Tárnoki szék

a tárnokmester által vezetett felsőbb bíróság a középkor végén és az újkor elején Magyarországon

A tárnoki szék a tárnokmester által vezetett felsőbb bíróság volt a középkor végén és az újkor elején Magyarországon. A szabad királyi városok egy köre, az ún. tárnoki városok fellebbezhettek hozzá polgári ügyekben.[1]

A 15. században a tárnoki városok körét Buda, Pozsony, Nagyszombat, Sopron, Kassa, Eperjes és Bártfa alkotta. Még Mohács előtt csatlakozott hozzájuk Pest, majd számuk tovább nőtt különösen a 16-17. században. 1848-ban 28-an voltak.

A szék Buda szokásjoga alapján ítélkezett, s kezdettől fogva voltak polgári származású bírái is, a 15. század végétől pedig kizárólag polgári származású ülnökei voltak.[1]

  1. a b Magyar történelmi fogalomtár, szerkesztette Bán Péter, Gondolat, Budapest, 194-195. o.. ISBN 963 282 202 1 (1989)