (írónő) (2)
       • G2. Dr. sassi Szabó László (1873–1951), miniszteri kormányfőtanácsos-ügyvéd, a Nyírvidék főszerkesztője, felesége: Hézser Ilona
    • D3. (2, Szabó-ág) sassi Szabó Erzsébet (1778–1828), férje: ns. adorjáni Andrássy Mihály

JegyzetekSzerkesztés