Szathmári Paksi Mihály (tanár, 1683–1744)

(1683–1744) tanár

Szathmári Paksi Mihály (Mezőkaszony, Bereg megye, 16831744. június 2.) tanár, református főiskolai igazgató.

Szathmári Paksi Mihály
Született 1683.
Mezőkaszony
Elhunyt 1744. június 2.
Állampolgársága magyar
Nemzetisége magyar
Foglalkozása pedagógus,
iskolaigazgató
SablonWikidataSegítség

ÉleteSzerkesztés

Szathmári Paksi István református lelkész-író és Békési Anna fia. Mint korán árvaságra jutott gyermek, a gyulafehérvári kollégiumba ment és ott alsóbb tanulmányait dicséretesen végezte; ekkor visszament Magyarországra, s az akkori tállyai iskolába lépett és itteni pályájának befejezése után Nagygyőrbe hívták meg tanítónak; onnan visszatért tanulókkal 1703-ban Sárospatakra, hogy teológiai tanulását befejezte. 1708-ban Tokaj városába kapott meghívást tanítónak, ahonnan azután külföldre indult; 1710-ben a franekeri, később az utrechti egyetemre iratkozott be. 1711-ben tért haza s ezen év végén tokaji lelkésznek választották. Ugyanezen év őszén feleségül vette Ember Juditot, Debreceni Ember Pál lányát. Gyorsan terjedt jó híre és 1716. február 21-én az erdélyi református főkonzisztórium meghívta a gyulafehérvári kollégiumba a bölcselet és természettudományok tanítására. Innen március 27-én elűzött iskolájával Boroskrakkóba (Alsó-Fehér vármegye), 1716. december 2-án Marosvásárhelyre kellett vonulnia, ahol előbb mint vendég, 1718. április 30-tól pedig ugyanott az egyesült sárospatak-gyulafehérvár-marosvásárhelyi kollégiumban folytatta működését. 1719-től a teológiai tudományokat adta elő. 1728-ban az erdélyi egyházkerületnek generális notáriusává választották a püspökségre következés jogával. Ezt azonban nem várta be, amennyiben 1734. szeptember 3-án a sárospataki kollégium igazgatására hívták meg, az év augusztusában odaköltözött s haláláig ott működött, úgy is mint a zempléni egyházmegye esperese. Teológiai irányára nézve a típusok keresésébe mélyedt coccejanusok közé tartozott.

MunkáiSzerkesztés

 • Gyászbeszéd Bethlen Elek fölött... 1717
 • Physica contracta juxta principia Neotericorum, in usus collegii Marosvásárhelyiensis concinnata. Claudiopoli, 1719
 • Bethlen Judit Kölcséri Sámuelné fölött oratio... uo., 1720
 • Nemes ajándékok tüköre, tekint. Petki Nagy Sámuel urfi. Kit szomorú, de boldog halála után is ez együgyü oratiónak ereje szerint megeleveníteni kivánt 1723. eszt. Szent-Iván havának 12. napján. Uo. 1723
 • Szomorú halotti pompa ... Kemény Simonnak és fiának Kemény Jánosnak... koporsóba tétetésekor ... Uo. 1724. (Többek beszédeivel együtt.)
 • Isten oskolája ... Bethlen Julia Wass Lászlóné felett gyászbeszéd ... 1731
 • Sátán harczain és kisértetein győzedelmeskedő kegyelem ... Széki Teleki Pál ... felett gyászbeszéd. Uo. 1732
 • Lázár Mária ... Bethlen Samuné felett könyörgés és prédikáczió. 1732
 • Tyrocinium emblematico propheticum seu meditationes in S. Jobi cap. XXXVIII. Franequerae, 1732
 • Teleki József felett prédikáczió ... 1733
 • Testi dolgokkal való gazdagságnak hijjába valósága, mellyről, néhai régi úri törsökű Pongrátz Nagy Mihályi János ... özvegye, mélt. Széki Teleki Judit gróf asszonynak ... utósó megtiszteltetése alkalmatosságával, a gernyeszegi nagyobbik palotán világosan tanított ... 1733. okt. 11. Kolozsvár, 1734 (Mások gyászbeszédeivel együtt)
 • Halotti oratio ... Vesselényi István ... és neje Bánffi Kata felett 1734. aug. 22. ... a temető helyen. uo. 1734
 • Dissertatio de arbore scientiae boni et mali, seu: vite ferali, litterali et mystica. Ugyanott, 1736

Latin verse Pápai Páriz Ferenc halálára (1717), Üdvözlő verse István nevű fiához (1743)

Kéziratban maradtSzerkesztés

Házasulandók praescriptiója, Vargyasi Dániel István és gróf Teleki Judita menyegzőjökre, 1731 (Székely Naptárban 1884) Tokajban öt év alatt írt munkái

ForrásokSzerkesztés