Valkó vármegye

letűnt magyar vármegye (1000-1541)

Valkó vármegye és várispánság a későbbi Szerém, Verőce és Pozsega vármegyék egy részét foglalta magában. Szent István király az államalapítás idején a királyi vármegyerendszer kialakításakor hozta létre Valkóvár központtal.[1] A 15. század vége felé 33 vára, 34 városa, 1182 helysége ismert. Főispánjai leggyakrabban a macsói bánok voltak. 1541 után teljesen megszűnt benne a vármegyei élet és rövid időn belül a vármegye feledésbe ment, úgyhogy hollétét is csak a 19. században, főképp Csánki Dezső nyomozásai állapították meg.

Csánki DezsőKogutowicz Manó: Magyarország Mátyás király halálakor

Jegyzetek szerkesztés

  1. Györffy György. 15 / A vármegye X. századi előzményei és korai szervezete., István király és műve. Gondolat Budapest 1983. ISBN 963-281-221-2 

Források szerkesztés