Nemesságodi és pleterniczai gróf Szvetics Jakab (Kőszeg, 1703. július 1. - Ivánc, 1781. július 11.), kamarás, királyi tanácsos, a Szent István Rend lovagja, Pest-Pilis-Solt vármegye főispánja, személynök.

nemesságodi és pleterniczai gróf Szvetics Jakab
Jakab Szvetics.jpg
Született 1703. július 1.
Kőszeg,
Elhunyt 1781. július 11. (78 évesen)
Ivánc
Nemzetisége magyar
Házastársa nemes Lada Mária (1717-1792)

ÉleteSzerkesztés

A Zala vármegyei adományos, Vas vármegyei birtokos nemesi nemességodi Szvetics család sarja. Apja, Szvetics János (1650-1706), kőszegi főbíró, Vas vármegye esküdtje, anyja, nemes Meskó Éva volt. Bátyja, nemesságodi Szvetics József (1696-1762), kőszegi főbíró, földbirtokos, akinek a neje nemes Krukovics Erzsébet (1704-1786). Szvetics Jakabnak volt két unokaöccse és egy unokahúga, akik Szvetics Józsefnek és Krukovics Erzsébetnek gyermekei: Szvetics Ignác (1738-†?), az udvari kamara titkára, földbirtokos, aki egy spanyol nemesi lányt vett nőül; Szvetics Mihály (1727-1768), földbirtokos, akinek a neje a Zala megyei származású pókafalvi Póka Klára (1734-1811) úrnő volt; és Szvetics Mária Éva (17411811), akinek a férje fületinczi Keltz József királyi személynök, földbirtokos volt.[1]

1731-ben Kőszeg város főjegyzője, 1733-ban már Vas vármegyei aljegyzőként szerepelt. 1737-ben vármegyei főjegyző, 1738-ban a kőszegi kerületi tábla ülnöke, majd annak a bírája. 1738 királyi táblabíró. 1748-ban királyi jogügyigazgatóvá (a Szent Korona ügyészévé) nevezték ki, és egyidejűleg udvari tanácsos is lett. A kihalt nemesi családok birtokainak királyra való visszaszállására ügyelt. Érdemeire való hivatkozással több birtokot a királlyal magának is adományoztatott. 1765-ben király személynök, ebben az évben az uralkodó a Szent István Rend vitézei közé választották.

Szvetics Jakab a magyar királyi személynök volt 1765. május 1.-től 1768-ig, majd Pestmegye főispánja volt. 1767. június 5.-én az uralkodó megparancsolta, hogy Pest megye tegye meg a szükséges intézkedéseket az úrbérszabályozás megindítására. Ekkor, külön királyi biztost nem küldött ki a megyébe az úrbérszabályozás irányítására, hanem Szvetics Jakab személynökre, a megye adminisztrátorára bízta a munkálatok irányítását.[2]

Miután hivatalától bucsút vett, 1780. április 14.-én grófi méltóságra emeltetett.[3]

Házassága és gyermekeSzerkesztés

Feleségül vette Kőszegen 1730. december 29.-én nemes Lada Mária (1717-1792) kisasszonyt, Lada György, a királyi Jogügyigazgatóság ügyvédje és Erdős Zsófia lányát. Szvetics Jakab sógora felesége révén, szalapatakai Nagy György (†1748) Zala vármegye főjegyzője, helytartótanácsi ítélőmester, akinek a neje nemes Lada Zsófia (1714-1767) volt. A házasságukból született:

MunkáiSzerkesztés

  • Aufruf an die ganze slavische Nation. Hely n. 1800.
  • Aufruf an die Edlen der Königreiche Croatien und Slavonien. Hely n. 1800. (Mind a két munka kelt Pleterniczán okt. 15. 1800.).
  • M. Hirmondó 1780. 40., 1781. 55., 58. sz.

JegyzetekSzerkesztés

  1. Turul 1995 (A Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság Közlönye). 3-4. füzet. 1. Értekezések, önálló cikkek. Szluha Márton: Szvetics Jakab királyi személynök és családja - a szerző heraldikai rajzával
  2. Felhő Ibolya (1971). „Mária Terézia úrbérrendezése a Buda és Pest környéki helységekben”. Tanulmányok Budapest Múltjából (18), 121-159. o.  
  3. Szinnyey József. Életrajzi lexikon. Szvetics Jakab