Tudománytalan etimológiák és történeti állításokSzerkesztés

Ezen tudománytalan cikk: "Bátonyi Pál: A székelyek őstörténete. Sződiek Híradója. Sződ. 2013." alapján vagy ürügyén ne tegyél be több légbőlkapott fehér hun etimológiát. A wikipédiából eddig a következőket gyűjtöttem ki:

„Vác-Vacs-Vata-Bata-Bátony-Balaton ugyanaz a fehér hun vezér. További nevek. Vata Sirák (Sirok), Aba Ábrahám (Ábrán), Kolba Izsák, Csaba Adorján (kónyul Odurján). Ezek után Izsák és Kóny nevű falvainknak annyi, Ócsához mindez csak úgy beírva. De volt még Alsópa-kony, Ba-kony, ahol Bél-apát(falva) öskeresztény kony pap, bezézgetve Bécs apát adta Bécs nevét.”

Hidaspal vita 2014. augusztus 14., 16:38 (CEST) Sajnálatos, hogy a tudomány újabb eredményeit nem ismeri. Már Tours-i Gergely írt az avarkori hunokról, több korabeli feljegyzésben szó van az avarokkal együtt vonuló hjonokról is. A török területen ma is konynak hívják a fehér hunokat. Központjuk Konya. A nyugati szlávok a lovat hívják konynak, vajon honnan kapták a gyalogos szlávok ezt a nevet. Sajnálatos, hogy nem ismeri a magyar nyelv szeretet hangzóit a "cs" és "c" hangokat sem. Szívesen elmagyarázom, hogy mit írtam és mi alapján, de ön összekever sok mindent. Tisztelt Hidaspal az Ön véleménye az ismeretek hiányából fakad. 80.99.173.249 üzenőlapja  2014. augusztus 30., 20:35‎ (CEST) (A hozzászóló azonosítóját és a megjegyzés időbélyegét egy másik szerkesztő pótolta. Lásd: Wikipédia:Aláírás)

A nyugati szlávok nyilván az inkák (in-konyok) lováról, a vikunyáról, (vi-kony vagy al-kony) nevezték el a lovat, aminek a viknyát sarkanytyúzva jutottak olyan messzire. De a spártaiakat, a lakóniaiakat (la-konyok) se felejtsük ki a sorból. Ahogy a franciaországi Cognacban lakó kónyakat sem, akik már nagyon kevesen vannak, hiszen Illés törzsfő allatvalói voltak (illé-konyak). Hidaspal vita 2014. augusztus 30., 21:57 (CEST) Talán olvassa el Szádeczky-Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai 557-től 806-ig (BUDAPEST,1998) ÉS LÁTOGASSA MEG MOL WATTAY CSALÁD P1744 OKMÁNYAIT.

ÁbrahámokSzerkesztés

Egy település névadója az a személy, akiről közvetlenül elnevezték a települést.

Ahogy Györffy György kifejti, a -falva végződésű falunevek 12-13. századi névadások, előtte a puszta személynév vált helynévvé minden toldalék és előtag, jelző nélkül. A 805-ben Ábrahámnak keresztelt avar kagántól biztosan nem származhatnak, csak annyira, hogy ugyanaz a név, a bibliai Ábrahám prófétáé. És bár az ő nevére megy vissza minden, de ő sem ezen falvak névadója. Egy cikk forrásának a megfelelő tudományos kritikán átment „akadémikus” másodlagos forrásnak kell lennie. Nyelvésztől, történésztől. Hidaspal vita 2014. december 2., 16:35 (CET) A 805-ben megkeresztelt Ábrahám kagán nem volt avar, őseurópai neve Aba (ami "a nagy" jelentésű), eleinte Nagy Károly, majd a pogány Krum bolgár kán szövetségese volt, ő alakította meg a székely katonaságot (Ábrán nem). Csak a Kárpát-medencében ismertek Szentábrahám települések. Ábrahám fiai Csaba Adorján (Odurján nem) és utóda Kolon Izsák. Az Aba nem leszármazottai között számos Ábrahám és Izsák van. A család számos kerek kisebb templomokat és apátságokat építtetett, valamint őskeresztény államot hozott létre, a venger-vangar államot, mely csak a Kárpát-medencében jött létre. NEM I. István terjesztette el a kereszténységet itt, ő csak a németek által képviselt felekezetet tette uralkodóvá.

Keleti-Kárpátok és PárizsSzerkesztés

Bocs, de te ismersz olyan Párizs nevű települést, amely a Keleti-Kárpátokban van? Mert én csak Franciaországban lévő Párizst ismerek. Apród vita 2016. február 13., 15:30 (CET)