Vita:Tridenti zsinat

Téma hozzáadása
Aktív megbeszélések

Szia! Örök kérdés, hogy triDenti, trienti, vagy trentói volt-e a zsinat? Az utóbbit helyesen zárod ki, hozzá kell tennem, hogy a 30-as években többször megjelent ezen a címen is. De a TriDent a város latin elnevezéséből származott, míg az a terület akkor német fennhatóság alá tartozott, és ma is többségében osztrákok laknak arrafele (Dél-Tirol!). Dr. Molnár Antal, aki hosszan írt e kérdésről és magáról a zsinatról is (Lásd: Kora újkor története. Szerk.: Poór. Osiris, 2009.), ő is a trienti megnevezést támogatja. véleményetek? – csurosandrasvita 2009. október 28., 11:16 (CET)

Szerintem is trienti. – Tkarcsi vita 2009. december 6., 23:28 (CET)
Változnak a nyelvi divatok. A Forma-1 is Formula-1 manapság, az egyik nyelvből vett jövevényszót felváltja a másik.
Felőlem át lehet nevezni, de legalább redirektként maradjon meg az eredeti. (A dordrechti és a dorti zsinattal is, megjegyzem, ugyanez a helyzet.)--Linkoman vita 2009. december 7., 00:04 (CET)

Bocs, hogy kicsit elcsúszva reagálok rá, de szerintem is át kellene nevezni. Róla szóló tanulmányként pedig: Molnár Antal: A trienti zsinat (1545-1563). In. A kora újkor története. Szerk.: Poór János. Osiris 2009. 332-348. Itt részletesen kifejti a szerző a zsinat helyszínének nevét. xxx Én attól tenném függővé, hogy a város akkori lakói hogyan nevezték a városukat, vagyis többségükben németek voltak vagy olaszok. Ha olaszok, akkor Trentói zsinat. Ha németek, akkor Trienti. Mármost az egyetlen infóm 500 évvel későbbi: bicikliztem arra, ma Trentó egyértelműen egy olasz város, a Dél-tiroli német-olasz nyelvhatár északabbra van. Hogy ebből mi következik az 1545-63 közötti viszonyokra, az megvitatható.– Csomorkány vita 2020. december 5., 22:06 (CET)

Symbol opinion vote.svg megjegyzés-- Nem földrajzi elnevezési kérdésről van szó, hanem arról, hogy a magyar nyelvű egyháztörténetekben hogyan neveznek egy fontos eseményt. Fogalomként a reformátusok "tridenti zsinatként" említik, a katolikus irodalomban (pl. Magyar katolikus lexikon) "trienti zsinat"ról van szó. Tehát mindkettő helyes. És a felekezeti semlegesség azt kívánja meg, hogy mindekettő szerepeljen a cikkben. A kérdés - ahogyan 2009-ben is láttam -, csupán annyi, melyik legyen a szócikk címe és melyik az átirányítás.--Linkoman vita 2020. december 6., 11:49 (CET)

Ez pl. egy modern katolikus újság cikke: https://vasarnap.hu/2019/01/26/455-eve-hirdettek-ki-a-tridenti-zsinat-hatarozatait/ Erdő Péter bíboros kétségtelenül a "Trentói Zsinat" megnevezést igyekszik általánossá tenni, és az akadémikusi, jogtörténészi szakértelme nem is vitatható, ezért a mai katolikusok általában elfogadják tőle, de ez nem jelenti azt, hogy a "Tridenti Zsinat" az protestáns elnevezés volna. Amúgy ez enm hitvita. Minthogy a Katolikus Egyház egy eseményéről van szó, a protestánsok is alkalmazkodni fognak, mihelyst náluk is elterjed a bíborosi nyelvújítás. Csomorkány vita 2020. december 26., 16:23 (CET)


Két egységesítési kérdésSzerkesztés

  • A boxban közöltek szerint a zsinat 1545. december 13. és 1563. december 4. között folyt. A szövegben viszont a vége, a bezárás ünnepélyes kihirdetésének dátuma 1563. december 12.
  • Az első szakaszban arab számok jelölik a 9. és 10., ülést. A második szakaszban római számmal szerepel a XVI.
  • Kérlek, szíveskedjetek Ti is megnézni, és egységesíteni.– *feridiák vita 2010. december 12., 23:58 (CET)

Hajjaj. Az elsőnek utána fogok nézni napvilágnál a Jedin-féle zsinattörténetben, a másodikra viszont nyugodt lélekkel azt merném mondani, hogy a szessziók számozására nyugodtan használjuk az arab számokat. Bennó Folybeszt a WP-be! 2010. december 13., 00:18 (CET)

Vitatható semlegességSzerkesztés

"A tridenti zsinat vagy trentói zsinat (régebben németesen: trienti zsinat; Concilium Tridentinum), a katolikus egyház bel- és küléletére nézve az egyik legfontosabb egyetemes zsinat, amely a 16. századi reformátorok ellenében a katolikus egyház igazi megformálását hozta létre és új életre keltette azt." Ez a bevezető mondat meglehetősen pozitívan foglal állást a zsinat eredményéről, ezért semlegesebb megfogalmazást tartanék szerencsésnek. Sok felekezeti állásfoglalást lehetne idézni, mely meglehetősen másképp értékeli a zsinat okát, célkitűzéseit, és eredményeit. --178.48.69.17 (vita) 2012. január 28., 20:53 (CET)

Tridenti zsinat (Bemásolva Coeurfleur vitalapjáról)Szerkesztés

Szia!

Kénytelen voltam visszavonni a szerkesztésedet, ugyanis nem semleges megoldás az, hogy a református szóhasználatot (tridenti) nyomtalanul törlöd. (A "keresztyént" sem töröljük a lexikonból csak azért, mert a katolikusok mindig keresztényt mondanak helyett...)

Arra való a cikk vitalapja, hogy ott vesd fel az ilyen problémákat, előzetesen. A semlegesség nem zárja ki, hogy indokolt esetben akár a cikk címét is megváltoztassuk - de ehhez a cikk szövegében magyarázat szükséges, a megfelelő források megadásával.

Remélem, hogy a vitalapon folytatódhat a kérdés vizsgálata. Üdv.--Linkoman vita 2020. december 14., 11:58 (CET)

Amíg az üzenetet írtam neked, addig Te nemes egyszerűséggel visszaállítottad a szöveget.

Nem fogok veled szerkesztési háborút kezdeni. De nem fogom hagyni, hogy megbeszélés nélkül megsértsd a Wikipédia felekezetsemleges szerkesztésének elvét. A protestáns szóhasználat megemlítése a Wikipédiában akkor is fontos, ha a katolikus eltér ettől. Ezt vésd be magadnak, légy szíves.--Linkoman vita 2020. december 14., 12:03 (CET)

Izé... A "tridenti zsinat" megnevezés az nem protestáns, hanem egyszerűen régies. Újabb nyelvi divat "trentói" vagy "trienti" zsinatról beszélni, attól függően, hogy németlakta vagy olaszlakta városnak tekintjük a XVI. századi "Tridentinum"-ot. Namost, az a szomorú igazság, hogy fogalmam sincs. Annyi bizonyos, hogy az Úr 2020. évében egy olasz városról van szó, a Dél-Tiroli német-olasz nyelvhatár olasz oldalán. Hogy ebből mi következik az 1545 és 63 közötti évekre, az számomra nyitott kérdés. Ha akkoriban német város lett volna, akkor a "Trentói Zsinat" ugyanolyan aggályos, mint a "Cluj-napocai szalonna". De ezt egyszerűen nem tudom, tényleg nem találtam forrást, hogy milyen nyelven beszéltek akkoriban a városban. Emiatt a "Tridenti zsinat" ideiglenes kompromisszumként rendben van. Csomorkány vita 2020. december 26., 16:00 (CET)
Visszatérés a(z) „Tridenti zsinat” laphoz.