Szabó János (kanonok)

(1800–1857) kanonok

Szabó János, Alamizsnás (Esztergom, 1800. január 1.Gödöllő, 1857. május 27.) bölcseleti és teológiai doktor, egyetemi tanár és kanonok.

Szabó János
Magyarország
19. század
Élete
Született 1800. január 1.
Esztergom
Elhunyt 1857. május 27. (57 évesen)
Gödöllő
Pályafutása
Iskola/Irányzat katolikus teológia
Fontosabb művei

ÉleteSzerkesztés

Esztergomban született, ahol 1811-től a grammatikai osztályokat, 1815–16-ban a humaniorákat végezve, Pozsonyban a növendékpapok közé lépett és 1816–17-ben a humaniorák II. osztályát ismételte. 1818–19-ben a nagyszombati érseki líceumban bölcselethallgató volt; végül a pesti központi szemináriumban 1819–24-ben a teológiát tanulta. 1824. február 22-én miséspappá szenteltetett és Kürtön (Komárom megye) volt segédlelkész; innét 1825-ben a pesti központi szemináriumba hívták a növendékpapok tanulmányi felügyelőjének. 1830. márciustól a pesti egyetemen a teológiai tanszéken a bibliamagyarázat helyettes tanára, majd rendes tanár volt; később nagyváradi kanonok lett. Esztergomi főáldozó pap, illetve Pozsony vármegye és a Verebélyi szék táblabírája volt.[1]

Cikke a Tudományos Gyűjteményben (1824. VIII. Csúz); a Religio és Nevelésben (1843. II. 9-10. sz.)

MűveiSzerkesztés

  • Adserta e disciplinis theologicis quae superatis rigorosis examinibus consentiente ill. ac rev. Praeside, et directore, annuente incl. facultate theologica in scientiarum universitate Hungarica pro gradu doctoris SS. Theologiae rite consequendo palam propugnanda suscepit... Mense Aug. 1828. Pestini.
  • Irói orzásnak szemtelen tagadása az az czáfolata az írói rágalmazásnak. Hely és év n. (Cherrier Miklós ellen).
  • Oldallapok ns. Zala vármegye fölírásához... a magyar igazság szeretetnek szentelvék. Pest, 1841.
  • Észrevételek ns. Zólyommegye 1841-iki aug. 25-kén hozott határozatára... Tek. és tudós Horvát István úrnak a magyar nemzet eredetét fáradhatatlan szorgalommal fürkésző régiségek bölcs búvárának, barátságos hálája jeléül ajánlvák. U. ott.
  • Fölvilágosító jegyzések nemes Borsodmegyének 1841-ik évi Kis-Asszony hava 9. napján szóló körlevelére U. ott, 1843.

JegyzetekSzerkesztés

  1. Tudományos Gyűjtemény 20. évfolyam, 1836/ 12. szám, 154.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.
  • Zelliger Alajos: Egyházi írók csarnoka. Esztergom főegyházmegyei papság irodalmi munkássága. Nagyszombat, Szerző, IV, 1893.