Tarot

kártyapakli a tarot játékához

A tarot egy 78 lapból álló kártyacsomag, melyet kártyajátékra és jóslásra használnak. A kártyák egyik oldalán szimbolikus képek találhatók, a másik oldaluk egyforma színű és mintázatú.

Visconti-Sforza tarot-pakli pár lapja

A tarot története

szerkesztés

A tarot-kártya eredete ismeretlen. Vélhetően Keletről származik, cigány jövendőmondók, egyiptomi mamelukok és mór hódítók terjeszthették el Európában. Az első írásos feljegyzés a kártya létezéséről 1442-ből, vagy 1390-ből származik.

Néhány érdekesség a tarot eredetéről

szerkesztés

A tarot keletkezéséről megoszlanak a vélemények. Vannak, akik Atlantisz ősi tudását vélik benne „felfedezni”, de sokan csak egy egyszerű, szórakoztató jóskártyának tekintik. A kártyákról elsőnek egy 1377-ben keltezett dokumentumban tettek említést, amelyben betiltották a használatát. Ennek ellenére elterjedését nem tudták megállítani, és a világ nagyobb városaiban rövid időn belül ismertté vált. A középkor kommunikációs lehetőségeit és a könyvnyomtatás hiányát figyelembe véve, ez nem volt elhanyagolható tényező akkoriban. A mai játékkártyák szerzetileg sok hasonlóságot mutatnak a tarot lapjaival. A kis arkánum négy színe a legtöbb mostani játékkártyajátékban is megtalálható. A nagy arkánum Bolond kártyája mára dzsókerként vált ismertté.

Nagy a hasonlóság a tarot és egy Indiából származó cigánykártya, vagy vetőkártya között. E kártya szimbólumrendszere generációkon át szájhagyomány útján terjedt, akárcsak a kártyavetés „tudománya”. Különös figyelmet fordítva arra, hogy az avatatlanok ne nyerjenek betekintést. A fent említetteken kívül más kapcsolat nem áll fent a két kártya között, kivéve, ha lealacsonyítva a tarot tudását, jóskártyaként fogadjuk el.

Egy másik történet szerint Mózes az egyiptomi papok által őrzött titkot a tarot képében vitte magával Izrael népének kivonulásakor, Palesztinába. Ezt alátámasztani látszik az a szoros kapcsolat, amely a tarot és a Kabbala, valamint a héber ábécé között kétségkívül fennáll. Ilyen párhuzam a nagy arkánum 22 lapja és a 22 héber betű, de a betűk és a lapok közötti kapcsolat is. A Kabbala a tíz különleges isteni tulajdonságot ábrázoló szefírája alkotta köröket, a 22 beavatási út köti össze. A 22 út az isteni tulajdonságokkal összhangban éppúgy megtalálható a héber ábécében, mint a tarot a nagy arkánumának lapjain. Ez értelmezhetjük úgy, hogy a tarot mutatja az utat a Kabbala világába.[1]

Gyakorlatilag két különböző rendszerű kártyacsomag kombinálása a tarot-kártya. A legismertebb nézőpont szerint a 22 lapot tartalmazó nagy arkánum eredetileg is jövendölésre készült, melyet az egyes lapok témái bizonyítanak. A legkorábbi ábrázolásokon klasszikus európai, pontosabban észak-itáliai motívumok, hivatások jelennek meg mint származás mutatók. Az 56 lapból álló kis arkánum pedig kétségtelenül Keletről származik. Az 1500-as években készült, négy elemet tartalmazó (Botok, Kelyhek, Kardok, Érmék), Négy Mameluk elnevezésű kártyajáték lapjain jellegzetes keleti ornamentikával találkozhatunk. A két különböző kártyacsomag egyesítése után a nagy arkánum lapjai lettek az úgynevezett erős, vagyis trompf lapok, amelyek a komolyabb, nagyobb eseményekre utaltak.

Már régóta a jövendölés egyik legnépszerűbb formája. A kártyalapok jelentése és értelmezése azonban nagyon is függ az egyes kártyajósoktól. A jóslások néhány fajtája aleatórikus, véletlenszerű, vagyis a jóslásban használt elemek esetleges kiválasztásán múlik. Az aleatórikus szó a latin kockajátékos szóból ered, mivel a legegyszerűbb jóslási forma a kockavetés.

A kártyajóslás minden fajtájában szerepel a kérdező – aki tanácsot kér egy kérdés felvetésével – és a jövendőmondó, aki megadja a választ. A kártyákat kirakhatja a kérdező is, és a jós is. E tekintetben nincs egységes vélemény, mivel ez függhet az alkalmazott módszertől is. A legfontosabb azonban az, hogy mindkét fél a kérdésre koncentráljon, mert egy komolytalan vagy pontatlanul feltett kérdés hasonlóan pontatlan választ eredményezhet.

Aki kártyavetést tanul, az egyben megtanulja az álomfejtést is, hiszen a szimbólumok azonosak. A lapok számozva vannak, úgyhogy a számmisztika is hozzátartozik a tarot ismeretanyagához. Minden egyes kártyalap egy-egy alkotás, mely művészi értékkel bír, tehát a képek elemzésére is lehetőséget adnak.

A tarotkártyacsomag

szerkesztés

A Tarot kártyacsomag összesen 78 lapból áll: 22 Nagy Arkánumból és 56 Kis Arkánumból.

Tarot-kártyacsomagok

szerkesztés

A 15. század végére már a maihoz hasonló, 78 lapos kártyáról álló csomag vált ismertté, amelyet velencei tarotnak neveztek, a későbbiekben marseille-i tarotként híresült el. A marseille-i tarot máig is hozzáférhető az eredetivel azonos kiadásban, a szakirodalmak általában ezeket a lapokat kiáltják ki „eredetinek”. Jellegzetes, egyszerűen színezett lapjai erősen megosztják a hozzáértőket, abban azonban egyetértenek, hogy szimbólumrendszere valóban a ma kapható lapok eredetiének tekinthetőek.

A Visconti-Sforza néven ismert velencei változatára nagy hatással volt az olasz reneszánsz. Sokan ez utóbbit jegyzik „eredetiként”. Ezeken a lapokon szembetűnő, hogy nincsenek rajta sem számok, sem nevek. Szimbólumai finomak, aprólékosak és tudatosak. A képek a két család (Viscontiak és a Sforzák) tagjait ábrázolják.

(Csak egy példa a kifinomult szimbólumrendszerére: az általánosságban elérhető kívánságot jelentő Csillag szinte ugyanúgy ábrázolja hölgyét, mint a többnyire nehéz utat jelképező Hold lapja. Avatatlan szem talán fel sem fedezi azt a finomságot, hogy a hölgy a Holdat fogja, míg a csillagot csak „mindjárt eléri” – ugyanakkor a Holddal a kezében nincs rajta cipő. Mezítláb megtéve ugyanazt az utat kétségkívül nehezebb és hosszabbnak tűnő).

A Rider-Waite tarot csomag a következő nagy „Tarot-dinasztia”, amely a 20. század elején készült el Arthur Edward Waite tervezésében, Pamela Colman Smith által megfestve, ez a sokak által ismert és használt pakli. Szimbólumrendszere annyira pontos és érthető, hogy kezdők számára sem okoz különösebb nehézséget annak használata. Ez volt az első olyan összeállítás, amelyeken a kis arkánumok is illusztráltak voltak, ami tovább könnyíti a kezdők számára a lapok értelmezését.

Aleister Crowley tarotja a „Thoth könyve” kártyacsomag alig pár évvel később jelent meg. Egyiptomi szimbolikára épül, szoros kapcsolatot tartva a Kabbalával. A lapokat Lady Frieda Harris festette meg a mester útmutatásai alapján. Thot az egyiptomi világba a mágia és a bölcsesség isteneként vonult be, és Crowley feltehetően ezzel is a Tarot misztériumára utalt.

Kazanlár Emil tarotcsomagját azért tartják különlegesnek, mert szakítva az eddigi hagyományokkal, nem követ egységes vallási vonalat (egyiptomi, héber stb.) Egy ökumenikus tarot, amely a nagy világvallások összhangjára hívja fel a figyelmet. Utalva ezzel a kis arkánum lapjain egymásba olvadó vallási szimbólumrendszerrel. Az indiai (botok), a magyar (kelyhek), perzsa (érmék), egyiptomi (kardok) világ vallási és történelmi nagy alakjai, jelenései találhatók rajtuk, ötvözve egy igen aprólékos szimbólumrendszerrel.

A Nagy Arkánum

szerkesztés

A Nagy Arkánum, vagy Nagy Arcana 22 figurális lapból áll.

 • 0. vagy XXII. A Bolond – Eredetileg nem számozott, a mai francia kártya Jokerének korai megfelelője lehetett. – Sors, szerencse, vég(zet).
 • I. A Mágus/A Varázsló: – Tudást kereső ember.
 • II. A Főpapnő/A Nőpápa/A Papnő: – Intuíció, inspiráció, vagy annak hiánya.
 • III. A Császárnő/Az Uralkodónő: – Nőiesség, szépség.
 • IV. A Császár/Az Uralkodó: – Férfiasság, cselekvés.
 • V. Pápa/Főpap/A Pap: – Tanács.
 • VI. A Szerelmesek/A Szeretők/A Választás: – Döntés.
 • VII. A Diadalszekér/A Kocsihajtó – Eredmények, siker, vagy a kudarc veszélye.
 • VIII. Az Állhatatosság/Az Erő – Céltudatosság
 • IX. A Remete – Idő, bölcsesség, visszahúzódás.
 • X. A Szerencsekerék – Változás, megfontoltság, örök visszatérés.
 • XI. Az Igazság/Az Igazságszolgáltatás – Óvatosság a tanácsok elfogadásában, saját sors irányítása.
 • XII. Az Akasztott ember/A Felfüggesztett ember – Kényszerhelyzet, rugalmasság, alapvető változások.
 • XIII. A Halál/A Nagy Arkánum – Változás átalakulás útján.
 • XIV. A Megfontoltság/Az Angyal/A Mértékletesség – Mértékletesség, könyörület
 • XV. Az Ördög – Testi vágyak, vonzalom, ellenség, óvatosság.
 • XVI. A Torony – Büntetés, büszkeség, isteni sugallat.
 • XVII. A Csillag – Új kezdet, öröm, üdvözülés.
 • XVIII. A Hold – Változékonyság, bizonytalanság, félelmek, tudatalatti.
 • XIX. A Nap – Pompa, egészség, vonzalom, gazdagság, boldogság.
 • XX. Az Utolsó Ítélet/Az Ítélet – Büntetés vagy jutalom, a végső cél elérése.
 • XXI. A Világ – Beteljesülés, harmónia.

A Kis Arkánum

szerkesztés

A Kis Arkánum, vagy Kis Arcana lapjai négy fő csoportra oszlanak, a Négy Elemet jelölve:

 • Bot / Lándzsa – Tűz Elem: Erő, életenergia, ötlet, szív- és érrendszer.
 • Kehely / Kupa – Víz Elem: Érzelem, lelki élet, vízháztartás.
 • Kard / Nyíl – Levegő Elem: Ész, értelem, gondolkozás, tüdő, lélegzés.
 • Érme / Dénár – Föld Elem: Anyagiak, biztonság, emésztőszervek, csont és izom.

A négy csoporton belül mindegyikhez tartozik négy-négy udvari kártya, egy Király, egy Királynő, egy Apród és egy Lovag. Ezenkívül egy-egy Ász, és kettestől tízesig a számozott lapok. A Kis arkána összesen 56 lapból áll, ezen belül az Udvari lapok száma 16.

Kirakási minták

szerkesztés

A lapok kiterítésének a sorrendje és mintázata függ a kérdéstől és a kirakó személytől is. Lehet az egész pakliból húzni, de előfordul, hogy csak a Nagy Arkánum lapjait használják.

Egyszerű kirakások

szerkesztés
 • Pro és kontra
 • Napi jóslat
 • Éves jóslat
 • Belső gátak tudatosítása
 
Tarot kártyavetés: A 12 életterület, asztroalapok; Gilded-tarot

Átfogó jellegű kirakások

szerkesztés
 • Ankh kereszt
 • Asztrológia kereszt
 • A 12 Ház – Asztrológia, 12 életterület
 • Álom elemzés
 • Kapcsolatjáték
 • Vakfolt
 • Döntésjáték
 • Főpapnő titka
 • Kelta kereszt
 • Kereszt
 • Következő lépés
 • Bolondjáték
 • Partnerjáték
 • Tervjáték
 • Ajtó
 • Út

Ezek közül a legegyszerűbb a Kereszt kirakás, ahol Nagy Árkánum 1-1 lapja segít eligazodni, hogy a jelen pillanatban mi a helyes cselekvési irány a kérdező számára, és mi az, amit inkább ajánlott elkerülni.

A tarotkártyát kétféleképpen használhatjuk az elemzésben:

 • vagy egy meghatározott számú kártyalapot választunk ki,
 • vagy az egész paklit felhasználjuk egy szigorúan szabályozott formula szerint, amelyben a kártyalap helyzete határozza meg a jóslatban betöltött szerepet.

A lehetséges változatok száma szinte végtelen. Ha csak a Nagy Arkánum lapjait használjuk, akkor is számtalan variációt kaphatunk.

A kelta-kereszt

szerkesztés
 
Tarot-kártyavetés: A Kelta kereszt 10 lappal; Gilded-tarot

A kelta kereszt, a kártya kirakásának az egyik legismertebb, legelterjedtebb módja. Annyira árnyalatosan világít rá az események környezeti, gondolati, érzelmi hátterére, a múlt, jelen jövő tükrében, hogy szinte minden kérdésfajtára választ kaphatunk általa.

A kirakás értelmezése:

 • 1. lap a kiindulási helyeztet, állapotot mutatja meg, amiről valójában szó van.
 • 2. lap megmutatja , hogy az eseményre jelenleg milyen energiák hatnak. Gyengítik, vagy erősítik a pozícióját.
 • 3. lap megmutatja, hogy a kérdező hozzáállását tudati szinten Amit elfogad, amit lát, amit érez a témával kapcsolatban. (bizonyos kérdéseknél ez az ész, értelem útját is jelenti)
 • 4. lap arra az energiákra utal, ami a gyökereit jelentik az adott kérdésnek, ami valójában a bölcsője, ahonnan láthatatlan módon kifejlődött (bizonyos kérdéseknél ezt tekinthetjük akár a szív útjának is).
 • 5. lap a közelmúltra utal vissza, ami esetleg kihatással volt a kérdés feltevésére, utalhat a jelen eseményeire.
 • 6. lap a jövő kronológiailag legközelebbi eseményeire utal.
 • 7. lap a kérdező érzelmi viszonyát tükrözi a kérdésre (1. lap), és a rá ható energiára.(2. lap)
 • 8. lap a külső eseményekre, személyekre, környezetre utal, ahogyan ez „láthatóan megjelenik” a világ számára. Párkapcsolati kérdésnél ez jelzi a másik személyt.
 • 9. lap az érzelmekről árulkodik, a reményekről, félelmekről, melyeket a kérdező érez a eltett kérdés kapcsán. Értelmezésben nincs különösen nagyobb értelme, de mindenképpen információ hordoz a kérdezőt illetően.
 • 10. lap a távoli jövőre utal, ahová ez út vezet, ami várható.

Ennél az esetnél a 6, 10. kártya utal csak a jövőre. pontosítja ezt az összes többi, ami magyarázattal, utalással szolgál a kérdés hátterére, környezetére.

Ahogyan értelmezzük, ahogyan haladunk a feltárással:

 • 1. megnézzük az 5. lapot, ami megmutatja a múltat
 • 2. értelmezzük a 9. lapot, ami információt ad, hogy a kérdező milyen reményekkel, félelmekkel indult.
 • 3. ezután megnézzük a jelenlegi helyzetet (1. lap),
 • 4. majd a rá ható másodlagos energiákat (2. lap)
 • 5. majd ezt követ a 3. kártya, amivel feltárjuk, hogy miként gondolkodik, hogyan tudatosul mindez a kérdezőben.
 • 6. megkeressük a kérdés gyökerét, ami az egészet éltet, ezt a 4. lap feltárásával végezzük. Amennyiben itt negatív lap bukkan fel, akkor egyértelmű, hogy ez gyengíti a többi pozitív lap erősségét.
 • 7. megnézzük a 7. helyen lévő kártyát, amiből megtudhatjuk, hogy a kérdező hogyan viszonyul a témához.
 • 8. feltárjuk a 8. helyen lévő kártyát is, hogy pontos képet kapjunk a környezet külső befolyásoló hatásáról.
 • 9. értelmezzük a 6. helyen szereplő lapot, ami a közeljövőre utal
 • 10. az utolsó, 10. lap feltárása adja meg a teljes kimenetelt, a távoli jövőt.

A 12 Ház vetési mód

szerkesztés

Ezt a vetési módozatot egyaránt lehet alkalmazni jelenlegi helyzet és jövőbeni állapot elemzésére. A jövőbeni állapotot érdemes meghatározott időre, például egy évre, vagy két évre nézni. Így, értelemszerűen ez a kirakási modell megfelelő módszer születésnapi illetve újévi jövendölésre is. A kártyalapokat kör alakzatban az óramutató járásával egyezően a következőképpen szokás kirakni: 12 óra, 6 óra, 3 óra, 9 óra, 1 óra, 4 óra, 7, 10, 2, 5, 8 és 11 óra. Az óraszámok a Házakat jelölik, vagyis egy-egy Ház egy-egy életterületet jelöl.

Kérdések, életterületek a Házakban:

 • 1. Ház: Jellem, temperamentum, és életerő.
 • 2. Ház: Anyagiak és pénzügyek.
 • 3. Ház: Testvérekhez, rokonokhoz, szomszédokhoz való viszonyulás.
 • 4. Ház: A családhoz, a származáshoz való viszonyulás.
 • 5. Ház: Szerelem, érzelem, öröm és szórakozás. A vágyak megvalósítása felé irányuló cselekedetek.
 • 6. Ház: Munka, munkahely, valamint egészségügy.
 • 7. Ház: Házasság, házastárs, élettárs.
 • 8. Ház: Sors, jelenlegi életfeladat, esetleg mások halála általi hatások.
 • 9. Ház: Hit, világnézet és utazások.
 • 10. Ház: Karrier és a társadalmi helyzet.
 • 11. Ház: Barátok, jóakarók és a szabadság.
 • 12. Ház: Titkok, titkos segítők és ellenlábasok.

Jó helyzetet jelent, amikor pozitív lapok mutatkoznak, ám amikor negatív értelmezésű lap jelenik meg, a tanácsadónak kötelessége kielemezni a helyzetet, illetve a maradék 66 kártyából utakat keresni és találni, melyek által a jelenlegi helyzetből fakadó negatív jövőkép elkerülhető. A Kérdezőnek a döntése és a felelőssége, hogy melyik útra lép. Egy negatív irányultságú lap esetén a Tanácsadó 1 új lapot húz és a negatív lap fölé (nem rá!) teszi azzal a kérdéssel, hogy mit tegyen a Kérdező. Még egy kártyalapot húz a tanácsadó, melyet a negatív laptól lejjebb helyez azzal a kérdéssel, hogy mit ne tegyen a Kérdező. Ennél a kérdésnél látható a Kérdező nem megfelelő hozzáállása az adott életterülethez. Végül még egy lapot húz a tanácsadó, mellyel lefedi a negatív lapot, miközben a következő kérdést teszi fel: most mi lesz az újabb végkifejlet ezen a területen? Ha pozitív irányultságú lett ez utóbbi, akkor minden rendben van, ám, ha ismét negatív irányultságú kártyalap került erre az életterületre, akkor a Kérdezőnek egy megfelelő terapeutát illetve terápiát érdemes javasolni a hitrendszerének megfelelően (Bach virágterápia, regresszió, hipnózis…stb).

Fordítás

szerkesztés
 • Ez a szócikk részben vagy egészben a Tarot című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

Külső hivatkozások

szerkesztés
A Wikimédia Commons tartalmaz Tarot kártya témájú médiaállományokat.

Külföldi

szerkesztés

További információk

szerkesztés
 • Kazanlár Ámin Emil: Tarot. Nagy arkánumok; Koránford. Mihálffy Abdelrahmán, apokrifford. Vanyó László, iniciálék Tisza Kalmár György, ill. a szerző; Kassák, Bp., 1992
 • Kazanlár Ámin Emil: Tarot. Kis arkánumok; bőv., jav. kiad.; Palantir Bt., Bp., 1993
 • Kássa László: A tarot ezotériája. A XXII Nagy Arkánum, mint a beavatás lépcsőfokai az egyetemes hagyományban; szerzői, Miskolc, 1995
 • Gerd Ziegler: Tarot, a lélek tükre. Meditációs könyv a Crowley Thoth Tarothoz és más kártyákhoz; ford. Jánky L.; Bioenergetic, Piliscsaba, 1996
 • Kássa László: Tarot kisenciklopédia. Mítosz, történet, analógia, praxis; szerzői, Miskolc, 1997 (Hierophant könyvek)
 • Hajo Banzhaf: Kulcsszavak a tarot kártyához. Útmutatókönyv sok kártyavetési móddal; ford. Ruskó András; Bioenergetic, Bp., 1997
 • Gerd Bodhigyan Ziegler: Tarot, rendeltetésed tükre; ford. Alder Mónika; Bioenergetic, Piliscsaba, 1998
 • Sang-e-Sitara: Kő-követek. A kabala, a tarot és a kövek összefüggései; átdolg. Molnár Eszter; Édesvíz, Bp., 1998
 • Master Therion (Aleister Crowley): Thoth könyve. Értekezés az egyiptomi Tarotról he equinox vol. III., no. V.; ford. Ladányi Lóránd; Paradigma Könyvek, Miskolc, 1998
 • Claude Darche: Tarot. Párbeszéd a sorssal; ford. Szathmári Éva; Édesvíz, Bp., 1999
 • Hajo Banzhaf–Brigitte Theler: Kulcsszavak a Crowley tarot-hoz. Napi és éves jóslatokra; ford. Márton Ferenc; Bioenergetic, Bp., 1999
 • Csíky Ildikó: A Deva tarot; Aromax Rt., Bp., 1999
 • B. A. Mertz–Paul Struck: Asztrológia és tarot; ford. G. Nagy Albert; Hermit, Miskolc, 1999
 • Kazanlár Fatima: A megálmodott Tarot. Tarot tankönyv; utószó Kazanlár Emil; Sound and Chord, s.l., 2000
 • Cassandra Eason: A tarot alapjai; ford. Kovács Ivett; Édesvíz, Bp., 2000
 • Hajo Banzhaf–Elisa Hemmerlein: Útmutató Tarot. Tanácsadás a Tarot segítségével; ford. Szabó Judit; Bioenergetic, Bp., 2001
 • Győrffy Attila: Vízöntő tarot. Nagy arkánum; Orpheusz Könyvek, Bp., 2002
 • Klaus Hutter: Tarot. Az arkánumok titka; ford. Trägner Wilfriedné; Hermit, Miskolc, 2002
 • Andreas Wannen: Jungi tarot; ford., előszó Kássa László; Hermit, Miskolc, 2002
 • Heidemarie Pielmeier–Markus Schirner: A tarot világa. 78 új kirakási mód kezdőknek és haladóknak; ford. Szabó Judit; Bioenergetic, Bp., 2002
 • G. S. Frater P. A. X. (Kássa László): A mágikus tarot; Hermit, Miskolc, 2002
 • Norbert Lösche: Kozmikus tarot; ford. Balázs Ildikó; Bioenergetic, Bp., 2003
 • Freya Witch: A tarot. Út az önismerethez; TKK, Debrecen, 2003
 • Joachim Winckelmann: A beavatottak tarotja; ford. Kássa László; Hermit, Miskolc, 2003
 • Papus (Gérard Encausse): A cigányok tarotja; ford. Kássa László, Nádassy László, Padi Ferenc; Hermit, Miskolc, 2003 + kártyacsomag
 • Hajo Banzhaf: Tarot, a Hős útja; ford. Szepesi Dóra, Bujna Balázs; Bioenergetic, Bp., 2003
 • Dagmar Haager: Numerológia és tarot lexikon; ford. Kássa László; Hermit, Miskolc, 2004
 • Richard Cavendish: A tarot. A titkok világa; ford. Kolláth Adrienn; Hermit, Miskolc, 2004
 • Anna-Marie Ferguson: Arthur Tarot. A fennkölt szavak őrzője. Magyarázat a kártyákhoz; ford. Makra Júlia; Bioenergetic, Bp., 2004
 • Richard Cavendish: A tarot. A titkok világa; ford. Kolláth Adrienn; Hermit, Miskolc, 2004
 • Brend A. Mertz: Egyiptomi tarot. A beavatás útja; ford. Szécsy Zsuzsanna, Kássa László; Hermit, Miskolc, 2004
 • Oswald Wirth: A tarot mitológiája, mágiája, ezotériája; ford. Vasas Xenodiké; Hermit, Miskolc, 2004
 • Woldemar von Uxkull: Egyiptom beavatási útja. A tarot nagy arkánumán keresztül; ford. Nagy G. Rózsa; Hermit, Miskolc, 2005
 • Kathleen McCormack: Tarot; ill. John Woodcock, ford. Meskó Krisztina; Gabo, Bp., 2005
 • Arthur Edward Waite: Képes ismertető a Tarot szimbólumaihoz; ford. Volcz Dénes; Hermit, Onga, 2005
 • Hajo Banzhaf: Tarot. Mindennapi bölcsességek; ford. Makra Júlia; Bioenergetic, Bp., 2005
 • Mary K. Greer: Fordított tarot. Hogyan értelmezzük kirakáskor a fejjel lefelé álló kártyalapokat?; ford. Gál Andrea; Édesvíz, Bp., 2005
 • Hajo Banzhaf: Tarot. Mindennapi mágia; ford. Makra Júlia; Bioenergetic, Bp., 2005
 • Howard Rodway: Az Ősi Ösvény Tarot; ford. Hevesi Mirtill; Bioenergetic, Bp., 2005
 • Gerd B. Ziegler: Tarot – az életbe vezető út; ford. Makra Júlia; Bioenergetic, Bp., 2005
 • Kozma Szilárd: Tarot, reinkarnáció és spirituális tisztánlátás; Státus, Csíkszereda, 2006
 • Jonathan Dee: Tarot. Bevezetés a tarot titokzatos és lenyűgöző világába; ford. Szikra Renáta; Kulturtrade Junior, Bp., 2006 (Olvass és játssz!) + 78 tarot-kártya
 • Jeanne Ruland: Az angyalok üzenete. Az angyalkártyák értelmezése; ford. Szabó Judit; Bioenergetic, Bp., 2006
 • Hajo Banzhaf: Tanácsadó tarot. Értelmezési kulcs a tarot 78 lapjához, 24 bevált kirakási móddal; ford. Szász Andrea; Bioenergetic, Bp., 2006
 • Éliphas Lévi: A ragyogás könyve. Bevezetés a hermetikus hagyományba. A tarot, a kabbala, a számmágia és a szabadkőművesség belső misztériumai; ford. Kozma Mihály, Kássa László; Hermit, Miskolc, 2006
 • Janet Aidon: Praktikus wicca-tarot; Pythia, Onga, 2007
 • Kézdi Andrea: A titkok könyve: tarot. A nagy arkánum. A kártyavetés elsajátítása lépésről lépésre. Kiegészítve a tarot numerológiai rendszerével; Sophia Stúdió, Bp., 2008 + DVD
 • Saint-Germain gróf titkos tarot könyve; Fraternitas Mercurii Hermetis, Onga, 2010 (Fraternitas Mercurii Hermetis könyvek), ISBN 9789638840929
 • Szabó Attila: Az én, a szabadság és a szellem. A tarot nagy arkánumai mint az én-beavatás fokozatai; Agapeanum, Bp., 2011
 • Hajo Banzhaf: Tarot kézikönyv; ford. Pál Marianne; átdolg. kiad.; Bioenergetic, Bp., 2011
 • Éliphas Lévi: Hermész tudománya / A Sanctum Regnum mágikus rituáléja. A Tarot tromfokkal értelmezve; ford. Seres Dávid, utószó Kássa László; Hermit, Onga, 2019
 • Klaus Hutter: A tarot nagy arkánuma; ford. Trägner Wilfriedné; Hermit, Onga, 2020
 • Saint-Germain gróf: A tarot kis arkánuma; Fraternitas Mercurii Hermetis, Onga, 2020