Főmenü megnyitása

A Szeretettel jönnek hozzád egy egyházi ének. Dallama a Zsasskovszky-Tárkányi énektárból való,[1] szövegét Tárkányi Béla írta.

Szeretettel jönnek hozzád
Műfaj magyar egyházi népének
Szöveg Tárkányi Béla
Hangfaj dúr
A kotta hangneme C-dúr
Sorok A Av1 B Av2
Hangterjedelem 1–6 1–8 2–8 1–8
Kadencia 2 (5) 2
Szótagszám 15 15 15 15

Kotta és dallamSzerkesztés

 

Szeretettel jönnek hozzád, Atyánk, hívő gyermekid,
Meghálálni kegyelmednek nagy jótéteményeit.
Az oltár szent zsámolyához buzgó szívünk imádást hoz,
Áldozatul hozza néked legtisztább érzelmeit.

Szálljon égbe örömhangja a dicsérő éneknek,
Zengje velünk az ég és föld: dicsőség az Istennek!
Legyen áldás az Atyának, ő egyszülött szent Fiának,
Legyen áldás és dicséret együtt a Szentléleknek!

Üdvözítőnk tanítása szeretet szent törvénye,
Melyet hirdet szent egyháza lelkünk örök üdvére.
Uram, segíts megmaradnunk híven abban, amit vallunk,
Hogy hitünknek világánál lelkünk célját elérje.

Szeretetnek szent emléke ez az örök áldozat,
Mit most szolgád az oltáron, Uram, neked bemutat.
Add, hogy kik most buzgón áldunk, érted áldozattá váljunk,
Szeretetben élve s halva lássuk egykor arcodat.

Az angyalok énekével egyesüljön énekünk,
Zengvén a szív örömével: szent vagy, édes Istenünk!
Szereteted bizonysága az ég és föld alkotmánya.
Szent vagy! ég, föld ezt kiáltsa, szent vagy, édes Istenünk!

JegyzetekSzerkesztés

  1. Zsasskovszky testvérek – Tárkányi Béla: Katholikus egyházi énektár. Eger: (kiadó nélkül). 1855. 27. o.  

ForrásokSzerkesztés

FelvételekSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés