Wikipédia-vita:Kezdőlapműhely

Aktív megbeszélések

Alapító Apánk Indulás Az első kiemelt cikk 50 000. Tudakozó Tizmilliomodik 100 000. WM HU 150 000. 500. kiemelt Wikitábor Nagykanizsa Romániai magyar irodalmi lexikon a Wikipédián Könyvkészítő vetélkedő 10 éves ünnepi konferencia Ramirez 2. helyezése a Commons POTY 2010 versenyén 200 000. 250 000. 400 000.

Hogyan lehet Nobel-díjas a mi enciklopédiánk?Szerkesztés

Apáczai Csere János, a Magyar Encyclopaedia kigondolója, kutatója, készítője, kiadója arra buzdít, hogy tűzzünk ki magunk elé olyan célt, amelyre más gondolni se mer. A címben feltett kérdés szerintünk ilyen. Akkor lássunk munkához, keressünk, adjunk a kérdésre feleleteket.

  • Az első feltétel az, hogy legyen olyan teljesítmény, amely méltóvá teszi a jelölésre.
  • Ha van ilyen teljesítmény, a második feltétel, hogy legyen olyan, akinek jelölési jog van, és jelöli is.
  • Mivel hatféle Nobel-díjra lehet jelölni, a harmadik feltétel az, hogy a hatféle jelölhető teljesítmény és jelölési joggal rendelkező ugyanaz legyen.
  • Ha van olyan teljesítmény, ami jelölhető, és van aki jelölheti, a jelölésnek határidőre meg kell történnie.
  • Az első megválaszolandó kérdés tehát az, hogy jelölhető-e Nobel-díjra a mi enciklopédiánk?

Haladjunk pontról pontra annak tudatában, hogy sürget az idő, a határidő. A kulcsszó a „szerendipitás”. – *feridiák vita 2019. január 6., 20:33 (CET)


AzArchív03 létrehozása és a vitában új szakasz kezdéseSzerkesztés

  • Kezdőlapunk Kezdőlapműhelyének jelen vitalapján az Archív02 után hiányzik a 2009. október 14-től a 2012. március 11-ig tartó hét szakasz archiválása. A műhely inaktív.
  • Ezért a reaktiválás előkészítésében felteszem a tartalomhoz az Archív03 "tartályt", majd feltöltöm, tartalmassá teszem. - *feridiák vita 2015. február 12., 16:44 (CET)
  • A hiány megállapítása és a hiánypótlás elvégzése után látható, hogy 2012. március 12-től inaktív, jelen vitaműhelyben évek óta hiányzik a műhelyvita. Ezen tényállásból következő teendő a sablon kitevése. - *feridiák vita 2015. február 12., 17:07 (CET)

Inaktív vitalap reaktiválása laptörténettelSzerkesztés

 
Serinde, grin, Tgr és szemben űl Jimmy Wales (Bp., 2005. 10. 14.)

Archívumunk egy évtized vitatörténetét fogja át, értékes tanulságok tárháza. A tartalomjegyzék erről ad rövid áttekintést, melyben váltakoznak aktív és inaktív, tevékeny és szünetelő szakaszok. A laptörténet további fontos információkat ad, feltárja, hogy a szünetekben is történtek fontos szerkesztési események.

I. Az Archív01 a 2005. szeptember 1. és október 29. közti szakaszt tartalmazza. Jelen vitalap első mondatát 2005. szeptember 1-én Serinde írta. Az első szakaszcím szeptember 3-án készült és az Gervai Péter (grin), az alapító neve. Az első rész utolsó mondatát október 29-én Tisza Gergő/Tgr írta.
I/II. 2005. október 29-től 2006. augusztus 15-ig szünet következett.
II. Az Archív02 a 2006. augusztus 30. és 2007. február 22. közti aktív szakaszt tartalmazza.
II/III. A tartalomjegyzék szerint 2007. február 22-től egészen 2009. október 14-ig tartott a második szünet, igen hosszú ideig szünetelt a műhelyben a munka. A laptörténetből azonban az is látható, hogy CsGábor nagy újításra készült, s ehhez 2009. október 13-án elvégezte az első archiválást, tiszta lapot teremtett, majd 2009. október 14-én kitette az „Inaktív műhely” sablont. Ezután következett a reaktiválás, a fokozatos felemelkedés, s a laptörténet 2009. november 13-i szerkesztői összefoglalója őrzi, hogy „ezennel aktív a műhely”.
III/IV. Hosszú szünet után csak rövid ideig volt aktív, november 25-től újból szünet következett, ismét inaktív lett a vitaműhely. A 2009. november 25-től 2015. április 25-ig eltelt öt év és öt hónap alatt összesen 30 napot sem volt aktív Kezdőlapunk vitaműhelye. Ennyit a diagnózishoz. Ez magáért beszél. *feridiák vita 2015. április 26., 21:54 (CEST)
IV. 2015. április 26. óta több mint két évvel meghosszabbodott az inaktív állapot és aktiválásának kérdése nincs napirenden, hiányzik még a hiánytudat is. Legalább a kérdést fölvetem: mit tehetünk és mit tegyünk ezen műhely és az ugyancsak inaktív további helyek aktivizálásáért és rendeltetésszerű használatáért? – *feridiák vita 2017. június 9., 08:05 (CEST)


Lásd még társhelyekSzerkesztés

Visszatérés a(z) „Kezdőlapműhely” projektlaphoz.