Vajda

katonai rendfokozat(?)

Lásd még: Nagyvajda

  1. A kora középkortól szláv, főként bolgár előkelők, fejedelmek, később a moldvai és havasalföldi fejedelmek címe.
  2. Országos méltóság (országnagy) a középkori Magyarországon (erdélyi vajda).
  3. A határőrvidéken és az Északkeleti-Kárpátok szerb, ruszin, vlach közigazgatási bírói-katonai egységeinek, a krajnák elöljárója.
  4. Közép- és újkori lengyel tisztségviselő. A lengyel állam megalakulása előtt választott, majd örökletes tisztség. Az állam létrejötte után a vajda (wojewoda; comes palatinus) országos méltóság lett, a királyt helyettesítette a hadvezéri és bíráskodási feladatokban. A feudális széttagoltság korától (12. század) a részállamokban területi tisztségviselő. Az állami egység helyreállítása után (14. század) a hercegségek helyén vajdaságok alakultak ki, ahol a vajda a helyi nemesség érdekeit képviselte. A lengyel nemesi köztársaság korában (16-18. század) a vajdaságok esetenként teljes függetlenséget élveztek, így a lengyel állam felbomlásáig jelentős szerepük volt a központi hatalom hanyatlásában. 1918-tól nagyobb közigazgatási terület (vajdaság) vezetője.
  5. A cigányvajda a cigányok csoportjának vezetője.
  6. A szerb királyi hadseregben a tábornagyi rang elnevezése (vojvoda).
  7. Vajda, keresztnév
File:Wiktionary-logo-hu.svg
Nézd meg a vajda címszót a Wikiszótárban!