Szerkesztő:Milei.vencel/Utolsó

Fő jelekSzerkesztés

A nagy jelek közül is kiemelkedik az al-Mahdi megjelenése. A síiták ugyanezt a személyt időnként Sahib Al-Zaman (a Korok Ura) vagy Al-Mahdi al-Muntazar (a Várt Szabadító) néven emlegetik, de szerepét és jelentőségét ők is azonosan értékelik. Egy 14. századi ismert tudós, Ibn Kaszír szerint „miután az Órát jelző kisebb jelek megsokasodnak, az emberiség nagy szenvedések időszakába érkezik. Akkor jelenik meg a várt Mahdi, Aki az Óra első nagy és egyértelmű jele” (Ibn Kaszír: Az Ítélet Napja előtti jelek). A Mahdi eljövetele minden iszlám eszkatológiai tanítás központi eleme. Gyakran a kisebb jeleket összefoglalóan úgy értelmezik, mint amelyek mind a Mahdi megjelenését kísérik. A Mahdiról szóló kijelentés – bár részletkérdésekben vannak nézeteltérések a szunnita és síita irányzatok között – olyan univerzális tanítás, amit minden muzulmán elfogad és vall. A muzulmánok meggyőződése szerint ez a személy az egész emberiség közös várakozását testesíti meg: „Ő az, akit a történelem minden látnoka előre látott. Ő az, akiről a világ minden nagy álmodója álmodott. Az emberiség megmentésében Ő a reménység hajnalcsillaga, akiről az emberek nem lesznek képesek majd levenni a tekintetüket. (…) A Mahdival kapcsolatos igazság keresése nem korlátozódik semmilyen népre, társadalmi osztályra vagy országra. Felette áll az emberiséget fojtogató és megosztó szűk fa­-laknak – Ő mindenkié” – írta két síita tudós, Bakir al-Szadr ajatollah és Murtada Mutahhari A várva várt Szabadító című könyvükben. Mi táplálja ezt a rendkívüli várakozást a muszlimok között? Gyakran úgy magyarázzák ezt, hogy a Mahdi személye az iszlámhívők számára ugyanazt a reménységet testesíti meg, amit a zsidók a Messiás eljövetelében, a keresztények pedig Jézus Krisztus visszatérésében találnak meg. A messianisztikus várakozás alapja, hogy az iszlám hagyomány szerint maga Mohamed prófétált arról, hogy az idők végén egy utódja támad, aki egyesíti a muzulmánokat és megmenti a világot: „Nem múlik el a világ mindaddig, míg el nem jön a családomból egy férfi, aki a nevemet viseli és az arabok vezetője lesz.” A hadísz szerint a Mahdi Mohamed legkedveltebb lányának, Fatimának a leszármazottja lesz.

 • Az ad-Dadzsal, a
 • Íszá (Jézus) visszatérése
 • Góg és Mágóg
 • Dabbat al-ard vagy a Szörnyeteg jön ki a földből, hogy beszéljen az embereknek
 • Egy hatalmas fekete füstfelhő borítja be a földet [1]

Góg és Magóg eluralja a földet. Góg és Magóg az Iszlám szimbolikában nem személy, hanem szemlélet. Olyan szemlélet, amely destruktív, ember ellenes. Olyan, amely hirdeti a másokon való uralom, fölérendeltség legitim voltát. Ez az a szemlélet, mely létrehozta a gyarmatbirodalmakat és ma is kolonizál, talán sokkal embertelenebb módon, mint eddig. Létrehoz társaságokat, mint a Bilderberg csoport, szabadkőművesség és világuralomra tör, világkormányt hoz létre, világpénzt alkot. Eddig Góg és Magóg foltokban volt jelen, de Jeruzsálem végítéletnapi felemelkedésének jele abban áll, hogy Góg és Magóg szemlélete itt összpontosul, innen hirdeti felsőrendűségét a világ felett. Ez a zsidók számára megjövendölt Golden Days. Ezzel párhuzamosan Medina elsorvad. Igen, az Iszlám tudósai kivesznek, ők is Góg és Magóg szolgálatába szegődnek, csak kevesen nem. Igen, így áll a hadíszokban.

Mik a jelei Góg és Magóg hatalmának? A judeo-keresztény szövetség. Ezek szerint minden zsidó és keresztény ellenség? Szó sincs róla! Sőt! A Korán több helyen megemlékezik róluk, mint az írás népeiről, akikkel barátságban, szövetségben kell élni. Az ő túlviláguk is lehet Mennyország, vagy pokol, mint bárki másé. Az ide vonatkozó vers: „Allah annak bocsájt meg, kinek akar, és azt veti örök szenvedésre, kit akar”. Nincs ebben különbség hitek, etnikumok, hovatartozások között. Akkor kikkel nem lehet szövetséget kötni? Azokkal, akik közülük arra egyesítik erejüket, hogy Istent hatástalanítva, Őt kiiktatva a rendszerből a teremtés ellen fordulnak. Így óhatatlanul a muszlimok ellen kell fordulniuk, megmásítva szavaikat, hirdetésüket, hiteltelenítve azt. Aki pedig a muszlimok soraiból átáll hozzájuk, az nem vallhatja magát muszlimnak, már Góg és Magóg követője ezen túl. Korán ( Asztal szúra, 54):

54. Ó, kik hisznek! Ne vegyétek a zsidókat (azok közül!!!) és a keresztényeket (azok közül!!!) oltalmazóknak, akik egymás oltalmazói (szövetségesei). Ki feléjük fordul közületek, hát ő közülük való (lesz). Íme! Allah nem vezeti a bűnösök népét.

Ez az aya azt is állítja ezzel, hogy aki pedig a zsidók és keresztények közül a ti oldalatokra áll, az pedig közületek valóvá válik! Ez a lényeg! Nem etnikai, vallási elkülönülésről van szó, hanem metodológiairól, melyet Góg és Magóg hirdet! Felesleges ezt a hirdetést felcímkézni és cionista jelzővel ellátni! Itt sokkal többről van szó! Góg és Magóg követője lehet kínai, muszlim és akárki, aki a szerzés és tulajdonlás rabjává válik, mert ez átírja agyát, gondolkodását és belső lényegét. Ez tehát Góg és Magóg.

Erre az iszlám eszkatológia a következő választ adja. Róma és a nyugati kereszténység nem az, akire az Iszlámnak számítani lehet. Természetesen nem egyének, hanem szervezetek, azaz az egyház szintjéről van szó, amit Góg és Magóg hatalmába vett.

Akkor milyen keresztényi győzelemről szól a Korán? Kik azok a keresztények, akiknek sorsa a hívők sorsával össze van kötve? A mai értelmezések szerint az ortodoxia. Ez az az irányzat, ami mindeddig nem feküdt be Góg és Magóg hatalmának. Velük kapcsolatban azonban az Iszlám elkövetett egy hibát. Mohamed Fatih szultán, az oszmán birodalom feje 1453-ben elfoglalta Konstantinápolyt, a keleti kereszténység központját és a Hagia Szófiát, ami központi székesegyházuk volt, mecsetté alakította. A fővárost pedig átnevezte Isztanbulnak. Ezzel a szultán Iszlám ellenes tettet hajtott végre. Saját gyengeségét bizonyította e tettével és jó időre elvesztett egy szövetségest, amely talán a kalifátus intézményének a fenntartásában is segítségére lehetett volna a későbbiekben. De a szultán nem ezt tette és szövetséges helyett ellenséget generált. Az ortodoxia pedig áthelyezte központját. Északra vonult és Moszkva lett kisugárzásának epicentruma. Moszkva, amelynek szintén meg kellett küzdenie Góggal és Magóggal. Annak a Szovjetuniónak Gógjával és Magógjával, amely fizikailag hatalmas rombolást hajtott végre az elveiben szilárdan gyökerező keleti kereszténységben. A kommunizmus Gógjára és Magógjára utalok, amely nem ugyanaz az orosz lélekkel és annak vezéreszméjével.

Ne tévesszen meg senkit a vahabita Csecsenfőld és más Szaúdi bábok Moszkva elleni lázadásai, fegyveres konfliktusai. Ők Góg és Magóg oldalán léptek harcba.

 • Dadzsal, az Antikrisztus, a hamis messiás feltűnése.

Ő az, aki a Góg és Magóg szemléletével átitatott világot uralni akarja. Egy olyan apokalipszis előkészítője, mely nem Allahtól ered. Egy mesterséges Armageddon hőse, mely világuralomra tör, melynek központja Jeruzsálem. Amerika elveszti hatalmát a világ felett, a dollár elértéktelenedik, kiüresedik. A világhatalom csúcsán ülő Dadzsal világpénzzel, a dollárnál is manipulálhatóbb pénzzel, talán az elektronikus pénzzel tartja rabszolgaságban a világot, mely gondolatilag is kiüresedik. Ez Dadzsal korszaka, aki a levegőből jön, hiszen a levegő uralma is a végítélet napjának jele. A levegő uralma a közlekedésben, hírközlésben, elektromágneses hullámok irányításában, az űr felhasználásába emberi, hatalmi célokra. A Dadzsal félszemű, de homlokára még annak is jól láthatóan oda van írva egy szó, aki rosszul lát. Ez a szó: Káfir, azaz hitetlen. Az Iszlám szimbolikában a félszeműség nem fizikai egy szemmel látást jelent. A szem csupán a fizikai látás szerve, de van egy másik látás, melynek lényegét a Barlang c. szúra elemzi a Koránban és ez a szívvel látás. Azaz a spirituális látás, a konstruktív, emberközeli látás. Az iszlám e látásmódot Baszíra-nak nevezi és erre tanít. A Barlang c. szúra meséli el Mózes életét, aki korának legmagasabb szintű tudását tehette magáévá a fáraó udvarában, ahol nevelkedett. A kor George Bushának, a fáraónak a házában a kor NASA-jának technikája és minden evilági praktika rendelkezésére állt, de ez nem volt elég ahhoz, hogy Mózes lásson. Allah ezért letaszította őt a mélységekbe. Mózes embert ölt és üldözötté lett. Ennek az útnak a bejárása során találkozott egy olyan személlyel, akit a Korán nem említ nevén. Aki a tanokat ismeri tudja, hogy Khidirnek hívták. Ő mellette tanulta meg Mózes a Baszíra tudományát, a szívvel látást, a spirituális érzékelést. Ez az eszkatológiában a két tenger találkozása. A tudás tengere itt találkozik a spirituális látással, a szív látásával. Ez utóbbit nem lehet csupán a szekuláris tudás látásmódjával kifejleszteni. Ehhez a hit tudása kell. Ezt a látásmódot öli meg Góg és Magóg hatalma. Ebben az értelemben a hamis messiás, Dadzsal így nem is lát. Sőt, ezt a típusú félszeműséget az emberekre is ráerőlteti. Ez a pont azért is fontos, mert a szívvel látás érthetetlen és irracionális a csak szemmel látóknak. Igen, hiszen csak fizikai látással matematikailag Mózesnek sem volt semmi esélye a fáraóval szemben. Góg és Magóg elemzése szempontjából irracionális, amit Mózes bevállalt, mégis… Ez az a helyzet, ahol a muszlimokat és felfogásukat Góg és Magóg hatalma ma sem érti meg.

A szentföld, azaz Jeruzsálem megrázkódik, lakóit, lényeit katasztrófa sújtja. Füst száll fel mindenhonnan. Ez nem egy tűz füstje, hanem az állandósult erőszaké. Talán nukleáris füst, talán más. Ez az a kor, amikor a bárgyú műveletlen barbárok mezítlábasan, meztelenül élnek városokban és laknak toronyépületekben (1400 éves jövendölés!!!). A nők pucérságukra büszkék, a nemi identitások összemosódnak. A szexuális hanyatlás korszaka.

 • Megjelenik imám Mahdi (Mehdi), aki az embereket vissza akarja vezetni a helyes útra. Nem ő lesz a messiás, hanem annak jobb keze, segítője, imámja.

„Amikor eljő a Mehdi, azon lesz, hogy megtisztítsa a muszlimok gondolatait, hiedelmeiket az újításoktól (azoktól a babonáktól, amiket utólag vettek az emberek a vallásba), és az Iszlámot a legtisztább formájában mutatja be az embereknek. Azon lesz, hogy az Iszlámot az élet minden területén uralkodóvá tegye. Nem állít olyasmit, ami az ő szava lenne vagy ő találta volna ki. A hitetlenek sem fognak ölbe tett kézzel ülni, minden erejükkel azon lesznek, hogy a ’hamis dolgok’ kerüljenek túlsúlyba. Ebben a hatalmas küzdelemben azonban, amit az igazság ellen intéznek, Isten segítségével a muszlimok fognak felül kerekedni, míg a tudatlanok alul maradnak.” (Mevdudi) Imám Mehdi a harcok után, az örök béke eljövetelével megnősül, családot alapít, és rövidesen meghal. Jézus pedig elhozza azt az országot, mely a jövendölésekben szerepel. Mivel Jézus is ember, egy idő után ő is meghal, de a világ megy a maga útján a saját Isteni végzete felé. Aki ezen az úton halad, arra örök világosság vár a túlvilágon is. Aki Dadzsal útját választja elvész. A végítélet napján megmozdulnak a sírok, kinyittatnak a könyvek, melyek nem fednek el semmilyen kis és nagy dolgot, majd megtörténik az elszámolás. A legutolsó nagy próba a keskeny hídon való átmenet a Mennyországba, melyről lefordulni és a Pokol örök tüzébe jutni azok osztályrésze, akik vakok, csak fizikai látással rendelkeznek, és nem bírnak azzal a világossággal, mely a szívet látni engedi.

 • eljön Jézus, az igazi messiás.

Ki fogja őt azonosítani? Hiszen Dadzsal is azt állítja magáról, hogy ő az igazi megváltó és mögötte sorakozik fel Góg és Magóg hatalma! Yahja, azaz Keresztelő Szent János. Ő kel életre Damaszkuszban és azonosítja Jézust, mint annak előtte. Damaszkuszban van az a róla elnevezett mecset, melyben várják eljövetelét. Ugye kezd érthetővé válni, mi ez a vehemencia Damaszkusz körül? Jézus maga mögé állítja azon keveseket, akik megmaradtak az ő útján (teljesen mindegy miként nevezzük őket… itt a gyűjtőnevük muszlim). Eljön a végső harc ideje, leszámolás Dadzsallal, valamint Góg és Magóg korával. Jeruzsálem visszakerül Isten útjára és a nép, aki Dadzsalt követte, megsemmisül. Ez a végső dzsihád ideje, az igazság órája. Ekkor Khoraszan felől egy fekete zászló emelkedik a magasba, mely mögé mindazoknak be kell állni, akik Jeruzsálem megtisztulását akarják.

Az Iszlám tanítóinak meggyőződése, hogy Góg és Magóg követői, a mai tévúton lévő, Istentől megfosztott hatalmak, akár az ál-keresztényi, vagy ál Judaizmus tanait vallják, ugyancsak tisztában vannak az eszkatológia fenti tanításaival és mindent elkövetnek, hogy ezeket az eseményeket maguk irányába, Dadzsal világkormánya megteremtése felé tereljék. És itt a harcok oka, melyet a spirituális tudással nem rendelkező, nem látó tömeg nem fog fel.

Ha a fenti történelmi és Iszlám elméleti tényeket összetesszük, a kalifátus célja, nevezzük azt ISIS-nek, Boko Haramnak, Shababnak, AQIM-nak, nem más, mint a háttérhatalom által manipulált, világ destabilizálódását eredményező régiók létrehozása a félelemre, terrorra alapozva. Eddig az idő eladása volt kétezer éven keresztül a legnagyobb üzlet, melyet kamatnak hívnak, de most, hogy a pénzügyi rendszerek összeomlani látszanak, új áru után kellett nézni. Ez a terror. A terror létrehozása azok műve, akik a terrorból eredő hasznot majd bezsebelik. Ugyanazok hozzák létre a terrort, mint akik az emberiség megmentői lesznek. Persze ez a megmentés nem jár ingyen. Csatlakozni kell egy megmentők által irányított pénzügyi rendszerhez, világkormányhoz és annak hitelhasználatában aktívan részt kell venni. Létre kell hozni azokat a kaotikus politikai struktúrákat, melyeket demokráciának neveznek és teljességgel manipulálhatóak. Ezzel együtt pedig ki kell hunynia annak a szemnek, mely a szívből képes látni. Így maga a tisztán látás és szemfelnyitás tekintendő a legnagyobb bűnnek. A terror jelenlegi megjelenítői azok a barbár színészek, akik egy része tudatosan, de legtöbbjük ösztöneiktől vezérelve a háttérhatalom manipulációja nyomán cselekszik egy olyan eszme nevében, amely ezt az egész sátáni játékot leleplezni lenne képes tisztánlátásával, törvényeivel. Ez ma a kalifátus/ok rendszere. Az emberiséget fenyegeti az Iszlám, kommunikálják!!!! Oktalan fejlevágások, video üzenetek, vérfürdők, ártatlan halálok. A videók hitelességét kétségbe vonják azok a jelenetek, melyeket korábban pl. a „Farkasok völgye” c. török filmsorozatból, vagy amerikai thrillerekből már láttunk. Természetesen nem kérdőjelezhetőek meg a tömeges emberhalálok, de az igen, hogy ki az, aki tényleg áldozattá válik. Amit gyökerestül irtanak ezek a fenevadak, az az Iszlám maga. Az emberiség retteg, Izrael továbbra is eljátszhatja az üldözött szerepét, további pénzeket kaszálhat.

A bostoni merénylők egyike, Tamerlan Carnajev a személyes YouTube-oldalán egy népszerű iszlamista videót ajánlott. A Fekete zászlók Khoraszánból című negyedórás klip első ránézésre csupán egy a szokásos dzsihádista toborzók közül. De csak a nyugati szemnek: a fekete zászló alatt Közép-Ázsiából meginduló harcosok képe az 1,6 milliárd iszlám hívő számára egyértelmű üzenetet hordoz: azt, hogy a közel­jövőben beteljesedhet a végítélet, amelynek egyik fontos előjele az iszlám messiás, a Mahdi seregének feltűnése. Tamerlan Carnajev már ennek a hadseregnek a katonája volt – ő legalábbis annak gondolta magát. A Hetek cikke. Milyen jövőt várnak a muszlimok? - a fekete zászló jele Az iszlámot sok félreértés veszi körül és ezek egyike az, hogy csak a radikális muzulmánok hisznek abban, hogy a történelem végén az egész világ egyetlen hit – az iszlám – zászlaja alatt egyesül. Pedig amikor a Korán meghatározza azt, hogy mi a legfontosabb egy muzulmán számára, a végidőkben és az Ítélet Napjában való hit fontosságban közvetlenül az Allahban való hit után következik: „Nem az a jóság, ha arcotokat napkelet és napnyugat felé fordítjátok, hanem az, ha valaki hisz Allahban, az Utolsó Napban, az angyalokban, az Írásokban és a prófétákban.” (2. szúra 177.)

Azt mondta Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Az Óra jelei közül való, hogy fölemeltetik a tudás, és megszilárdul a tudatlanság.” egy másik hadíszban: „Az Óra előtt olyan napok lesznek, amelyekben leereszkedik a tudatlanság, és felemelkedik a tudás.” egy harmadik hadísz: „Megrövidül az idő, és fölemeltetik a tudás, és megjelennek kísértések, levettetik a földre a fukarság, és megsokasodik a vérontás.” A tudás fölemeltetik pedig nem azt jelenti, hogy eltűnik a tudás, hanem hogy a tudósok kihalnak.

Azt mondta Abdullah ibn Omar ibn Ász: „Hallottam Allah Küldöttét (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondani: „Allah bizony nem markolja meg a tudást, kiszakítva azt a szolgákból, hanem a tudás úgy vész el, hogy Allah magához szólítja a tudósokat, míg egyetlen egy tudós sem fog maradni, és akkor az emberek tudatlan embereket fognak vezetőül kiválasztani, akiket megkérdeznek és azok tudás nélkül fognak választ adni, így tévútra kerülnek ők, és tévútra visznek másokat.”

A tudás itt a vallástudományt jelenti, és a Korán és a Szunna ismeretéről van szó. Ez az a tudás amit a próféták béke velük ránk hagytak örükségül. „A tudósok nem hagynak örökül se ezüstpénzt se aranypénzt, hanem tudást hagynak örökül.” – mondja a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse).

A tudósok tehát a próféták örökösei. Amikor pedig a tudósok kihalnak, és egyre kevesebb igaz nagy tudású marad, elvész a tudás és vele együtt a prófétai hagyományok is elvésznek, akkor pedig megjelennek az újítások. Elterjed a tudatlanság, ennek az lesz a következménye, amit a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) mondott: „A Feltámadás Napján lesz olyan férfi, akit befognak vetni a tűzbe, és minden belső szerve kifog folyni. A Pokol lakói odafognak menni ehhez az emberhez és megkérdezik őt: „Nem te voltál a tanító, aki az igaz útra vezetett? Mi történt veled?” Azt válaszolta: „Igen én voltam az aki tanítottam, de nem cselekedtem aszerint, és megtiltottam nektek dolgokat és elkövettem azokat a tilalmakat.” Tehát Allah a túlvilágon a Pokol tűzével fogja büntetni azokat a tudósokat, akik nem cselekednek aszerint mint amit tanítanak.

Az igaz tudósokat kell követni. Fel kell ismernünk az igaz tudósokat. Első és legfontosabb ismertető jeleik az, hogy aszerint élnek mint amit tanítanak. Összhangban van a cselekedete a tanításával, hiszen a tudás, cselekedet nélkül haszontalan.

A Feltámadás Napja előtt közvetlenül az igaz vallási tudás olyan szinten elfog tűnni, hogy az emberek megfognak feledkezni az iszlám alap tanításairól is. Azt mondta Hudaifa ibn al-Jamán: „Azt mondta Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Az iszlám megfog szűnni, a szálai kibomlanak, úgy, ahogyan a ruha szálai bomlanak ki, olyannyira, hogy nem fogják már tudni az emberek, hogy mi a böjt, az imádkozás, a szertartások, az adomány. És Allah könyve a Korán, egy éjszaka alatt fog megüresedni.” A Végítélet előtti időszakban, amikor közelednek a nagy jelek, a Korán ájái elfognak tűnni a könyvekből, így a Végső óra szörnyűségei nem fogják érinteni a Korán szövegét, sem a muszlimokat, akiket Allah elaltat egy szellővel még a Feltámadás napja előtt.

Ezekben a napokban, amikor a tudás egyre inkább elvész, ahogy a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) mondta: „Allah nevéről is megfognak feledkezni, nem lesz ember aki azt mondja, Allah, Allah. Az aki azt a hitvallást fogja mondani, hogy „lá iláhe ilAllah”, az lesz a hitnek a legmagasabb fokán. Ezért aki ezekben az utolsó napokban ragaszkodni fog ehhez a hitvalláshoz, az fog megmenekülni a Pokol tűzétől.” Tehát annyira megfog szűnni a vallásosság, hogy a legistenfélőbb ember az lesz, aki egyáltalán a hitvallást elmondja!

Azt mondta Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Az Óra feltételei (jelei), hogy csökken a tudás, megjelenik a tudatlanság, és megjelenik a paráznaság.” A legnagyobb probléma az, hogy nem rejtett módon követik el a paráznaságot hanem kérkednek vele, nyilvánosan követik el. Azt mondta a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse): „ Az én nemzetemben, (muszlim vallásközösségben) is megjelenik majd az, hogy lesznek emberek, akik megengednek tartják a paráznaságot, és a selyem viselését.” A selyem viselése tilos a férfiaknak, de egyes önjelölt tudósok kiskapukat keresnek, hogy megkönnyítsék az emberek számára a bűnt, és a paráznaságot!

Azt mondta a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse): „Esküszöm arra, Akinek az én lelkem a kezében van, hogy az én vallásközösségem nem fog megsemmisülni, amíg nem fog megtörténni az, hogy egy férfi az úton fog közösülni egy nővel, és a legjobb az emberek közül az lesz, aki azt fogja mondani: „Mi lenne ha elrejtenéd őt, és egy fal mögött tennétek?”Az emberek többsége megszokottnak fogja ezt tartani és elhalad mellette!!

Korunk egyik legnépszerűbb iszlám prédikátora és tanítója, Khalil Dzsafer szerint a Mahdi megjelenését égi szózat jelenti be a hívőknek, Mekka közelében. „Amikor az emberek tévelyegnek, és az igazság és ismeret megritkul az emberek között, és még a hívők sokasága is hátat fordít az iszlámnak, a Hidzsáz földjén (az Arábiai-félsziget nyugati része, ahol Mekka és Medina fekszik – a szerk.) megjelenik az egyik legnagyobb jel. Szózat harsan a Ramadán 21. napján, amely bejelenti az Imám nevét és azt, hogy Ő visszatért. A hírnök Dzsibrail (Gábriel) lesz, aki kihirdeti, hogy »eljött az igazság, és a hamisság elbukott« – állítja Dzsafer egyik, a YouTube-on is megtekinthető, 2009-ben rögzített előadássorozatában. Bár az iszlámban nem alakult ki olyan központi vallási tisztség, mint a katolikus pápaság, a történelemben a kalifákat (a szó „utódot” vagy „képviselőt” jelent) tekintették a muzulmán világközösség (az umma) hiteles vezetőjének. A kalifa feladata az iszlám törvények, a saría érvényesítése, így a tisztség inkább spirituális, mintsem politikai hatalmat hordoz. Az elmúlt 14 évszázadban különböző – gyakran egymással is háborúzó – dinasztiák adták a kalifákat, akiknek székhelye Mohamed halála után kezdetben Medinában, majd időrendben Damaszkuszban, Kairóban, Bagdadban, végül pedig Isztambulban volt. Az utolsó kalifát, Abdul-Medzsidet 1924-ben, az Ottomán Birodalom megszűnése után megfosztották tisztségétől. Azóta, közel száz éve a muzulmán világnak nincs kalifája, jóllehet ez az időszak az iszlám világméretű kiterjedésének kora volt. A Mahdi ezt a hiányt tölti majd be a várakozások szerint: „Ha meglátjátok Őt, menjetek elébe és fejezzétek ki az engedelmességeteket iránta, még akkor is, ha a jégmezőn kell keresztülmásznotok, mert Ő Allah helytartója (kalifája).” A hagyomány egységes abban, hogy a muzulmánoknak engedelmeskedniük kell a Mahdinak, amikor megjelenik. A Mahdi küldetése azonban nem- csak az iszlám közösségre korlátozódik, hanem a nemzetek vezetőjeként is kormányozni fog. „Amikor megjelenik, harcol majd a gonoszság erőivel, forradalmat indít a világban és olyan új világrendet állít fel, amely a jogosságon, az igazságosságon és erényen alapul. … Végezetül az igazak veszik kezükbe a világ kormányzását, és az iszlám győzedelmes lesz minden más vallás felett” – magyarázza Al-Szadr ajatollah A várva várt Szabadító című könyvében. A világot megrázó forradalom csak a kezdet lesz, amely eleinte erős ellenállásba ütközik. A Mahdinak ezért számos csatát kell vívnia – nemcsak spirituális, hanem katonai értelemben is. A dzsihád célja, hogy a „hitetlenek földjét”, azokat a nem muzulmán országokat, ahol nem fogadják el a végső kalifa által felkínált utat, meghódítsák és alárendeljék az iszlám uralmának. Ezt a harcot a hagyomány szerint egy Keletről érkező hadsereg feltűnése vezeti majd be. Khoraszánból, a mai Irán Afganisztánnal határos keleti tartományából vonulnak majd fel a dzsihád fekete zászlói alatt: „Allah küldöttje azt mondta, hogy Keletről fekete lobogók vonulnak majd fel, és a harcosok szíve olyan kemény lesz, mint a vas.” A zászlókon Ibn Kathir szerint egy szó áll majd: „büntetés”. Más értelmezés szerint a fekete sereg megjelenése közvetlenül megelőzi a Mahdi megjelenését. Ez utóbbi álláspontot vallják a terrorista dzsihád képviselői, akik abban hisznek, hogy az erőszakra kiképzett harcosok csapatai felgyorsíthatják az Ítélet Napjának az eljövetelét. Ilyen apokaliptikus meggyőződéssel rendelkeztek a szeptember 11-ei támadást vég­rehajtó al-kaidás terrorkommandó tagjai, vagy az egyesült államokbeli Fort Hood-i támaszponton katonatársait lemészároló Nidal Hasszán őrnagy és a Carnajev-testvérpár, valamint a velük együttműködő alvó sejtek harcosai.

Ez a világ múlandó hely, ahol látunk jót és rosszat, szépet és csúnyát, s ahol az emberek próbára tétetnek cselekedeteikkel, és próbára tétetnek a hívők és a hitetlenek is. A Magasztos és Mindenható Isten, aki ezt a megpróbáltatásokkal teli közeget megteremti, a próbatétel szükséges velejárójaként hitetlen, vétkes és bűnös ellenségeket teremtett a hívők számára. Ez a hitetlen ellenség, amely minden korban felbukkant a próféták és hívők életében, abban a korban, amikor Jézus prófétát visszavárják a Földre, vagyis az utolsó időkben, Mohammed próféta (s.a.w) hagyományai szerint a „Daddzsal” lesz.

A daddzsal arab szó, a „daddzsl” gyökből ered. Ha megnézzük a szótári jelentését, a Daddzsal „hazug, csaló; összezavarja az elmét, a szíveket, összemossa a jót és a rosszat, az igazságot és a hamisságot, feldíszíti a dolgokat és elrejti azok valódi arcát, lépten nyomon felbukkanó, uszító, ártó és átkozott” lény.

A hadíszok arról számolnak be, hogy a Daddzsal az utolsó időkben (a világ utolsó korszakaiban) tűnik fel, és a legnegatívabb erőként tartják számon. A Daddzsal, valószínűleg a világtörténelem legádázabb istentagadója, aki a végidők rendkívüli eseményei közepette Isten küldöttének ellenségeként a sátáni rendszert igyekszik uralkodóvá tenni. Prófétánk, Mohammed (s.a.w) a Daddzsal megpróbáltatásának nagyságát így írta le: „Ádám teremtésétől az Utolsó Napig nincsen nagyobb esemény (megpróbáltatás), mint a Daddzsal.” (Tirmizi, s. 82; Müslim, Fiten: 126)

Az elmondások szerint a Daddzsal olyan uszító, aki a helyest helytelennek, a helytelent helyesnek tünteti fel. „Bizony a vele lévő (két folyó, amit) paradicsom(nak) és pokol(nak hív) is az ő megpróbáltatása. Valójában a pokla paradicsom, a paradicsoma pedig pokol…” (İbni Ebi Şeybe, Musannef, Fiten: 5, 8/5912 İbn-i Mace, 4075, 4076; Tırmizi, Fiten: 59, no. 2240, 4/510) Ahogyan ez a hadísz is elénk tárja, a szépnek tűnő dolgok, amikre a Daddzsal hív el, rosszak és az ember pusztulását okozzák. Amiket pedig rossz színben tüntet fel az ember előtt, az az ember számára jó és hasznos. Vannak emberek, akik nem a Korán értékrendje és a Próféta (s.a.w) szunnája szerint értékelik a dolgokat, ezért elhiszik azt, amire a Daddzsal hívja őket, őt követik és nemtörődve elfordulnak az Isten teremtette természetüktől, amit valójában követniük kellene. S hogy ez mekkora hiba, azt abban a bűnös közegben értik meg, amit a Daddzsal hoz létre. Ezért is figyelmeztette a Próféta (s.a.w) az embereket. Hírül adta, hogy tudniuk kell, amit a Daddzsal rossznak tüntet fel, az jó, és ennek tudatában kell cselekedniük:

„Feltűnik majd a Daddzsal. Vizet és tüzet hoz magával. Amit az emberek víznek vélnek, az égető tűz. Amit pedig az emberek tűznek látnak, az hűvös és édes víz. Aki közületek megérti ezt, az válassza a tüzet, és vesse magát belé. Mert az valójában édes és tiszta víz.” (Müslim; Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, 13.o.)

Címsor szövegeSzerkesztés

Végződő kereszténység [ szerkesztés ] Miután az Újszövetség , a végén az idő visszatérő Jézus Krisztus , és az utolsó ítélet előtt. Ez az eszkatologikus diskurzus Jézus Krisztus ( Máté 24-25, Márk evangéliuma 13. és Lukács 21,5-36), a második levél Pál Thessalonikabeliekhez és a Jelenések könyve ismertetett. Jellemzője, hogy:

a pusztítás a jeruzsálemi Templom (Mát. 24, 2) Előfordulása hamis Krisztusok és próféták (Máté. 24, 5, 11 és 23-28) Háborúk , éhínségek és földrengések (Mát. 24, 6 f.) Keresztények üldözése és tiszteletlenség a mózesi törvény (Mt. 24: 9-12) A meggyalázása a Temple, mint Daniel megjósolta 9.27, 11.31 és 12.11 (Máté. 24, 15) A repülés a lakosok Júdea a hegyek (Mát. 24, 16) Sötétebb a nap, a hold és a csillagok (Máté. 24, 16) általában egy nagy nyomorúság vagy "nagy nyomorúság" (Máté. 24, 21) Hulladék és előfordulása az ellenség, aki azt mondja magáról, ő lenne az Isten (2Thessz. 2.3) Hétpecsétes ételek (Rev .. 6,7,8) hét trombita ételek (Rev .. 8) Kialakult egy nagy hatalmas birodalom (Jel. 13) az emelkedés a Antikrisztus és a Hamis Próféta (Jel. 13 és 16) a repülés a keresztények előtt Antikrisztus 1260 napig (Jel. 12) A hét csapás, a végső idők (Jel. 16) A elnyomorodást a Whore of Babylon (Jelenések. 17) a gyilkos a harmadik része a férfiak (Rev .. 9,15) Izrael két tanú jelenlétében 1260 napja a megjelenése Animal, és a fenevad bélyege (Jel. 14,9 kk. és a Jelenések. 20.4) Ez az információ, amely még az elragadtatás a túlélő keresztényeket, hogy 1Thessz 4:17 és ezeréves királyság a béke jöjjön Jel 20, vannak különböző diszpenzacionalista csoportok fenyegető élet ( Plymouth Testvérek és más evangéliumi , adventisták , Jehova Tanúi és az egyéb végződő önkormányzatok ) az egyes különböző forgatókönyvek az elmúlt napokban, mielőtt a második eljövetel és a végső csata Armageddon kell tüntetni.

Miután a Katekizmus a katolikus egyház , az egyház kell, mielőtt Krisztus visszatérése ", hogy menjen át a záróvizsgát, hogy rázza a hit a sok közül." Egy keresztény üldözés, a "titokzatos gonoszság" felfedi és sürgetni sok hitehagyás és csatolja "látszólagos megoldást a problémákra": "A legfőbb vallási megtévesztés, hogy a Antikrisztus , hogy egy hamis messianizmus ami által az ember dicsőíti önmagát Isten helyett és a Messiás testben jött el. "a királyság Isten fog" nem jön egy történelmi győzelme az Egyház létre, hanem Isten győzelem az utolsó csatát a gonosz ". A " Krisztus menyasszonya " jön le a mennyből, és egy idő után az "utolsó kozmikus rezgés ebben a világban, amely elmúlik" Ítélet Napja kerül megrendezésre a "Triumph Isten a lázadás a gonosz". [1]

Végződő judaizmus [ Szerkesztés ] Miután a zsidó gondolat a befejezési időt szakít a jövő a zsidó Messiás , és csak olyan emberek alkotják felé béke és igazságosság idézhető. Ezzel szemben, a hit egy önpusztítás, hogy a világ egy világvége vagy Armageddon , nem képviselteti magát, pl., A katasztrófa, nukleáris háború vagy terrorizmus judaizmusban.

A zsidó hit a Maimonides szerint akarat, egy nap, egy Király közvetlen leszármazottja Dávid jelenik meg a zsidó vezető. Ez épít a jeruzsálemi templomot újra egyesítse az összes zsidót Izráel földjén. Háború, a szegénység és az éhezés alakítás és egy időben a globális egyetemes béke és jólét kezdődik és a világban elviselni. Minden ember egy oszthatatlan elismerik Istent és a zsidó nép a Tóra foglalkozik. [2]

Judaizmus [ szerkesztés ] Zsidóságban a Tanakh (héber Biblia), a fő forrása a hit a befejezés idejét. A Tóra írja le, amikor a zsidó nép nem fogja tudni, hogy a Mózes törvényét megtartani a Land of Israel , meg kell tiltani, és végül vissza. A fő forrása a kapcsolódó eszkatológia a könyv Ézsaiás , Jeremiás és Ezékiel , de mind a kis és a nagy próféták kiterjedt részeket a az utolsó időkben. [1]

Ebben rabbinikus irodalomban tárgyalt és rabbik nyilvánították a próféciák található a héber Bibliában, kapcsolatban a szóbeli törvény és a rabbinikus hagyományok körülbelül jelentésüket.

Főbb jellemzők [ szerkesztés ] A főbb jellemzői a zsidó eszkatológia vannak - nem fontossági sorrendben: [1]

Isten visszaállítja Izrael a fogságból, hogy kezdődött a babilóniai fogság Isten visszatér a zsidó nép Izrael földjén Isten lesz a Dávid házának és a Temple a jeruzsálemi javítás Isten kijelöl egy vonalzót a Dávid háza, a zsidó Messiás, aki vezeti a zsidó nép és a világ ajtónálló egy olyan korszakban, igazságosság és a béke Nemzetek felismeri, hogy Izrael Istene az egyetlen igaz Isten Isten halottakat támaszt fel Isten új eget és a földet Néhányan úgy vélik, hogy a történelem fogja fejezni magát, és az úti cél érhető el, ha az egész emberiség visszatér a Garden of Eden. [2]

Évszázadok vita [ szerkesztés ] A természet a helyreállítási, hogy a Messiás fog létrehozni, a zsidók mindig is vita tárgya. Többször ott zsidó férfi felállt, amely azt állította, a címe messiás, de soha nem tartott sokáig. Egy ilyen "messiás", például volt Bar Kohba , aki vezette között 132 és 136 fő lázadás a rómaiak ellen. A legkiterjedtebb tárgyalása messianizmus szerepel a babilóniai Talmud (Szanhedrin 96b-99a). Évszázadokkal később tudta Shabbetai Tzvi (1626-1676?) Nagy számban, hogy a zsidók a zűrzavar, és megfigyelhető korunkban az a személy, Menachem Mendel Schneerson, jön a család Chabad-Lubavics rebben, aki az ő támogatói Messiás volt istentisztelet. A neo-ortodox mozgalom vallási cionisták, akik ment nagy politikai befolyással rendelkező Izrael állam, mivel az 1967-es meghódítása testmozgásnak messiási ambícióit.

A "Három Eden" [ szerkesztés ] Zsidó-izraeli történész Aviezer Ravitzky azt mutatja, hogy a kritika a saját gyorsuló End Times az Európai Zsidó ortodoxia számíthatott mégis évszázadok óta alapvető kritika. A bizalmatlanság a hamis messianizmus fejezte anticionista döntetlen, és lefektették az európai rabbik a "Három Eden, melyeket származó Midrash , amely szerint egy hívő zsidó igazodnia kellett a következő három fogadalmat:

1. Az eskü, hogy az egyik "fal" Jeruzsálem vagy a Temple "nem mászni" lesz, úgy, hogy nincs tömeges alija , bevándorlás Izraelbe fog annak érdekében, hogy Erec Jiszrael , hogy gyakorolja a politikai hatalmat. 2. Az eskü büntetése alatt önpusztító "nem" stand up "ellen a nemzet a világon," hanem alázatosan kell várni az idejét a Messiás, ami szintén kell érteni az elvet nem folytat politikai hatalom . 3. The Oath "Stop", a Messiás eljövetelét, "nem kényszeríteni", de a teljesítmény kell bízni Istenre. [3] Modern militáns messianizmus [ szerkesztés ] A vallásos cionizmus, egy militáns, főleg a neo-ortodox mozgalom Izraelben, különösen a telepesek a Ciszjordániában ( Palesztina ) inspirálja, és amely Abraham Isaac Kook (1865-1935) és fia, Zvi Yehudah Kook (1891 - 1982) volt az alapító, már a három Eden gyökeresen megfordult. A Tóra értelmezték perspektivikus Gd által kívánt helyreállítási az ősi Izrael előtt a római megszállás. Az új állam, így jutott a vallási megváltó szerepét. Az emberek - mennyire más hiszi, úgy érzi, és működik - szerint "a mennyei tervet, akár tetszik, akár nem, engedélyezve, hogy aktívan gyorsítani a Messiás eljövetelét. Ez, mint abban az esetben, Zvi Yehudah Kook vezet vallási ének, mint a holokauszt . Forraljuk jr. Beszélt a "kegyetlen égi műtét" az auschwitzi ami arra kényszerítette a zsidókat, hogy visszatérjen Izraelbe, hogy felkészüljenek a Messiás eljövetelét. Szerint Ravitsky kerül ezeken a vallásos cionisták belül hatályba Izrael állam "döntő és elkerülhetetlen messianisztikus folyamat." Göran Rosenberg beszél ebben az összefüggésben a "messianizmus nélkül messiás." A régi zsidó ortodoxia és liberális judaizmus, általában elutasítják ezt a gondolkodásmódot. [4]

Kereszténység [ szerkesztés ] 1rightarrow green.svg Lásd még a cikk Jézus második eljövetele 1rightarrow green.svg Lásd még a cikk Doomsday

Az utolsó ítélet (részlet) szerint Michelangelo a Sixtus-kápolna a római Korai kereszténység [ szerkesztés ] Néhány első századi keresztények azt hitték, hogy Jézus lenne az élete során jönnek újra . Amikor Paul "megtértek Thessaloniki üldözték a rómaiak , azt hitték, hogy közel a vég. [5] Mivel a formáció a kereszténység, akik a Bibliát szó szerint, osztva, akik úgy vélik, hogy előre időpontokat a második eljövetel Krisztus értelmetlen és azok, akik úgy vélik, hogy Jézus adott jelzéseket ismeri fel a végén. A pontos időt a második eljövetel nem ismert, szerintük, mert eljön ", mint a tolvaj éjjel" ( 1Thessz 5: 2), és maga Jézus már azt mondta: "Senki sem tudja, ha ez a nap, és abban a pillanatban lesz a hajnal, még az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya tudja. " ( Máté 24:36)

Egyházatya Irenaeus (kb 140-202) látta a világ vége közel van, de a befolyásos egyházi apa Ágoston (354-430) gondolkodtam-millennialistisch.

Hagyományos értelmezés [ szerkesztés ] A hagyományos bemutatása az utolsó nap a keresztény hagyomány központi szerepet játszik a visszatérő Jézus Krisztus, amely megfelel a törvény és a próféciák. Az élet, a halál és a feltámadás Jézus tudja összeegyeztetni minden ember szerint a hagyományos keresztény felfogás Isten, amikor a keresztség kap. A keresztény hagyomány Krisztus ígért a hívő örök élet és a Isten országát . A végállapot időtartamra, amely jellemzi a hitehagyás, a katasztrófák és háborúk. A túlsó végén, a végső idők a megjelenése az Antikrisztus , amely azt állította, egy kombinált értelmezése, többek között a könyv Jelenések , az első levél Timothy (4: 1), és két betű János (I 2: 18,22 és II 1: 7) van már a világban, és aki tagadja, hogy Jézus a Messiás. Az Antikrisztus azt a "rend" fog, és egy rövid ideig a világbéke lesz az eredmény, akkor viszont ő - ihlette a Sátán - megszűnik az üldözték a keresztényeket, és kitörni harc az emberek között, amelynek végén az utolsó nagy csata a síkságon Armageddon. A végén zárva lesz a Jézus második eljövetele. Ellentétben az értelmezése a korai egyház elsőt Jézus visszatérését ezeréves királyság a béke született ( millennizmus ) után Utolsó Ítélet zajlik a későbbi katolikus és az ortodox teológiában ebben a királyságban a béke felfogott metaforikus gondolkodás korábbi korok ahol az Egyház Krisztus diadalmaskodik a földön. Néha ebben az összefüggésben, az időszak a középkor nevű, néha a keresztény része a régi Római Birodalom . Ez az előadás az Utolsó Ítélet, hogy röviddel azután Jézus visszatért a földre. Azok, akik nem ítélik el az Utolsó Ítélet, örökli az új ég és új föld, ahol a rossz és a betegség és a halál már nem léteznek. Isten lakozik közöttük. Azok, akik elítélik örökre elválasztva Istentől.

Modern keresztény teológusok és az idők végezetéig [ szerkesztés ] Modern teológusok pont a nagy különbségek a történeti kontextus, amelyben bibliai szövegek jelentek meg arról, az úgynevezett végső időkben. Ők nem értelmezi ezeket a szövegeket egy "menetrendet" a végén a világ, de a contrarian, földalatti írások. Az ilyen szövegek időtlen és búvárkodás közben nagy változást, bizonytalanságok, fenyegetések és elnyomás emberek. Modern teológusok értelmezni ezeket a szövegeket a múlt bátorításként, hogy a nehéz időkben átmenetiek ma. Azt is olvasni őket ezért, mint biztatás, hogy kitartson. Éppen ezek a teológusok tehát nem tárt ismereteket "az a világ vége, hanem a történeti szövegek hogy felkelti a reményt és bizalmat más látszólag reménytelen helyzetben. Meg fogja találni szövegeket az utolsó időkben, például a könyvben Dániel (11, 35-40), és Ezékiel (38-48) - így az idő a babiloni fogság - és évszázaddal később visszatérnek, többek között Marcus (13), a időben, így a szakma a rómaiak és a könyve Jelenések hogy John a Patmosz írta a zsarnok Nero elme. Az ilyen szövegek nem megfelelően ezek a teológusok oracle korunk, de lényegében képviseli a zsidó messiási hagyomány: egy pillantást az üdvösségre, hogy újra és újra felbukkan, és újra is a korai keresztény vallási hagyomány. A katolikus teológus Edward Schillebeeckx ajánlott szövegeket az utolsó időkben, ugyanakkor továbbra is olvasni kifejezéseként ilyen messiási vágy a végesség minden elnyomás - és nem csak méltó bejegyzések ősidők - de figyelmeztetett ugyanakkor nem lehet szó szerint vett mert valószínűleg másképpen alakított a komor, erőszakos jóslatok, hogy erőt választ a saját érzését.

Millenarianism és christenzionisme [ szerkesztés ] 1rightarrow green.svg Lásd még a cikk Chiliasm John Nelson Darby (1800-1882) volt az egyik alapítója a modern premillennizmus. Darby vett igénybe a saját bibliaórák részt vissza az összes zsidót a Szentföldet a visszatérés a Messiás (Jézus). Szintén Anthony Shaftesbury (1801-1885), aki megtalálta évezredek jogászi kilátások egyesítik az érdekeit a brit birodalom a sort. A harmadik alapító William Blackstone (1841-1935) nevű, amerikai evangélista, akik gyakorolják a személyes elfoglalva bibliai érveket a ateista Theodor Herzl lehet választani, hogy nem különösen nincs más hely a Földön új állapotban (1860-1904), majd a Szentföldre, mert az End Times magának is meg kellett történnie. Az anglikán teológus Ateek vezet premillennizmus a mai napig a "fülledt, exkluzív, idegengyűlölő paradigmák". [6] A hollandiai az evangélikus televízió Family7 prédikátor Jan van Barneveld egy promóter az End Times Gondolat és Christian cionizmus . Ezzel kizárólag támaszkodva szó bibliai szövegeket, és amelyen keresztül értelmezni futurisztikus. Például azt feltételezzük, hogy a Biblia azt jósolják csata Armageddon, hogy az End Times a hang. Addig marad ez a feltételezés általában megvilágítatlan, hogy harc a szövegben a szerzők a könyv a Biblia történelmi utalás a sok csatát a Megiddo amely már ott történt, mint a 15. században. az egyiptomi birodalom Thotmesz III és a kánaáni koalíciót vezetett fejedelme Kádes.

A politikai jelentősége keresztény cionista elvárásait, ma található ezek hatása a keresztény jobboldal és neokonzervativizmus az Egyesült Államokban , mert nyitott értelmezések kapnak kiemelt szerepet a jelenlegi állapot Izrael . Akkor is talál nyomokat belső keresztény jobboldal és populista politikai pártok a holland és a jobb oldalon a protestáns egyházak. A brit evangélikus teológus Dr. Stephen Sizer vonatkozik belső és külső evangéliumi körökben egyik fő kritika a különböző áramlatok a protestáns End gondolkodás és a christenzionisme különösen. Sizer arra a következtetésre jutott, hogy az utóbbi (nem zsidó) cionista mozgalom tévesen említi Christian, mert már nem üdvösség Jézus Krisztus minden nép és nemzet, mint a kiindulási pont, de az üdvösség maga fog lecsúszni és önkényesen kezdődött megjósolni. Saját rekonstrukciója szó és nem a kontextus megértése bibliai szövegeket, félelmetes előrejelzések - amely Sizer "futurisztikus" jött, hogy hívják -, és a saját maguk által ideológiailag csatlakozni a szektás, erőszakos politikai formája a zsidó vallási cionizmus között az izraeliek, ők helyezik magukat az ő kívül a keresztény hagyomány. [7]

A holland keresztény református teológus és egykori misszionárius Dr. Steven Easter , című könyvében: "Christian cionizmus Vizsgált" (2012) és az "Izrael Visions on the Move" (2014) elemezte az adott csodálat Izrael a jobb szélen a protestantizmus, hiszen például létezik a mozgás keresztények Izrael . Szerint Húsvét a bibliai hit a keresztény cionizmus a tervezetet, és az egységet a Biblia, amely hatással van az egyház. Nem zsidó és zsidó hívők Krisztusban húzzák szét, mintha Isten mindkét csoportban lenne egy külön tervet. Húsvét tagadja ezt, és ezért küldetés is megtalálható, a zsidók nem törvénytelen. Ő is aggasztja, hogy ha a eszkatologikus forgatókönyvek keresztény cionisták, hogy ne jöjjön bizonyítani, hogy filo-antiszemitizmus is jól alakulnak az ellenkezőjét, vagyis antiszemitizmus . [8]

A keresztény teológusok palesztin arab eredetű, mint az evangélikus teológus felszabadulás Mitri Raheb , a római katolikus teológus Jamal Khader és az anglikán teológus Naim Ateek pont az úgynevezett Izrael teológia is elutasította. Christian "Landtheologen" látni létrehozását Izrael állam beteljesülését Isten ígéreteit, de a szemében ezek a teológusok, ez azt jelenti, fundamentalista legitimitását megszállása az ország és ez a teológia befolyásolja nélkülözés Véleményük verwerpelijke, eretnek millenarianism nézeteit.

Islam [ szerkesztés ] Az iszlám kis és nagy előjelek az End Times, amely részben a Korán és részben a hadísz ismertetjük. A karakterek is értelmezhető szimbolikusan, és nem kell mindig a történelmi. [9] A Mahdi vagy Mehdi megmentő vagy szabadító akik várhatóan néhány iszlám mozgalmak, hogy jön, hogy a végén az idők szerint próféciákat. Az érkezés a Mahdi, együtt Isa (Jézus), egyike a nagy esemény, hogy sor kerül az ítélet napján.

Jelek szerint a hadísz [ szerkesztés ] Az első apró jelei, hogy bizonyos szövegek a hadísz , hogy megszűnt a vallási tudás és a tudatlanság ( babona ) az irányadó. Ivóvíz -alkohol normál körülmények között, Zina nyíltan gyakorolják, bízott áruk lesz sötét , így a jó cselekedetek történik, kapzsiság uralkodik, több gyilkosság elkötelezett és egy ember irigyli a többi halott . [10]

A hagyomány Hudaifa összes Rifari azt jelzi, hogy Mohammed tíz dolgot mondott jeleként előtt az órát, bármilyen sorrendben: [9]

A lég- az esemény a hamis messiás a megjelenése a fenevad napkelte a nyugati Jézus második eljövetele megsemmisítése a föld , Góg és Magóg három egymást követő fogyatkozás , először a nyugati áramszünet Keleten egy napfogyatkozás az Arab-félszigeten tűz Jemenben , ahol az emberek menekülnek a tengerbe, hogy ne égő Apokaliptikus szélsőségek [ szerkesztés ] Az Iszlám jönnek időről időre át áramot, akik úgy vélik, hogy a futás kiválthatja a hívők maguk az idők végezetéig. 1979 novemberében fegyveres terroristák tört be a legszentebb helye az iszlám, a Grand Mosque Mekkában, abban a hitben, hogy a vezetőjük volt a Mehdi. A megszállás véget ért egy vérfürdő, amikor a mecset megrohamozta. Több mint 300 ember, túszejtés és a terroristák öltek meg, köztük a mozgalom vezetője. [11]

Kapcsolat a keresztény cionista apokaliptikus [ szerkesztés ] Könyvükben tól hárem hogy fitna élvezet Theo Salemink és Marcel Poorthuis tartalmazzák a mimézis az apocalypticism a Said Ayyub , aki írta az első könyvet, miután a béke között Egyiptom és Izrael 1986-ban: Al-Masih Al-Dayyāl ( "A Hamis Messiás '). A szerzők rámutatnak a kapcsolatot az apokaliptikus keresztény-cionista állam, és hogy a Ayyub. E szerint a népszerű muzulmán chiliast a végső csata formájában harmadik világháború kezdődött az izraeliek a győzelem az iszlám nem tárt globális szinten. A Pál apostol, látni fogja az első szám az Antikrisztus. Poorthuis és Salemink azt mutatják, hogy az új generációs muzulmán chiliasts mint keresztény kollégáik általában autodidakta teológusok. Tudományosan képzett teológusok, akik kapcsolatokat alakítottak ki az Al-Azhar Egyetem , Kairó, sőt cáfolják ezt a vadon termő elméletek alapján, amit a hagyományos iszlám források a Messiás és a Mahdi mondani. De a szerzők megjegyzik, hogy bár ez a ellensúly nem mindig úgy tűnik, hogy segítsen. [12]

Új vallási mozgalmak a End Times [ szerkesztés ] A New Age -denken vannak hasonlóságok a kereszténységgel kapcsolatos természeti katasztrófák, de ezek értelmezni részeként tisztítási folyamat, amelyben az élet megszabadulni elemek élet nem szolgálja a hosszú távú. Továbbá, az New Age gondolkodók tűnik, sokkal inkább "új kor gyerekek", amely segít előre az emberiséget a feltétel nélküli szeretet állt képest is, és az élet a legtágabb értelemben vett. Értelmezése szerint néhány új vallási mozgalmak és a New Age mozgalmak E célból a végén a "régi gondolkodás" a polarizáció, mint a jó és a rossz, jobb és rosszabb (gyakran származnak a nem-kettős ázsiai vallások), stb követően nyert fogalmak hogy az antropozófia Krisztus visszatérése itt "süllyedés a krisztusi energia szívében a nép", minden ember megy, hogy saját visszatérés a feltétel nélküli szeretet az Isten. A végső ítélet e individualista értelmezése az a nap, hogy mindenkinek megvan a saját "utolsó ítélet" kimondta másik, és így lehetővé teszi, hogy Krisztus ismét az ő / ő szívét.

Környezetvédelem és vége [ szerkesztés ] Belül a környezetvédelem , mint a világi politikai mozgalom néha vágy fenntarthatóság kapcsolódó előre bukását az ember és a környezet lenne gyorsan közeledik.

A kommunizmus és a nemzeti szocializmus és a vége [ szerkesztés ] A huszadik században jegyző nemzeti szocializmus az a kifejezés, millennium , hogy bejelenti végtelen uralkodnak. A kommunista ideológia menedéket ebben a tekintetben a hit az elkövetkező egy osztály nélküli társadalom, az állam át osztályharc lehetett elérni. Mindkét totalitárius rendszerek is levezetheti a szerkezet jövőbeli elvárás a zsidó és a keresztény végidőre gondolkodás.

Az utolsó idő (utolsó idők, végidő, utolsó napok) a világ végére vonatkozó kifejezés. Számos világvallás eszkatológiai kifejezése. Az ábrahámi vallásokban a végítéletet megelőző időszak.

Az önző fogyasztói társadalom, a túlfogyasztás, a javak egyenlőtlen elosztása, a nemzetek fegyverkezése, a természeti források fenntartatlan fokozatú kizsigerelése, a hatalmas mértékű környezetszennyezés és annak visszahatása következményeként - szakértők szerint [2] - néhány évtizeden belül bekövetkezhet a ma ismert civilizáció elkerülhetetlen bukása.[3] [4]

A Biblia és a muszlim szent iratok alapján elkövetkezik egy olyan idő, amely ki fogja provokálni a világ végét és az ítéletet. Ez iratok a végidő különböző jeleit említik. ..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, http://idokjelei.hu/ ---

A világot fenyegető veszélyek súlyosságát jelképező Doomsday Clock aktuális állását évente hozzák nyilvánosságra. A legutóbbi szerint „a globális katasztrófa valószínűsége nagyon magas”. A Bulletin of the Atomic Sciences testületének 2015-ös jelentése alapján Föld most közelebb áll a végítélethez, mint bármikor az elmúlt több mint 30 évben. A nemzetek fegyverkezése, az önző fogyasztói társadalom, a gátlástalan ..... minden lényt veszélyeztet a Földön.[5] [6] Az emberi faj önmagát pusztítja el.

Furcsa időket élünk és a sötét felhők rendületlenül gyűlnek az égen. Az alábbi 50 példa a teljesség igénye nélkül próbál rámutatni néhány fontos problémára.

2. A méhek és lepkék pusztulása. Elsőként a lepkék jelzik, ha baj van, méhek nélkül pedig létezni sem tudnánk. A legújabb kutatások szerint a különböző környezeti hatások együttesen sokkal jelentősebb méhegészségügyi kockázattal járhatnak, mint azt korábban sejtették.

3. Génmódosított élelmiszerek és egészségtelen állatállomány. Az emberek teste nem képes megbirkózni a növekvő számú mesterséges, egészségtelen élelmiszerekkel. A vegyszerekkel telenyomott és GM takarmánnyal etetett állatok pedig számos betegséget, például rákot okozhatnak.

. Antibiotikum rezisztens betegségek. Ez komoly probléma, hiszen egy fokozottan fertőzésveszélyes, halálos baktérium hihetetlen pusztítást végezhet az emberiségben. Ez a probléma az állatokat és a növényeket is érinti, mivel a mezőgazdaságot sújtó rezisztens betegségek miatt komoly éhínségek alakulhatnak ki.

6. Vegyszerrel fertőzött vizek. A probléma a csörgedező patakoktól egészen az óceánokig terjed. Tiszta víz nélkül nincs egészség. Az élelmiszerforrások megfertőződése vészes sebességgel történik.

7. Vízhiány. Elég egy pillantást vetni az amerikai délnyugatot érintő szárazságra, hogy lássuk, milyen fontos kérdésről van szó. Az éhínség kialakulásának valószínűsége egyenes arányban áll a vízellátás csökkenésével. A városokban megállhat az élet elegendő víz nélkül.

8. A toxikus, egészségtelen ételek terjedése. Az egészségtelen ételek hatására, legyen szó gyorséttermekről, előre gyártott vacsoráktól vagy egyébről, az emberek egészségi állapota romlik. Gyengébbek, betegesek, sőt még értelmi képességeik romlanak ennek hatására.

9. Szuperbaktériumok. Mostanában az Ebola vírus mutat erősödést. Függetlenül attól, hogy egy mesterségesen módosított variáns, vagy vad Ebola vírus szedi jelenleg áldozatait, a veszély komoly és sajnos az Ebola nincs egyedül.

10. Az emberek egyre gyengébbek és sérülékenyebbek. A megfelelően tápláló élelmiszerek és a testmozgás hiánya tunya, a legkisebb nehézségtől is darabokra hulló embereket eredményezett. A mai átlagemberből nemcsak az edzettség, de az akaraterő is hiányzik ahhoz, hogy szembenézzen a nehézségekkel.

30. A technológiára és kütyükre való teljes hagyatkozás. Az emberek a legalapvetőbb funkciók elvégzésére is képtelenek lassan. A világ nem tud szabadulni a mentális lustaság szorításából.

31. Önzőség, saját vágyak kielégítése, a pillanatért való élet. Példaként megemlíthetjük az idei év legnépszerűbb új kifejezését a „selfie”-t, ami az „önmaga” szó becézése, és telefonnal készített önportrét jelent.

32. A furcsaságok és perverziók imádata. Manapság senkit sem érdekelnek az egykor dicséretesnek számító egészséges értékek. A zeneiparból választott legnépszerűbb példaképek sokat elárulnak erről a problémáról.

33. Öncsonkítás. Az arc különböző pontjain viselt „ékszerek” olyan mértékben terjedtek el, hogy egyesek úgy néznek ki, mintha egy gránát robbant volna fel a közelükben.

47. A nemzetek egyre apróbb nézeteltérések miatt hajlandók háborút indítani. A természetes ivóvízforrások kiapadása mindig is előkelő helyen szerepelt a háborúk kiváltó okainak listáján. Most, hogy ebből a legalapvetőbb forrásból még kevesebb áll rendelkezésre, a kérdés még több feszültséget szül.

48. Egyes vezetők azt gondolják, hogy egy nukleáris háború nemcsak megnyerhető, de az egyetlen opció. A nukleáris háborúk kirobbanása ma még inkább egy hajszálon múlik. Észak-Korea, Kína, Japán, Dél-Korea és számos másik ország úgy tűnik, alig várja, hogy bevethesse atomfegyvereit. Talán úgy érzik, hogy mivel a hagyományos fegyverek terén alulmaradnak, atomfegyverekkel esélyük lehet ellenségeikkel szemben.

49. A vallási gyűlölet erősödése. A vallási meggyőződésen alapuló gyűlölet soha nem látott mértéket öltött napjainkban. Nem igazán kell példát felhoznunk, hiszen nem múlik el úgy nap, hogy ne hallanánk erről a hírekben.

[Időkjelei: A próféciákból arra lehet következtetni, hogy végül az Antikrisztus fogja megoldani ezt a problémát is, hiszen az általa hét évre kötött megállapodást több helyen is Szent Szövetségnek hívja a Biblia (Dániel 11:28, 30). Lehetséges, hogy a nagy világvallások közötti békeszerződés lesz ez a szövetség, ami a közel-keleti konfliktusra is megoldást kínál majd? Keresztényként pedig fontos elgondolkozni Jézus szavain ebben a kérdésben: „Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? És ha csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik-e a pogányok is?” Máté 5:46-47]

51. manapság egyre több, a felnőtté válás küszöbén álló fiatal érzi azt, hogy az élet egy nyomorúságos folyamat és nem látnak reményt a jövőre. Sok országban az öngyilkosság az elsőszámú halálozási ok. Az Új Világrend az értelmetlen szórakoztatóiparon keresztül próbálja irányítani a társadalmat.

A világra ma jellemző szenny az erkölcs és a lelki igazságok feladásának, tagadásának közvetlen következményei.

„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják.” II. Timóteus 3:1-5

Edda jósköltemény a következő részekkel int az utolsó időre: "A Gonosz felülkerekedik, Istennek alkonya jön egyre jobban s jobban... De ujból eljön az Erős fentről az idők végén, ki megsemmisíti a Gonoszt". "Félelmetesen üvölt sziklabarlangja előtt a pokol kutyája. A kötelékek elszakadoztak a Farkas (Gonosz) megszökött és teret keres magának. - Távolból már látom a lét alkonyát, az emberek megromlását... Anya és gyermek gyilkolják egymást... mit se számít a legközelebbi rokonság sem... A világ gonosszá lesz és felburjánzik a bujaság... A parancsoló a fegyver lesz... Farkasordító tél előzi meg a világ bukását... Részvétlen gyilkolják egymást az emberek... Az embereknek lakhelyükről menekülni kell. Lobogó lánggal jön délről az Örökkévaló. Napfényben szikrázik rettenetes fegyvere. A hegyek ketté szakadoznak, az erdők kidőlnek, az égbolt felébe kettészakad. A dühöngő óriáskígyónak ütéseitől, - aki körülfogja a föld kerekségét - égnek a hullámok... A Nap dagad és feketedni kezd. A föld elsüllyed a tenger alá... Az égen kialszanak a világító csillagok... Láng láng fölé tornyosulva nyaldossa az eget... Akkor jön el az a Fejedelem fentről, ki mindent ural, ítéletet tartani. Elsimítja a veszélyt s biztosítja a rendet, az Örökrend szerint..."

Az amerikai Russel 1889-ben megjelent könyve a világítélet a Biblia adatai szerint tett számítások folytán 1914-ben fog elkezdődni... (Jehova Tanui) Luther és Melachton számítása szerint vége 1915-ben fog elkezdődni.. Az irániak, azaz Zarathustra hívei szerint 6000 évig áll a világ, mégpedig Ádámtól, illetve az ember teremtésétől számított 3000 évig a törvény előtt és 3000 évig a törvény után. Az ő számításaik szerint a világvége Krisztus után 2000 körül várható és azután jön Krisztus ezeréves országlása.. Ehhez hasonló számításokat tálunk a 6000 éves világfennállásról az etruskoknál, hinduknál, kaldeusoknál, kínaiaknál és mongoloknál. Mintha e tudat egy ősi kijelentésből maradt volna rájuk. Szerintük 2000 év a vízözön előtti időkre esik és 4000 a vízözön utániakra, amely 4000 év kettéosztandó Krisztus előtti 2000 és Krisztus utáni 2000 évre.[7]

Az egyik legkorábbi apokalipszis-jóslat a zoroasztrizmus vallásból ered, amelyet egyébként a Queen együttes énekese, a legendás Freddie Mercury is követett A zoroasztrizmus egy régi iráni vallás, az iszlám térhódítása előtt létezett az országban Zarathustra szerint a világ négy 3 000 éves periódusból tevődik össze: az első során a jó, Ahura Mazda és a rossz, Angra Mainyu összecsaptak – ebből a csatából Ahura Mazda keveredett ki győztesen, és visszataszította a rosszat az őt megillető helyre, a pokolba.

KereszténységSzerkesztés

Az ókori görög és több más filozófia ciklikusan ismétlődő folyamatnak, tehát végnélkülinek képzelte el a világtörténelmet. Az antik világban a zsidó hagyomány volt az, amely szigorúan az egyistenhitet vallotta, és ezzel együtt linearitást látott a történelemben, vagyis azt tanította, hogy a világ egy végső cél felé halad, - az egy igaz Isten gondviselése, irányítása mellett valamilyen kibontakozás irányába tart, miközben az emberi történelem lényegében nem egyéb, mint az erkölcsi jó és rossz harca. Jézus tanítása szerint, a világ, mostani állapotában, nem tart örökké. A történelem egy befejezés felé tartó folyamat. Isten leszámol a jelen tökéletlen világrenddel, és helyére új, üdvösséges világrend lép.

Az evangélisták közül legkimerítőbben Máté evangéliuma 24. része írja meg az utolsó idők és az utolsó ítélet jeleit. Ekörül csoportosítjuk tehát a többi bibliai vonatkozásokat is. Eme evangéliumban kettőről van szó; egyik Jeruzsálem pusztulása, másik a világ (aion) vége. A biblikusok szerint Jeruzsálem pusztulása csak előjele volt a világ pusztulásának; ami ott történt az idők elején, az fog történni az idők végén az egész világgal.

Jézus végidőre szóló tanítása az evangéliumokban egybemosódik az ókori Izráel államának végére adott jelekkel is. Jeleket adott, hogy azokra figyeljenek a hívők és meneküljenek el a városokból és Júdeából. Ez a pusztulás 70-ben történt meg és Jeruzsálem pusztulásával, az isteni ítélettel végződött. Mindenki, aki üzenetét elfogadta és aszerint cselekedett, megmenekült. Jeruzsálem pusztulása a világ pusztulásának előképe volt. Jézus jövendöléseinek második fele napjainkra vonatkozik. [8] [9] [10]

És mi lesz jele eljövetelednek és a világ végének? 4. És felelvén Jézus, mondá nékik: Vigyázzatok, hogy valaki el ne ámítson titeket. 5. Mert sokan fognak jönni az én nevemben, mondván: én vagy a Krisztus; és sokat eltévelyítenek." Itt már nem Jeruzsálem, hanem a világ pusztulásának előjelei következnek,

Sátán dühében bajokat bocsát a földön élőkre. Ahogy ebből a fejezetből később kiderül, mi éppen ezekben a bajokkal terhes időkben élünk. Ez azonban viszonylag ’rövid idő’ lesz, amivel Sátán is tisztában van. A Biblia ’utolsó napoknak’ nevezi ezt az időszakot (2Timóteusz 3:1). Milyen boldogok lehetünk, hogy Isten nemsokára megszünteti az Ördög befolyását a földön! Vegyünk most szemügyre néhány körülöttünk történő dolgot, melyet a Biblia megjövendölt. Ezek azt bizonyítják, hogy az utolsó napokban élünk, és hogy Isten Királysága hamarosan örök áldásokat hoz azoknak, akik szeretik Jehovát. Először vizsgáljuk meg annak a jelnek négy vonását, amely Jézus jövendölése szerint napjaink sajátossága lesz.

A Biblia olyan eseményekről és magatartásformákról ír, melyek az utolsó napoknak is nevezett időszakra jellemzőek. Jézus azt mondta a követőinek, hogy amikor látják „ezeket megtörténni”, akkor készüljenek rá, "hogy közel az Isten országa". [11]

Jelek az utolsó időkről:

 • „Nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen ” (Máté 24:7).

Jelenések könyve megjövendölte, a béke elvétetett „a földről, hogy egymást legyilkolják” (Jelenések 6:4).

 • Éhínségek (Máté 24:7).

Az ENSZ szerint az éhezés fenyegeti a világon a legtöbb ember egészségét, és az emberek hetedének nincs elég ennivalója. A kutatók azt mondják, hogy az elmúlt 30 évben nagymértékben növekedett az élelmiszer-termelés. Mégsem szűntek meg az élelmiszerhiányok, mert sok embernek nincs elég pénze élelemre, illetve nincs földje, amelyen termelhetne valamit. A fejlődő országokban több mint 1 milliárd ember kénytelen napi egydollárnyi vagy még kevesebb pénzből élni. A nagy részük éhezik. „Napjaink élelmiszerhiányát elsősorban a gyors népességnövekedés, a termőtalajok pusztulása, az elsivatagosodás, az egyenlőtlen elosztás, a növekvő vízhiány és a hőmérséklet emelkedése okozza” [12].

 • Nagy földrengések (Lukács 21:11).

A földrengések száma globálisan is emelkedik. Egy kutatás alapján 2014 első negyedévében kétszer annyi nagy földrengés volt, mint 1979 óta az évnek erre a szakaszára mért átlag. A nagynak számító, 7-es erősséget meghaladó földrengések gyakorisága 1979 óta átlag 10 rengés volt évente. 1992-ben ez 12,5-re, majd 2010-ben 16,7-re emelkedett, ami 65 százalékos növekedés 1979-hez képest. [13]

 • Járványok (Lukács 21:11).

A 20. századig a járványok a háborúk természetes velejárói voltak, és sokkal több áldozatot szedtek, mint maguk a háborúk. Az emberiség történelmét végigkísérték a járványok, de még a modern orvostudomány korában is bármikor kialakulhat egy pusztító világjárvány. Új kórokozók megjelenésén túl – mint pl. az AIDS, SARS, Ebola, Zika, új típusú influenza stb. - a régi kórokozók visszatérésére is számítani kell, [14] amelyek újra felütik a fejüket rendszeresen a világban. Az Egészségügyi Világszervezet jelentése szerint egyre több betegség válik kezelhetetlenné az antibiotikumokkal szembeni erősödő rezisztencia miatt, ami több millió ember életét veszélyezteti. A WHO szerint egyetlen olyan térség sincs a világon, amelyik képes lenne megbirkózni ezzel a globális veszéllyel.[15]

 • "Az emberekből kihűl a szeretet" (Máté 24:10, 12).

Az emberekre a mások szenvedése iránti közöny jellemző, kihalt belőlük a mások iránti részvétteljes érdeklődés. Egyesek odáig süllyedtek, hogy kifejezetten élvezik mások szenvedésének látványát.

A családok széthullanak. Mindig is a család volt az emberi társadalom alapvető egysége. Ma a családok tagjai alig találkoznak egymással és ritkán kommunikálnak egymással. Gyakori a családokon belüli erőszak, az időseket pedig gyakran teljesen elhanyagolják.

 • Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek; szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent.” (II. Timóteus 3:1-5)

A világra ma jellemző szenny az erkölcsi gátak teljes hiánya, a szeretetlenség, az önző (anyagi és érzéki) vágyak féktelen kielégítése jellemző. Ez számtalan társadalmi baj forrása. Mindenhol bálványoknak: a Pénznek, a Rangnak, a Divatnak, a Hiúságnak, az Érzéki élvezeteknek hódolnak az emberek. S hogy ezeknek áldozhasson, feláldozza család a családot, ember az embert, kihasználva, becsapva, tönkretéve egymást. Mit sem félve Isten büntető kezétől, rohannak a főistenük: az önző önérdek után. A világban vak vezet világtalant... mindegyre beljebb az éjbe... beljebb a bűnbe... s mindketten a verembe esnek.

Egyre több, a felnőtté válás küszöbén álló fiatal érzi azt, hogy az élet egy nyomorúságos folyamat és nem látnak reményt a jövőre. Sok országban az öngyilkosság az első számú halálozási ok. Az Új Világrend az értelmetlen szórakoztatóiparon keresztül próbálja irányítani a társadalmat. Sokakból kihunyt az életkedv és csak stagnálnak az életben. Valódi megoldásokra nem lelve, hamis fantáziavilágokba, komputer-játékokba, az ivásba, a kábítószerekhez menekülnek.

A lelkiismeret halála: ez az egyik legaggasztóbb, napjainkra jellemző emberi probléma. Az emberek a jelek szerint elveszítették azt az istenadta képességüket, hogy megkülönböztessék a jót a rossztól.

 • az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől.” (I. Tim. 4:1)

Szinte az egész fejlett keresztény világban csökken a magukat hívőknek vallók száma. Az emberek nagy része hitetlen Isten létezésében; a hitetlenség dédelgetett gyermeke: a fejlődéselmélet. Az a tan, mely szerint minden a semmiből keletkezett és évmilliókon keresztül való fejlődés útján állt elő. Ez vált útkészítőjévé a materializmusnak is, amely az általános erkölcsi szintet még mélyebbre húzza.

 • Falánkság és mértéktelenség (Máté 24.)

Az önző élvezetek szabad utat nyertek. Az evés, ivás túlzásba megy. Hasonló állapot volt Noé napjaiban, a vízözön előtt is.

 • "A Földet pusztítják" (Jelenések 11:18)

Napjainkra az egész Földünk meg van szennyezve. A levegőből folyamatosan káros szennyeződéseket szívunk be. Élővizeink is olyan mértékben szennyezettek, hogy csak különféle vegyszerekkel tehetők ivásra alkalmassá. Egyre több vegyszert használnak a termőföldeken és fújnak a gyümölcsökre és zöldségekre. Az erdők fái betegek és nagy számban mennek tönkre. Erősödik az utazási láz, az autózás, a gyárkémények ártalmai, a szén-dioxid-kibocsátás, az ember alkotta hulladék lassan belepi az egész bolygót.. Az elnyelt szén-dioxidtól sokkal gyorsabban savasodik a tengervíz,[16] és kétszer olyan gyorsan emelkedik a szintje a klímaváltozás miatt, mint korábban becsülték. [17] A globális felmelegedés a csapadék mennyiségének és térbeli eloszlásának megváltozásához, szélsőséges időjárási viszonyokhoz vezet. A gleccserek megolvadnak; az árvizek, hurrikánok és tájfunok gyakoribbakká, nagyobbakká, pusztítóbbakká válnak. Egyre több a természeti katasztrófa. az időjárás teljesen megbolondult. Európában és a világ számos részén is sorra dőlnek meg a meleg-rekordok. Sok állat- és növényfaj kipusztulásának sebessége jelentősen nő. Egyre több ember ébred rá arra, hogy valami nem stimmel a Földön. Egy beteg emberhez hasonlóan sokasodnak a tünetek, jelezve, hogy a baj súlyos. Szinte az egész "teremtett világ nyög és sóhajtozik."

Az autók (a robbanómotorok) elterjedése, az erdős térségek nagyarányú kiirtása, a fosszilis energiahordozók égetésén alapuló energiagazdálkodás és a természeti erőforrások kizsákmányolása a fő okozói ennek az állapotnak. [18] Az embereknek viszont eszükbe sem jut, hogy pazarló életmódjukon változtassanak.

Az ókori nagy civilizációk (indiaiak, rómaiak, kínaiak, maják) összeomlásának egyik közös jellemzője volt hogy prédának tekintették a természetet, és az emberek nem vettek tudomást a közeledő katasztrófáról.[19] Ma szintén a mohó társadalom miatt omolhat össze a civilizáció.

 • „Az emberek elhalnak a félelem miatt”. (Luk. 21:26)

A sok felfedezés, kényelmi újítás és látszólagos bőség ellenére, a problémák nemhogy nem oldódtak meg, de egyre fokozódnak. A szegénység egyre nagyobb gond. A háború veszélye nem múlt el. A betegségek pedig csupán megváltoztak, de el nem múltak. Hit és remény nélkül nem csoda, hogy Az emberek stresszben és szorongásban élnek, egyre több olyan betegségben szenvednek, amik ezekből erednek, az öngyilkosságokról nem is beszélve, ami jelenleg a 20. leggyakoribb halálozási ok a világon. A városok zsúfoltság emellett növeli az egymás hegyén-hátán élő milliók által tapasztalt stresszt.

Az emberek kényelemre törekszenek, de sokan látják, hogy az anyagi javak és a technológia nem oldja meg a problémáikat.

 • „Az evangéliumnak ezt a jó hírét fogják hirdettetni az egész földön, bizonyságul minden népnek s akkor jön el a vég."” (Máté 24:14).

A világon majdnem 500 nyelven hirdetik a Szentírást. Mind az öt földrész valamennyi népéhez eljutott az evangélium, s ez egyik legpozitívabb jele annak, hogy napjaink az utolsó idők korszaka.

 • Hamis próféták és Krisztusok.

13 „Bőséges lesz az igaz ismeret” — jövendölte Dániel könyve. Mikor valósul ez meg? ’A vég idején’ (Dániel 12:4). Jehova azoknak, akik igazán szeretnék őt szolgálni, különösen 1914 óta adja meg, hogy jobban értsék a Bibliát. Egyre tisztábban látják azokat az értékes igazságokat, amelyek Isten nevével és szándékával, Jézus Krisztus váltságáldozatával, a halottak állapotával és a feltámadással kapcsolatosak. Jehova imádói továbbá megtanultak úgy élni, hogy az a javukra váljon, és dicséretet szerezzen Istennek. Világosabban értik már Isten Királyságának a szerepét, és azt, hogy miként fog rendet teremteni a földön ez a Királyság. Vajon mit kezdenek az ismeretükkel? Ez a kérdés elvezet minket egy újabb próféciához, mely ezekben az utolsó napokban teljesedik.

...... 1. Az idők jelei Úgy véljük, hogy napjainkban zajlanak azok az események, melyekre Jézus azt mondta, hogy visszatérését, és a világ végét jelzik (Máté Evangéliuma, 24-es fejezet).

2. Az Antikrisztus megjelenése Az Antikrisztus néven ismert, ördög által megszállt ember Isten-ellenes világkormány megalakítását tervezi, melynek ő állna az élén (Dániel könyve 8,23-25; 11,21.24; Thesszalonikaiakhoz írt 2.levél, 2,3-4).

3. Az egyezmény megkötése Az Antikrisztust megváltóként fogadják majd, mikor olyan hét évre szóló megállapodást vagy egyezményt kezdeményez, amely átmenetileg bizonyos mértékű békét és biztonságot hoz a világba (Dániel könyve 9,27a). Ez jelzi az ember földi uralkodása utolsó hét évének kezdetét.

4. Az egyezmény megszegése Az Antikrisztus hétéves uralmának felénél megszegi az egyezményt (Dániel könyve 9,27b), betilt mindenféle vallási gyakorlatot (Jelenések könyve 13,7-8), és Istennek titulálja magát (Thesszalonikaiakhoz írt 2.levél, 2,4).

5. A nagy nyomorúság Az Antikrisztus uralmának utolsó három és fél éve olyan nyomorúságos időszak lesz, melyet nem látott még a világ (Máté Evangéliuma 24,21). Az Antikrisztus kormánya megköveteli, hogy az egész világ az Antikrisztust és az ő „képmását” imádja – amelyről elképzelhető, hogy egy számítógép-vezérlésű robot lesz -, és üldözni fogja azokat, akik erre nem hajlandóak (Jelenések könyve 13,11-15). Olyan kötelező gazdasági rendszert vezetnek be, melyben mindenkit arra kényszerítenek, hogy felvegye a „fenevad bélyegét” (Jelenések könyve 13,16-18). Ez idő alatt Isten engedi, hogy járványok és dögvészek érjék az Antikrisztust és követőit (Jelenések könyve 8. fejezet; 9,1-11; 11,3-6), és Isten két különleges – a végső idők – prófétája vezeti majd a hívőket; ez a két próféta csodákat tesz majd, szembeszáll az Antikrisztussal, vállalja még a mártírhalált is (Jelenések könyve 11,3.5-6; 12,11).

6. Atomháború A nagy nyomorúság idején, valószínűleg a vége felé, az Antikrisztus és a 10 „király”, aki csatlakozott hozzá, végső ítéletként elpusztítja „a nagy Babilont, a paráznát” (Jelenések könyve 17,12-13.16-17; 18,2.7-8).

7. Az elragadtatás Az utolsó három és fél év végén Jézus visszatér, és kimenekíti gyermekeit ebből a világból; ők ekkor új, halhatatlan testet fognak ölteni (Máté Evangéliuma 24,29-31; Jelenések könyve 1,7).

8. A Bárány menyegzője A Mennyben Jézus egybekel azokkal, akiket az elragadtatáskor kimenekített, és Krisztus ítélőszéke során hűséges gyermekeit megajándékozza „az élet koronájával” (Jelenések könyve 19,7-9; 2,10).

9. Isten haragja Isten haragja szörnyűséges járványok formájában kiárad az Antikrisztusra és követőire (Jelenések könyve 11,18; 14,9-10; 16,1-11).

10. Az armageddoni csata Az Izrael északi részén elterülő síkságon az Antikrisztus felsorakoztatja seregeit, és hadjáratot indít azon nemzetek ellen, akik még mindig ellenállnak neki. De Jézus mennyei seregével – soraiban a történelem folyamán élt és most feltámadt hívőkkel – visszatér a földre, és végső csapást mér az Antikrisztusra és seregeire (Jelenések könyve 16,12-16; 19,11-21).

.......

A bűn már az első emberpár óta uralkodik. Csak kevesen maradtak hűségesek Isten örök törvényeihez és megváltozatlan parancsaihoz. A vízözön előtti emberek kielégítettèk bűnös kívánságaikat addig, míg istentelenségük mértéke betelt és Isten vízözön által tisztította meg a földet az erkölcsi tisztátalanságtól. Szodoma és Gomora elpusztítása szintén bűneik sokasága miatt következett be. Tobzódás bénította meg lakosaiknak erkölcsi érzékét és bűneik oly utálatosakká váltak Isten előtt, hogy mértékük betelt és tűzzel égetettek meg. A Szentírás ma is figyelmezteti világot:

Miként a Noé napjaiban volt, úgy lesz az ember Fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, mindama napig, amelyen Noé a bárkába beméne, és eljöve az özönvíz és mindenkit elveszte. Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is volt; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik... [20]

Napjainkban ugyanazok a bűnök uralkodnak, amelyek a Noé és a Lót idejében élt emberekre hozták Isten haragját.

Isten minden nagyobb esemény bekövetkezése előtt figyelmezteti az embereket a reá váró veszedelemre és a döntés fontosságára. Így volt ez az özönvíz, Szodoma pusztulása, Ninive megintése [21], Krisztus első földrejövetele és Jeruzsálem pusztulása alkalmával (zsidó-római háború), és így történik Krisztus 2. eljövetelével kapcsolatos világpusztulás előtt is. Mózes I. könyvének 6. része ezeket írja:

"És látta az Úr, hogy megsokasodott az emberek gonoszsága a földön, és hogy szívük gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Megbáná az Úr, hogy embert teremtett és mondá: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről... mert bánom, hogy azokat teremtettem... A föld pedig romlott vala az Isten előtt és megtelt a föld erőszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre s íme, meg volt romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útját a földön. Mondá Isten Noénak: Minden embernek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általuk, íme, elvesztem őket a földdel egyetemben."

Ma is így van. Megsokasodtak az emberek és nem törődve a lélek veszélyeivel, csak a testet, a szépséget, a kívánatosságot nézték... gonoszságuk megsokasodott... Akkor a test volt megromolva, most a lélek is... Akkor az isteni törvényt vetették el, most a kegyelmet is... Krisztus megváltó kegyelmét. Ott vagyunk újra - Noé korában... csak nem vesznek észre semmit, amíg el nem jön a tűz, hogy megsemmisítse őket...

Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a földet! [22]

- hirdeti a Jelenések angyali üzenete. Az üzenet nem félelemre szólít, hanem őszinte istentiszteletre. Ez az üzenet a mai világban rendkívül időszerű - abban a korban, amikor az emberek szem elől tévesztették a Teremtőt; elfelejtették, hogy a Teremtőben mindannyian testvérek vagyunk. Az emberek önzőkké lettek, a felebaráti szeretet helyét a rideg, anyagias küzdelem foglalta el. Az emberek egyrészt szükségletükön felett vagyon után törtetnek, s ezzel elvonják a felebarátaik elől azt, ami őket megilletné, másrészről pedig a testi élvezeteket hajszolják és Isten helyett embereket dicsőítenek.

Isten hamarosan magához veszi az övéit ebből a bűnnel és szennyel megterhelt világból. Ezt ígérte Jézus: "ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek." [23]Ez a hívők reménysége: "Új Földet várunk - az Ö ígérete szerint - amelyben igazság lakozik." [24]

Maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává. [25] Kétségtelen, hogy Sátán világvégi drámát tervez, melyben ő játssza a főszerepet. A csalás drámájának tetőfokán meg fogja személyesíteni Krisztust. Talán földönkívüliek, [26]-k jelmezében jelenik meg, azt állítva hogy tőle ered az élet a földön. Jézus figyelmeztetett, hogy sok csaló, illetve hamis Krisztus lesz, akik nagy jeleket és csodákat tesznek. [27]

IszlámSzerkesztés

Az iszlámban az eszkatológia – a jövő eseményeinek a tanulmányozása a szent könyvek alapján – a hit központi elemét jelenti. Egy muzulmán számára nem választás kérdése az, hogy hisz-e az Utolsó Napban (a végítéletben) vagy foglalkozik-e a világtörténelem befejező szakaszával. Azt is sokan elfogadják, hogy az utolsó idők konfliktusában szükség lesz mártírokra, és ezt az áldozatot a muzulmánoknak vállalniuk kell. Egyes fundamentalista szélsőségesek terrorral próbálják siettetni a végítélet eljövetelét (lásd pl. a 2013-as bostoni robbantás).

Ma több muszlim ember hisz Jézus valóságos testben történő második eljövetelében, mint keresztény. Ez ugyanis a végidőkről szóló egyértelmű tanítása a Koránnak.

A hagyomány útja De mit is tanít az iszlám a jövőről? Honnan ismerheti meg egy muzulmán azt, hogy milyen események történnek az utolsó időkben? A Korán 114 fejezete – szúrája – mellett az iszlám inspirált szövegeknek tekinti a szunnát, vagyis a Mohamednek tulajdonított mondások, szokások és tanítások gyűjteményét. A szunna (szó szerint: világos út) magyarázza a Koránt, sőt enélkül maga a Korán nem is értelmezhető megfelelően a hívők számára. Az iszlám számos vonatkozása és hitgyakorlata kizárólag ezekben a hagyományokban található, így az utolsó időkre vonatkozó tanítások nagy része is ezekből az írásokból eredeztethető. De ettől még egy muzulmán ugyanúgy hisz bennük, mintha a Koránban szerepelne.

A szunna két fő szövegtípusból áll: a hadísz Mohamed – szájhagyomány útján fennmaradt, és később lejegyzett – mondásait tartalmazza, míg a szíra a próféta életéről szól. (Az iszlám tradícióban ezek mellett más, történelmi vonatkozású és a Koránt értelmező szövegek is szerepelnek.) A jövő eseményeivel elsősorban a hadísz szövegek foglalkoznak, így az iszlám eszkatológiával foglalkozó könyvek, videók és tanítások – amelyek 2001. szeptember 11-e után megdöbbentően megszaporodtak – ezekre a tradíciókra épülnek.

Az iszlám eszkatológia lényegét az utolsó időkkel (amelyet gyakran csak úgy emlegetnek, mint Az Óra) és a végítélettel kapcsolatos jelek alkotják, amelyeket két kategóriába sorolnak: ezek a „kis” és a „nagy” jelek. Nem feltétlenül időrendben követik egymást, bár a kis jelek – amelyekből több száz szerepel a hadíszban – egy része már beteljesedett míg a nagy jelekre még várniuk kell a hívőknek, mert ezek csak a jövőben teljesednek be. A különbség inkább az elfogadottságukban van: a nagy jelek olyan személyeket és eseményeket jelölnek, amelyekkel kapcsolatban az iszlám valamennyi irányzata egységes.

A nagy jelek közül is kiemelkedik az al-Mahdi megjelenése. A síiták ugyanezt a személyt időnként Sahib Al-Zaman (a Korok Ura) vagy Al-Mahdi al-Muntazar (a Várt Szabadító) néven emlegetik, de szerepét és jelentőségét ők is azonosan értékelik. Egy 14. századi ismert tudós, Ibn Kaszír szerint „miután az Órát jelző kisebb jelek megsokasodnak, az emberiség nagy szenvedések időszakába érkezik. Akkor jelenik meg a várt Mahdi, Aki az Óra első nagy és egyértelmű jele” (Ibn Kaszír: Az Ítélet Napja előtti jelek). A Mahdi eljövetele minden iszlám eszkatológiai tanítás központi eleme. Gyakran a kisebb jeleket összefoglalóan úgy értelmezik, mint amelyek mind a Mahdi megjelenését kísérik. A Mahdiról szóló kijelentés – bár részletkérdésekben vannak nézeteltérések a szunnita és síita irányzatok között – olyan univerzális tanítás, amit minden muzulmán elfogad és vall. A muzulmánok meggyőződése szerint ez a személy az egész emberiség közös várakozását testesíti meg: „Ő az, akit a történelem minden látnoka előre látott. Ő az, akiről a világ minden nagy álmodója álmodott. Az emberiség megmentésében Ő a reménység hajnalcsillaga, akiről az emberek nem lesznek képesek majd levenni a tekintetüket. (…) A Mahdival kapcsolatos igazság keresése nem korlátozódik semmilyen népre, társadalmi osztályra vagy országra. Felette áll az emberiséget fojtogató és megosztó szűk fa­-laknak – Ő mindenkié” – írta két síita tudós, Bakir al-Szadr ajatollah és Murtada Mutahhari A várva várt Szabadító című könyvükben. Mi táplálja ezt a rendkívüli várakozást a muszlimok között? Gyakran úgy magyarázzák ezt, hogy a Mahdi személye az iszlámhívők számára ugyanazt a reménységet testesíti meg, amit a zsidók a Messiás eljövetelében, a keresztények pedig Jézus Krisztus visszatérésében találnak meg. A messianisztikus várakozás alapja, hogy az iszlám hagyomány szerint maga Mohamed prófétált arról, hogy az idők végén egy utódja támad, aki egyesíti a muzulmánokat és megmenti a világot: „Nem múlik el a világ mindaddig, míg el nem jön a családomból egy férfi, aki a nevemet viseli és az arabok vezetője lesz.” A hadísz szerint a Mahdi Mohamed legkedveltebb lányának, Fatimának a leszármazottja lesz.

Az iszlám eszkatológiában a Mahdi megjelenése azonban csak a nagy jelek kezdete: utána jelenik meg a másik két nagy jel, az iszlám Jézus (Isza al-Maszeh) és ellensége, Ad-Dadzsal, a muzulmán antikrisztus. Az iszlám szerint az emberi létezés három pillérre épül: 1. egyistenhit (azaz a világegyetemnek egyetlen teremtője és ura van, az Egyetlen Isten); 2. helytartóság (vagyis Isten az embert helytartónak rendelte a földre, ahol Isten törvényei szerint kell élnie); 3. túlvilág (azaz ennek a világnak egyszer vége lesz – ez az Ítélet Napja –, s Isten ítélkezi fog az emberek felett, igazság tétetik minden dologban és az emberek tetteik szerint a Paradicsomba vagy a Pokolba kerülnek). Az Ítélet Napjába vetett hit az iszlámban a hit 6 pillérének egyike, amely nélkül senki sem nevezheti magát muszlimnak. A Korán nagyon sok helyen emlékezteti az embereket a Végső Napra és annak félelmetes voltára és próbatételeire, s arra ösztönzi a hívőket, hogy készüljenek rá jótettekkel, istenszolgálattal és bűnbánattal. Tehát a világ végének eljövetele az iszlámban tény. Az iszlám tanításai szerint a Végső Nap eljövetelének idejét senki sem tudja, csak maga Isten. A Koránban az áll: „Kérdeznek téged az Óráról: Mikor van annak az elrendelt ideje? Mit említhetnél meg arról?! Az Uradnál van annak az elrendelt ideje. Te csak intheted (attól), aki féli.” (79:42-45). Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt felelte, amikor az Ítélet Napjáról kérdezték, hogy: „akit megkérdeztek erről, nem tud többet, mint aki feltette a kérdést!” Majd ezt követően hírt adott a Végső Nap eljövetelét megelőző néhány jelről.[28]

A végidő (az Ítélet Napja előtti utolsó idők), jellemzőinek megfelelően, két korszakra tagolódik. Ennek az áldott időszaknak az első felében romlás, elkorcsosulás, természeti katasztrófák, összecsapások, háborúk és nyomor figyelhető meg. Második felében viszont, újra Földre száll Jézus próféta (béke legyen vele), és eljön a Mehdi is, ezzel a Földet békesség, nyugalom, szabadság tölti el, az emberek pedig bőségben és áldások között élnek majd. A szépség és a jóság olyan időszaka lesz ez, amelyben az emberek elégedettek lesznek. Az utolsó időkre tehát egy egészként kell gondolni; Mohammed próféta (béke legyen vele) jó híreként, amelyben a kezdeti szerencsétlenségeket felváltja majd a szép és a jó. Ha az utolsó időkről beszélünk, nem helyes, ha csupán ennek a korszaknak a jeleit, a nehézségeket, a nélkülözést, a katasztrófákat említjük, és egyáltalán nem beszélünk arról, hogy ez a sötét időszak fénnyé változik majd. Hiszen Urunk is azt mondja a Koránban: A nehézség könnyebbséggel jár. (Korán, 94:5) A végidőkben is tehát, Isten engedelmével, a szűkölködést jólét, a nehézségeket könnyebbség követi és minden probléma megoldásra talál.

Mit mondanak az Iszlám vallástudósok az utolsó időkről? „Amikor eljő a Mehdi, azon lesz, hogy megtisztítsa a muszlimok gondolatait, hiedelmeiket az újításoktól (azoktól a babonáktól, amiket utólag vettek az emberek a vallásba), és az Iszlámot a legtisztább formájában mutatja be az embereknek. Azon lesz, hogy az Iszlámot az élet minden területén uralkodóvá tegye. Nem állít olyasmit, ami az ő szava lenne vagy ő találta volna ki. A hitetlenek sem fognak ölbe tett kézzel ülni, minden erejükkel azon lesznek, hogy a ’hamis dolgok’ kerüljenek túlsúlyba. Ebben a hatalmas küzdelemben azonban, amit az igazság ellen intéznek, Isten segítségével a muszlimok fognak felül kerekedni, míg a tudatlanok alul maradnak.” (Mevdudi)

Annak ellenére, hogy Allah rejtve hagyta a Végítélet Órájának idejét, közölte a Koránban néhány előjelét. Azt mondja Allah: „Vajon hát mi másra várnak, mint hogy az Óra eljöjjön hozzájuk hirtelen? Eljöttek immár annak feltételei (jelei) ...” (Korán 47: 18) Vannak kisebb jelek, amelyek a Végítélet Órájának közeledtét jelzik, és amelyek már a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) idején bekövetkeztek: - a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) eljövetele. Azt mondta Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse): „Én és az Óra olyanok vagyunk mint ez a kettő, és felemelte a két ujját (mutatva a kettő közötti különbség csekélységét). - A Hold meghasadása, amely már a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) idején bekövetkezett akkor, amikor a mekkai hitetlenek egy csodás jelet kértek a Prófétától. Azt mondták a Prófétának: „Hasítsd szét a Holdat az égen két részre!” Allah küldötte pedig fohászkodott Urához, Allah pedig láthatóvá tette nekik a Hold meghasadását. Azt mondta nekik: Tanúsítsátok! Tanúsítsátok! (hogy megkaptátok a jelet, amit kértetek). De annak ellenére, hogy látták, letagadták, elfordultak és azt mondták, hogy ez csak varázslat. Vannak olyan kisebb jelek, amelyek megtörténtek de még napjainkban is folytatódnak, és még nem fejeződtek be: - A sok viszály, kisértés. Azt mondta Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Fogjatok hozzá a jó cselekedetekhez, mert olyan kísértések lesznek, mint a sötét éjszaka. A férfi reggel hívőként kel fel, és este hitetlenné válik, vagy este még hívő, de reggelre már hitetlené válik. Eladná a vallását egy evilági holmiért cserébe.”- Az idegenség. Azt mondta Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Az iszlám idegenként kezdődött el, és idegenként fog visszatérni, de jó lesz azoknak akik idegenek.”; „Eljön majd egy olyan idő az emberek számára, amikor az, aki kitart a vallása mellett hasonlatos lesz ahhoz, aki az izzó parazsat markolja”- A tudatlanság, a paráznaság és az alkoholfogyasztás elterjedése, valamint az, hogy egyre kevesebb férfi lesz és több nő. Allah küldötte azt mondta: (Allah dicsérje és üdvözítse): "Bizony, az óra feltételei közül való, hogy felemeltetik a tudás, megjelenik a tudatlanság, megsokasodik a a paráznaság és az alkohol ívása, csökken a férfiak száma, és megsokasádik a nőké, úgy hogy egy férfi fog eltartani ötven nőt” -

Vannak olyan kisebb jelek amelyek nem történtek még meg: - A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Addig nem következik be az Óra, amíg nem fog elterjedni a vagyon olyan mértékben, hogy az emberek olyan gazdagok lesznek, hogy nem tudják a zakát adományt kinek adják.” Egy másik hadíszban Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nem következik be az Óra, amíg az arabok földje újra legelőfölddé nem válik és folyókkal teli nem lesz” (Muszlim)- A Mehdi, vagyis a „helyesen vezérelt” muszlim vezető eljövetele. A kisebb jelek között említendő a Mehdi (az Allah által vezetett) eljövetele a végidőkben, akinek a neve azonos Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) nevével, és megtölti a földet méltányossággal és igazságossággal – ahogyan ezt egy hiteles hadísz rögzítette. Ez az igazságos kormányzó hadvezér lesz, aki egyesíti a muszlimokat. Meg kell említeni, hogy ezt a jelet számos tudós középső jelnek tekinti, amely a kisebb jelek után bevezeti a nagy jeleket.

A Hadísz jövendölésében a végítélet napjára az alábbi jelek utalnak:

Kisebb jelek:

 • A gyilkosságok elterjedése [29](Bukhari, Muszlim, Ibn Majah, és Ahmad)
 • Gyakoribbá válnak a hirtelen és váratlan halálok [30]
 • A Szunna elutasítása [31]
 • A mecsetek díszítése a büszkeség és a versenyzés miatt [32]
 • Rengeteg földrengés [33]
 • Sok ember szeretne meghalni a megpróbáltatások miatti szenvedés miatt [34]
 • A kábítószerek fogyasztása elterjed [35]
 • Zsidók harcolnak a muszlimokkal [36]
 • Az emberek selymet kezdenek viselni [37]
 • Gyermekek tele vannak haraggal [38]
 • A (kötelező) jótékonykodás teherré válik [39]
 • A paráznaság és a házasságtörés elterjed [40]
 • A nők számának erőteljes növekedése a férfiakhoz képest [41]
 • Nomádok versenyeznek az építőiparban nagyon magas épületek megépítésével [42]
 • Ellenségeskedés rokonok és szomszédok között [43]
 • A villámlások megszaporodnak [44]
 • A kereskedelem annyira elterjed, hogy az asszony segíti a férje üzletét [45]
 • A kamat (uzsora) elterjedése
 • A fösvénység jelenik meg és a becstelen emberek érvényesülnek [46]
 • Nem sok becsületes ember marad és senki nem fog a másikban bízni [47]
 • A jó cselekedetek száma csökken [48]
 • Sok kísértés a világban
 • A tudás eltűnése és a vallási tudatlanság [49]
 • Az emberek egy részét nem érdekeli, honnan szerzik a pénzüket, megengedett, vagy tiltott módon [50]
 • Esetekben a hirtelen halál elterjed [51]
 • Az emberek a csillagok állásában hisznek [52]
 • A nemzetek hívják egymást, hogy elpusztítsák az iszlámot minden eszközzel [53]
 • Ahol sok eső ott is kevés vegetáció
 • Az eső savas és éget [54]
 • Az Eufrátesz felfed egy hegynyi aranyat [55] (Szimbolikusan ez lehet olaj, gazdagság)
 • A muszlimok rendkívüli jóléte és meggazdagodása [56]
 • A rómaiak (fehérek?) többséget alkotnak az emberek között [57]
 • Az arabok földje legelő lesz és folyókkal szabdalt

Fő jelek:

 • Az ad-Dadzsal, a
 • Íszá (Jézus) visszatérése
 • Góg és Mágóg
 • Dabbat al-ard vagy a Szörnyeteg jön ki a földből, hogy beszéljen az embereknek
 • Egy hatalmas fekete füstfelhő borítja be a földet [58]

Góg és Magóg eluralja a földet. Góg és Magóg az Iszlám szimbolikában nem személy, hanem szemlélet. Olyan szemlélet, amely destruktív, ember ellenes. Olyan, amely hirdeti a másokon való uralom, fölérendeltség legitim voltát. Ez az a szemlélet, mely létrehozta a gyarmatbirodalmakat és ma is kolonizál, talán sokkal embertelenebb módon, mint eddig. Létrehoz társaságokat, mint a Bilderberg csoport, szabadkőművesség és világuralomra tör, világkormányt hoz létre, világpénzt alkot. Eddig Góg és Magóg foltokban volt jelen, de Jeruzsálem végítéletnapi felemelkedésének jele abban áll, hogy Góg és Magóg szemlélete itt összpontosul, innen hirdeti felsőrendűségét a világ felett. Ez a zsidók számára megjövendölt Golden Days. Ezzel párhuzamosan Medina elsorvad. Igen, az Iszlám tudósai kivesznek, ők is Góg és Magóg szolgálatába szegődnek, csak kevesen nem. Igen, így áll a hadíszokban.

Mik a jelei Góg és Magóg hatalmának? A judeo-keresztény szövetség. Ezek szerint minden zsidó és keresztény ellenség? Szó sincs róla! Sőt! A Korán több helyen megemlékezik róluk, mint az írás népeiről, akikkel barátságban, szövetségben kell élni. Az ő túlviláguk is lehet Mennyország, vagy pokol, mint bárki másé. Az ide vonatkozó vers: „Allah annak bocsájt meg, kinek akar, és azt veti örök szenvedésre, kit akar”. Nincs ebben különbség hitek, etnikumok, hovatartozások között. Akkor kikkel nem lehet szövetséget kötni? Azokkal, akik közülük arra egyesítik erejüket, hogy Istent hatástalanítva, Őt kiiktatva a rendszerből a teremtés ellen fordulnak. Így óhatatlanul a muszlimok ellen kell fordulniuk, megmásítva szavaikat, hirdetésüket, hiteltelenítve azt. Aki pedig a muszlimok soraiból átáll hozzájuk, az nem vallhatja magát muszlimnak, már Góg és Magóg követője ezen túl. Korán ( Asztal szúra, 54):

54. Ó, kik hisznek! Ne vegyétek a zsidókat (azok közül!!!) és a keresztényeket (azok közül!!!) oltalmazóknak, akik egymás oltalmazói (szövetségesei). Ki feléjük fordul közületek, hát ő közülük való (lesz). Íme! Allah nem vezeti a bűnösök népét.

Ez az aya azt is állítja ezzel, hogy aki pedig a zsidók és keresztények közül a ti oldalatokra áll, az pedig közületek valóvá válik! Ez a lényeg! Nem etnikai, vallási elkülönülésről van szó, hanem metodológiairól, melyet Góg és Magóg hirdet! Felesleges ezt a hirdetést felcímkézni és cionista jelzővel ellátni! Itt sokkal többről van szó! Góg és Magóg követője lehet kínai, muszlim és akárki, aki a szerzés és tulajdonlás rabjává válik, mert ez átírja agyát, gondolkodását és belső lényegét. Ez tehát Góg és Magóg.

Erre az iszlám eszkatológia a következő választ adja. Róma és a nyugati kereszténység nem az, akire az Iszlámnak számítani lehet. Természetesen nem egyének, hanem szervezetek, azaz az egyház szintjéről van szó, amit Góg és Magóg hatalmába vett.

Akkor milyen keresztényi győzelemről szól a Korán? Kik azok a keresztények, akiknek sorsa a hívők sorsával össze van kötve? A mai értelmezések szerint az ortodoxia. Ez az az irányzat, ami mindeddig nem feküdt be Góg és Magóg hatalmának. Velük kapcsolatban azonban az Iszlám elkövetett egy hibát. Mohamed Fatih szultán, az oszmán birodalom feje 1453-ben elfoglalta Konstantinápolyt, a keleti kereszténység központját és a Hagia Szófiát, ami központi székesegyházuk volt, mecsetté alakította. A fővárost pedig átnevezte Isztanbulnak. Ezzel a szultán Iszlám ellenes tettet hajtott végre. Saját gyengeségét bizonyította e tettével és jó időre elvesztett egy szövetségest, amely talán a kalifátus intézményének a fenntartásában is segítségére lehetett volna a későbbiekben. De a szultán nem ezt tette és szövetséges helyett ellenséget generált. Az ortodoxia pedig áthelyezte központját. Északra vonult és Moszkva lett kisugárzásának epicentruma. Moszkva, amelynek szintén meg kellett küzdenie Góggal és Magóggal. Annak a Szovjetuniónak Gógjával és Magógjával, amely fizikailag hatalmas rombolást hajtott végre az elveiben szilárdan gyökerező keleti kereszténységben. A kommunizmus Gógjára és Magógjára utalok, amely nem ugyanaz az orosz lélekkel és annak vezéreszméjével.

Ne tévesszen meg senkit a vahabita Csecsenfőld és más Szaúdi bábok Moszkva elleni lázadásai, fegyveres konfliktusai. Ők Góg és Magóg oldalán léptek harcba.

 • Dadzsal, az Antikrisztus, a hamis messiás feltűnése.

Ő az, aki a Góg és Magóg szemléletével átitatott világot uralni akarja. Egy olyan apokalipszis előkészítője, mely nem Allahtól ered. Egy mesterséges Armageddon hőse, mely világuralomra tör, melynek központja Jeruzsálem. Amerika elveszti hatalmát a világ felett, a dollár elértéktelenedik, kiüresedik. A világhatalom csúcsán ülő Dadzsal világpénzzel, a dollárnál is manipulálhatóbb pénzzel, talán az elektronikus pénzzel tartja rabszolgaságban a világot, mely gondolatilag is kiüresedik. Ez Dadzsal korszaka, aki a levegőből jön, hiszen a levegő uralma is a végítélet napjának jele. A levegő uralma a közlekedésben, hírközlésben, elektromágneses hullámok irányításában, az űr felhasználásába emberi, hatalmi célokra. A Dadzsal félszemű, de homlokára még annak is jól láthatóan oda van írva egy szó, aki rosszul lát. Ez a szó: Káfir, azaz hitetlen. Az Iszlám szimbolikában a félszeműség nem fizikai egy szemmel látást jelent. A szem csupán a fizikai látás szerve, de van egy másik látás, melynek lényegét a Barlang c. szúra elemzi a Koránban és ez a szívvel látás. Azaz a spirituális látás, a konstruktív, emberközeli látás. Az iszlám e látásmódot Baszíra-nak nevezi és erre tanít. A Barlang c. szúra meséli el Mózes életét, aki korának legmagasabb szintű tudását tehette magáévá a fáraó udvarában, ahol nevelkedett. A kor George Bushának, a fáraónak a házában a kor NASA-jának technikája és minden evilági praktika rendelkezésére állt, de ez nem volt elég ahhoz, hogy Mózes lásson. Allah ezért letaszította őt a mélységekbe. Mózes embert ölt és üldözötté lett. Ennek az útnak a bejárása során találkozott egy olyan személlyel, akit a Korán nem említ nevén. Aki a tanokat ismeri tudja, hogy Khidirnek hívták. Ő mellette tanulta meg Mózes a Baszíra tudományát, a szívvel látást, a spirituális érzékelést. Ez az eszkatológiában a két tenger találkozása. A tudás tengere itt találkozik a spirituális látással, a szív látásával. Ez utóbbit nem lehet csupán a szekuláris tudás látásmódjával kifejleszteni. Ehhez a hit tudása kell. Ezt a látásmódot öli meg Góg és Magóg hatalma. Ebben az értelemben a hamis messiás, Dadzsal így nem is lát. Sőt, ezt a típusú félszeműséget az emberekre is ráerőlteti. Ez a pont azért is fontos, mert a szívvel látás érthetetlen és irracionális a csak szemmel látóknak. Igen, hiszen csak fizikai látással matematikailag Mózesnek sem volt semmi esélye a fáraóval szemben. Góg és Magóg elemzése szempontjából irracionális, amit Mózes bevállalt, mégis… Ez az a helyzet, ahol a muszlimokat és felfogásukat Góg és Magóg hatalma ma sem érti meg.

A szentföld, azaz Jeruzsálem megrázkódik, lakóit, lényeit katasztrófa sújtja. Füst száll fel mindenhonnan. Ez nem egy tűz füstje, hanem az állandósult erőszaké. Talán nukleáris füst, talán más. Ez az a kor, amikor a bárgyú műveletlen barbárok mezítlábasan, meztelenül élnek városokban és laknak toronyépületekben (1400 éves jövendölés!!!). A nők pucérságukra büszkék, a nemi identitások összemosódnak. A szexuális hanyatlás korszaka.

 • Megjelenik imám Mahdi (Mehdi), aki az embereket vissza akarja vezetni a helyes útra. Nem ő lesz a messiás, hanem annak jobb keze, segítője, imámja.
 • eljön Jézus, az igazi messiás.

Ki fogja őt azonosítani? Hiszen Dadzsal is azt állítja magáról, hogy ő az igazi megváltó és mögötte sorakozik fel Góg és Magóg hatalma! Yahja, azaz Keresztelő Szent János. Ő kel életre Damaszkuszban és azonosítja Jézust, mint annak előtte. Damaszkuszban van az a róla elnevezett mecset, melyben várják eljövetelét. Ugye kezd érthetővé válni, mi ez a vehemencia Damaszkusz körül? Jézus maga mögé állítja azon keveseket, akik megmaradtak az ő útján (teljesen mindegy miként nevezzük őket… itt a gyűjtőnevük muszlim). Eljön a végső harc ideje, leszámolás Dadzsallal, valamint Góg és Magóg korával. Jeruzsálem visszakerül Isten útjára és a nép, aki Dadzsalt követte, megsemmisül. Ez a végső dzsihád ideje, az igazság órája. Ekkor Khoraszan felől egy fekete zászló emelkedik a magasba, mely mögé mindazoknak be kell állni, akik Jeruzsálem megtisztulását akarják.

Imám Mehdi a harcok után, az örök béke eljövetelével megnősül, családot alapít, és rövidesen meghal. Jézus pedig elhozza azt az országot, mely a jövendölésekben szerepel. Mivel Jézus is ember, egy idő után ő is meghal, de a világ megy a maga útján a saját Isteni végzete felé. Aki ezen az úton halad, arra örök világosság vár a túlvilágon is. Aki Dadzsal útját választja elvész. A végítélet napján megmozdulnak a sírok, kinyittatnak a könyvek, melyek nem fednek el semmilyen kis és nagy dolgot, majd megtörténik az elszámolás. A legutolsó nagy próba a keskeny hídon való átmenet a Mennyországba, melyről lefordulni és a Pokol örök tüzébe jutni azok osztályrésze, akik vakok, csak fizikai látással rendelkeznek, és nem bírnak azzal a világossággal, mely a szívet látni engedi.

Az Iszlám tanítóinak meggyőződése, hogy Góg és Magóg követői, a mai tévúton lévő, Istentől megfosztott hatalmak, akár az ál-keresztényi, vagy ál Judaizmus tanait vallják, ugyancsak tisztában vannak az eszkatológia fenti tanításaival és mindent elkövetnek, hogy ezeket az eseményeket maguk irányába, Dadzsal világkormánya megteremtése felé tereljék. És itt a harcok oka, melyet a spirituális tudással nem rendelkező, nem látó tömeg nem fog fel.

Ha a fenti történelmi és Iszlám elméleti tényeket összetesszük, a kalifátus célja, nevezzük azt ISIS-nek, Boko Haramnak, Shababnak, AQIM-nak, nem más, mint a háttérhatalom által manipulált, világ destabilizálódását eredményező régiók létrehozása a félelemre, terrorra alapozva. Eddig az idő eladása volt kétezer éven keresztül a legnagyobb üzlet, melyet kamatnak hívnak, de most, hogy a pénzügyi rendszerek összeomlani látszanak, új áru után kellett nézni. Ez a terror. A terror létrehozása azok műve, akik a terrorból eredő hasznot majd bezsebelik. Ugyanazok hozzák létre a terrort, mint akik az emberiség megmentői lesznek. Persze ez a megmentés nem jár ingyen. Csatlakozni kell egy megmentők által irányított pénzügyi rendszerhez, világkormányhoz és annak hitelhasználatában aktívan részt kell venni. Létre kell hozni azokat a kaotikus politikai struktúrákat, melyeket demokráciának neveznek és teljességgel manipulálhatóak. Ezzel együtt pedig ki kell hunynia annak a szemnek, mely a szívből képes látni. Így maga a tisztán látás és szemfelnyitás tekintendő a legnagyobb bűnnek. A terror jelenlegi megjelenítői azok a barbár színészek, akik egy része tudatosan, de legtöbbjük ösztöneiktől vezérelve a háttérhatalom manipulációja nyomán cselekszik egy olyan eszme nevében, amely ezt az egész sátáni játékot leleplezni lenne képes tisztánlátásával, törvényeivel. Ez ma a kalifátus/ok rendszere. Az emberiséget fenyegeti az Iszlám, kommunikálják!!!! Oktalan fejlevágások, video üzenetek, vérfürdők, ártatlan halálok. A videók hitelességét kétségbe vonják azok a jelenetek, melyeket korábban pl. a „Farkasok völgye” c. török filmsorozatból, vagy amerikai thrillerekből már láttunk. Természetesen nem kérdőjelezhetőek meg a tömeges emberhalálok, de az igen, hogy ki az, aki tényleg áldozattá válik. Amit gyökerestül irtanak ezek a fenevadak, az az Iszlám maga. Az emberiség retteg, Izrael továbbra is eljátszhatja az üldözött szerepét, további pénzeket kaszálhat.

A bostoni merénylők egyike, Tamerlan Carnajev a személyes YouTube-oldalán egy népszerű iszlamista videót ajánlott. A Fekete zászlók Khoraszánból című negyedórás klip első ránézésre csupán egy a szokásos dzsihádista toborzók közül. De csak a nyugati szemnek: a fekete zászló alatt Közép-Ázsiából meginduló harcosok képe az 1,6 milliárd iszlám hívő számára egyértelmű üzenetet hordoz: azt, hogy a közel­jövőben beteljesedhet a végítélet, amelynek egyik fontos előjele az iszlám messiás, a Mahdi seregének feltűnése. Tamerlan Carnajev már ennek a hadseregnek a katonája volt – ő legalábbis annak gondolta magát. A Hetek cikke. Milyen jövőt várnak a muszlimok? - a fekete zászló jele Az iszlámot sok félreértés veszi körül és ezek egyike az, hogy csak a radikális muzulmánok hisznek abban, hogy a történelem végén az egész világ egyetlen hit – az iszlám – zászlaja alatt egyesül. Pedig amikor a Korán meghatározza azt, hogy mi a legfontosabb egy muzulmán számára, a végidőkben és az Ítélet Napjában való hit fontosságban közvetlenül az Allahban való hit után következik: „Nem az a jóság, ha arcotokat napkelet és napnyugat felé fordítjátok, hanem az, ha valaki hisz Allahban, az Utolsó Napban, az angyalokban, az Írásokban és a prófétákban.” (2. szúra 177.)

Azt mondta Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Az Óra jelei közül való, hogy fölemeltetik a tudás, és megszilárdul a tudatlanság.” egy másik hadíszban: „Az Óra előtt olyan napok lesznek, amelyekben leereszkedik a tudatlanság, és felemelkedik a tudás.” egy harmadik hadísz: „Megrövidül az idő, és fölemeltetik a tudás, és megjelennek kísértések, levettetik a földre a fukarság, és megsokasodik a vérontás.” A tudás fölemeltetik pedig nem azt jelenti, hogy eltűnik a tudás, hanem hogy a tudósok kihalnak.

Azt mondta Abdullah ibn Omar ibn Ász: „Hallottam Allah Küldöttét (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondani: „Allah bizony nem markolja meg a tudást, kiszakítva azt a szolgákból, hanem a tudás úgy vész el, hogy Allah magához szólítja a tudósokat, míg egyetlen egy tudós sem fog maradni, és akkor az emberek tudatlan embereket fognak vezetőül kiválasztani, akiket megkérdeznek és azok tudás nélkül fognak választ adni, így tévútra kerülnek ők, és tévútra visznek másokat.”

A tudás itt a vallástudományt jelenti, és a Korán és a Szunna ismeretéről van szó. Ez az a tudás amit a próféták béke velük ránk hagytak örükségül. „A tudósok nem hagynak örökül se ezüstpénzt se aranypénzt, hanem tudást hagynak örökül.” – mondja a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse).

A tudósok tehát a próféták örökösei. Amikor pedig a tudósok kihalnak, és egyre kevesebb igaz nagy tudású marad, elvész a tudás és vele együtt a prófétai hagyományok is elvésznek, akkor pedig megjelennek az újítások. Elterjed a tudatlanság, ennek az lesz a következménye, amit a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) mondott: „A Feltámadás Napján lesz olyan férfi, akit befognak vetni a tűzbe, és minden belső szerve kifog folyni. A Pokol lakói odafognak menni ehhez az emberhez és megkérdezik őt: „Nem te voltál a tanító, aki az igaz útra vezetett? Mi történt veled?” Azt válaszolta: „Igen én voltam az aki tanítottam, de nem cselekedtem aszerint, és megtiltottam nektek dolgokat és elkövettem azokat a tilalmakat.” Tehát Allah a túlvilágon a Pokol tűzével fogja büntetni azokat a tudósokat, akik nem cselekednek aszerint mint amit tanítanak.

Az igaz tudósokat kell követni. Fel kell ismernünk az igaz tudósokat. Első és legfontosabb ismertető jeleik az, hogy aszerint élnek mint amit tanítanak. Összhangban van a cselekedete a tanításával, hiszen a tudás, cselekedet nélkül haszontalan.

A Feltámadás Napja előtt közvetlenül az igaz vallási tudás olyan szinten elfog tűnni, hogy az emberek megfognak feledkezni az iszlám alap tanításairól is. Azt mondta Hudaifa ibn al-Jamán: „Azt mondta Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Az iszlám megfog szűnni, a szálai kibomlanak, úgy, ahogyan a ruha szálai bomlanak ki, olyannyira, hogy nem fogják már tudni az emberek, hogy mi a böjt, az imádkozás, a szertartások, az adomány. És Allah könyve a Korán, egy éjszaka alatt fog megüresedni.” A Végítélet előtti időszakban, amikor közelednek a nagy jelek, a Korán ájái elfognak tűnni a könyvekből, így a Végső óra szörnyűségei nem fogják érinteni a Korán szövegét, sem a muszlimokat, akiket Allah elaltat egy szellővel még a Feltámadás napja előtt.

Ezekben a napokban, amikor a tudás egyre inkább elvész, ahogy a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) mondta: „Allah nevéről is megfognak feledkezni, nem lesz ember aki azt mondja, Allah, Allah. Az aki azt a hitvallást fogja mondani, hogy „lá iláhe ilAllah”, az lesz a hitnek a legmagasabb fokán. Ezért aki ezekben az utolsó napokban ragaszkodni fog ehhez a hitvalláshoz, az fog megmenekülni a Pokol tűzétől.” Tehát annyira megfog szűnni a vallásosság, hogy a legistenfélőbb ember az lesz, aki egyáltalán a hitvallást elmondja!

Azt mondta Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Az Óra feltételei (jelei), hogy csökken a tudás, megjelenik a tudatlanság, és megjelenik a paráznaság.” A legnagyobb probléma az, hogy nem rejtett módon követik el a paráznaságot hanem kérkednek vele, nyilvánosan követik el. Azt mondta a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse): „ Az én nemzetemben, (muszlim vallásközösségben) is megjelenik majd az, hogy lesznek emberek, akik megengednek tartják a paráznaságot, és a selyem viselését.” A selyem viselése tilos a férfiaknak, de egyes önjelölt tudósok kiskapukat keresnek, hogy megkönnyítsék az emberek számára a bűnt, és a paráznaságot!

Azt mondta a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse): „Esküszöm arra, Akinek az én lelkem a kezében van, hogy az én vallásközösségem nem fog megsemmisülni, amíg nem fog megtörténni az, hogy egy férfi az úton fog közösülni egy nővel, és a legjobb az emberek közül az lesz, aki azt fogja mondani: „Mi lenne ha elrejtenéd őt, és egy fal mögött tennétek?”Az emberek többsége megszokottnak fogja ezt tartani és elhalad mellette!!

Korunk egyik legnépszerűbb iszlám prédikátora és tanítója, Khalil Dzsafer szerint a Mahdi megjelenését égi szózat jelenti be a hívőknek, Mekka közelében. „Amikor az emberek tévelyegnek, és az igazság és ismeret megritkul az emberek között, és még a hívők sokasága is hátat fordít az iszlámnak, a Hidzsáz földjén (az Arábiai-félsziget nyugati része, ahol Mekka és Medina fekszik – a szerk.) megjelenik az egyik legnagyobb jel. Szózat harsan a Ramadán 21. napján, amely bejelenti az Imám nevét és azt, hogy Ő visszatért. A hírnök Dzsibrail (Gábriel) lesz, aki kihirdeti, hogy »eljött az igazság, és a hamisság elbukott« – állítja Dzsafer egyik, a YouTube-on is megtekinthető, 2009-ben rögzített előadássorozatában. Bár az iszlámban nem alakult ki olyan központi vallási tisztség, mint a katolikus pápaság, a történelemben a kalifákat (a szó „utódot” vagy „képviselőt” jelent) tekintették a muzulmán világközösség (az umma) hiteles vezetőjének. A kalifa feladata az iszlám törvények, a saría érvényesítése, így a tisztség inkább spirituális, mintsem politikai hatalmat hordoz. Az elmúlt 14 évszázadban különböző – gyakran egymással is háborúzó – dinasztiák adták a kalifákat, akiknek székhelye Mohamed halála után kezdetben Medinában, majd időrendben Damaszkuszban, Kairóban, Bagdadban, végül pedig Isztambulban volt. Az utolsó kalifát, Abdul-Medzsidet 1924-ben, az Ottomán Birodalom megszűnése után megfosztották tisztségétől. Azóta, közel száz éve a muzulmán világnak nincs kalifája, jóllehet ez az időszak az iszlám világméretű kiterjedésének kora volt. A Mahdi ezt a hiányt tölti majd be a várakozások szerint: „Ha meglátjátok Őt, menjetek elébe és fejezzétek ki az engedelmességeteket iránta, még akkor is, ha a jégmezőn kell keresztülmásznotok, mert Ő Allah helytartója (kalifája).” A hagyomány egységes abban, hogy a muzulmánoknak engedelmeskedniük kell a Mahdinak, amikor megjelenik. A Mahdi küldetése azonban nem- csak az iszlám közösségre korlátozódik, hanem a nemzetek vezetőjeként is kormányozni fog. „Amikor megjelenik, harcol majd a gonoszság erőivel, forradalmat indít a világban és olyan új világrendet állít fel, amely a jogosságon, az igazságosságon és erényen alapul. … Végezetül az igazak veszik kezükbe a világ kormányzását, és az iszlám győzedelmes lesz minden más vallás felett” – magyarázza Al-Szadr ajatollah A várva várt Szabadító című könyvében. A világot megrázó forradalom csak a kezdet lesz, amely eleinte erős ellenállásba ütközik. A Mahdinak ezért számos csatát kell vívnia – nemcsak spirituális, hanem katonai értelemben is. A dzsihád célja, hogy a „hitetlenek földjét”, azokat a nem muzulmán országokat, ahol nem fogadják el a végső kalifa által felkínált utat, meghódítsák és alárendeljék az iszlám uralmának. Ezt a harcot a hagyomány szerint egy Keletről érkező hadsereg feltűnése vezeti majd be. Khoraszánból, a mai Irán Afganisztánnal határos keleti tartományából vonulnak majd fel a dzsihád fekete zászlói alatt: „Allah küldöttje azt mondta, hogy Keletről fekete lobogók vonulnak majd fel, és a harcosok szíve olyan kemény lesz, mint a vas.” A zászlókon Ibn Kathir szerint egy szó áll majd: „büntetés”. Más értelmezés szerint a fekete sereg megjelenése közvetlenül megelőzi a Mahdi megjelenését. Ez utóbbi álláspontot vallják a terrorista dzsihád képviselői, akik abban hisznek, hogy az erőszakra kiképzett harcosok csapatai felgyorsíthatják az Ítélet Napjának az eljövetelét. Ilyen apokaliptikus meggyőződéssel rendelkeztek a szeptember 11-ei támadást vég­rehajtó al-kaidás terrorkommandó tagjai, vagy az egyesült államokbeli Fort Hood-i támaszponton katonatársait lemészároló Nidal Hasszán őrnagy és a Carnajev-testvérpár, valamint a velük együttműködő alvó sejtek harcosai.

Ez a világ múlandó hely, ahol látunk jót és rosszat, szépet és csúnyát, s ahol az emberek próbára tétetnek cselekedeteikkel, és próbára tétetnek a hívők és a hitetlenek is. A Magasztos és Mindenható Isten, aki ezt a megpróbáltatásokkal teli közeget megteremti, a próbatétel szükséges velejárójaként hitetlen, vétkes és bűnös ellenségeket teremtett a hívők számára. Ez a hitetlen ellenség, amely minden korban felbukkant a próféták és hívők életében, abban a korban, amikor Jézus prófétát visszavárják a Földre, vagyis az utolsó időkben, Mohammed próféta (s.a.w) hagyományai szerint a „Daddzsal” lesz.

A daddzsal arab szó, a „daddzsl” gyökből ered. Ha megnézzük a szótári jelentését, a Daddzsal „hazug, csaló; összezavarja az elmét, a szíveket, összemossa a jót és a rosszat, az igazságot és a hamisságot, feldíszíti a dolgokat és elrejti azok valódi arcát, lépten nyomon felbukkanó, uszító, ártó és átkozott” lény.

A hadíszok arról számolnak be, hogy a Daddzsal az utolsó időkben (a világ utolsó korszakaiban) tűnik fel, és a legnegatívabb erőként tartják számon. A Daddzsal, valószínűleg a világtörténelem legádázabb istentagadója, aki a végidők rendkívüli eseményei közepette Isten küldöttének ellenségeként a sátáni rendszert igyekszik uralkodóvá tenni. Prófétánk, Mohammed (s.a.w) a Daddzsal megpróbáltatásának nagyságát így írta le: „Ádám teremtésétől az Utolsó Napig nincsen nagyobb esemény (megpróbáltatás), mint a Daddzsal.” (Tirmizi, s. 82; Müslim, Fiten: 126)

Az elmondások szerint a Daddzsal olyan uszító, aki a helyest helytelennek, a helytelent helyesnek tünteti fel. „Bizony a vele lévő (két folyó, amit) paradicsom(nak) és pokol(nak hív) is az ő megpróbáltatása. Valójában a pokla paradicsom, a paradicsoma pedig pokol…” (İbni Ebi Şeybe, Musannef, Fiten: 5, 8/5912 İbn-i Mace, 4075, 4076; Tırmizi, Fiten: 59, no. 2240, 4/510) Ahogyan ez a hadísz is elénk tárja, a szépnek tűnő dolgok, amikre a Daddzsal hív el, rosszak és az ember pusztulását okozzák. Amiket pedig rossz színben tüntet fel az ember előtt, az az ember számára jó és hasznos. Vannak emberek, akik nem a Korán értékrendje és a Próféta (s.a.w) szunnája szerint értékelik a dolgokat, ezért elhiszik azt, amire a Daddzsal hívja őket, őt követik és nemtörődve elfordulnak az Isten teremtette természetüktől, amit valójában követniük kellene. S hogy ez mekkora hiba, azt abban a bűnös közegben értik meg, amit a Daddzsal hoz létre. Ezért is figyelmeztette a Próféta (s.a.w) az embereket. Hírül adta, hogy tudniuk kell, amit a Daddzsal rossznak tüntet fel, az jó, és ennek tudatában kell cselekedniük:

„Feltűnik majd a Daddzsal. Vizet és tüzet hoz magával. Amit az emberek víznek vélnek, az égető tűz. Amit pedig az emberek tűznek látnak, az hűvös és édes víz. Aki közületek megérti ezt, az válassza a tüzet, és vesse magát belé. Mert az valójában édes és tiszta víz.” (Müslim; Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, 13.o.)

 1. Sahih
 2. az amerikai Nemzeti Társadalom- és Környezetkutató Szintézisközpont (SESYNC)
 3. http://index.hu/tudomany/2014/03/17/megint_jon_a_vilagvege/
 4. http://www.atmos.umd.edu/
 5. http://index.hu/tudomany/2015/01/22/mar_csak_3_perc_van_hatra_a_vilagvegeig/
 6. http://mno.hu/tudomany/egyre-kozelebb-a-vegitelet-napja-1269226
 7. RÖCK GYULA: UTOLSÓ IDŐK ÉS KORUNK http://mek.oszk.hu/08700/08704/08704.htm
 8. Illés Immánuel: Mini Biblia, 1995.
 9. Örökké élhetsz a paradicsomban, Watchtower, 1990
 10. E. G. White: Az utolsó napok eseményei, Advent Kiadó
 11. Luk. 21:31
 12. Scientific American
 13. http://idokjelei.hu/2014/07/a-nagy-foldrengesek-szama-megketszerezodott-2014-ben/
 14. http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus_jarvany
 15. http://idokjelei.hu/2015/05/who-az-antibiotikum-rezisztencia-globalis-veszellye-valt/
 16. http://www.origo.hu/kornyezet/20160125-tengerviz-savasodas-halak-capa-kornyezet.html
 17. http://www.origo.hu/kornyezet/20160126-tengerszint-emelkedes-kornyezetszennyezes-globalis-felmelegedes-gleccserolvadas.html
 18. http://www.agraroldal.hu/termeszeti-katasztrofak-eve.html
 19. http://www.origo.hu/idojaras/20140317-tulfogyasztas-civilizacio-katasztrofa-osszeomlashoz-vezethet-az-esztelen-fogyasztas-egy-nasa.html
 20. Lukács 17:26-30
 21. Jónás próféta könyve
 22. Jelenések könyve 14:7
 23. János Evangéliuma 14:3
 24. 2. Péter 3,13
 25. II. Korintus levél 11:14
 26. UFO
 27. Mt. 24,24
 28. http://24.hu/elet-stilus/2015/11/22/vilagvege-jelek-korforgas/
 29. Sahih Bukhari Volume 9, Book 88, Number 184
 30. Sahih muszlim könyv 41. hadísz 7040
 31. Abu Dawud könyv 35. hadísz 4587
 32. Sahih ibn Majah 610
 33. Sahih Bukhari 9. kötet, 88. könyv hadísz 237
 34. Sahih Bukhari 9. kötet, 88. könyv hadísz száma 231
 35. Bukhari
 36. Sahih Musim Book 41, Hadith Number 6985
 37. Tirmidhi
 38. Tabarani, al-Hakim
 39. Sahih Bukhari 9. kötet, 88 könyv, hadísz száma 236
 40. Sahih 41. könyv hadísz 7015
 41. Sahih Bukhari 1. kötet, 3. könyv, hadísz 81
 42. Sahih Bukhari 9. kötet, 88. könyv, hadísz száma 237
 43. Musnad Ahmad
 44. Ahmad
 45. Musnad Ahmad
 46. Mujamma'uz-Zawaa'id 7/327
 47. Sahih Bukhari
 48. Bukhari
 49. Bukhari, Ibn Majah & Ahmad
 50. Al-Bukhari
 51. Ahmad
 52. Al-Haythami
 53. Musnad Ahmad
 54. az Tabarani, al-Hakim. hadísz
 55. Sahih 41. könyv, hadísz száma 6918
 56. hadísz
 57. Sahih 41. könyv, hadísz száma 6925
 58. Sahih